Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Jan Loones (N-VA)

"Advocaat van beroep en sinds 1983 politiek actief. Hij heeft vooral interesse in juridische en institutionele zaken en legt zich eveneens toe op internationale betrekkingen, mensenrechten en toerisme. Hij maakt ook deel uit van het partijbestuur en is voorzitter van de toeristische vereniging van de Vlaamse westkust."
Van 16 tot 22 kon je vragen stellen aan Jan Loones, Vlaams parlementslid voor de N-VA. Politics.be brengt u nu een samenvatting.
Lees nu...

"Advocaat van beroep en sinds 1983 politiek actief. Hij heeft vooral interesse in juridische en institutionele zaken en legt zich eveneens toe op internationale betrekkingen, mensenrechten en toerisme. Hij maakt ook deel uit van het partijbestuur en is voorzitter van de toeristische vereniging van de Vlaamse westkust."
Van 16 tot 22 kon je vragen stellen aan Jan Loones, Vlaams parlementslid voor de N-VA. Politics.be brengt u nu een samenvatting.

Welke garanties zijn er dat de N-VA onafhankelijk blijft als organisatie (nu de N-VA in kartel is met de CD&V), en waarom werden/worden de afdelingen niet beter begeleid en vernieuwd?
Het kartel voorziet het verder bestaan van de twee onafhankelijke partijen, met hun eigen programma, fractie, middelen, structuren, organisatie, enz…, enz…
Overigens geldt dit kartel enkel voor de eerstkomende verkiezingen (Vlaamse - Brusselse - Europese), en niet voor andere verkiezingen.
De cruciale vraag is natuurlijk of de N-VA-ers hun eigen partij en -beginselen trouw zullen blijven … Dit is reden temeer om beginselvaste N-VA'ers naar het parlement te sturen.

Wordt de beslissing (kartel) voorgelegd aan een congres?
De kartelovereenkomst is goedgekeurd door de partijraad; de beslissing daar, met weliswaar zeer uiteenlopende motivaties, was zó duidelijk, dat een voorlegging aan een congres helemaal niet nodig is.

Wat indien Groen! de kiesdrempel haalt en eventueel in de mogelijkheid verkeert om te dépanneren (VL. Kartel -SP.a én Groen !)? Trapt de N-VA in deze val?
Ik heb echt moeite om te redeneren in machtstermen, zoals daar zijn regeringsdeelnames. Maar als het moet, dan kan het volgens mij met om het even wie zijn, waarbij ik weiger te antwoorden op uw volgende vraag, aangezien de andere partijen hoe dan ook het Vlaams Blok uitsluiten.

Wat vindt jij van een Groen Vlaams Kartel?
"Vlaams, groen en ook doen" was de verkiezingsslogan van onze VU strijdmakker maurits, jaren geleden. De zorg voor onze identiteit sluit m.i. naadloos aan bij de zorg voor ons natuurpatrimonium. Wij zeggen trouwens graag dat de Volksunie destijds het eerste milieucongres organiseerde. O.a. onze fransvlaamse vrienden bewijzen dat je perfekt én ecologist én nationalist kunt zijn.

Heeft de NV-A zijn teloorgang niet voornamelijk te danken aan zijn houding om niet met het Vlaams Blok in zee te willen gaan?
Ik geloof in het nut van een radicaal Vlaamse, republikeinse onafhankelijkheidspartij , die tegelijkertijd staat voor een zeer open samenlevingsmodel. Dit is niet verzoenbaar met het het rechtsextremisme van het Blok. Kiezers moeten, vanuit verschillende visies op de samenleving, kunnen stemmen voor een Vlaams-nationale partij.We zijn het stadium van de godsvrede allang voorbij.

Wat vindt u van directe democratie?
We hebben gezien hoelang de leden-burgerdemocratie stand houdt bij de VLD als er echt beslissingen moeten genomen worden. De N-VA wil opnieuw inhoud geven aan de volksvertegenwoordigende functie. Inspraak opdelen naar de individu's is de ultieme vorm van getrapte democratie; en zoals we weten: met getrapte democratie geef je de democratie een trap.
Maar alleszins geef ik toe: ons huidig systeem is alleszins in hetzelfde bedje ziek.

Bent u voor de taal Esperanto in dienst van internationale relaties?
Dit is één van die bij ieder congres terugkerende discussies, met zijn passinele voor-en tegenstanders.Ik ben er dus niet voor.Nog liever een universele gebarentaal, waarbij je nog meer gelijkheid bereikt.

Hoe schat u de kans in op toekomstige gesprekken tss Vlaams Kartel en Vlaams Blok. Is het denkbaar dat het tot een samenwerking komt?
Nihil en neen,als het over partijpolitieke samenwerking gaat.

De Bplus zegt dat de CD&V met het kartel met N-VA de oorlog verklaard aan de federale overheid. Ook vind de Bplus dit geen christen-democratische opvatting. Uw mening?
Dit gezegd zijnde: als Bplus zou applaudisseren, dan ware ik pas echt ongerust. N-VA gelooft in zelfbeschikking van volkeren, als grondslag voor welzijn en wereldorde in vrede. Is daar iets onchristendemocratisch aan? En zoja: iedereen is te bekeren.Maar uiteraard en bovenal: Wij blijven afzonderlijke partijen met onze eigen programma's.

Waar bevindt u zich op de links-rechts as?
Uit vroegere testen weet ik dat ik mij probleemloos een progressieve separatist kan noemen, met lichtjes libertaire trekjes.
Federale parlementsleden, gemeente- en provincieraadsleden kunnen hun mandaat enkel opnemen als ze verkozen worden, en als ze trouw zweren aan de koning.
Bij mijn weten is Albert II de enige politicus die niet verkozen wordt, en uitgerekend aan hem moeten onze verkozen afgevaardigden getrouwheid zweren.

Vindt u dat die eed gewijzigd moet worden?
Als republikein plooide ik tot nu toe altijd mijn vingers bij het woord koning; en in het parlement luidt de eed overigens: "ik zweer de grondwet na te leven"; waarbij het laatste woord weleens vervangen wordt door "lezen"; een mens moet zich met iets amuseren...

Samengesteld door Thomas Heynderickx

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons