Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

De burger sprak met Herman Van Rompuy (CD&V)

Onlangs kon je op het internetforum van de CD&V weer in debat treden met een vooraanstaand politicus. Iedere burger kon naar hartelust vragen afvuren op Herman Van Rompuy. Politics.be brengt u een samenvatting.
Lees verder...

Onlangs kon je op het internetforum van de CD&V weer in debat treden met een vooraanstaand politicus. Iedere burger kon naar hartelust vragen afvuren op Herman Van Rompuy. Politics.be brengt u een samenvatting.

Vaak wordt u in media, door tegenstanders binnen en buiten de partij afgeschilderd als een boegbeeld van die oude CVP. Hoe gaat u daarmee om? Hoe staat u tegenover de drang naar vernieuwing/verjonging?
De vernieuwing is er vooral nodig op het vlak van de ideeŽn. Wat onderscheidt de cd&v van andere partijen? Indien we er niet in slagen dat duidelijk te maken zullen frisse gezichten bijlange niet volstaan. Aan die vernieuwing van de gedachten werk ik mee en zal dat blijven doen. Welke clichťs over mij verteld heef me maar matig geÔnteresseerd.

Deze vraag is ook al gesteld aan de vorige CD&Víers en ik ga ze nu ook aan u stellen, hoe ziet u de relatie ACW/CD&V ACV/CD&VÖ ?
Ik ben steeds voorstander geweest van een actieve dialoog met de christelijk-sociale organisaties. Maar een aantal van hen willen zelf afstand nemen.
Ik ben het eens met uw analyse over de social profit in de jongste werkgelegenheidsconferentie. De dienstencheques zijn zwaar gesubsidieerd (85%) om in de plaats te komen van een goed werkend PWA-systeeem.
Inzake het migrantenstemrecht brengt ons partijstandpunt mede dat we geen enkel voorliggend wetsvoorstel kunnen goedkeuren. Ik denk dat het ook de mening is van de leden van het ACV.
Ik denk dat de leiding van het ACW inziet dat de gemakkelijke gratis-politiek van de SP.A de toekomst niet voorbereid en op termijn zelfs asociaal is. Het inkomstenverlies voor de Vlaamse overheid door het afschaffen van het kijk-en luistergeld brengt nu reeds mede dat voor tal van gemeenschapsvoorzieningen er nu reeds geen geld is. Ik denk dat we ons programma moeten concretiseren en verduidelijken zodat men beter weet wat het verschil is met andere partijen. Dat is wat ons het meest ontbreekt vandaag. Dat lijkt me beter dan ons te richten naar ontgoochelden van andere partijen.

Situeert u de CD&V de dag van vandaag links, rechts of centrum? Is de CD&V niet teveel verdeeld?
De cd&v is niet minder verdeeld dan de vld(denk aan het migrantenstemrecht) en het linkse kartel(denk aan nepal, irak). de cd&v is op sociaal-economisch vlak een partij die voor de sociale markteconomie is; die synthese heeft vlaanderen gemaakt tot de meest welvarende regio ter wereld! inzake niet-materiŽle waarden zijn wij voor waarden waar elkeen rechten maar ook plichten heeft tegenover de andere; dat brengt mede dat we niet voor de snel-belgwet zijn, dat we tegen de drugswet zijn, dat we huwelijk en gezin verdedigen, dat we voor vrij initiatief zijn in zake onderwijs en gezondheid, verplicht zoekgedrag voor werkzoekenden, streng optreden tegen alle fraude en wetsovertredingen dus geen gedoogbeleid op geen vlak enz.

Karel De Gucht lanceerde het idee om een geheime stemming te laten doen in de kamer omtrent het migrantenstemrecht.
Stevaert reageerde hierop met deze zin: "Waarom een geheime stemming?... Een Kamerlid dat niet voor zijn/haar mening durft uit te komen hoort niet thuis in de Kamer" Wat is uw mening hierover?

In het parlement is openheid zo troef dat ook commisievergaderingen openbaar zijn. Geheime stemmingen staan dus haaks op die trend. Zelf heb ik tien jaar geleden als CVP-Voorzitter een gelijkaardig idee verdedigd. Ik zou dat nu niet meer doen. Geheime stemmingen kunnen ons stelsel erg instabiel maken omdat een regering nooit zeker zou zijn bij een stemming of ze nog een meerderheid heeft en wie haar gebeurlijk niet meer steunt. Wantrouwen ontstaat daardoor tussen politieke partijen en dus instabiliteit. Ons systeem is reeds zeer broos. Geheime stemmingen zouden dat alleen nog verhogen. Parlementsleden moeten inderdaad hun verantwoordelijkheid nemen in het openbaar.

Als kamerlid hebt u ongetwijfeld ook een mening over het migrantenstemrecht, welke is die?
Het stemrecht voor migranten is terechtgekomen in een draaikolk van partijpolitieke en persoonlijke strategieŽn. Vooral mislukte strategieŽn.
SP.A was in de periode dat ze met ons bestuurden geen voorstander van stemrecht voor migranten. Of liever: ze was niet bereid daar voor te vechten. Binnenskamers spraken de leiders er smalend over, goed wetend wat het grootste deel van hun kiezers daarover dachten. Tijdens de vorige regeerperiode kozen ze duidelijker voor dat stemrecht en hoopten ze dat de MR van Louis Michel voor een meerderheid zou zorgen in het Parlement en de zaak snel beslist zou zijn. Maar Michel 'snelde' de VLD ter hulp en redde de regering door in de Senaat tegen te doen stemmen. Michel hoopte dat de VLD hem daarvoor dankbaar zou zijn. Later .... Maar het resultaat was dat de zaak bleef hangen. De SP.A (en de anderen uit de meerderheid) hoopten dan dat men na de verkiezingen snel de zaak kon oplossen, maar nu staat de VLD in de weg. De SP.A wil wel even moedig zijn en tegen haar kiezers, de 'mensen' ingaan, maar dan kort opdat de 'mensen' even snel met andere dingen zouden bezig zijn en het stemrecht vergeten. Een tegenvaller. Kan gebeuren.
De VLD is al even 'schizofreen' (om Di Rupo te parafrazeren). Feitelijk hebben een aantal kopstukken geen bezwaren. Verhofstadt heeft er geen omdat hij over niets bezwaren heeft als hij maar kan blijven. Bij De Gucht ligt de zaak principiŽler. Maar de VLD-basis is radicaal tegen. Men koos tijdens de regeeronderhandelingen niet voor een compromis (bijv. voor de migranten die hier 10 jaar wonen...) of voor een timing (na de verkiezingen van 13 juni 2004 bijv.) maar voor een louter parlementaire behandeling. De socialisten waren immers baas in die onderhandelingen. De VLD-leiding koos voor de strategie 'gevochten maar verloren'. Tot Coveliers opdook in gevechtskledij. Hij heeft een rekening te vereffenen met De Gucht, met de media, met zijn eigen mislukkingen. Als een 'Orlando furioso' loopt hij over het dossier. Elke dag in de media ! Het gevolg is dat iedereen in de meerderheid er ongelukkig bij loopt. De MR heeft een strategie waar ze maar op een beperkte wijze stemrecht wil toekennen en zegt dat dit "te nemen of te laten is". De VLD hoopt dat de PS daar niet kan mee leven en zou kiezen voor de houding "liever geen stemrecht dan maar half stemrecht". Maar de PS zegt luidop dat ze compromisbereid is. Pech voor de VLD.
De VLD kan de regering hierover niet laten vallen. Ze zou onbetrouwbaar worden. De socialisten zouden het hun niet vergeven. Het einde van paars en van het premierschap. Bovendien is een politieke crisis vlak voor de regionale en Europese verkiezingen een ramp. Het bewijs dat paars niet werkt, voor wie het nog niet eerder had gemerkt.
De opiniepeiling van de GvA van vorige vrijdag bevestigt de waarneming die velen sedert meer dan tien jaar hebben. Het is zelfs een thema waar een groot aantal hun stemgedrag door laten bepalen. Een gevoelig onderwerp in de publieke opinie wordt gemakkelijk gebruikt en misbruikt in de politiek. In beperktere kring wordt de graad van 'progressief zijn' ook gemeten aan het criterium 'stemrecht voor migranten'. Politiek wordt op alle niveaus bedreven. Ook dat speelt mee.
Als de CD&V ooit nog met een andere partij in een regeringsdeelname wil stappen, wie draagt dan de voorkeur van de partij weg?
De SP.A had een voorakkoord met de liberalen voor 18 mei. De verdraagzaamheid naar de andere was alleen schijn. De VLD heeft voor 1999 nooit gezegd dat ze met de SP-PS zou besturen. Wij moeten ons evenmin uitspreken. cd&v wil een regering vormen met dezen die ons programma het best verwezenlijken. dat is geen 'politiek' antwoord. de meerderheidspartijen onderscheiden zich vandaag steeds minder inzake programma anders was er geen paars-groen gekomen, dat er trouwens nog steeds is in vlaanderen. als paars op 13 juni 2004 geen meerderheid heeft liggen alle wegen open.

Als begrotingsspecialist bent u zeer goed geplaatst om te weten of het zilverfonds nu al of niet een lege doos is. Is het zilverfonds een garantie of niet?
Het Zilverfonds is een louter boekhoudkundige voorstelling van de daling van de openbare schuld. Minder schuld brengt minder rentelasten mee en dus ruimte om de pensioenen mee te betalen. Het Zilverfonds is dus alleen cosmetica. Toen ik minister van begroting was daalde die schuld als pct. van het nationaal inkomen tussen 1995 en 1999 met 19 punten(2000 mia. bef.) tegen 13 de jongste vier jaar. We deden dus beter dan de herauten van een boekhoudkundig Zilverfonds.

Even iets anders, wat vindt u van de koning, bent u royalistisch of niet?
We kennen een grondwettelijke monarchie waarbij elke daad van de Koning moet gedekt zijn door een minister. Koning Albert houdt zich daar sterk aan. Als de Koning sommige beslissingen zou willen beÔnvloeden moeten ministers of anderen het daarmee eens zijn. De invloed van de monarchie is dus zo groot als men bereid is ze te laten zijn. De tijd is al geruime tijd voorbij dat er ministers gemaakt of gekraakt worden door het Paleis. Mijn ervaring is dat de eigen rol van de monarchie sterk wordt overschat. De Grondwet moet niet gewijzigd worden.

De prinsen zetelen in de senaat, vindt u dat goed?
Ik vind niet dat leden van het Hof in de Senaat moeten zetelen. Het zou kunnen lijken op een verwarring tussen de uitvoerende en de wetgevende macht ook al zijn de prinsen en prinsesssen niet stemgerechigd en ook al bekleden ze geen koninklijke bevoegdheden.
Ik ben ook voorstander van een beperking in de toekomst van het aantal gegadigden op de civiele lijst zoals in andere landen.

Redactie: Thomas Heynderickx

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons