Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Interview met Laurent Winnock (voorzitter Animo)

Laurent Winnock (25) werd begin oktober verkozen tot nieuwe voorzitter van Animo, de jongerenbeweging van sp.a. Hij wil Animo ombouwen tot een Lekker Linkse beweging. Deze Koksijdenaar houdt van stand-up comedy en rollerbladen. Hij werkt als persmedewerker op het kabinet van minister Johan Vande Lanotte. Bovendien is hij ook bekend van Fear Factor, Idool 2003 en tegenwoordig ook als bepleiter van condoomautomaten op school.
Lees verder...

Laurent Winnock (25) werd begin oktober verkozen tot nieuwe voorzitter van Animo, de jongerenbeweging van sp.a. Hij wil Animo ombouwen tot een Lekker Linkse beweging. Deze Koksijdenaar houdt van stand-up comedy en rollerbladen. Hij werkt als persmedewerker op het kabinet van minister Johan Vande Lanotte. Bovendien is hij ook bekend van Fear Factor, Idool 2003 en tegenwoordig ook als bepleiter van condoomautomaten op school.


Vanaf welke leeftijd ben je actief in de politiek?
Ik was 20 toen ik met politiek begon.

Wat trok je aan om in de politiek te stappen?
Bij ons thuis werd er wel over politiek gediscussieerd maar het was mijn eigen keuze. Ik wilde niet meer aan de kant staan en blijven roepen, ik wou zelf iets ondernemen. Op een ochtend ben ik dan naar een sp.a-schepen van Koksijde gestapt met de vraag of ik een actieve rol kon spelen. Tegelijkertijd ben ik ook begonnen met de jongerenwerking van de plaatselijke sp.a.

Animo is sexy

Waarom de (jong)socialisten?
Ik vertrek altijd van een gevoel van verontwaardiging. Verontwaardiging bij het zien van elke vorm van ongelijkheid. De wil om iets te doen aan die ongelijkheid komt het best tot uiting bij de socialisten. Ik denk dat elke socialist vertrekt van dat gevoel. Bovendien vond ik bij sp.a en Animo direct mijn draai.

Vind je de omvorming van Jongsocialisten naar Animo een goede zaak?
Ja, ik ben nooit lid geweest van Jongsocialisten. In Koksijde waren wij een plaatselijke afdeling sp.a jongeren. Ik heb ook deelgenomen aan het ROSA-project (een nevenproject van Steve Stevaert naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2000). Ik voelde mij niet aangetrokken tot de Jongsocialisten old style omdat die teveel in zichzelf gekeerd waren. Het was ook meer een praatpark dan een actieve beweging die vertaalde wat bij jongeren leefde. Ik ben heel blij met de hervorming omdat we terug straatsocialisten zijn. We moeten zo ver mogelijk wegblijven van de muffe lokalen waar de vergadersocialisten zo graag vertoeven. Samen met het nieuwe bestuur heb ik een brief gestuurd naar alle mogelijke NGO's, organisaties en progressieve jongerenbewegingen. We hebben hen de vraag gesteld of ze met ons willen samenwerken rond concrete punten. Ze hebben er enorm positief op gereageerd. Ik moet ook toegeven dat ik Animo sexier vind dan Jongsocialisten."

Er is een kartel tussen sp.a en Spirit. Ga je met Prego (de jongerenbeweging van Spirit) ook een kartel vormen?
Er blijven kleine verschillen die ons scheiden. We moeten vooral samenwerken rond de punten die ons binden. Ik vind het wel een verkeerd signaal dat een jongerenbeweging een kartel zou vormen want dat doet teveel denken aan de grote-mensen-politiek. Een jongerenbeweging moet uit zichzelf samenwerken en niet kijken naar de enge partijpolitieke grenzen. Met Prego werken wij heel goed samen, wij hebben daar geen kartel voor nodig. Wij voelen zelf aan dat we met elkaar moeten werken. Dat gebeurt ook en het is niet alleen werken maar ook af en toe een pint pakken. Het vlot heel goed tussen ons.

En wat met de Agalev-jongeren?
Dat verloopt momenteel wat moeilijker maar dat is ook normaal als je ziet in welke situatie ze zich nu bevinden. Ik heb wel contact met mensen van Jong Agalev en die zien een samenwerking zeker zitten. We kunnen elkaar daardoor alleen maar versterken.

Wat vind je van de naamsverandering van Agalev naar Groen!?
Ik ben natuurlijk geen Agalev'er. Ik kijk er misschien te communicatief naar maar het logo mist toch een beetje frisheid. Ik vraag mij ook af waarom dat uitroepteken erbij gezet is. Eerlijk gezegd had ik het sexier verwacht. Dat komt misschien omdat ik vooroordelen heb door mijn verbondenheid met sp.a.

Zullen ze nu weer meer kiezers aantrekken?
Misschien niet door de naamsverandering maar wel door de mensen die naar de oude stal willen terugkeren. Ik hoop voor Groen! dat hun boodschap terug aanslaat. Het is ook in ons voordeel om met zo veel mogelijk grotere linkse partijen het conservatief blok, dat in Vlaanderen toch wel groot is, te bekampen.De verkiezingen van 2004 zullen moeten uitwijzen of het aanslaat.

Vind je het niet spijtig dat Agalev geen kartel wil aangaan?
Ik vind het een heel spijtige zaak. Sp.a en Spirit behouden hun eigenheid maar brengen als een lijst wel een verfrissend gevoel bij de kiezers. We zullen moeten blijven zeggen dat de deur altijd openstaat en dat ze altijd welkom zijn.

Wat bedoel je met Lekker Links?
Lekker Links is dat gevoel van verontwaardiging en de wil om daar iets aan te doen. Vooral met de bedoeling actiegericht te werken om zo een maatschappelijk draagvalk te creŽren.
Lekker Links kan zich vertalen in het praktisch vergemakkelijken van de jongerenmobiliteit. De NMBS heeft een diarree aan tarieven en reisformules. Wij willen dat er ťťn eenvoudige duidelijke pas voor jongeren komt.
Lekker Links is ook het positief vertalen van wat bij jongeren leeft. Zo moet men Europa tastbaar maken bij de jongeren."

Koken - Kunst

Welke plannen heb je concreet over jongerenmobiliteit?
We hebben onlangs het idee van de Rail Runner gelanceerd, dat is een jongerenpas vergelijkbaar met de Buzzy Pazz van De Lijn. De pas biedt veel voordelen want je mag zoveel keer de trein nemen als je wil. Ook het personeel van de trein is vragende partij omdat het zo makkelijker wordt voor de conducteurs. Wij willen de prijs zo laag mogelijk houden. Jongeren zijn momenteel mobieler dan hun GSM maar ze worden belemmerd in hun mobiliteit. We moeten de jongeren aansporen de trein te gebruiken maar we moeten er ook voor zorgen dat de jongeren de trein blijven gebruiken. Dan laten ze de auto aan de kant en is er minder milieuvervuiling.

Je hebt ook aparte opvattingen rond onderwijs. Je wilt de verschillende onderwijstypes afschaffen. Waarom is dat nodig?
Een onderwijsinstelling zou eigenlijk een databank van jong talent moeten zijn. Tegenwoordig slaagt ons onderwijssysteem erin talent te verprutsen. We zijn hier nog teveel gefixeerd op wat we moeten kennen en niet op wat we kunnen. We moeten evolueren naar een onderwijssysteem waar men jongeren begeleidt in wat ze echt goed zijn. Het secundair onderwijs kent nu een modulair systeem met een pakket van algemene vakken. We willen de leerlingen wat meer de vrijheid geven hun pakket zelf samen te stellen. Wel altijd met een deel algemene kennis erbij. Een voorbeeld hiervan kan zijn de richting Bouw. Deze richting kan theoretisch benaderd worden of meer praktisch. Ze hebben een verschillend pakket in hun benadering maar zij hebben ook een aantal gemeenschappelijke uren zodat ze elkaars opleiding leren kennen. Dat kan later op de werkvloer veel voordelen bieden. Een ander voorbeeld is de richting Koken-Kunst. Het is voor een restauranthouder toch heel belangrijk om te kijken naar de inrichting, de muziek en de sfeer van het restaurant. De ouders zijn heel belangrijk in dit verhaal. Ze laten hun kinderen nog altijd starten in het ASO, in het moeilijkste. Het is misschien iets wat die leerling niet ligt en dan komt hij terecht in het watervalsysteem, verandert van richting, blijft zitten en raakt gedemotiveerd. Dit kan vermeden worden door veel vlugger te kijken waar een leerling echt goed in is en wat hij echt wil doen.

Ons onderwijs is te academisch gericht?
Ja, zeker als je het vergelijkt met het buitenland waar ze meer een traditie hebben van ervaringsgericht leren. Je leert meer uit het afnemen van een interview dan door erover te lezen of te studeren.

Moeten de verschillende onderwijsnetten ook afgeschaft worden?
Het zou natuurlijk makkelijker zijn als alle netten samenwerken en vervagen. We leven nu eenmaal in een maatschappij waar de verschillende netten een andere visie hebben op bepaalde punten. Ik denk dat je de mensen de vrijheid moet laten onderwijs te organiseren en ze de vrijheid moet laten te kiezen welk onderwijs ze willen.

Condooms

Je bent natuurlijk op lokaal niveau begonnen. Heb je daar opmerkelijke acties gevoerd?
In 2000 wou men in Koksijde een cinema bouwen. Wij waren voor de bouw van een cinema maar niet op de plaats waar de VLD het wou, namelijk in een groene buurt en vlakbij een rusthuis. De sp.a zat toen mee in de meerderheid en had het voorstel mee goedgekeurd. Om te tonen dat wij niet alleen waterdragers zijn van sp.a, hebben we actie gevoerd: we zijn oordopjes in de brievenbussen van de omwonenden gaan stoppen. We zijn tegen onze eigen sp.a ingegaan en hebben daar veel sympathie mee gewonnen. De sp.a kon er eerst niet mee lachen maar ze hebben uiteindelijk ingezien dat wij het bij het rechte eind hadden. Men is trouwens nog altijd niet begonnen aan de bouw van de cinema omdat er problemen zijn met de Raad van State.
Enkele weken geleden hebben we een actie gedaan rond de condoomautomaten op school. We kregen toen gratis reclame van de directeur van het college die tegen ons ingegaan is. Die week zijn we van woensdag tot en met maandagavond continu in het nationaal nieuws geweest.

En ook in De Zevende Dag waar 68% van het publiek het standpunt van de directeur steunde.
Dat bewijst nog maar eens dat we de mensen moeten sensibiliseren rond dit thema. In De Zevende Dag kwam iemand vertellen dat condooms aanzetten tot seks. Ik dacht dat die taboes al lang voorbij waren en dat het condoom gewoon gezien werd als een beschermingsmiddel. Mijn bezorgdheid betreft niet de publieke opinie of de goede naam en imago van de onderwijsinstelling. Mij is het te doen om de mensenlevens. Sinds 1997 is er weer een stijging van het aantal HIV-besmettingen met 42%. Er leeft bij jongeren een vals gevoel van veilig vrijen. Ze vinden een condoom niet meer nodig omdat er medicijnen bestaan. Die medicijnen worden geÔnterpreteerd als een vaccin tegen AIDS terwijl de medicijnen enkel helpen de pijn te verzachten van iemand die AIDS heeft. Er bestaat nog altijd geen vaccin en dus moeten we de jongeren bewust maken van de noodzaak van het condoom. Een school is daar het ideale middel voor. De school speelt een belangrijke rol in de opvoeding van een kind. De ouders reageren ook positief op het initiatief want ze zijn blij dat het veilig gebeurt.

Waarom zijn de scholen zo belangrijk?
Vijftienjarigen voelen zich vaak bekeken als ze in een supermarkt staan aan te schuiven met een pakje condooms. In een school bevindt men zich onder leeftijdsgenoten en kan men makkelijk aan een condoom geraken. Bovendien kan de school zelf aan preventie doen en voorlichting geven. Er zijn mensen die zeggen dat er meer sociale druk is op school. Ik geloof daar niets van. Ik besef wel dat macho's onder elkaar gaan zeggen dat ze een condoom kopen en seks gaan hebben, maar ze gaan het tenminste veilig doen. Dat is de achterliggende gedachte."

Wat vind je van de uitspraak van Pieter De Crem:"Het cordon sanitaire is de levensverzekering die links aan de macht houdt"?
Je zou me misschien beter vragen wat ik van Pieter De Crem vind, maar dat is een andere vraag. Ik weet niet wat de achterliggende strategie is van Pieter De Crem, zijn strategieŽn lukken tegenwoordig niet zo goed. Ik vraag mij af hoe het ACW gaat reageren op de plotse wending in de partijpolitiek van CD&V. Als je consequent handelt, heb je het cordon sanitaire niet nodig. Je weet dat je nooit gaat samenwerken met het Vlaams Blok. Het cordon sanitaire is er nu, dus respecteer het.

Vrees je niet dat het cordon sanitaire bij de volgende verkiezingen verbroken zal worden?
Voor de verkiezingen van 2004 niet maar wel die van 2006, omdat je hier en daar een paar lokale Ward Beysens vindt.

Gaat sp.a niet veel kiezers verliezen rond het migrantenstemrecht?
Neen, want overal waar ik kom, wordt er over het algemeen heel positief gereageerd op het voorstel. Wat mij verbaast,is dat de VLD zo hard tegen is. De VLD krijgt nu eindelijk eens stemrecht en toch zijn ze tegen. Ik vind dat mensen die participeren in de samenleving en belastingen betalen mee het gemeentebestuur mogen kiezen.

Nu ben je persmedewerker op het kabinet van Johan Vande Lanotte. Wat houdt je baan precies in?
Ik verzorg de communicatie van het Noordzeebeleid. Het is een enorm boeiende job want ik ben een kustbewoner en ik kan geen week zonder de zee. Mijn dossiers gaan over de windmolenparken, de Tricolor, de zand-en grindwinning uit de Noordzee en de spookvloot marineschepen die passeert vanuit de Verenigde Staten.

Heeft Johan Vande Lanotte geen problemen met je voorzitterschap?
Neen, maar ik heb het hem natuurlijk eerst voorgelegd voor ik mijn kandidatuur indiende. Ik vind dat de normaalste zaak van de wereld omdat je toch een vorm van autonomie moet hebben. Ik heb eerlijk tegen Johan gezegd dat ik waarschijnlijk tegen zijn schenen zal moeten stampen omdat hij een waaier aan bevoegdheden heeft. Ik vroeg of hij dat erg zou vinden. Hij zei me dat het de taak is van de Animovoorzitter om tegen de schenen te stampen. Hij heeft mij een full go gegeven.
Langs de andere kant kan het ook een handigheid zijn om bij Vande Lanotte te werken. Ik kom daar veel mensen tegen die wel zouden kunnen helpen met Animo.

In je vrije tijd ben je stand-up comedian. Met Humo's Comedy Tour trek je Vlaanderen rond. Hoe ben je daar terechtgekomen?
We zijn met z'n tweeŽn, David en ik. Vijf jaar geleden heb ik David ontmoet en het klikte direct. Er was zo'n soort vibe tussen ons. We zijn wat beginnen schrijven op cafť en we hebben aan een try-out meegedaan. Het sloeg aan bij het publiek en we hadden geluk dat er juist die avond een manager zat van een theaterbureau. Hij was met een project bezig Jonge Wolven en hij zocht nog nieuwe mensen die het vak wilden leren. Hij bood ons ook de aan om op te treden.

Treden jullie vaak op?
Nu is dat bewust wat mindere maar vanaf december is dat twee ŗ drie keer per maand.

Hebben jullie veel succes?
Dat hangt af van moment tot moment. Niet elk optreden wordt even enthousiast onthaald. Af en toe eens op uw bakkes gaan kan wel deugd doen en brengt je weer met je beide voeten op de grond. Op het moment zelf is het niet geestig maar het gevoel dat je dan krijgt na een geslaagd optreden, onbeschrijfelijk. Daarvoor doe je het.

Mediageil

In de zomer organiseer je Roller Parades?
Ja, een Roller Parade is een parade op tijdloze muziek waarbij we met in-lineskaters, skaters en fietsers een tocht maken van twintig kilometer, elke dag in een andere stad. Zo kunnen de mensen op een sportieve en milieuvriendelijke manier hun stad leren kennen. Er heerst altijd een goede sfeer en het is gratis. Het is het recept voor een ideale zomeravond. De eerste keer dat we de Roller Parade organiseerden, nu twee jaar geleden in Brussel, hadden we gehoopt op tweehonderd mensen. Plotseling was er vierduizend man. Het is sindsdien maar blijven groeien, vooral door de mond-op-mondreclame.

Je hebt ook meegedaan aan Fear Factor. Waar haal jij al die energie?
Als je te veel werkt, moet je af en toe eens stoom aflaten. Het was heel toevallig. Ik zag een advertentie in de krant en heb mij daarvoor ingeschreven. Ik kreeg een uitnodiging voor de eerste selectieproef en daarna vertelden ze me dat ik mee naar Zuid-Afrika mocht. Daar zeg je niet neen tegen natuurlijk. Het was een heel leuke ervaring ook al was ik in de eerste ronde uitgeschakeld. Ik ben wel legendarisch geworden omdat ik tijdens een van de opdrachten geroepen heb: "Shit I'm stuck here". Ik heb daar de bloopers mee gehaald. Omdat ik al vroeg uitgeschakeld was, mocht ik op kosten van VTM nog een week in Zuid-Afrika rondreizen. Ik was enerzijds gecharmeerd door de pracht van de streek rond Kaapstad maar anderzijds ook gepakt door de enorme armoede die je daar ziet.

Aan Idool 2003 heb je ook meegedaan?
Ik geef het toe ik ben mediageil. Anders ben je geen politicus. Idool is een ander verhaal. David, mijn comedy partner had mij voor de fun ingeschreven. Ik kreeg een uitnodiging en ik was natuurlijk zo zot om deel te nemen. Ik heb mij wel goed geamuseerd en heb daar fantastische ideeŽn opgedaan voor de comedy. Je houdt het echt niet voor mogelijk wat voor mensen daar op afkomen. Ik geef eerlijk toe, ik heb het ook gedaan omdat ze zijn komen filmen op mijn werk. Het is een programma in prime time met ťťn miljoen kijkers. Als je dan, drie maanden voor de verkiezingen, je baas kan opvoeren is dat mooi meegenomen. Het programma trok kijkers die misschien niet altijd naar het journaal kijken. Daar moet je ook rekening mee houden, we blijven tenslotte mediaplanners.

Wie heb je geÔmiteerd?
Elvis. Ik vind Elvis een fascinerende persoon. Hij had iets en zijn nummers komen misschien kitscherig over, toch pakken die nummers de mensen nu nog altijd.

Ben je ver geraakt?
Neen, tot in de eerste ronde. Op televisie was dat de eerste ronde maar eigenlijk was dat al de tweede ronde. Ik was de preselectie voorbij. Ik behoorde volgens de jury tot de middelmaat. Ik ben wel blij dat ik niet ver geraakt ben, want er kwam toch veel stress bij kijken en je moest er veel tijd in stoppen. Het belangrijkste is dat ze het stukje van op mijn werk uitgezonden hebben.

Je bent onlangs getrouwd? (Met Christophe, ook lid van Animo)
Dat klopt. Het was een symbolisch huwelijk voor het bisdom van Mechelen. We reageerden daarmee tegen de uitlatingen van de paus, die het homohuwelijk des duivels noemde. Hier in de Westerse wereld worden die uitlatingen al lachend onthaald en beseft iedereen dat de paus aan het dementeren is. Maar in landen waar de paus nog populair is, gaat homofilie gepaard met homofobie. Dat vinden we onaanvaardbaar en dat was het signaal dat wij wilden geven. We hebben het vooral gedaan omdat de Belgische Kerk nog geen officieel standpunt ingenomen had. Animo vindt dat homohuwelijken en adoptie door homo's moeten kunnen, dat wilden we duidelijk maken toen we ontvangen werden. Ze feliciteerden ons en ze wensten ons alle geluk toe. We hebben tot op heden nog geen officieel standpunt gekregen van hoe de Belgische Kerk zich nu stelt ten opzichte van de uitlatingen van de Paus.

Voor alle duidelijkheid, je bent geen homo?
Ik ben inderdaad geen homo. Ik heb een vriendin. Het huwelijk heeft wel voor verwarring gezorgd. Het huwelijk heeft de voorpagina van Het Laatste Nieuws gehaald en die krant wordt door veel mensen gelezen. Overal waar ik kwam werd ik gefeliciteerd en vroegen ze me waarom ik niet op huwelijksreis was. Ik kreeg vooral positieve reacties op mijn huwelijk, dat bewijst nog maar eens dat de publieke opinie wel voor het homohuwelijk is.

Hoe is het met het huwelijk afgelopen?
Het is geen wettelijk huwelijk maar puur symbolisch. De sp.a-schepen van Willebroek heeft ons in Mechelen gehuwd dus dat kan niet. Het huwelijksregister dat we overhandigd hebben, waren onze eisen en onze oproep aan de kardinaal. Het was niet van officiŽle aard en ik ben dus niet moeten scheiden. Hoewel, ik zou het eens moeten nagaan, de eerste homo-echtscheiding. Neen, het was gewoon een duidelijk statement.

Wanneer zien we je in de nationale politiek?
Ik heb er echt geen gedacht van. Ik wil eerst de komende twee jaar Animo uitbouwen tot een Lekker Linkse beweging. Het enthousiasme is er en er komen nieuwe mensen en afdelingen bij. Dat is mijn prioriteit nu. sp.a, dat is een verhaal voor later of niet. Ik weet het nog niet.

Wendy Verbraecken

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons