Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Willy De Clercq (VLD)

Willy De Clercq is, na 50 jaar, nog steeds een belangrijk persoon binnen de VLD. Iedereen herinnert zich nog zijn formidabele speech op het VLD-congres over de stand van zaken in verband met het migrantenstemrecht. In Straatsburg konden we hem "strikken" en stelden hem wat vragen over Europa.
Lees verder...

Willy De Clercq is, na 50 jaar, nog steeds een belangrijk persoon binnen de VLD. Iedereen herinnert zich nog zijn formidabele speech op het VLD-congres over de stand van zaken in verband met het migrantenstemrecht. In Straatsburg konden we hem "strikken" en stelden hem wat vragen over Europa.

Komt u nog op bij de volgende Europese Verkiezingen? Zo niet, wat zijn uw verdere plannen?
Nee, ik kom niet meer op. Ik blijf de actualiteit en de politiek uiteraard volgen. Zowel de nationale, want ik ben nog altijd lid van het hoofdbureau van de VLD, als de internationale politiek en meer specifiek de Europese. Je moet zeker geen mandaat hebben om belangstelling te tonen voor en interesse te hebben in bepaalde problemen. Ik heb al sedert mijn jeugd, wat al lang geleden is (lacht), belangstelling voor de Europese éénmaking.

U bent al een tijdje medewerker hier, in het Europees Parlement. Wat vindt u de grootste verwezenlijking van u en uw medewerkers?
Het werk in het Europees Parlement is, in tegenstelling tot de Belgische politiek, een collectieve samenwerking. Wat mij het meest is opgevallen en wat ik met voeldoening heb vastgesteld, is de geweldige uitbreiding van de machten en bevoegdheden van het Europees Parlement op het Europees gebeuren; meer specifiek de reële uitbreiding van de wetgevende bevoegdheid van het Europees Parlement. Ook de politieke rol is verbeterd de commissie Santer is bijvoorbeeld moeten aftreden onder druk van het Europees Parlement. Het parlement is dus niet enkel meer een blaffende hond maar ook een bijtende hond geworden. Sinds de invoering in 1979 van de rechtstreeks verkozen parlementsleden, die zich dus ook moesten bewijzen, is het Europees Parlement een normale, machtige instelling geworden.

Bent u tevreden met het werk van de conventie over het ontwerp van de Europese grondwet?
Ik denk dat de conventie méér heeft opgeleverd dan men gehoopt of beter, gevreesd had. De conventie is er voor de eerste maal in geslaagd om een uitgebreid politiek debat, met 105 man, te voeren over de toekomst van Europa. Dit gebeurde op een heel positieve manier. Ook het resultaat is van groot belang, het is een ontwerp van de grondwet.

Vreest u er niet voor dat niet alle landen dit ontwerp zullen goedkeuren?
Wel ja, we moeten er nu voor zorgen dat er niet teveel negatieve wijzingen worden aangebracht door de regeringsconferenties. Dit gevaar zit er inderdaad in, dat kun je niet loochenen. We moeten trachten om dit zoveel mogelijk te voorkomen, uiteraard.

De liberale fractie is redelijk klein in het Europees Parlement. Is dit niet moeilijk werken?
Ik zou niet echt zeggen redelijk klein hoor! We hebben 53 leden en dat is genoeg om het verschil te maken. Ik denk dat wij de beslissende stem hebben tussen de twee kolossen(EVP en ESP) in. Naargelang wij stemmen wordt een ontwerp gemaakt of afgekeurd. "We make the difference" zoals ze zeggen in goed Nederlands.

Zijn er veel samenwerkingsverbanden tussen de ELDR en de andere fracties?
Ja, dat gebeurt altijd, zoals in elk parlement trouwens. Geen enkele fractie heeft de absolute meerderheid dus moeten we wel samenwerken.

En met welke fractie het meest?
Wij hebben geen voorafgaande afspraken. Enkel bij de invulling van de belangrijkste postjes hadden we die, maar we hebben geen inhoudelijke afspraken.

Bedankt voor dit gesprek.

Redactie: Nathan Bijnens & Kristof Deman
Eindredactie: Tasha Pauwels

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons