Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Reacties op het interview met Frank Hosteaux (vzw Rot Op Huisjesmelkers)

Ons interview met Frank Hosteaux van de vzw Rot Op Huisjesmelkers deed heel wat stof opwaaien. Inmiddels ging onze redactie enkele reacties vragen aan betrokkenen. In dit artikel zetten we de binnengekomen reacties even op een rijtje. De komende dagen gaan we nog verder reacties sprokkelen. Hou dit artikel dus in de gaten.
Lees verder...

Ons interview met Frank Hosteaux van de vzw Rot Op Huisjesmelkers deed heel wat stof opwaaien. Inmiddels ging onze redactie enkele reacties vragen aan betrokkenen. In dit artikel zetten we de binnengekomen reacties even op een rijtje. De komende dagen gaan we nog verder reacties sprokkelen. Hou dit artikel dus in de gaten.

Reactie van het Vlaams Blok
De beschuldigingen van de heer Hosteaux slaan echt nergens op. Het pand waarvan sprake, ons Antwerps politiek secretariaat aan de Amerikalei, wordt door het Vlaams Blok enkel gehuurd. Toen het Vlaams Blok enkele jaren geleden dit pand betrok, waren trouwens geen renovatiewerken nodig, alles was in goede staat en instapklaar. Ook in het algemeen moet ik formeel ontkennen dat we ooit illegalen of zwartwerkers hebben geŽngageerd voor verbouw- of opsmukwerken waar ook te lande. Dergelijke werken gebeuren steeds op factuur door firma's of door eigen personeelsleden.
Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten
Yves Buysse
Personeelsdirecteur Vlaams Blok

Reactie van Erwin Pairon (Groen!)
Geachte heer,
Gelieve hierbij mijn reactie op het interview met Frank Hosteau te vinden; publiceren mag.
1.De stedelijke woondienst heeft reeds 2000 woningen onderzocht naar kwaliteit en dit volgens de normen van de Vlaamse wooncode. Hiervan zijn er thans nog circa 500 ongeschikt of onbewoonbaar bevonden. Dit is een oplossingspercentage van 75%. Om de 6 maanden worden alle onbewoonbaar verklaarde woningen bezocht en gecontroleerd. Dit gebeurt in samenwerking met de politie en het Vlaamse gewest(actie Krot-op). De vaststelling door Frank Hosteau dat in 70% van onbewoonbaar verklaarde woningen nog mensen wonen is onjuist. De laatste screening (mei 2003) gaf een cijfer van 6%. De volgende screening vindt plaats tijdens de maand november.

2. De cel leegstand en verwaarlozing inventariseert panden ten behoeve van het Vlaamse gewest. Door het gewest worden, aan de hand van deze inventaris, heffingen opgelegd. Deze cel wordt niet afgebouwd maar versterkt. Zij krijgt een nieuw management en wordt ingevoegd in de stedelijke woondienst.

3. De heer A.Dierckx wordt niet aan de kant gezet. Hij moet zich toeleggen op de inventarisatie van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. Het feit dat hij niet meer de leiding van de cel leegstand en verwaarlozing heeft, heeft andere redenen dan deze waarvan sprake in het interview.

4.De betichting van corruptie is zwaar en onterecht; er is geen enkele aanwijzing. Conformiteitsattesten worden slechts na grondig onderzoek door speciaal opgeleide architecten afgeleverd. Het administratierecht dat hieraan verbonden is wordt geÔnd door overschrijving naar de stadkas.

5. De stad geeft prioriteit aan de strijd tegen de huisjesmelkers. Het gezamelijk optreden en een harde aanpak hebben reeds tot heel wat successen geleid. In het najaar van 2001 besliste de Vlaamse gemeenschap om het Antwerpse model inzake handhaving in alle Vlaamse steden toe te passen.

De directie en het personeel van de stedelijke huisvestingsdienst doen hun werk goed; zij kunnen rekenen op mijn steun en waardering.

met vriendelijke groeten
Erwin Pairon
schepen

Reactie van Pascal Smet (sp.a)
Ik ken Frank Hosteaux enkel van naam. Greet VAN GOOL heeft hem maanden geleden, toen ik nog commissaris-generaal, was mijn telefoonnummer gegeven om over zijn meningen (infiltratie op het cgvs, toename illegalen en dergelijke) te spreken. Via Greet heb ik hem laten weten dat ik bereid was om naar hem te luisteren en alles wat hij beweert na te gaan.

Helaas heb ik nooit van hem een telefoon gerkegen. Is dat ernstig ? Ik vind dat hij zijn beweringen moet staven en met de huidige verantwoordelijken van het cgvs moet spreken zodat zij desgevallend de nodige actie nemen.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons