Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

De burger sprak met VLD-voorzitter Karel De Gucht

Op dinsdag 20 januari 2004 en op donderdag 22 januari kon u op Politics.be terecht voor een chatsessie met Karel De Gucht, Minister van Staat en voorzitter van de Vlaamse Liberalen.
Hebt u deze chatsessie gemist? Geen probleem, wij zetten de gestelde vragen en antwoorden van de twee chatsessies even voor u op een rijtje.
Lees verder...

Op dinsdag 20 januari 2004 en op donderdag 22 januari kon u op Politics.be terecht voor een chatsessie met Karel De Gucht, Minister van Staat en voorzitter van de Vlaamse Liberalen.
Hebt u deze chatsessie gemist? Geen probleem, wij zetten de gestelde vragen en antwoorden van de twee chatsessies even voor u op een rijtje.

Hebt u een standpunt over de verkiezingen in Irak? De Amerikanen willen dat uitstellen, maar de Irakezen zelf ijveren voor onmiddellijke verkiezingen.
Graag zo snel mogelijk. Wij zijn altijd voorstander geweest van een democratisch regime.

Is de interne storm nu definitief gaan liggen bij de vld nu coveliers terug aan boord is?
Over de interne storm heb ik, geloof me, weinig gemerkt. Met Hugo Coveliers is de situatie volledig bijgelegd, zoals jullie konden merken.

Waarom worden personen als De Schepper en Coveliers openlijk geroyeerd terwijl leden zoals ik, deze in hun mening steunen. En met mij veel leden van de Jong VLD
Er is een groot verschil tussen De Schepper en Coveliers. Over de zaak Coveliers ga ik niet te veel uitwijden. Iedereen kent de redenen waarom de fractie uiteindelijk besloot hem niet langer in functie te laten als fractievoorzitter. Maar Hugo Coveliers blijft Senator en is lid van het partijbestuur. Claudine De Schepper daarentegen is in directe overtreding van het beleid van de partij lid geworden van een comitť van Filip Dewinter.

Waarom werd Hugo Coveliers niet uit de partij gezet, waarom is hij bereid om gezichtsverlies te lijden? Met welke belofte heeft u hem gepaaid?
Aan Hugo Coveliers is geen enkele belofte gedaan. Het heeft natuurlijk allemaal veel te maken met communicatie. Een rustig gesprek met een aantal mensen is dikwijls veel beter dan gespierde uitspraken in de media.

Is dit het gevolg van een openheid binnen de partij?
Markante eigenschap van de VLD is dat er bij ons inderdaad open wordt gediscussieerd. Dat klinkt als een clichť, maar het is wel waar. Ik heb het gevoel dat dit bij andere partijen niet steeds het geval is en dat de algemene partijlijn daar een stuk rigoureuzer wordt toegepast.

Druist het voorstel over de hoofddoeken niet in tegen de principes van het liberalisme meer bepaald de persoonlijke keuzevrijheid?
Over de hoofddoeken. De discussie in de buurlanden gaat zijn volle gang. In Frankrijk wordt het wetsontwerp ingediend in het parlement. Duitsland denkt erover de hoofddoeken te verbieden voor leraressen, Nederland gaat dezelfde kant op. Ik vind het logisch dat wij ook het debat minstens beginnen.

Is Objectief 200 000 voornamelijk een liberaal succes geworden? Hebben de andere partners niet te weinig gescoord?
Over de ministerraad in GemblouxÖ Ik vind dat de regering er inderdaad goed uitkomt. En dat gaat mij dan minder over hoe de VLD overkomt. Maar het was van in het begin, in de regeringsverklaring, de bedoeling dat we het statuut van de zelfstandige substantieel zouden verbeteren. Dat is nu gebeurd.

Hebt u nog Europese ambities?
Europese ambities? Ik ben vele jaren Europees parlementslid geweest. Europa intereseert mij ten zeerste. Ik zal dus niet ontkennen dat ik de kans zal grijpen wanneer er zich gelegenheden in die zin voordoen. Maar dat is absoluut geen halszaak. Ik kan perfect leven zonder en voel mij nu bijzonder goed in mijn vel.

Hoelang wil je nog partijvoorzitter blijven?
Normaal blijf ik voorzitter tot 2005. Maar veel hangt af wat er na juni 2003 gebeurt.

U wordt de nieuwe Vlaamse Minister-President? Wie zegt dat ik de nieuwe Vlaamse minister-president wordt? Daar ben ik eerlijk gezegd niet op dit moment niet mee bezig. Eerst de campagne, en dan zien we wel.

Kan u de verkiezingen niet vervroegen, zodat de studenten er ook iets aan hebben?
De verkiezingen vervroegen lukt niet, want dit zijn ook Europese verkiezingen.

Wat verwacht je van verkiezingen?
Dat de VLD de grootste partij is en blijft.

En van de andere partijen? Zie je Blok nog stijgen? Haalt groen! de drempel?
Ik vind het reuzenmoeilijk om nu uitspraken te doen over anderen. Ik denk dat ik daar minder goed voor geplaatst ben.

Als je daar geen uitspraken over kunt/durft of wilt doen... duidt dat er dan niet op dat je niet weet wat er gaande is in de maatschappij?
Ik heb in de loop der jaren geleerd dat je daar wel je persoonlijk idee over mag en kan hebben, maar dat er in de maanden tot aan de verkiezingen en dat zijn er nog een paar, zeer veel kan veranderen. Dat gaat dan vooral over buikgevoel en buikgevoel is nu eenmaal onderhevig aan klimaatsveranderingen.

Waarom werkt u voor bepaalde themaís niet samen met het Vlaams Blok?
Wij hebben altijd zeer duidelijk gezegd dat we samenwerking met het Blok absoluut niet zien zitten. Dat geldt over alle onderwerpen, ook over het migrantenstemrecht. Wij zijn tegen omdat dit volgens ons de tegenstellingen alleen nog versterkt en de integratie van de migranten dus niet helpt.

Toen Ward Beysen uw partij verliet, was u toen reeds op de hoogte van de afspraken met het Vlaams Blok??
Toen Ward Beysen de partij verliet, heeft hij mij niets gezegd over samenwerking met het Blok. Maar het was mij meteen duidelijk dat dit zijn uiteindelijke bedoeling was.

Waarom ziet u er altijd zo boos uit?
Zie ik er altijd zo boos uit? Misschien kent u me niet zo goed en verwart u geconcentreerd zijn met boosheid.

Waarom bent u geen voorstander van flitspalen hier in Brussel bij scholen vooral in op die plaatsen waar enkel zondagsrijders voorbijrijden? Ik denk dat u wel vlug de staatskas zult vullen met die maatregel?
Ik heb geen probleem met flitspalen in de buurt van scholen. Ik denk dat je effectief de pakkans bij verkeersovertredingen moet verhogen.

Het proces Dutroux werd almaar uitgesteld. Is dat niet beschamend voor een rechtstaat?
Ik vind het inderdaad erg dat het zo lang duurt vooraleer er een proces komt. We moeten ervoor zorgen dat dit in de toekomst veel sneller kan.

Wordt de VLD niet te veel CD&V?
De reden waarom wij geen CD&V worden is bijzonder duidelijk. De CD&V is een standenpartij waarbij elke stand zijn deel van de koek opeist. De VLD wil de liberale krachten in dit land verzamelen. Dat betekent dat niet iedereen over alles hetzelfde moet denken, maar wel dat de uitgangspunten gelijk moeten zijn. Wij werken niet met standen of onderdelen en zullen dat ook nooit doen.

Wat vindt u van het feit dat Kim Clijsters niet naar de Spelen gaat?
Jammer dat ze niet naar de Spelen gaat. Maar ik kan wel begrijpen dat de druk op de topsporters erg groot is. Haar enkelblessure in AustraliŽ heeft daar volgens mij ook alles mee te maken. Je kan geen twaalf maanden op rij op topniveau presteren zonder de weerslag te ondervinden.

Ik kan mij moeilijk van het feit ontdoen dat economie voor U van geen betekenis is. Jullie willen van ons land een dienstenland maken zonder basisindustrie, Wel zonder basisindustrie zijn ook geen diensten meer nodig.
De opmerking dat ik daar niet mee bezig zou zijn, verbaasd mij in hoge mate. Tot op heden kregen wij het verwijt dat we daar precies te veel mee bezig waren. Een korte lectuur van ons verkiezingsprogramma van vorig jaar en van de congresteksten die begin februari besproken worden, maakt duidelijk hoe belangrijk het economische draagvlak voor ons is. Meer zelfs, ik heb te dikwijls de indruk dat we daar alleen in staan.

Wat wilt u doen op economisch vlak?
Het eerste en voor mij belangrijkste dat we moeten doen is de afbouw van de handelsbelemmeringen. We geven nu voor een pak producten Europese exportsubsidies en andere producten kunnen nauwelijks binnen wegens te hoge importheffingen. Derde Wereldlanden de volle vrijheid geven om hun producten hier te verkopen zou die landen een reuzensprong voorwaarts opleveren.

Als kleine zelfstandigen mag men niet ziek worden dan nog , want de uitkeringen voor zelfstandigen zijn bijzonder laag.
Wat de regering nu voorlegt, is niets minder dan een grote stap voorwaarts. Maar ik ga niet beweren dat het sociale statuut van de zelfstandige hiermee volledig geregulariseerd is. Daar is nog extra werk voor nodig.

En de pensioenen van de zelfstandigenÖ
Over de pensioenen van zelfstandigen worden de teksten gemaakt, maar het wordt, zoals ik het begrijp, een gemengd systeem, waarbij de zelfstandigen de kans krijgen om boven op het bestaande, aan kapitalisatie te doen.

Waarom bent u geen voorstander van een rookverbod in de restaurants?
Ik kan er perfect inkomen dat roken wordt ontraden. Maar ik heb wel problemen met campagnes waarbij de zogenaamde funboxen die rond sigarettenpakjes worden gedaan, verboden worden. Dat ruikt naar overdreven bemoeizucht, en zoals we allemaal weten, is dat contraproductief. Ik ben dus niet voor een totaal rookverbod, door de overheid opgelegd. Wel voor meer rookvrije ruimtes waar mensen terecht kunnen zodat ze de volgende dag geen kleren op de kapstok vinden die meer lijken op uitgerookte lappen.

Waarom krijg je binnen de partij nooit een antwoord op een mailtje, is het omdat U het te druk hebt of is het dat de leden niet belangrijk zijn?
Het zou me zeer verbazen dat je nooit een antwoord krijgt op een mailtje. Daar zijn twee mensen bijna voltijds mee bezig. Anderzijds moet u zich voorstellen dat er hier honderden mails per dag binnen komen. Ik overdrijf echt niet.

De uitbreiding van DHL betekent een sterke stijging van de frequentie van het aantal nachtvluchten. Dit betekent een sterke stijging van de ontwakingskans ondanks de stillere vliegtuigen. Beseft u dat een EERLIJKE spreiding en niet het huidige voorstel, het enige alternatief is om dit op te lossen?
Ik weet zeer goed dat een eerlijke spreiding de eerste voorwaarde is vooraleer verder te praten over de toekomstige ontwikkeling van Zaventem. Het plan Anciaux is daarbij een eerste aanzet in de goede richting, maar er moet meer gebeuren.

Mensen die gaan wonen zijn in de buurt van luchthaven wisten toch dat ze vliegtuigen boven hun kop gingen krijgen?
Het is niet zo dat de mensen die hinder ondervinden van het nachtlawaai allemaal wisten waar ze aan toe waren toen ze er gingen wonen. Een groot deel van de overlast van Zaventem werd recent verschillende keren verplaatst en komt daarbij op woonzones terecht die zich tien, vijftien kilometer of meer van de luchthaven bevinden.

Wat is uw standpunt in verband met DHL?
Ik denk dat dit intussen genoegzaam bekend is. Wij willen de nachtrust van de mensen verzoenen met meer banen. Daarom willen we de komende maanden bekijken of DHL kan uitbreiden zonder dat dit voor de mensen tot bijkomende verstorende overlast leidt. Daarover moet dan een akkoord volgen met de betrokken gewesten. Lukt dat niet voor 1 september, dan wordt een uitwijkmogelijkheid voor DHL voorgesteld naar een andere luchthaven.

Krijgt DHL een tweede zetel?
De luchthaven heeft inderdaad nog potentieel, maar the sky is not the limit. Wat er nu gebeurt is onderzoeken hoe de normen gerespecteerd kunnen worden met uitbreiding, en indien de top bereikt is, moeten we andere uitwegen zoeken. Er wordt nu onderzocht of een 2de zetel nodig en haalbaar is.

Is het probleem van de nachtvluchten geen communautair probleem geworden tijdens paars 1?
Het is inderdaad communautair getint. Een meerderheid van de Franstalige politici zijn vůůr, een meerderheid van de Vlamingen zijn tťgen. Het is de eerste keer dat over een dergelijk gevoelig thema zo gestemd wordt.

Over de nachtvluchten, Brussel hanteert andere normen, is dat eerlijk?
De druk zal inderdaad opgevoerd worden om duidelijke, gelijkaardige normen op te stellen. Ook de Brusselse regering moet dus zijn verantwoordelijkheid opnemen.

Zal de huidige regering het lef hebben een uitspraak te doen VOOR de komende verkiezingen aangaande de spreiding van de nachtvluchten en het toepassen van de Europese geluidsnormen?
De beslissing i.v.m. de spreiding is genomen en wordt uitgevoerd, al moeten we toegeven dat dit een erg moeilijke evenwichtsoefening is.

Wat is jouw visie en die van de VLD omtrent het participatiedecreet (studenten)?
Ik ben geen technische kenner van het participatiedecreet, maar wel duidelijk voorstander van een grotere inbreng van studenten.

Welk belang (behalve electoraal belang) heeft u bij provinciale kieskringen en een kiesdrempel?
De provinciale kieskringen en de kiesdrempel bestonden al voor de federale verkiezingen. Wij vonden het geen goed idee om verschillend systeem te laten bestaan voor het Vlaamse en het federale niveau.

Wat gaat u doen aan de supermacht van CD&V in Kortrijk?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet met Kortrijk als dusdanig bezig ben. Ik laat dat in grote mate over aan de wijsheid van onze mensen ter plaatse. Maar ik ga ervan uit dat Kortrijk op termijn ook de dezelfde evolutie zal meemaken als de rest van Vlaanderen.

Hoe gaat u het migarentenstemrecht werkelijk tegenhouden?
De PS overtuigen lijkt me niet makkelijk. Maar er zijn nog andere partijen die op dit moment het migrantenstemrecht steunen en daar misschien binnenkort anders over kunnen denken.

Heeft u niet te weinig gedaan in de senaat om het tegen te houden?
De VLD heeft steeds duidelijk gemaakt dat we tegen migrantenstemrecht zijn. In de debatten in de kamer en tijdens ons congres volgende maand zal dat nogmaals blijken. Ik wil daarentegen van de voorstanders graag horen waarom ze vůůr MS zijn. de regering heeft voor naturalisatie gekozen, terecht. MS is daarentegen niet het juiste middel om integratie te bevorderen. Toch?

Waarom mogen mensen van uw partij niet een standpunt van de partij (migrantenstemrecht)verdedigen binnen een andere groep, buiten de VLD?
De mandatarissen zijn uiteraard vrij hun mening te verkondigen. Maar samenwerking met extreem rechts kan niet volgens onze statuten.

Kunt u verklaren waarom uw Waalse tegenhangers dan wel met dit stemrecht instemden?
In politiek WalloniŽ is daar eensgezindheid over. Maar ik ben ervan overtuigd dat de meeste Franstaligen, ook in Brussel, tťgen migrantenstemrecht zijn

De partij heeft een waanzinnig groot partijbestuur? Is dat wel werkbaar? Of is het handig om met enkelen nadien toch de beslissingen te kunnen nemen?
Het VLD-partijbestuur is voor het grootste deel rechtstreeks verkozen. Toen we in 1999 in de regering kwamen, was het duidelijk dat de ministers ook aan de vergaderingen moesten deelnemen om efficiŽnt te zijn. En wees gerust, in de praktijk gaat de besluitvorming in het partijbestuur meestal erg makkelijk.

Bent u net zoals in Nederland voor euthanasie bij jonge patiŽnten bij bijvoorbeeld terminale kankers?
Wij gaan bekijken hoe we de euthanasiewet verder moeten verfijnen en eventueel uitbreiden, bijvoorbeeld naar sommige jonge patiŽnten. We gaan daarover praten met artsen en mensen uit de praktijk.

Wat vindt u van het feit dat dokters kalmeermiddelen voorschrijven aan kinderen?
Ik zou inderdaad zeer omzichtig omspringen met kalmeermiddelen voor kinderen. Maar u weet ook dat er kinderen zijn met zeer specifieke aandoeningen die dat nodig kunnen hebben.

Wat denkt u van een privatisering van de NMBS?
Ik vind niet dat je de NMBS zo maar op een drafje moet privatiseren. Maar je moet er wel van uitgaan dat we de infrastructuur (sporen) en de exploitatie moeten splitsen. Dat zou mogelijk moeten maken dat er in de toekomst andere bedrijven aan personenvervoer doen op het spoor.

Ik zou graag weten hoe u die 200000 jobs hoopt te realiseren, enige concrete plannen?
De federale regering is volop bezig met de aangroei van banen. Gembloux was een eerste aanzet. In die richting willen we verder gaan. Meer soepelheid, de oude,vastgeroeste gewoonten durven overstijgen. Als de economie nog wat meewil, moet het lukken.

Bent u voor de uitbreiding van Europa en vreest u geen Europa van 2 snelheden of anders hoe ziet u Europa evolueren...
Europa staat voor cruciale momenten. Ofwel slagen we erin een werkbaar systeem te maken dat de uitbreiding soepel en beheersbaar kan opvangen, ofwel gaan we naar een Europa van twee snelheden.

Vindt u niet dat na 11 september de wereld meer en meer gekant is tegen de moslims en dus de nieuwe gedroomde vijand is van de wereld nu de Berlijnse muur is gevallen??
Het is duidelijk dat 11 september de perceptie van velen over de moslims heeft veranderd. Het maakt de uitdaging van de integratie alleen maar moeilijker.

Hebt u een reactie op het feit dat de wereld meer en meer tegen de moslims als 'gedroomde' vijand hebben gekozen na 11 september en bent u niet van mening dat die 11 september een creatie is van de "VS"?
Je kan moeilijk beweren dat het negatieve beeld dat velen hebben van de moslims alleen is ontstaan door toedoen van de VS. Bin Laden en andere terroristen hebben daar natuurlijk ook hun steentje toe bijgedragen.

Er wordt vaak beweerd dat de invloed van de loge op de politieke besluitvorming en eventueel tussen partijen extern of intern niet te onderschatten is... klopt dit?
In alle eerlijkheid, ik geloof dat de invloed van de loge op de dagelijkse politiek enorm wordt overschat, vooral door mensen die niet goed weten waar het over gaat.

Welke garanties heb je Vivant gegeven voor ze kartel aangingen?
Met Vivant maken wij een overeenkomst die binnenkort aan een VLD-congres wordt voorlegd. De praktische afspraken zijn we nu aan het finaliseren..

Wat is er zo interessant aan VIVANT?
Het meest interessante in het Vivant-verhaal is de idee om belasting op arbeid te vervangen door belasting op producten. Zo betalen de producten die van buiten Europa komen, ook mee aan onze sociale zekerheid en maken we werken veel aantrekkelijker.

Waarom laat u de Vlaamse en Federale verkiezingen niet samenvallen?
De verkiezingen laten samenvallen, lijkt logisch, maar is niet eenvoudig. Vlaanderen heeft een legislatuurparlement. De regering kan er alleen vallen met een constructieve motie van wantrouwen. Als je dat vervangt door het federale systeem in Vlaanderen opnieuw in te voeren, geef je de sleutel van de Vlaamse regering in handen van de PS, want dan valt die regering samen met de federale.

Moet het departement ďBuitenlandse HandelĒ niet terug gefederaliseerd worden?
De herfederalisering van Buitenlandse Handel en is niet aan de orde. We willen komen tot duidelijke bevoegdheidspakketten en het is mij duidelijk dat er meer bevoegdheden naar de regioís moeten gaan.

Welke bevoegdheden moeten naar de regioís gaan?
Mobiliteit en de gezondheidzorg

Ziet u nog een toekomst voor de Belgische staat nu Vlaanderen en WalloniŽ steeds meer hun eigen weg gaan? Wordt BelgiŽ geen betekenisloos omhulsel van 2 quasi onafhankelijke staten, nl. VL en WL?
BelgiŽ zal vanzelfsprekend een steeds kleinere rol spelen terwijl Vlaanderen en de EU dat steeds meer zullen doen. Maar separatisme is niet onze doelstelling.

Bij ford mogen ze op brugpensioen, bij een onbekende KMO worden ze werkloos - discriminatie?
Ik ben geen voorstander brugpensioen meteen af te schaffen, maar het moet duidelijk zijn dat het huidige gebruik onhoudbaar is. We moeten naar een flexibeler systeem dat het vangnet behoud maar mensen wel aanspoort om te blijven werken.

Veel bedrijven hebben toch ook liever jonge mensen?
Ja, dat is zeker het geval. Maar daarom moeten de lasten voor oudere werknemers verlaagd worden en bedrijven aangespoord worden om ze in dienst te houden of nemen.

Wat is uw mening omtrent de internationale politiek / EU?
Het lijk me nu meer dan ooit nodig een sterkere Eu uit te bouwen, en daar is de conventie en de discussie over de grondwet enorm belangrijk voor. Ik hoop dan ook dat de Europese verkiezingen de aandacht krijgen die ze verdienen. Zo is er bvb. een doorbraak over de Europese defensie,waar premier Verhofstadt een grote rol in heeft gespeeld.

Die doorbraak, is die niet sterk afgezwakt om de VS niet teveel voor het hoofd te stoten?
De uitbouw van de Eu defensiepoot binnen de NAVO lijkt misschien klein, maar is de discussie woedde al vanaf de jaren 80 zonder resultaat. je mag dit niet onderschatten. Je mag echter niet geloven dat de Eu binnen afzienbare tijd sterk genoeg zal staan om defensie volledig zelf op zich te nemen.

Het is nogal moeilijk om het communautaire profiel van de VLD duidelijk te overzien want er lopen mensen rond zoals Mr.De Croo, notoir belgicist en flaminganten zoals Mr. Dedecker. Het officiŽle standpunt is dan weer confederalisme. Wat moet de kiezer hier van denken?
Er bestaan binnen de VLD, net als binnen andere partijen, verschillende meningen. Maar zowel de leden als het bestuur heeft steeds duidelijk gesproken over communautaire kwesties.

Wat vindt u van het zilverfonds?
Het zilverfonds is een van de garanties voor de betaalbaarheid van de pensioenen. Maar een sterke economie is dat nog meer. Paars heeft ervoor gekozen geld in de economie te pompen en houdt steeds de federale en Vlaamse begroting in evenwicht

Wat vindt u van de senaat, heeft BelgiŽ zo een kamer wel nodig?
Een paritaire senaat komt vaak voor in federale staten. de senaat wordt trouwens nodig hervormd en de kamer krijgt meer bevoegdheden.

Gaat u met CD&V in zee na 13 juni?
We gaan ongebonden naar verkiezingen en de kiezer zal uitwijzen welke de coalitie na juni regeert.

Wordt er wel voldoende geliberaliseerd?
Er wordt wel degelijk verder geliberaliseerd. Biac wordt privť, vrijmaking van de spoorwegen komt eraan, de hervorming van de post.

Denkt u echt dat het allemaal beter zal worden met de spoorwegen als u ze liberaliseert? (denk aan Groot-BritanniŽ, Nederland...)
De vergelijking met de UK gaat niet op. Het gaat om een Europese vrijmaking die Vlaanderen toe moet laten een eigen mobiliteitsbeleid te voeren.

Wat vindt u van Kyoto?
De Vlaamse regering heeft duidelijk gemaakt dat in dit dossier omgekeerde solidariteit moet spelen en concurrentievervalsing niet kan.De eu laat dat trouwens toe bij de uitwerking van de nationale klimaatplannen. De Vlaamse industrie heeft sinds kyoto verregaande inspanningen gedaan om zo efficiŽnt mogelijk te werken. Daar moet rekening mee gehouden worden in de lastenverdeling.

Wat vindt u van referendum, pro of contra?
De VLD is steeds voorstander geweest van referenda, en heeft bvb een voorstel neergelegd i.v.m. de Europese grondwet

Waarom is er nog altijd geen verlaagd btw-tarief?
De BTW-verlaging is een Europese aangelegenheid waarvoor BelgiŽ blijft pleiten.

Zou U met mij samen de Arbitrageprocedure willen voeren, vanaf dat het vreemdelingenstemrecht wet wordt?
De VLD zal naar het Arbitragehof stappen indien de kamer dit voorstel goedkeurt.

Samengesteld door: Thomas Heynderickx

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons