Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Roland Duch‚telet (Vivant)

"Deze Vlaamse risicobelegger richtte enkele jaren terug een nieuwe politieke partij op. Dit jaar lijken zijn inspanningen beloond te worden met een kartel samen met de Vlaamse liberalen. Zijn stokpaardje blijft uiteraard de economische hervorming die hij via een eigenzinnige programma naar voor wil schuiven."
Roland Duch‚telet, voorzitter van VIVANT, beantwoordde zoveel mogelijk vragen van jullie. De beste hebben we voor je gebundeld.
Lees nu...

"Deze Vlaamse risicobelegger richtte enkele jaren terug een nieuwe politieke partij op. Dit jaar lijken zijn inspanningen beloond te worden met een kartel samen met de Vlaamse liberalen. Zijn stokpaardje blijft uiteraard de economische hervorming die hij via een eigenzinnige programma naar voor wil schuiven."
Roland Duch‚telet, voorzitter van VIVANT, beantwoordde zoveel mogelijk vragen van jullie. De beste hebben we voor je gebundeld.

Was U in het verleden niet actief bij de Amada? Indien zo, hoe komt U dan bij de VLD? Heeft uw geld van u een bekeerling gemaakt, van extreem-links tot extreem-liberaal?
Ik ben nog altijd "links". Maar ik ben ook liberaal zoals ik dat altijd geweest ben. Vivant is socialer dan de socialisten en liberaler dan de liberalen. Die slogan dateert van voor 1999.

Stel dat na de verkiezingen blijkt dat Vivant een belangrijke bijdrage heeft geleverd in het verkiezingssucces van het VLD-Vivant kartel. Op welke nagel gaan jullie dan kloppen op Europees maar vooral op Vlaams niveau? Wat denken jullie van jullie programma te kunnen realiseren in het Vlaams parlement/regering?
Europees is de vervanging van belasting op werknemers door belasting op producten de absolute prioriteit. Als ik verkozen zou worden, wil daar eens de keet goed wakker schudden.

Vlaams is de vereenvoudiging van de regelgeving en de directe democratie een onmiddellijke prioriteit. Het basisinkomen kunnen we aanpakken als gebleken is dat we met onze belastingshervorming Europees gescoord zullen hebben. Dan hebben we voldoende credibiliteit op de tweede grote hervorming met succes aan te pakken. Maar hoeveel tijd dat zal kosten is niet te voorspellen.

Het is evident dat men een samenleving niet kan organiseren door alle voordelen aan " de mensen" toe te kennen en alle kosten naar "de staat" door te schuiven. Door het probleem extreem te stellen zou men moeten inzien dat dit nooit houdbaar is. Een systeem waarbij de sociale zekerheid gefinancierd zou worden door de consumptiebelasting is toch niet realistisch?
Wat je zegt zou waar zijn als iedereen evenveel uitgeeft en bovendien uitsluitend van sociale zekerheid leeft. Dat zou inderdaad niet gaan.
Maar je kunt perfect een systeem hebben dat volledig door consumptiebelasting wordt gefinancierd waarbij er toch een sterke sociale zekerheid is, en dat gaat des te beter naarmate er veel begoede mensen zijn die veel geld uitgeven en dus veel belasting betalen.

Maar zelfs in moeilijker omstandigheden lukt het ook. Kijk maar naar Cuba. Ik betwijfel of de staat daar veel geld haalt uit belasting op arbeid want men verdient er belachelijk weinig en ik vraag me af of er zelfs belasting op arbeid bestaat.
De staat haalt haar inkomsten voornamelijk uit de handel van de staatsbedrijven (suikerriet, hotels) en bepaalde belastingen zoals de verhuur van staanplaatsen op markten waar toeristen komen. Zeker de inkomsten uit hotels (toerisme) kan men zien als consumptiebelasting.

Meneer Duch‚telet zou u kunnen uitlegen voor welk systeem van BTW Vivant opteert?
Bij de niet-luxueuze producten vervangt de sociale BTW de belasting op arbeid, dus de prijs blijft gelijk.
De buitenlandse producten blijven gelijk in prijs, omdat zij moeten concurreren met binnenlandse producten (binnenland = Europa). Dus ook daar blijft de prijs gelijk voor zover we niet zo dom zijn om al onze fabrieken te laten vertrekken en helemaal afhankelijk worden van China. En die verandering van belasting op arbeid door belasting op producten heeft voor gevolg dat productie in Europa minder onaantrekkelijk wordt. Want vandaag is het zo dat Philips minder belastingen betaalt op DVD's als ze die in Taiwan laten maken eerder dan in Hasselt.
Het Vivant systeem beschermt dus de Europese arbeiders en bedienden tegen delocalisatie.

U zou dus de belasting op arbeid (spreekt u dan van de voorafhouding op de lonen voor de inkomstenbelasting of van de afhouding RSZ, of van beide?), willen vervangen door een sociale BTW (als ik het goed begrijp een belasting op de toegevoegde waarde van de arbeid).
Maar waar zit het verschil dan met het huidige systeem, buiten het feit dat het "Vivant-systeem" andere namen gebruikt (en mogelijk een andere inningsvorm)?

De verschillen zijn:

  • sociale BTW is een variabele kost ,een kost die je enkel hebt als je verkoopt. Belasting op arbeid is een vaste kost. Dus door de wisseling van belasting wordt het break-even punt van een klein (of groot) bedrijf verlaagd, dus minder risico op faillissement.
  • bedrijven die in Europa produceren betalen evenveel belastingen , maken evenveel winst en de prijs van de goederen blijft gelijk.
  • bedrijven die bvb in China produceren worden geconfronteerd met een hogere BTW en zullen zich met minder winst moeten tevreden stellen om te blijven concurreren met de bedrijven die bij ons in Europa produceren. Het systeem remt dus delocalisatie af.

Het product wordt exclusief BTW goedkoper. Maar omdat er dan sociale BTW bijkomt wordt de prijs weer hetzelfde.
Bedrijven die nu delocaliseren genieten niet enkel van lagere lonen, maar ook van veel lagere belasting op die lonen. Het systeem van Vivant elimineert het tweede.
De lagere lonen blijven behouden, maar het voordeel voor een bedrijf om te verhuizen wordt kleiner.
Er zullen voor productie van producten niet direct meer mensen worden aangeworven. Men zal wel minder gemakkelijk mensen vervangen door machines omdat de "terugbetalingsperiode" (payback period) om die investeringen te verantwoorden langer wordt.

Hoe wilt u de omschakeling realiseren en over welke termijn? Indien dit niet goed gepland is, zal de overheid eventueel korte financieringsproblemen hebben.
Zulke omschakelingen kosten steeds veel tijd. Het is ongetwijfeld een communicatiefout geweest van Vivant dat niet steeds duidelijk te zeggen. We spreken over minstens tien jaar.
Maar als men weet in welke richting men wil, kan men er meer rekening mee houden als er tussenstappen worden ingebouwd. De dienstencheques zijn daar een voorbeeld van: het is een tussenstap.
Volgende stappen kunnen dan zijn: uitbreiden naar andere categorieŽn van beroepen, en stap voor stap administratief vereenvoudigen.

Wat is uw standpunt m.b.t. de geldtransfers van Vlaanderen naar WalloniŽ?
Volgens ernstige studies zouden de transfers van Vlaanderen naar WalloniŽ op dit ogenblik 5 miljard Ä bedragen. Dat is een zeer belangrijk bedrag.
Bovendien zijn er in de sociale zekerheid redelijk veel ongelijke behandelingen van burgers, zowel binnen een regio, als tussen regio's of provincies.
Door een gelijke behandeling, zoals met een basisinkomensysteem, zullen veel ongelijkheden verdwijnen. Bij de beoordeling van transfers moet men ook wel opletten. Zo bijvoorbeeld woont mijn tante, die Vlaams is en nu boven de negentig, al 30 jaar in WalloniŽ omdat het daar groen en gezonder is. Dus zij heeft gans haar leven aan de sociale zekerheid bijgedragen in Vlaanderen en is zij "verbruiker" van sociale zekerheid in WalloniŽ.

Hoe zou men die gevallen behandelen indien men defederaliseert? Verbieden van in een ander landsdeel te gaan wonen? Het is veel beter een eerlijke en doorzichtige en universele sociale zekerheid te hebben, op basis van het basisinkomen.
Het verblijf van onze gepensioneerden in het buitenland is een probleem. Het wordt nog niet onderkend omdat het nog steeds een "klein" probleem is.

Het is een administratief probleem zo de persoon werkelijk legaal verhuisd (ik heb dat zelf gedaan en kan er van meespreken) naar het buitenland en het is een economisch probleem omdat de pensioenen betaald worden door het land van oorsprong (zeg maar het Noorden) en heel wat belastingen (BTW en accijnzen) betaald worden in de Zuidelijke landen met gelden uit het Noorden. Op termijn is dat niet houdbaar. Er moet een Europese verbruiksbelasting komen.

Hoe wil Vivant de pensioenen betaalbaar houden?
Het staat inderdaad als een paal boven water dat de veroudering van de bevolking heel veel gaat kosten. Daarom moeten we uitkijken naar een totale nieuwe manier om de overheidsfinanciŽn te beheren.
Dat kan als we drie dingen doen:
1. de overheidsuitgaven beperken zoals hierboven beschreven, niet de uitkeringen maar wel de administratie.
2. Zorgen dat de producten die hier verkocht worden maar in China gemaakt worden mee onze pensioenen betalen. Dat kan als we de belasting op arbeid vervangen door belasting op producten.
3. Er voor te zorgen dat iedereen die wil werken ook kan werken. Want wie werkt verdient dan ook meer, geeft meer uit en betaalt ook meer belastingen (BTW en accijnzen). We kunnen iedereen die wil werken laten werken als we werk "bevrijden", dit wil zeggen bevrijden van belastingen en van reglementen, zodat we weer vrij voor elkaar kunnen werken, vrij arbeid, diensten met elkaar kunnen ruilen zoals het steeds in de geschiedenis van de mensheid het geval is geweest, tot men 70 jaar geleden op het idee gekomen is arbeid te gaan belasten.

Wat zijn de voorstellen van Vivant om NU te zorgen dat deze crisis zo snel mogelijk voorbij gaat. - Hoe de economie stimuleren?
- Hoe de nodige banen te creŽren?
- Hoe de knelpuntberoepen en langdurig openstaande vacatures invullen?

Ik zou onmiddellijk een wet uitvaardigen waarbij al de uitkeringstrekkers een statuut kunnen kiezen waarbij zij zich tevreden stellen met een maximum-uitkering van 540Ä per maand maar daarbij mogen bijverdienen in: - huishoudhulp
- werken in de tuin
- klein onderhoud van woningen inclusief schilderwerk
- gezondheidszorg
- lichaamsverzorging

Bovendien zou die wet specifiŽren dat de werkgevers in die sectoren niet moeten zorgen voor de sociale bescherming van hun werkgevers, maar dat de Staat die sociale bescherming op zich neemt (sociale zekerheid, arbeidsongevallen, ontslagvergoedingen,..) en bovendien dat er geen normen meer zijn dat er minimum zoveel of zoveel uren per dag moeten gepresteerd worden, mat andere woorden ik zou werk "bevrijden" in die sectoren. De marktwerking zou dan wel zorgen dat er niet van werknemers wordt geprofiteerd. Want met een basisinkomen kan een werknemer "foert" zeggen tegen zijn baas.

Omdat je het niet kunt maken dat degene die daar nu in actief zijn dat "basis"- inkomen niet zouden krijgen, zou iedereen die in die sector actief is ook recht op die uitkering krijgen. In geval van huishoudhulp (dienstencheques) en gezondheidszorg (wordt nu al grotendeels betaald door de overheid) is dat geen noemenswaardige bijkomende kost.

Tevens zou ik een bijkomende accijns heffen op energie (elektriciteit, brandstof). Doordat dan plots veel meer mensen werk zouden hebben, hebben die een bijkomend inkomen en doen zij meer op als nu. daardoor hebben weer andere mensen meer werk en doen die op hun beurt meer op. En de overheid vangt daardoor meer belastingen in de vorm van BTW.

Hoe wil Vivant de werkingskosten van de overheid doen dalen?
Zijn er gebruiken in Melexis die u ook in de overheid zou willen toegepast zien? (bvb een vlakke hiŽrarchie)

Wat mij opvalt, is dat de overheid moeite heeft gelijke tred te houden met de technologische evolutie, omdat de besluitvorming zo traag is.
Het is eigenlijk een wonder dat er toch al redelijk wat geÔnformatiseerd werd. Want een overheid moet in principe ook procedures volgen (terecht) om prijzen te vergelijken en voldoende controles inbouwen om misbruiken te voorkomen (het gaat ook dikwijls over zeer grote bedragen)
Dus verder data bases installeren is de boodschap, die men uiteraard van op afstand kan raadplegen. De hele regelgeving zou ook eens grondig vereenvoudigd moeten worden. Waarom niet kijken hoe relatief jonge democratieŽn georganiseerd zijn. Die hebben wellicht nog geen ballast van oeverloos uitdijende reglementen die niemand nog kent, zoals bij ons.
Een ander probleem is de verdeling van de bevoegdheden. Nu zijn er bevoegdheden die provinciaal, regionaal, federaal en Europees bestaan.
Men zou er moeten naar streven elke bevoegdheid te lokaliseren op ťťn niveau en misschien ook het aantal niveaus te verminderen.
Tenslotte meer vertrouwen en beslissingsbevoegdheid geven aan de ambtenaren die graag initiatief nemen, in welomlijnde kaders welteverstaan. Dat is overigens ook veel aangenamer werken.
Informatisering zal ongetwijfeld het belangrijkste instrument blijven om de overheid goedkoper te maken. Maar daarnaast?

Wat we vaststellen is dat vandaag de overheid meer en meer beroep doet op "outsourcing" als er ťcht resultaat moet geboekt worden (het wegwerken van een achterstand bijvoorbeeld, of een reorganisatie uitvoeren).

Dus evolueren naar veel meer outsourcing lijkt me geen slechte piste.
Misschien kan men wel een aantal MBO's organiseren: overheidsmanagement dat nu ambtenaar is en een eigen firma opricht dat een lange termijn contract krijgt (maar wel afbouwend) om overheidsopdrachten uit te voeren, waarbij het personeel mee geprivatiseerd wordt.
Dat bedrijf kan dan gaandeweg ook andere opdrachten zoeken in de privť-sector. Uiteraard moeten er bvb voor de pensioenrechten van de betrokkenen overgangsmaatregelen gelden zodat voor hen de overstap aantrekkelijk is.

Ik heb wel de indruk dat voor de rest van de Lanotte goed bezig is en een strikt budgettair beleid voert. Dat moet in ieder geval vol gehouden worden. Dus als mijn bijvoorbeeld zou stellen dat de budgetten in Ä contant blijven (en dus niet geÔndexeerd) dan gaat men automatisch in een richting dat er een personeelsafbouw komt. Het probleem daarbij is dat er geen verjonging komt. Daarom het voorstel hierboven.

Is Vivant Belgischgezind en koningsgezind? Indien dat het voorwerp van een referendum moet uitmaken, wat zal de houding van Vivant dan zijn in de campagne vůůr het referendum?
Vivant neemt hierover geen standpunt in, behalve dat als men aan zulke zaken iets wil veranderen, dat de wil moet zijn van het volk en niet van een of ander politiek compromis.
Concreet dus dat Vivant een bindend referendum noodzakelijk acht indien een voldoende aantal burgers dat zouden willen veranderen.

Ook de mensen van Vivant zal het niet ontgaan zijn dat het draagvlak om nog meer vreemdelingen toe te laten tot ons land steeds kleiner wordt. De roep uit de bevolking om in de eerste plaats criminele vreemdelingen en die vreemdelingen terug te sturen die zich op geen wijze willen aanpassen wordt steeds sterker.
Welk standpunt neemt u in?
Bent u voor een migratiestop of niet.
Bent u voor het terugsturen van bepaalde vreemdelingen of niet?

De immigratiepolitiek, of beter gezegd het gebrek aan immigratiepolitiek gedurende decennia ligt aan de oorzaak van dat probleem.
Immigratie op zich is geen probleem als het goed "gemanaged" wordt.
Dat bewijst Amerika, een land met alleen maar immigranten, dat het rijkste en machtigste land van de wereld is geworden.
In de praktijk moet men gewoon maar kijken hoe zulke landen immigratie aanpakken om te weten hoe het wel moet. Immigranten moeten werk hebben ofwel zeer veel geld ander komen ze er niet in. Daarbuiten heb je natuurlijk ook nog politieke vluchtelingen die men wťl toelaat.

Als immigranten werk hebben integreren ze zich snel en dat is ook de enige methode om ze te integreren. Vandaag is er voor een land als BelgiŽ geen economisch voordeel meer aan immigratie en is het enkel nog zinvol zeer hoog gekwalificeerde mensen aan te trekken, en dan nog, want in de meeste gevallen kun je die net zo goed in India laten en via breedband Internet laten werken.

Er blijft echter een groot probleem met de fouten uit het verleden: de niet of slecht geÔntegreerde allochtonen. Die kun je uiteraard niet verplicht terugsturen naar hun land (dat zei Pim Fortuyn op een meer plastische manier). De enige oplossing is hen weer een toekomst te geven, hen werk te geven.
En dat kan met het programma van Vivant, omdat de kostprijs van ongeschoolde arbeid 3 tot vier keer lager wordt waarbij de arbeiders zelfs iets meer verdienen als nu en waarbij de overregulering van de arbeidsmarkt drastisch wordt ingeperkt.
Dan zal er heel wat vraag naar werk ontstaan waardoor iedereen die wil werken, zal kunnen werken.

Samengesteld door Brenda Lioris

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons