Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Hans Verreyt (NSV)

Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft Hans Verreyt (21) al menige Vlaamsnationale watertjes doorzwommen. Momenteel is hij voorzitter van de NSV (Nationalistische Studentenvereniging), een organisatie die dikwijls in één adem met het Vlaams Blok wordt genoemd. "Wij zijn een partijpolitieke onafhankelijke beweging" verdedigt Verreyt zich. Een gesprek.

Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft Hans Verreyt (21) al menige Vlaamsnationale watertjes doorzwommen. Momenteel is hij voorzitter van de NSV (Nationalistische Studentenvereniging), een organisatie die dikwijls in één adem met het Vlaams Blok wordt genoemd. "Wij zijn een partijpolitieke onafhankelijke beweging" verdedigt Verreyt zich. Een gesprek.

Van waar de keuze voor de NSV?
Ik ben opgegroeid in een Vlaams-nationalistisch gezin. Via het VNJ (Vlaams Nationaal Jeugdverbond) ben ik terechtgekomen in het NJSV (Nationalistisch Jongstudentenverbond). Zo ben ik dan later ook binnen de NSV actief geworden, eerst als praesidiumlid, later als praeses en nu als voorzitter. Wij zijn een traditionele studentenvereniging die zich houdt aan de regels van de CODEX zoals die door het KVHV (Katholiek Hoogstudentenverbond) wordt verspreid.

Je hoort wel eens verhalen van rivaliteit tussen deze twee rechtse studentenorganisaties.
Ten gevolge van ideologische meningsverschillen hebben enkele oud-KVHV'ers eind jaren '70 een nieuwe studentenbeweging opgericht, en dat is de NSV geworden. We zijn twee gescheiden clubs, maar alle twee wel uitgesproken Vlaams-nationalistisch. De NSV is over het algemeen radicaler dan het KVHV. Soms gebeurt het wel eens dat we samen op activiteiten aanwezig zijn of dat we dezelfde vergaderingen bijwonen.

In Gent wordt er gesproken om radicale studentenbewegingen uit te sluiten. Wat is uw reactie hierop?
In Gent, evenals in Antwerpen, is de NSV niet officieel erkend. We zijn daar (Gent) ook geen lid van het PFK (Politiek Filosofisch Konvent). Linkse studentenverenigingen binnen het PFK voeren bovendien al jaren actie tegen het KVHV. Gelukkig staat het KVHV daar juridisch sterk in zijn schoenen en weet het zich iedere keer te handhaven.

Het feit dat jullie aan verschillende universiteiten niet worden toegelaten, heeft dat te maken met het gewelddadige imago dat de NSV bezit?
Ik denk het niet, wanneer we worden geprovoceerd zal er steeds gepast gereageerd worden. Maar men wil vooral geen pottenkijkers of mensen met een politiek-incorrecte stem binnen de comités die de subsidies uitdelen.

Onlangs zouden NSV'ers een linkse militant in elkaar hebben geslagen. Tegen één van hen loopt momenteel een klacht.
Wat toen betreft: er is wat trek en duwwerk geweest, na weken van provocatie en dreigingen van geweld tegen de NSV en haar leden, maar ook tegen het KVHV te Gent. Er zijn tevens diverse getuigen die verklaarden dat de linkse student de eerste was om fysieke dreigementen te uiten en te beginnen duwen. Er loopt trouwens ook een klacht tegen deze "student" wegens slagen en verwondingen en materiaalschade toegebracht aan enkele studenten (al dan niet NSV-leden)"

Veel studenten voelen zich ook anti-globalisten, of anders-globalisten, zo je wil. U ook?
In principe ben ik als nationalist ook anti-globalist. Je mag ons zeker niet vergelijken met de andere anti-globalisten van verenigd links. Ik kan mij eerder vinden in de standpunten van de nationalisten tegen globalisering.

Waar zit het verschil tussen de twee?
Wij zijn met de NSV tegen alles wat supranationaal is. Dat is enerzijds het kapitalisme, maar langs de andere kant ook het communisme. Anderzijds zetten we ons ook af tegen de multiculturele druk die vanuit Amerika komt overgewaaid. Coca-cola, Mac Donalds, Levi's; tegen dat soort zaken zijn wij tegen, omdat ze de identiteit van ieder volk kapot maken. We pleiten in feite voor een kleinschalige maatschappij. De linkse anti-globalisten willen de huidige kapitalistische maatschappij vervangen door een communistisch model.

Een tijdje geleden heeft u zich in de kijker gespeeld door de domeinnamen sp-anders.be en spanders.be voor de neus van de SP.A weg te snoepen. Bent u nu lid geworden van de partij van Patrick Janssens?
Absoluut niet (kleine lach). Dat was eerder als stunt bedoeld, één die bovendien goed geslaagd is. Uit interne documenten van de SP.A blijkt dat ze bijzonder kwaad zijn over die actie. Die partij had eigenlijk een andere domeinnaam voor ogen, maar ik ben ze te snel afgeweest.

Hoezo, interne documenten?
Ja, de SP.A is zo dom geweest om die onbeveiligd op het internet te zetten.

Ah bon. Even terug naar de standpunten van de NSV. Jullie zetten zich af tegen het Belgisch model. Wat loopt er fout in België?
Bijna alles. België is een historische vergissing, een miskleum die al meer dan 170 jaar bestaat. Wij pleiten voor de "Volk wordt Staat" gedachte. Volgens ons heeft ieder volk recht op zijn eigen staat. Een volk wordt bepaald door zijn gemeenschappelijke taal, afkomst, cultuur en geschiedenis. In dat opzicht kunnen we stellen dat Vlamingen en Walen niets met elkaar te maken hebben. Vlaanderen is voor ons een aparte deelstaat binnen Europa. In dat Europa is er plaats voor andere volkeren zoals de Bretoenen, De Basken, de Corsicanen, de Schotten en dergelijke meer. Langs de andere kant ageren wij met de NSV tegen de rol van Wallonië in ons land. Via de sociale zekerheid krijgen zij veel meer geld dan nodig. Ook heeft België 68 ministers, waaronder 3 ministers van Onderwijs. Dat is voor ons niet nodig. Anderzijds zijn wij als republikeinse studentenvereniging ook tegen de monarchie.

De NSV heeft de reputatie een kweekvijver te zijn voor het Vlaams Blok. In hoever klopt dit?
Als studentenvereniging staan we boven de partijpolitiek; hoewel ik hier niet kan ontkennen dat een groot deel van onze leden in een latere fase lid wordt van een politieke partij. Dat is enerzijds het Vlaams Blok, sinds kort de N-VA, en een kleine minderheid ook in de CD&V.

Bent u zelf lid van een politieke partij?
Ja, ik ben lid van een politieke partij.

Is de oprichting van de N-VA een goede zaak?
Vroeger was er maar één Vlaamsnationale partij, nu zijn dat er twee. Dat is ongetwijfeld een positief gegeven. De Volksunie was al lang voor ons geen alternatief meer. Dat hebben we ook via onze acties, onder meer in de Lambermontzaak, laten merken. Ik hoop dat de resultaten van de N-VA en van het Vlaams Blok samen meer stemmen zullen opleveren. Ik vind het alleen wel jammer dat er nu krachten binnen de twee partijen bezig zijn met elkaar te bestrijden. Al denk ik wel dat dit een reactie is van het eerste moment.

Ziet u het cordon sanitaire de eerstkomende jaren afbrokkelen?
Ik denk dat het cordon sanitaire wel zal afbrokkelen, hoewel het nu al verschillende barsten vertoont. Tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen er scheuren inkomen, het kan ook niet anders als je de resultaten van het Vlaams Blok bekijkt.

Welke partij mag dan samen met het Vlaams Blok besturen?
De N-VA zal het allicht niet aandurven om samen in met het Blok in zee te gaan. Een partner als de VLD ligt het meest voor de hand om samen met het Vlaams Blok een coalitie te vormen.

VLD-voorzitter Karel De Gucht is nochtans resoluut tegen een samenwerking met het Blok.
Er is een groot verschil tussen wat de partijtop zegt en de basis denkt. Dat is ook bewezen met de voorzittersverkiezingen in Antwerpen. De Gucht haalde in heel Vlaanderen een stalinistische score van 90%, hier in Antwerpen amper 70%. De VLD-kandidaat die in Antwerpen voorstander was van een samenwerking met het Vlaams Blok haalde toch maar 25%. Ook Baron Delwaide heeft in die zin ook al een aantal uitspraken gedaan.

Enkele zogenaamde progressieve thema's: bent u voor of tegen het homohuwelijk en softdrugs?
Hoewel we daarin geen uitgesproken standpunten hebben, zijn wij tegen het homohuwelijk. Ik heb niks tegen homo's als dusdanig, zolang ze zich gedragen, maar een gezin bestaat nog steeds uit een vader en een moeder. Het homohuwelijk is voor ons geen normale gang van zaken.
Inzake softdrugs vinden we dat er al genoeg problemen zijn. Denk maar aan de alcoholverslaving. Waarom zouden we een bijkomend probleem scheppen?

Op welke studie baseert u zich dan?
Er zijn verschillende theorieën. De 'stepping stone'-theorie wijst uit dat iedereen die verslaafd is aan drugs ooit begonnen is met een jointje. Daarom zijn wij tegen het gebruik van softdrugs. Vergeet ook niet de dikwijls criminele gevolgen van drugsgebruik. Anderzijds is het een middel om de jeugd kalm en rustig te houden. Mensen die verdoofd zijn door drugs zullen niet gemakkelijk protesteren, hé.

Zondag 10 maart 2002 vindt er in Brussel een betoging plaats tegen racisme en onverdraagzaamheid. Gaat u meebetogen of tegenbetogen?
Neen, wij gaan zeker niet meebetogen, noch tegenbetogen. De betoging is georganiseerd door een resem linkse organisaties en enkele vakbonden. Meestal lopen zo een manifestaties uit op een betoging tegen het nationalisme en het Vlaams Blok. Wij hebben daar dus niets te zoeken.

Maar u kan toch moeilijk tegen niet-discriminatie zijn?
Wij zijn inderdaad tegen discriminatie, zowel van vreemdelingen, homo's als van vrouwen. Dat wil nog niet zeggen dat we mee moeten doen aan de positieve discriminatie van vreemdelingen.

Hoe heeft de NSV gereageerd op de uitspraken van Roeland Raes toen hij zei dat de concentratiekampen geen vernietigingsdoel hadden?
De man is uiteraard geen lid van de NSV, daar is hij al wat oud voor. Het is vooral dom van Raes. Hij zou als jurist moeten weten dat zoiets niet mag gezegd worden in België, en ook daarbuiten niet. Ik denk dat hij daar een serieuze vergissing heeft begaan. Voor de rest hebben wij met de NSV geen mening over dat feit, die periode ligt al lang achter ons. Het is vooral spijtig dat Raes nu geen functies meer bekleedt aan de Universiteit Gent omdat hij daar als een soort spreekbuis voor de nationalisten fungeerde.

Harold van der Kraan

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons