Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Johan Sauwens (CD&V)

"Ooit was hij een van de sterkhouders binnen de VU. Hij was zelfs tot driemaal toe lid van de regering. De laatste maal kwam er een abrupt einde aan door een bezoek aan Sint-Maartensfonds. Na het uiteenvallen van de partij vond hij politiek onderdak bij de CD&V. Daar pleit hij nu voor een uitbreiding van zelfbestuur."
We hebben het natuurlijk over Johan Sauwens. Deze CD&V'er beet onlangs, samen met zijn collega Bart De Wever van de N-VA, de spits af van onze forumsessies. Gedurende een hele week kon jij al jouw vragen op hem afvuren. Jullie reageerden massaal. Je krijgt van ons een samenvatting.
Lees verder...

"Ooit was hij een van de sterkhouders binnen de VU. Hij was zelfs tot driemaal toe lid van de regering. De laatste maal kwam er een abrupt einde aan door een bezoek aan Sint-Maartensfonds. Na het uiteenvallen van de partij vond hij politiek onderdak bij de CD&V. Daar pleit hij nu voor een uitbreiding van zelfbestuur."

We hebben het natuurlijk over Johan Sauwens. Deze CD&V'er beet onlangs, samen met zijn collega Bart De Wever van de N-VA, de spits af van onze forumsessies. Gedurende een hele week kon jij al jouw vragen op hem afvuren. Jullie reageerden massaal. Je krijgt van ons een samenvatting.

Wat is uw maatschappijbeeld?
1) i.v.m. VRIJHEID
a) principieel
Ik ben eveneens tegen teveel staat, maar verzet me evengoed tegen de atomisering in de samenleving. Niet het individu ("de burger"), maar het gezin, de vereniging, ... is de hoeksteen van de samenleving.
Een samenleving kan pas werken mits een minimum aan spelregels, die liefst spontaan en zo weinig mogelijk door de overheid opgelegd zijn. Onze samenleving moet openstaan voor de ander, ook voor migranten. Anderzijds mag van mensen die ervoor kiezen hier te wonen worden verwacht dat ze zich "inburgeren", o.a. de taal leren. De vrijheid van de ene mag die van de andere niet schaden.
Wat drugsgebruik betreft moet in elk geval worden vermeden dat het gebruik (en de handel) zorgt voor "overlast" bij de gewone man in de straat (niet-gebruiker). Verder stelt zich de vraag hoe "vrij" de gemiddelde gebruiker heeft gekozen voor zijn verslaving. Bvb. de 12-jarige die zijn eerste joint opsteekt. Soms - liefst bij uitzondering - moet men mensen tegen zichzelf beschermen, zonder te betuttelen.

b) historisch
Nationale gevoelens zijn niet per definitie verkeerd. Samen iets (taal, cultuur, geschiedenis, ...) delen en daar blij om zijn, daar is niets mis mee. Wanneer we ons in onszelf keren en niet "open" staan voor de buitenwereld is er wel iets mis. Ik ben voor een open en assertieve Vlaamsgezindheid: Vlaanderen in de wereld. Wij hebben de wereld iets te bieden en omgekeerd. Ik wil abslouut niet vervallen in het andere uiterste: een individualisme in het kwadraat. We zijn geen naakte, inhoudsloze individuen, maar personen met een identiteit.

2) i.v.m. GELIJKHEID
Er bestaat inderdaad een spanningsveld tussen vrijheid en gelijkheid. Men is pas vrij als men neen kan zeggen tegen materiŽle en geestelijke afhankelijkheid. Men is pas gelijk als men de kans heeft zichzelf te realsieren of op de bek te gaan (dus ongelijkheid). Ik ben zeker geen collectivist (vadertje staat beslist wel wat goed is voor "de mensen"), maar we moeten elke mens de kans geven zich waar te maken. Het is een illusie te denken dat dit spontaan gebeurt. Het is op dit vlak dat de overheid een taak heeft (onderwijs, ...).

Als nieuw persoon moet het voor u toch niet zo gemakkelijk zijn geweest om die 1ste plaats op de Limburgse CD&V-lijst te veroveren. Ik vraag mij af voor hoeveel zetels u gaat. 4 of 5?
Vijf wordt de grote uitdaging. Dat is moeilijk, maar niet onmogelijk.
Als we, in vergelijking met vorig jaar, 10 000 stemmen kunnen afsnoepen van de VLD en 5000 van het Vlaams Blok zijn we binnen. Ik ga ervoor!

Wat zou u en de partij anders gedaan hebben of doen moest de CD&V in de regering hebben gezeten of zal zitten? Welke initiatieven willen jullie zeker gerealiseerd zien?
In de eerste plaats moet de Vlaamse regering wegen op de staatshervorming. Meer sociale, economische en fiscale hefbomen in handen voor een eigen beleid. Ten tweede, en meer zichtbaar voor de publieke opinie, moet ze op Vlaams niveau werk maken van een echt economisch beleid (korting op vennootschapsbelasting, marktconform loonbeleid, ...) en gezinsbeleid, ook op het vlak van onderwijs.

Sociale huisvesting: Als minister ben je er van nabij mee geconfronteerd, en toen begonnen allerlei 'lijken' uit de kast te vallen, wat later nog gebeurde. Denk je dat sociale huisvesting nog een toekomst heeft? Welke veranderingen moeten er gebeuren aan het systeem om het te optimaliseren?
Zijn er betere alternatieven, zoals huursubsidies? Of wordt het systeem van sociale woningen beter afgeschaft? De overheid is in Vlaanderen een (te) kleine speler. Het sociale huuuraanbod is ontoereikend. In ons verkiezingsprogramma staan verschillende maatregelen om hier iets aan te doen. Persoonlijk ben ik er voorstander van om zoveel mogelijk mensen in de mogelijkheid te stellen een eigen woning aan te schaffen. In zijn programma pleit CD&V onder andere voor "huurkoopwoningen". Die bieden de mogelijkheid van de huurder om over te schakelen naar koper. De investeringen die de bewoners inmiddels in hun woning deden, worden daarbij maximaal in rekening gebracht bij de bepaling van de koopprijs. Zo vermijden we dat het sociale huurpatrimonium nodeloos onder druk komt. Tegelijk creŽren we een nieuw sociaal huurpatrimonium.

Johan, hoe sta je als ex-VU'er (die in de jaren zeventig ook werden uitgespuwd) tegen het Cordon Sanitaire? Volg je hierin de partijlijn (pro-CS?)
Hoe sta je er tegenover dat je Collega Weyts uit de fractie en de partij wordt gezet omdat hij zich aansluit bij het Comitť van Beysen en Vanhecke?

De eenzijdige demarche van Weyts was hoogst ongelukkig. Na de uitspraken in de media was samenwerking binnen de partij moeilijk zo niet onmogelijk geworden. De partij komt niet goed uit dit incident, maar de bladzijde is nu omgeslagen. Wat Vlaams Blok betreft: ik pleit ervoor zijn voorstellen op hun merites te beoordelen.

Ik hoor op verschillende plaatsen dat VTM blauw gekleurd is en VRT een rode tint heeft. Hierover wil ik niet oordelen, maar ik wil je wel vragen hoe dat CD&V met de (nieuwe) media wil omgaan. Daarom wil ik je o.a. vragen hoe CD&V tegenover spindoctors staat?
Daarnaast is de media een belangrijke macht in onze maatschappij waar je, of je het wilt of niet, niet omheen kan. Zeker in de politieke wereld kan ik me inbeelden dat hier toch veel vanaf hangt.
Ook de communicatiekanalen naar de leden en de rest van de bevolking worden steeds belangrijker.
Wat heeft een politieke partij dus volgens u nodig om zijn boodschap duidelijk over te brengen?

Communicatie is inderdaad belangrijk. Je kan nog zo'n goed programma hebben, als jan-met-de-pet er geen weet van heeft, is het praat voor de vaak. De "vierde macht" spelt hier een belangrijke rol. Op dat vlak zijn er recent heel wat (r)evoluties achter de rug:
- de kranten zijn ontzuild, maar zijn gecommercialiseerd of bespelen een niche (bvb. De Morgen als progressieve krant)
- radio en televisie worden steeds belangrijker, maar heben - zeker in een competitieve omgeving - nood aan goede qoutes en beklijvende plaatjes (infotainment); de publieke omroep eet uit ovberheidshanden en heeft soms de schijn(?) van partijtigheid tegen
- het internet wordt meer en meer een (politieke) informatiebron

Als (oppositie)partij heb je niet altijd greep op het mediagebeuren. Niets zo vervelend als een verknipte, bijgewerkte en soms ronduit onjuiste of tendensieuze beeldvorming via derden. Eigen communicatiekanalen worden voor partijen daardoor steeds belangrijker. Bus-aan-bus-bladen, ... Maar ook interactief, op het web.
Onze partij heeft wat dat betreft - naar mijn bescheiden mening - een goed platform opgezet: www.forum.cdenv.be (Klapper van de Week, ...). Dergelijke initiatieven verdienen navolging en moeten nog verder worden uitgebouwd, al moet er natuurlijk nog tijd over blijven voor het echte politieke werk. Communicatie alleen volstaat niet.

Is de CD&V klaar om aan de macht te komen?
Ik zou me er kort vanaf kunnen maken: als ik zie hoe paars klungelt, denk ik dat CD&V het niet slechter kan doen.
Volgens mij is partij wel degelijk klaar, al kan het altijd beter. Programmatorisch en naar stijl (degelijkheid in plaats van improvisatie en losse flodders) staat CD&V sterk. We hebben ook het politiek personeel, een goede mix van ervaring en aanstormend talent. Ook de communicatie lukt steeds beter.
Persoonlijk ligt oppositie voeren mij wel, maar voor een beleidspartij met een traditie zoals CD&V was dat wennen. Ook in de meerderheid zouden we het ongetwijfeld goed doen. We mogen echter niet het vel verkopen voor de beer geschoten is. Eerst de verkiezingen winnen en dan zien of een sterk akkoord mogelijk is.

Ondertussen werkt de paarse regering meerdere mensen op hun zenuwen. Daarom wil ik je de vraag die in de titel staat stellen: Hoe kan je paars breken?
Als ex-minister in een paarse ploeg kan ik niet anders dan mijn ontgoocheling uitdrukken over het paarse beleid. Zowel op Vlaams vlak als op ander vlakken (economie, buitenlandbeleid, ...). Paars breken moet zeker de ambitie zijn van CD&V. De meerderheid doet er ook alles aan om zichzelf in de voet te schieten (migrantenkiesrecht, ...). Ik ben allerminst vragende partij om "gratis" toe te treden tot een regering of om kost wat kost deel te nemen aan een anti-Vlaams Blok-meerderheid. Al was het maar omdat het cordon niet werkt.
De ambitie voor CD&V moet zijn om paars op eigen kracht te kraken. Om een alternatief te zijn voor paars en te vermijden dat hun tegenstanders in de open armen van het Vlaams Blok lopen. Dat betekent dat wij onder andere garanties moeten eisen op het vlak van de staatshervorming. En dit zowel op Vlaams als op federaal en Brussels niveau. Ik kaart dit morgen aan op de "Boetfortgroep" van CD&V.

Waarom maakt de CD&V hetzichzelf zo moeilijk?
- In Brussel ruziŽn Chabert en Grouwels.
- In Limburg werd de vernieuwing niet doorgevoerd.
- In West-Vlaanderen bijten Decaluwť en Martens elkaar de kop af.
- De Clerck heeft ruzie met Martens, Van Den Brande en de gebroeders Van Rompuy.
- Van Den Brande wil in Antwerpen niet wijken voor Inge Vervotte
Hoe is dat toch mogelijk? Beseft CD&V niet dat de kiezer een hekel heeft aan dit soort spelletjes? In de sp.a beslist Stevaert, niemand doet zijn mond open, en de "sympathieke" sp.a scoort electoraal...

CD&V komt inderdaad van ver, maar de vernieuwing is onherroepelijk ingezet. Dat zal ook blijken uit de lijstvorming. Dat alle ervaring niet meteen overboord wordt gegooid is geen slechte zaak. Met sexy kuiten alleen komt men er niet. Limburg heeft bewust en met grote meerderheid gekozen voor een verruimings- en vernieuwingskandidaat. Als signaal naar o.a. de Vlaamsgezinden kan dit tellen.
Vernieuwen om te vernieuwen is dwaas. Men moet een evenwicht vinden tussen oude en nieuwe ideeŽn, tussen oude en nieuwe figuren. Ik heb er alle vertrouwen in Yves Leterme deze oefening tot een goed einde brengt. Dat er bij de lijstvorming wel eens een haar in de boter zit is niet nieuw en geldt voor alle partijen. Je kan geen eieren bakken zonder de schaal te breken. Dit gezegd, ben ik natuurlijk wel blij dat de partij mij - ondanks negatieve sfeerschepping door sommige media - met ruime consensus naar voor schuift als Limburgse lijsttrekker.

Is volgens u het project van CD&V Vlaamser dan dat van de N-VA?
Neen, maar het is realistischer en beter verkoopbaar. Voor mijn overstap heb ik me de vraag gesteld waarmee het meeste kan worden bereikt: met een kleine radicale formatie van enkele procenten of met een iets gematigdere middelgrote (volks)partij. Men kan daarover van mening verschillen en het ene hoeft niet per definitie het andere uit te sluiten, maar ik heb gekozen voor het laatste.
Geef mij maar een grote Vlaamse vuist van CD&V tegen het sterke Franstalige afwijzingsfront van PS en MR.

Waarin uit dat christelijke van jullie zich ? Impliceert dat niet een verhoging van de ontwikkelingshulp en afschaffing vh leger? Leg me eens uit welke waarden uit je geloof zich uiten in jullie visie/programma/voorstellen.
Meer ontwikkelingssamenwerking in elk geval. Het gaat ook vooral over waarden, zoals repect enz. Het gaat over verbondenheid en gemeenschapsvorming, familiaal, nationaal, ... Het gaat ook over een antwoord op de laissez-faire-permissiviteit. Over zorg voor de kansarme ook, maar dan niet vanuit een etatisme. Enz.
Zelf ben ik gelovig, maar ook niet-gelovigen zijn welkom. Een meerderheid in de partij wilde wel een verwijzing behouden naar het christelijke erfgoed, waaruit de partij is ontstaan.

De Taalgrens is een taalgrens. Waarom moet dat ook een sociale, economische, culturele, medische,... grens zijn?!
Taal is meer dan taal. Het is de dragen van waarden en normen, van opvattingen en van een publieke opinie, die verschillend is door historische, mediatieke en zovele andere redenen. De economische verschillen bijken uit de cijfers, bvb. het verschil in productiviteit. Hoe objectiveerbaar ook, ze is een feit. De collectieve keuze voor een verstaatst economisch aparaat in WalloniŽ bvb.
Van mij mag dat allemaal en ieder maakt zijn keuze. Ik wil daar absoluut niet schamper over doen. Maar de verschillen zijn er en we moeten daar gepaste conclusies uit trekken. Laat ons eerlijk zijn: het huidige economische beleid is niet goed voor Vlaanderen, maar ook niet voor WalloniŽ. Het is beleid of o.b.v. van een fictief gemiddelde of op maat van een van beide landsdelen, maar zeker suboptimaal.
Daarom is meer armslag voor de deelstaten een absolute must.

Waarom koos u na het uiteenvallen van de VU voor CD&V en niet voor N-VA of SPIRIT?
Ik ben na het uiteenvallen van de Volksunie opgekomen voor de Middengroep. Samen met vele anderen heb ik gepoogd de partij te lijmen, met uitsluiting van de radicale elementen. Ik was en ben ervan overtuigd dat een dergelijke Vlaamse formatie toekomst had. De verrotting was echter al te ver gevorderd. Ik heb dan in eer en geweten beslist oppositiepartij CD&V te vervoegen (waar de meeste "overlopers" kozen voor VLD en sp.a, die het toen beiden zeer goed deden in de peilingen).
Ik ben niet tegen de N-VA en wil ook niet natrappen, maar denk meer te kunnen bereiken met een sterke Vlaamse vleugel binnen een grote Vlaamse partij, dan als mini-partij in de marge. Sorry, maar zo is het. In het beste geval haalt de N-VA enkele verkozenen die "verdrinken" in de massa, verdinken in het eigen groot gelijk. Wat een verschil met een francofiele partij als de PS in WalloniŽ.(Deze forumsessie vond plaats voor er een akkoord was omtrent kartelvorming tussen N-VA & CD&V)

In hoeverre is de CD&V voor het confederalisme?
Het confederalisme komt niet uit het luchtledige. Een verdrag in plaats van een grondwet is theoretisch inderdaad correct. In de praktijk is de grens tussen beiden niet zo duidelijk, denk maar aan de Europese "grondwet" die bij verdrag zal moeten worden goedgekeurd. De essentie is dat de basisbevoegheden bij de deelstaten liggen, die samen bepalen welke (afgeleide) bevoegdheden samen worden uitgeoefend. Vandaag is het omgekeerde waar en wordt de Vlaamse overheid de facto gedegradeerd tot Belgisch filiaal.
Ik hoop samen met CD&V een grote stap in confederale richting te zetten.

Hoe sterk staat de Boetfortgroep binnen de CD&V?
Er is een sterke Vlaamsgezinde onderstroom in CD&V. De "belgicisten" van weleer vormen een krimpende minderheid. De Vlaamse koers komt echter nog onvoldoende tot uiting. De Boetfortgroep is een van de initiatieven om hieraan te verhelpen. We krijgen, ook binnen de partij, niets dan lof. Voorlopig lukt het echter nog onvoldoende om dit duidelijk ook in de media te krijgen. Daar wordt aan gewerkt.

Samengesteld door: Thomas Heynderickx

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons