Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met MichaŽl Bauwens (Avanti)

Op 24 januari 2004 werd Avanti, de jongeren van Vivant, opgericht. We gingen eens horen bij de oprichter en coŲrdinator MichaŽl Bauwens. Als je hem bezig hoort dan merk je dat hij zeer gedreven is en zich ten volle inzet voor het verwezenlijken van Vivant's strijdpunten. Niet overtuigd?
Lees dan maar even mee...

Op 24 januari werd Avanti, de jongeren van Vivant, opgericht. We gingen eens horen bij de oprichter en coŲrdinator MichaŽl Bauwens. Als je hem bezig hoort dan merk je dat hij zeer gedreven is en zich ten volle inzet voor het verwezenlijken van Vivant's strijdpunten. Niet overtuigd? Lees dan maar even mee...

Persoonlijk

Wat is voor u het belangrijkste in het Vivant programma?
Directe democratie, omdat dit het sterkste de fundamentele vrijheid en waardigheid van elk individu uit. Je realiseert je individuele vrijheid natuurlijk ook op economisch vlak met het basisinkomen.

Dus directe democratie is de moeder aller dingen?
Ja natuurlijk, omdat democratie de meeste kansen geeft aan nieuwe ideeŽn, dus ook aan ideeŽn als het basisinkomen, aan vooruitgang. Ik denk dat directe democratie enorm belangrijk is. We gaan daar op dit moment in BelgiŽ eerder van weg dan naartoe, bijvoorbeeld invoering van de kiesdrempel, de partijvoorzitters die steeds machtiger worden en die openlijker tegen de wil van de meerderheid ingaan, die meer met postjes beginnen te schuiven. Het lijkt er meer en meer op dat in onze representatieve democratie, als we dat democratie kunnen noemen, 'gaan stemmen' hetzelfde is als een blanco cheque geven aan een partijvoorzitter. Dat is geen democratie, dat is een particratie.

Wat trok je aan om in de politiek te stappen?
De ideeŽn natuurlijk! Je hebt bepaalde problemen, die je wilt oplossen. Vivant was daar het beste middel voor om die ideeŽn te promoten. Een persoonlijke carriŤre in de politiek zie ik echter niet zitten. De politiek op zich trekt mij niet zo aan, vergaderingen, gepalaver, machtsspelletjes is niets voor mij!

U bent waarschijnlijk de jongste nationale Jongerenvoorzitter?
Waarschijnlijk, u weet dat waarschijnlijk beter dan ik. Iemand moet de jongste zijn hť.

Bent u nog actief in andere organisaties?
Ja, ik ben actief in W.I.T., een beweging voor directe democratie. Mijn hart ligt echt wel bij die directe democratie.

Onlangs was er heel wast commotie over enkele uitspraken van kardinaal Joos. Hoe reageert u op zij uitspraken?
Ik ben het persoonlijk niet met hem eens, maar langs de andere kant heeft hij gezegd dat de Islam een minderwaardige godsdienst is, de Islam is inderdaad wel een totalitaire godsdienst, waarmee het zich heel sterk onderscheid van het Christendom. Het Christendom, heeft veel eerder de scheiding tussen kerk en staat heeft ingevoerd, de gelijkheid tussen man en vrouw, de vrijheid van ieder individu erkend. De islam is een godsdienst die de persoon volledig wilt controleren en dit gaat regelrecht in tegen het westerse ideaal van persoonlijke vrijheid en ontplooiing. En ik vind dat de persoonlijke ontplooiing en individuele vrijheid universele waarden zijn, de islam beantwoordt daar veel minder aan. Er staan in de koran concrete aanwijzingen dat als je vrouw overspel pleegt, je haar moet doden. Ik sta daar zeker niet achter!
Verder vind ik eigenlijk de reactie op de uitspraken erger dan de uitspraken zelf. Men begint daar meteen weer met die man zelf aan te vallen, tegen het recht op vrije meningsuiting, in plaats van simpelweg in debat te gaan.

Dus recht op vrije meningsuiting is voor u iets 'heilig'?
'Heilig' zou ik het niet noemen, maar toch zeer belangrijk. Er mag geen beperking zijn op de vrije meningsuiting. Dat je geen uitspraken mag doen die racistisch of negationistisch zijn mag doen, is natuurlijk afschuwelijk. Je kan het uiteraard met iemand oneens zijn, dan ga je daarmee in debat. In het spel van de democratie is de beperking van vrije meningsuiting een veel grotere bedreiging voor de democratie dan gelijk welke uitspraak. Recht op vrije meningsuiting is dus inderdaad heel, heel belangrijk!

Zoals Voltaire zei: "Ik verwerp uw mening, maar ik zou sterven voor uw recht om ze te mogen uiten".
Of ik er persoonlijk voor zou sterven weet ik nog niet, maar ik sta zeker achter de 'geest' van deze uitspraak.

Bent u geloving?
Neen.

Europa

Vivant wil zich gaan profileren op Europees niveau? (Een tijdje geleden heeft Vivant meegedaan aan een congres van de ELDR in Nederland).
Dat klopt. We noemen onszelf een Europese partij, omdat ons voorstel voor belastingshervorming enkel op Europees niveau kan. Net zoals het migratiebeleid, het buitenlandsbeleid, enzovoort.

Ik heb gelezen dat de enige staatshervorming die Vivant wil, de federalisering van Europa is?
Dat klopt niet echt, want Vivant neemt daar simpelweg geen standpunt over in. We zeggen gewoon van kijk staatshervorming is bij uitstek een kwestie die beslist moet worden via directe democratie; of je jezelf nu een Vlaming, een Belg of een Europeaan noemt, dat is een puur persoonlijke kwestie. Daar vallen geen hogere waarheden in te ontdekken.
Als er bepaalde kwesties beter op Europees niveau aangepakt worden, dan moet je die Europees aanpakken, als je bepaalde kwesties beter op gemeentelijk niveau aanpakt dan moet je die op gemeentelijk niveau aanpakken. Wij vinden dat het beslissingsniveau altijd zo dicht mogelijk bij de burger moet liggen. Wij hechten daar geen bepaalde nationalistische gevoelens aan. En als er een vraag is om dat eventueel af te staan naar een hoger niveau dat de burger daarover moet kunnen oordelen.

Hoe ziet u Europa evolueren?
Ik denk dat de grondwet een heel belangrijke stap kan zijn naar een meer verenigd Europa. De uitbereiding kan uiteindelijk goed uitdraaien net zoals die grondwet goed kan uitdraaien, maar ik denk dat de absolute voorwaarde voor Europa is dat men de bevolking meer bij Europa betrekt. Dan heb ik het niet over het 'transparanter' maken van de regelgeving en het meer open maken van de beslissingsprocedure, daar ligt de burger echt niet van wakker. Die gaat echt niet zeggen van "Oh, ik vind Europa nu democratischer omdat de beslissingsprocedures transparanter zijn geworden" de burger wil gewoon mee kunnen beslissen. En in die zin is het een absolute voorwaarde dat de Europese Grondwet onderworpen wordt aan een bindend referendum in heel Europa, dat is voor mij een voorwaarde om Europa nog democratisch te noemen. De staatsstructuur van Europa voldoet niet aan de democratische normen die Europa aan haar lidstaten oplegt. Dit is ten eerste hypocriet en ten tweede gevaarlijk voor het voortbestaan van Europa als het niet zeer snel wordt gedemocratiseerd. Dat betekent dat het Europees parlement veel meer macht moet krijgen, maar ook dat er directe democratie moet worden ingevoerd, dat er op Europees niveau bindende referenda kunnen gehouden worden. Zonder de Europeanen wordt Europa niets.

Wat denkt u van een Europa van verschillende snelheden?
Een Europa van verschillende snelheden bestaat natuurlijk al, er zijn bepaalde lidstaten die de Euro hebben ingevoerd. Ik zie daar in principe ook geen problemen, want ofwel zeg je 'we laten verschillende snelheden toe' en dan kun je veel meer landen bij Europa betrekken, ofwel zeg je dat heel Europa op hetzelfde niveau moet presteren waardoor de EU in zijn geheel veel trager zal gaan. Ik denk dat het beter is om landen meer op hun eigen tempo te laten evolueren naar een Europese staat.

De hoofdpunten, uitgezonderd directe democratie, uit het Vivant programma zijn eigenlijk enkel uitvoerbaar op Europees niveau?
Dat is niet waar, het basisinkomen kan perfect op het Belgisch of Vlaams niveau worden ingevoerd. En zelfs voor de belasting op consumptie in plaats van op arbeid zijn er een heleboel oplossingen, bv de belasting op energie die Groen! heeft voorgesteld. We kunnen dus zeker binnen BelgiŽ al een heel eind vooruit.

Bent u voor de uitbereiding van Europa?
Dat is een heel moeilijke vraag, omdat dit verbonden is aan verschillende voorwaarden. En zoals ik al zie is het een puur subjectieve zaak of er al dan niet een Europese staat moet komen en hoe groot die al dan niet moet zijn, daar doet mijn persoonlijke mening absoluut niet toe.

Is er steun voor het Vivant programma vanuit andere Europese regio's of vanuit de ELDR?
Er is zeker steun voor de ideeŽn van Vivant, ik denk dat dit belangrijker is dan concrete steun voor de partij Vivant. Er is het BIEN, Basic Income European Network (http://www.bien.be), dat Europa-wijd het basisinkomen verdedigt. Naar aanleiding van de Grondwet is er de ERC (http://european-referendum.org), Europese Referendum Campagne, die ijvert voor een referendum en directe democratie in heel Europa, dat zijn dus allemaal Europa-wijde bewegingen die ijveren voor programmapunten van Vivant. Dat bewijst dat de ideeŽn van Vivant in heel Europa leven. Dat is veel belangrijker dan formele verklaringen van steun aan de partij. Het zijn de ideeŽn die tellen, niet de partij.

Vindt u dat er een verwijzing naar het Christendom in de Europese Grondwet mag komen?
Ik begrijp niet waarom, een grondwet is een uitdrukking van de basisprincipes en de rechten die iedere burger heeft in een rechtstaat. Daar moet je toch niet beginnen over op wat Europa is gegrondvest, of op welke religies of levensbeschouwingen, dat doet toch niets ter zake in een democratisch rechtsdocument.

Vivant

Gelooft u dat Vivant een politiek draagvlak heeft?
Ik geloof dat niet, ik weet dat zeker! Bij onze eerste verkiezingsdeelname hadden we 2.1%, dat is een absoluut record voor een partij die de eerste keer opkomt. Dat we bij de laatste verkiezingen minder haalden is simpelweg door het feit dat er een kiesdrempel was die heeft afgeschrikt, terwijl Vivant zeker meer bekendheid had verworven. Uit onderzoek achteraf is ook gebleken dat 2/3 van de mensen die van plan waren om op Vivant te stemmen dat niet hebben gedaan, door die kiesdrempel.
We zien trouwens ook dat een heleboel andere partijen ideeŽn van Vivant overnemen. We zien dat we bij de bevolking, maar ook bij de politieke elite een draagvlak voor onze ideeŽn hebben. Bij bijvoorbeeld werkgevers, vakbonden, oppositie en meerderheid horen we in koor: "Dat de lasten op arbeid naar beneden moeten.". We horen Yves Leterme van CD&V zeggen dat de sociale zekerheid niet meer alleen door de lasten op arbeid gefinancierd kan worden. We horen hetzelfde bij Mia de Vits en anderen. Nu dat ook de VLD langzaamaan het idee van een basisinkomen begint over te nemen, zien we toch duidelijk dat Vivant al heel wat bereikt heeft.

Vivant is zowel een partij als beweging, verklaar?
Een beweging simpelweg omdat mensen iets willen realiseren en een partij omdat we dat via de politiek willen bereiken. Wij zitten met het probleem dat we iets willen realiseren door middel van die politieke macht, en daardoor een partij zijn die zich gedraagt als een beweging. In tegenstelling tot andere politieke partijen die gewoon die macht willen hebben. Maar langs de andere kant zijn we een politieke partij, we doen mee aan de verkiezingen, stappen in een kartel omdat we onze ideeŽn via de politiek willen verspreiden, we geloven dat we daardoor sneller ons doel kunnen bereiken.

Is Vivant niet vooral een partijtje dat zich inzet voor het basisinkomen, en dat de twee andere punten minder belangrijk zijn?
Dat is absoluut niet zo. We hebben duidelijk drie punten: belastinghervorming, basisinkomen en directe democratie. Dit zijn de drie basisthema's die elke keer opnieuw worden benadrukt, die drie zijn in principe gelijkwaardig. Iedereen bij Vivant heeft misschien wel zijn eigen voorkeur, maar ze zijn absoluut gelijkwaardig.

Vertel eens wat meer over directe democratie, vanuit andere partijen horen we daar veel minder over?
Directe democratie betekent dat de partijen minder macht zullen hebben. Officieel zijn zowel Groen! als de VLD voor directe democratie, maar daar is nog altijd niets van in huis gekomen.
Directe democratie betekent eenvoudigweg dat de bevolking via verkiezingen, geen gewone verkiezingen, rechtstreeks over een wetsontwerp kan stemmen. Dat betekent dat elke burger dan kan beslissen over een wetsvoorstel, dat is echte democratie. Dit gaat niet voor elk wetsvoorstel, maar zeker over belangrijke kwesties, waarbij het parlement een standpunt inneemt dat niet in overeenstemming met dat van de bevolking is. Dan zou de bevolking handtekeningen moeten kunnen ophalen om een referendum af te dwingen. Mensen in het parlement noemen zichzelf volksvertegenwoordigers, dus op het moment dat de mening van de parlementsleden afwijkt van wie ze vertegenwoordigen zijn ze niet meer bevoegd om beslissingen te nemen, punt uit!

Vivant wordt wel eens verweten dat het een te intellectuele partij is?
Ja kijk, ofwel word je verweten van te intellectueel te zijn, ofwel verwijten ze je te populistisch te zijn, zoals Steve Stevaert. Liever goede voorstellen, dan macht. We doen ons uiterste best om onze ideeŽn duidelijk over te brengen. Maar het is wel zo, dat wij een partij zijn met concrete inhoudelijke voorstellen, in plaats van gemakkelijke slogans, maar ik denk niet dat dit negatief is.

Avanti

Waarom hebt u Avanti opgericht?
Ik moet eerlijk zijn, ik heb Avanti niet in mijn eentje opgericht, dat zou nogal erg zijn. Waarom Avanti is opgericht, het is nogal vanzelfsprekend dat een politieke partij een jongerenafdeling heeft. Dat dit nu pas gebeurt na zoveel jaren actief zijn van Vivant, heeft vooral te maken met het feit dat Vivant een kleine partij is, die alle hulp bij Vivant zelf kon gebruiken en zich niet kon permitteren aparte organisatietjes op te richten in haar schoot. De taak van Avanti zal dan ook simpelweg mee de ondersteuning van Vivant zijn in plaats van zelf een klein eigen partijtje te gaan spelen.

Zijn er acties op til?
Ja, daar zal u op tijd en stond van op de hoogte worden gebracht.

Bestaat Avanti evenals Vivant in heel BelgiŽ, of enkel in Vlaanderen?
Voorlopig bestaat Avanti enkel in Vlaanderen, als dat in heel BelgiŽ kan is dat natuurlijk beter.

Zijn er lokale afdelingen?
Avanti is nog heel, heel jong. Er zijn wel plannen voor lokale afdelingen, maar voorlopig zullen we daar de tijd nog niet voor hebben.

Zijn er plannen om Avanti, zoals Jong VLD, binnen een Europese jongeren organisatie te brengen? Bijvoorbeeld LYMEC van de Europese Liberalen?
Die plannen zijn er nog niet, maar in de toekomst zullen we dat zeker onderzoeken.

Jongeren

Vindt u dat de politiek genoeg aandacht besteed aan de jeugd?
Ik ben niet voor zo'n gedoe van doelgroepen en belangen van. Laat ons globaal het beste pad nemen, en niet afzakken naar verkrampte belangen.

Dient u als jongeren coŲrdinator niet juist de jongeren te verdedigen?
Ik heb het niet zo op de jongeren verdedigen, of de arbeiders verdedigen, het gaat mij om de democratie verdedigen, om de vrijheid van meningsuiting en vrije ontwikkeling enzovoort, daar wordt uiteindelijk iederťťn beter van. Wat dat betreft ben ik misschien wel een complete tegenstander van Steve Stevaert. "Politiek gaat om mensen" tegenover "Politiek gaat over ideeŽn".

Is de jeugd politiek geÔnteresseerd genoeg?
Ik denk dat de jeugd evenveel, of beter gezegd even weinig geÔnteresseerd is als de rest van de bevolking. Eigenlijk ben ik ook niet geÔnteresseerd in het politieke bedrijf. Je kan het mensen niet kwalijk nemen dat ze niet geÔnteresseerd zijn in de machtsspelletjes van de politieke partijen en van de persoonlijke carriere's. Je kan zeggen "politiek gaat om meer dan dat", helaas niet in BelgiŽ. Je kan alleen maar stemmen op partijen en mensen en daar ben ik absoluut niet in geÔnteresseerd, bij mij gaat het om ideeŽn. Daar draait het helaas in de politiek weinig om en daar kan je al helemaal niet over stemmen. Dus ik vind het vrij logisch dat de interesse voor de politiek laag is.

Hoe kan men dan zorgen voor meer interesse?
Eenvoudig weg door de mensen mee te laten beslissen over politiek in plaats van over politici. Dus door de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief (BROV). Wanneer men terug kan discussiŽren over onderwerpen en waar je stem op de stemming echt zal tellen, dan kan je pas geÔnteresseerd zijn in politiek. Als je maar ťťnmaal om de vier jaar mag gaan stemmen en de volgende vier jaar alleen maar naar de zevende dag kan gaan kijken, dit houdt toch geen mens vol!

Wat is uw mening over het onderwijs?
Vivant wil het onderwijs financieren met de leerbon, zodat de mensen zelf kunnen beslissen aan wie ze hun geld geven. Elk kind krijgt dan een leerbon, deze leerbon geeft het kind dan aan de school en op die manier wordt de school gefinancierd. Men kan de leerbon ook gebruiken voor thuisonderwijs natuurlijk.
Zoals iedereen weet zijn we van een industriŽle economie naar een diensteneconomie overgegaan. Maar als je ziet naar de scholen dan lijken die nog altijd sterk op fabrieken. Met vaste opdrachten, vaste controles, en vaste belsignalen, ik denk dat het onderwijs daar zich dringend meer moet vormen naar de huidige maatschappij, door veel meer nadruk te leggen op het persoonlijke initiatief en vrijheid van ontwikkeling.

Kartel

Wat is uw mening over het kartel tussen VLD en Vivant?
Wel ik denk dat het een schitterende gelegenheid is voor Vivant om haar ideeŽn meer bekend te maken, dat was en is ook de bestaansreden van Vivant, het promoten van die ideeŽn. Het gaat ons niet zo zeer om de macht, om de postjes of om een grote partij te worden, maar om die ideeŽn te verspreiden. Dit kan perfect met onze kartelpartner, dus ik ben er absoluut voorstander van!

Bestaat het risico dat Vivant helemaal wordt opgeslokt door de VLD?
Dat denk ik niet omdat de VLD dit kartel is aangegaan vanwege de aantrekkelijkheid van de ideeŽn van Vivant, anders hadden ze niet met ons moeten samengaan, want zo groot is Vivant niet, om eerlijk te zijn. Dus ik denk dat de VLD voor de eigenheid van Vivant kiest, omdat Vivant veel idealistischer en radicaler is dan een machtspartij. En dat het echt wel de samenwerking is die het voordeel oplevert, in plaats van het gewicht dat Vivant kan leveren.
Bij SP.A - Spirit zie je duidelijk dat Spirit Bert Anciaux heeft geleverd en dat Spirit eigenlijk vooral een versiersel is voor de SP.A. Ik denk dat Vivant daar inhoudelijk duidelijk veel meer te bieden heeft aan de VLD.

Moest Vivant toch worden opgeslokt worden, wat denkt u dan te doen? Actief worden binnen Jong VLD of LYMEC?
We zullen dat probleem wel oplossen wanneer zich dat zou stellen, maar ik zie dat nog niet zo snel gebeuren. Niemand heeft daar baat bij, noch de VLD, want we zijn te klein, ze hebben veel meer aan ons als we onafhankelijk blijven. En ook de mensen binnen Vivant zijn niet bij Vivant om bij de vleespotten van de macht te kunnen zitten, want dan waren ze nooit bij Vivant gegaan. Je ziet dat dit een absurde veronderstelling is!

Zijn er plannen voor samenwerking tussen de jongeren van VLD en Vivant?
Voorlopig zijn er nog geen officiŽle plannen. Maar ik denk dat het aangewezen en vanzelfsprekend is dat we gedurende de verkiezingscampagne soms gaan samenwerken.

Stapt Vivant sowieso mee in de regering als de VLD ook in de regering zit?
Ik denk dat het heel sterk afhangt van de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Ik denk dat het zinloos is om daar nu al over na te denken.

Verkiezingen

Wat verwacht u van de verkiezingen van 13 juni? Voor Vivant?
Dat is natuurlijk altijd moeilijk als je in een kartel stapt om dat te kunnen voorzien. Sommige mensen zullen juist wel op ons stemmen door het kartel, en ik denk dat er langs de VLD-zijde weinig mensen zullen zijn die afhaken omwille van ons. Langs de kant van Vivant zijn er misschien wel wat mensen die niet op het kartel zullen stemmen, maar ik ben er zeker van dat er veel meer mensen juist wel voor Vivant gaan stemmen, omdat ze er nu zeker van kunnen zijn dat een stem voor Vivant een waardevolle stem zal zijn. Want die stem zal ook daadwerkelijk in het parlement terechtkomen.

Andere Prognoses voor de verkiezingen?
Als enquÍtebureaus dat zelfs niet kunnen, dan acht ik mezelf daar absoluut niet toe in staat.

Wat vindt u van de kiesdrempel?
Ik denk dat ik daarmee de mening van de meerderheid van de bevolking deel als ik vind dat dit een absoluut ondemocratisch instrument is. Zeggen "je moet 5% halen voor je de zetels krijgt waar je recht op hebt", dat is pure machtsgeilheid van de grote partijen. Het is dan ook zeer ironisch dat Groen! daar slachtoffer is van geworden en nu tegen is. Het is zo verschrikkelijk tekenend voor de hypocrisie van die partijen. Ik vond heel de stemming rond de kiesdrempel voor de Europese en de Vlaamse verkiezingen een beschamend schouwspel. Het toppunt van politiek eigenbelang en stemmenbejag.

Uw kartelpartner heeft nochtans mee de kiesdrempel goedgekeurd?
Dat weet ik.

Wat is uw mening over het migrantenstemrecht?
Ik persoonlijk, en Avanti en Vivant zijn tegen stemrecht voor naturalisatieweigeraars. Migrantenstemrecht is een slechte naam, de vraag is niet of migranten mogen stemmen of niet, maar de vraag is of mensen die weigeren om Belg te worden stemrecht mogen krijgen. Ik heb de indruk dat het debat steeds meer begint te draaien rond de vraag 'voor of tegen migranten', en dat is absoluut een andere discussie. Vivant vindt trouwens dat de procedure om Belg te worden nog versoepeld mag worden. Lid zijn van de rechtsgemeenschap is de enige en ultieme voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het politieke leven. Het gaat niet over wollige begrippen zoals 'hier wonen, deel uitmaken van de samenleving, hier werken, ...', het gaat om de expliciete, duidelijke, en ondubbelzinnige uitdrukking 'ja, ik wil volwaardig lid worden, ik wil Belg worden'. Dat is het enige wat we vragen.
Voor Vivant is het onaanvaardbaar dat Belgen opkomstplicht hebben en niet-Belgen niet, dat is een rechtsongelijkheid. Dat er rechtsongelijkheid bestaat tussen mensen van een verschillende nationaliteit is normaal, dat er rechtsongelijkheid bestaat tussen mensen die naast elkaar in het stemhokje staan is onaanvaardbaar. Dat is een afbraak van de rechtsstaat en de democratie. Iedereen moet gelijk zijn voor de wet, het enige onderscheid wat daarin gemaakt kan worden is als je een andere nationaliteit hebt, dan gelden er in bepaalde gevallen andere wetten. Maar als je dan toch wilt mee beslissen dan moet je toch jezelf volledig onderwerpen aan de wet waarover je stemt.
In BelgiŽ wordt het hele debat vertekend omdat het debat lijkt te gaan over voor of tegen migranten, terwijl dat absoluut de integratie niet bevordert, kijk naar Nederland waar het stemrecht voor naturalisatieweigeraars al lang bestaat.
Het principe is gewoon dat een democratische rechtstaat, waarin wij leven, is opgebouwd uit de leden van die rechtstaat. Je verklaart jezelf als lid van een rechtsstaat door staatsburger te worden, dit heeft niets te maken waar je vandaan komt, of wat je geslacht of huidskleur is. Het is gewoon een principe van: "Ja, ik wil deel zijn van die rechtsstaat". Als je weigert om lid te worden, dan heb je geen reden om er mee over te mogen beslissen.

Milieu

Wat is het standpunt van Avanti in verband met het milieu?
Het standpunt van Avanti is natuurlijk hetzelfde als dat van Vivant. Vivant heeft een slogan: "Liberaler dan de liberalen, socialer dan socialisten en groener dan de groenen." Met het verschil in groen zijn tussen ons en Groen! is dan wel dat Vivant de kwesties van het milieu en de levenskwaliteit veel grondiger en fundamenteler aanpakt in plaats van af te komen met een hele hoop regeltjes, wetten en beperkingen. Vivant wil dit concreet aanpakken door de belasting op arbeid te verschuiven naar de belasting op consumptie, wat natuurlijk een milieuvriendelijke maatregel is. Met die Sociale btw tarieven kan je dan ook gaan schommelen, en sommige producten zwaarder belasten. Agalav, nu Groen! heeft een gelijkaardig voorstel gedaan, maar dat was niets meer dan een flauw afkooksel van het Vivant-voorstel. Ze wilden de belasting op arbeid verminderen en dat compenseren met een energietaks, maar waarom zou je dat in godsnaam beperken tot enkel energie? Zo zie je dat het milieu kan meeprofiteren van een heel liberale maatregel.

Wat is uw standpunt inzake Kyoto?
Er zijn heel wat serieuze kritieken, uit wetenschappelijke hoek, op heel de broeikaseffect-hype. Die beperkte opwarming is helemaal niet zo eenduidig, het is bovendien nog heel onzeker (en zelfs heel onwaarschijnlijk) dat de opwarming aan menselijke activiteit te wijten is, en het is zeker absurd om te stellen dat de Kyoto-inspanningen daar iets aan zouden verhelpen (als al die onzekerheden al waar zouden zijn). Hoe dan ook is het onaanvaardbaar dat de Belgische bevolking een zware financiŽle inspanning zal moeten leveren zonder dat daar een open debat, en een referendum aan voorafgegaan is.

De Generatie 2016 wil dat de VLD het Kyoto protocol goedkeurt?
Het is een schande dat een wetenschappelijke kwestie afhangt van je politieke kleur. Het maakt in ieder geval duidelijk dat Kyoto een symbooldossier is, en veel meer symbool dan dossier. Milieu mag niet afhankelijk zijn van progressief of conservatief, en zeker niet van wťl of niet Kyoto ondertekenen.

Wat is uw standpunt inzake DHL en nachtvluchten?
Ik denk dat de kwestie van de nachtvluchten opnieuw een symbooldossier is van de confrontatie is tussen leven of werken. Dus we moeten de problematiek zeker breder bekijken dan alleen dit geval.
Er zijn al zoveel mensen die geprobeerd hebben een oplossing te vinden, ik zal eerlijk zijn, ik kan dat ook niet. Vivant vindt dat de relatie leven - werk herbekeken moet worden. Men moet werken, werken, werken om 'het systeem' in stand te houden, maar men stelt zich niet de vraag of dat systeem wel is aangepast aan de huidige maatschappij. Men probeert de maatschappij aan te passen aan het systeem, maar men zou juist het systeem moeten aanpassen aan de werkelijkheid. Maar dat is natuurlijk een veel grotere discussie dan enkel dit symbooldossier.

Bedankt voor dit gesprek!

Nathan Bijnens
14/03/2004

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons