Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Filip Dewinter (Vlaams Blok)

"De man die niet uit het nieuws is weg te branden. De opgang van zijn partij, het Vlaams Blok stond ook garant voor zijn persoonlijke carrière. Als grote tegenstander van het stemrecht voor migranten is hij ook nu actueel present. Als Bruggeling zetelt hij al zo'n 9 jaar in de Antwerpse gemeenteraad. Zijn grote droom is om een onafhankelijke Vlaamse staat te kunnen aanschouwen."
Van 16 tot 22 februari kon u op ons forum terecht met al uw vragen voor het grote boegbeeld van het Vlaams Blok: Filip Dewinter. Wij bundelden voor u de interessantste vragen en antwoorden.
Lees nu...

"De man die niet uit het nieuws is weg te branden. De opgang van zijn partij, het Vlaams Blok stond ook garant voor zijn persoonlijke carrière. Als grote tegenstander van het stemrecht voor migranten is hij ook nu actueel present. Als Bruggeling zetelt hij al zo'n 9 jaar in de Antwerpse gemeenteraad. Zijn grote droom is om een onafhankelijke Vlaamse staat te kunnen aanschouwen."
Van 16 tot 22 februari kon u op ons forum terecht met al uw vragen voor het grote boegbeeld van het Vlaams Blok: Filip Dewinter. Wij bundelden voor u de interessantste vragen en antwoorden.

Hoe verklaart uw partij de steeds groeiende werkloosheid, en op welke manier willen jullie daar iets aan veranderen?
Het Vlaams Blok meent dat de werkloosheid maar kan worden teruggedrongen door de economie te stimuleren. Om de economie te stimuleren, moet uiteraard een ondernemingsvriendelijk klimaat gecreëerd worden. Binnen België is dit onmogelijk: de hoogste belastingsdruk, noodzakelijke investeringen kunnen niet gebeuren, enz. Vlaamse onafhankelijkheid is de enige oplossing. Overigens staat het Vlaams Blok niet alleen met deze mening: ook tal van politici uit CD&V en VLD delen deze mening. Alleen worden de principes in verkiezingsperiode wel eens vergeten...

Wilt u zo goed zijn mij te verklaren in welke zin het proces een politieke moord is. En wat dus de precieze implicatie is van een mogelijke veroordeling?
De dagvaarding door het Centrum-Verhofstadt tegen het Vlaams Blok vraagt de veroordeling van drie VZW's omdat zij meewerken aan het Vlaams Blok, dat 'racistisch' zou zijn. Als er een veroordeling komt is het daarna voor iedereen onmogelijk nog mee te werken aan het Vlaams Blok, zonder zelf strafbaar te zijn. Daarom is dit wel degelijk een politieke moordpoging door Verhofstadt op het Vlaams Blok.

Wij gaan het proces toch rustig tegemoet, omdat wij weten dat het Vlaams Blok niet racistisch is, en omdat wij denken dat dit ook zal blijken als wij onbevooroordeelde rechters vinden.

Hoe dan ook is duidelijk dat het Belgische regime de Vlaams-nationale stem nooit zal kunnen uitschakelen.

Wat zijn uw plannen omtrent een kartel met het Liberaal Appel voor 2004? Of wil u enkel maar een kartel voor de gemeenteraadsverkiezingen?
Geachte Heer Van Nespen, u zal als lid van het Liberaal Appel ook wel beseffen dat het communautair programma van deze partij niet zo duidelijk is. Aangezien het Vlaams Blok van de Vlaamse onafhankelijkheid een prioritair strijdpunt maakt, is een gemeenschappelijke nationale lijst uiteraard geen evidentie. Op lokaal vlak is samenwerking in 2006 uiteraard wel mogelijk. Omtrent veiligheid, drugs, burgerzin, enz. lopen onze programma's voor een groot deel gelijk.

Ik heb altijd gevonden dat de partijtop van het VB zich redelijk correct heeft gedragen tov de N-VA. Maar hoe zien jullie concreet de N-VA? Als complementaire Vlaamse partij, of een politieke concurrent?
In verkiezingsperiodes is elke partij uiteraard een concurrent van de andere. Dit sluit natuurlijk niet uit dat partijen rond bepaalde thema's wel kunnen samenwerken of een kartel vormen. Het Vlaams Blok heeft steeds nauw willen samenwerken met de NV-A, maar het N-VA-bestuur verkoos hierop niet in te gaan. Blijkbaar verkiest het N-VA-bestuur een kartel met de CD&V. Het is nog maar de vraag of de kaderleden, leden en kiezers het bestuur hierin zullen volgen.

Waarom mag een homokoppel van u niet trouwen?
Het huwelijk bestaat reeds eeuwen als een instituut dat de wederzijdse rechten en plichten vastlegt tussen man en vrouw, met het oog op het krijgen van kinderen. Ik zie niet in waarom we dat vandaag de dag zouden moeten wijzigen, op vraag van een zeer beperkte groep homo's. De meeste homo's waarmee ik spreek zijn in deze geen eisende partij. Zij kunnen best gelukkig zijn zonder huwelijk. Overigens meent het Vlaams Blok dat het vandaag de dag meer dan ooit nodig is te beklemtonen dat het gezin man-vrouw-kinderen de norm moet zijn die ondersteund moet worden. Zonder een stijging van het kinderaantal, zal ons volk binnen luttele decennia - zoals je ongetwijfeld weet - met ernstige problemen van vergrijzing te kampen krijgen.

Waarom de link tussen migrantenstemrecht en de Vlaamse strijd?
Uiteraard laat het comité wel niet na te wijzen op het feit dat een grote meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers tegenstander is van het vreemdelingenstemrecht. Dat is nu eenmaal een feit. Het vreemdelingenstemrecht kan enkel worden gerealiseerd doordat quasi alle Franstalige parlementsleden, aangevuld een kleine Vlaamse minderheid, het willen goedkeuren. Er is in Vlaanderen maar één in het parlement vertegenwoordigde partij die voorstander is van het vreemdelingenstemrecht: de SP.a, een partij die nog geen vierde (23%) van het Vlaamse electoraat vertegenwoordigt. Overigens liet de SP.a al diverse malen horen het stemrecht zo snel mogelijk gerealiseerd te willen zien, zodat de kiezer alles vergeten is bij de verkiezingen. Ook de SP.a beseft immers dat de Vlaamse autochtone kiezer niet gediend is met het vreemdelingenstemrecht.

De Vlamingen krijgen het vreemdelingenstemrecht dus opgelegd door Franstalige parlementsleden die zij niet hebben verkozen en zij ook niet electoraal kunnen afstraffen. Een dergelijke handelswijze kan onmogelijk worden beschouwd als een normale democratische besluitvorming in een federaal land. Daarbij komt nog dat een verkozen Franstalig parlementslid minder kiezers vertegenwoordigt dan een Vlaams.

Dit is een objectieve vaststelling. Als Vlaams Blokker hoop ik bovendien dat door deze affaire vele Vlamingen zullen beseffen dat het voortbestaan van België slecht is voor Vlaanderen. Het comité (met ward Beysen als voorzitter) neemt in deze laatste kwestie echter geen standpunt in.

Uw partij verzet zich met hand en tand tegen het vreemdelingenstemrecht. De motivatie daarbij is dat de meerderheid van de Vlamingen daar tegen is, hetgeen dan wordt aangetoond met diverse opiniepeilingen.
Deze schijnbaar democratische bekommernis om wat de Vlaming denkt siert u. Alleen is ze wel zéér selectief. Uit tal van opiniepeilingen blijkt immers dat een grote meerderheid onder de Vlamingen België niet wil laten barsten. Toch propageert u het separatisme.
Hoe verklaart u deze inconsequentie?

Ook de kwestie van de Vlaamse onafhankelijkheid mag m.i. best worden overgelaten aan de mening van het volk. Terzake kan misschien een voorbeeld genomen worden aan Quebec, waar eens in de zoveel jaar een referendum wordt georganiseerd over onafhankelijkheid. Op deze manier kan een open en eerlijk debat gevoerd worden over bv. de miljardentransfers, het profitariaat in Wallonië, de Waalse veto's tegen maatregelen die noodzakelijk zijn voor de Vlaamse economie, enz. Ik wil nog wel eens zien hoeveel mensen akkoord zijn met de huidige gang van zaken in België.

Denkt u dat het cordon ooit door een van de 'grote' partijen officieel wordt doorbroken? Indien ja, wanneer? En door wie eerst?
Indien de grote partijen werkelijk 'democratisch' zouden worden, zoals ze zelf beweren, dat zouden ze het cordon, aan de Vlamingen opgedrongen door links, meteen doorbreken.

Maar aangezien ze dat niet doen, is het in een democratie uiteindelijk de kiezer die het cordon kan breken, door nog massaler dan voorheen Vlaams Blok te stemmen. Het succes van het Comité tegen Vreemdelingenstemrecht bewijst dat er al gaten in de dijk zitten - en die worden steeds groter

Kent de Blok-kiezer het partijprogramma wel voldoende?
Eigenaardig is dat dergelijke vragen steeds aan het Vlaams Blok worden gesteld, alsof bij de andere partijen de kiezers sowieso wel op de hoogte zijn van het volledige programma. Ik meen oprecht dat de kiezers van het Vlaams Blok, meer dan bij andere partijen het geval is, voor mijn partij stemmen omwille van het programma.

Overigens ben ik ook van mening dat de correct weergegeven standpunten van het Vlaams Blok inzake onafhankelijkheid, immigratie en veiligheid door een meerderheid van de bevolking gedragen worden.

Wilt het Vlaams Blok toegevingen doen om in een regering te geraken? Of gaan jullie dit "extreem"-programma volhouden tot je 50 procent haalt?
Het Vlaams Blok wil wel degelijk toegevingen doen. Onze partij is uiteraard bereid om compromissen te sluiten bij een eventuele coalitievorming. Uiteraard houdt dit wel in dat we nog steeds opschuiven richting ons eigen programma (bv. inzake veiligheid, vreemdleingenbeleid, gezinsbeleid,...). Dat zijn we onze kiezers overigens verplicht. Onze partij is immers geen VLD of CD&V die voor de verkiezingen een programma opstelt en na de verkiezingen net het tegenovergestelde realiseert. Het Vlaams Blok wenst wél geen toegevingen te doen omtrent de Vlaamse onafhankelijkheid. Onze partij zal maar aan één Belgische regering deelnemen: de laatste!

Hoe wilt u de overbevolking van de gevangenissen oplossen?
Het is duidelijk dat er extra gevangenissen moeten bijkomen. Hiervoor moet dan maar geld worden vrijgemaakt op de begroting, kwestie van prioriteiten. Er kunnen ook bilaterale verdragen worden afgesloten met andere staten die bepalen dat onderdanen van die landen hun gevangenisstraf uitzitten in hun land van herkomst.

Wat met Brussel bij een eventuele Vlaamse onafhankelijkheid?
Het Vlaams Blok hoopt de Brusselaars te kunnen overtuigen om in geval van boedelscheiding aan te sluiten bij Vlaanderen. Economisch hebben zij er alle belang bij te kiezen voor Vlaanderen. Ook geografisch zou dit logisch zijn: Brussel ligt namelijk middenin Vlaams grondgebied. Het Vlaams Blok wil als tegemoetkoming de Franstalige Brusselaars ook taalrechten geven in een onafhankelijk Vlaanderen. Brussel blijft uiteraard - zoals nu ook het geval is - hoofdstad van Vlaanderen.

Welke is het kiespubliek van het Vlaams Blok? En met dat kiespubliek, welke percentage van de stemmen acht u haalbaar?
Het Vlaams Blok wil de belangen verdedigen van alle Vlamingen, en dus zijn 6 miljoen Vlamingen ons potentiële kiespubliek. Voor al wie het politieke apekot van de voorbije weken beu is, is het Vlaams Blok op 13 juni het enige échte alternatief; u beslist dus over ons percentage op de verkiezingsavond!

Zou u het goed vinden moest Georgië toetreden bij de EU?
Dat Turkije een islamitisch land is, is slechts één van de redenen om te besluiten dat het onmogelijk lid kan zijn van de Europese Unie; een even belangrijke reden is dat het geen Europees land is. Voor ons is elk Europees land principieel welkom in de Europese Unie - waarbij we wel voorbehoud maken tegen een al te overhaaste gang van zaken, die wel eens een nieuwe migratievloedgolf zou kunnen veroorzaken. Voor zover Georgië dus Europees is, en niet voorbij de Oeral ligt, is het welkom in de Unie.

In het geval van een Vlaamse onafhankelijkheid. Wilt het Vlaams Blok dan een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland?
Het Vlaams Blok wenst - na de realisatie van de Vlaamse onafhankelijkheid - een samenwerkingsverband te realiseren met Nederland. De beide landen kunnen in gemeenschappelijk overleg beslissen wat gemeenschappelijk zal geregeld worden. Niet iedereen binnen het Vlaams Blok heeft weliswaar dezelfde opvattingen over hoe ver deze samenwerking (verdragen, confederatie,...?) uiteindelijk dient te strekken. Ik ben in deze van mening dat we eerst al maar moeten beginnen met de realisatie van de Vlaamse onafhankelijkheid, daarna zien we wel verder.

Wat denkt u van het Esperanto als brugtaal tussen verschillende landen en voor internationale contacten?
Het Esperanto zou inderdaad kunnen functioneren als brugtaal voor internationale contacten. Persoonlijk heb ik daar niets op tegen. Twee bedenkingen slechts:
1. Zal het Esperanto ooit kunnen concurreren tegen het Engels, waar elke televisiekijkende en radioluisterende Vlaming dagelijks mee geconfronteerd wordt?
2. Het Esperanto alleen in de Vlaamse scholen invoeren als tweede taal is zinloos. Het heeft pas ziin als er voldoende landen meedoen. Zullen de Angelsaksische en Franstalige landen hiertoe bereid zijn?

Ik vrees dus dat de invoering van het Esperanto voorlopig een utopie blijft.

Samengesteld door Thomas Heynderickx

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons