Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Interview met Karel De Gucht

De meest uitgesproken beroepspoliticus uit het kieskanton Zele is zeker Karel De Gucht. Zijn carrière bracht hem in het Europees Parlement, de senaat, het Vlaamse Parlement en nu ook in de Kamer. Dat leverde hem alvast de titel van Minister van Staat op. Op gemeentelijk vlak werd hij al schepen in Lebbeke en gemeenteraadslid in Berlare. Het meeste komt hij in de media door zijn functie als partijvoorzitter van de VLD. Dit laatste was voor velen een verrassing. Men had hem als minister verwacht nadat hij voor Verhofstadt-1 de voorbereidende besprekingen had gevoerd.
Lees verder...

De meest uitgesproken beroepspoliticus uit het kieskanton Zele is zeker Karel De Gucht. Zijn carrière bracht hem in het Europees Parlement, de senaat, het Vlaamse Parlement en nu ook in de Kamer. Dat leverde hem alvast de titel van Minister van Staat op. Op gemeentelijk vlak werd hij al schepen in Lebbeke en gemeenteraadslid in Berlare. Het meeste komt hij in de media door zijn functie als partijvoorzitter van de VLD. Dit laatste was voor velen een verrassing. Men had hem als minister verwacht nadat hij voor Verhofstadt-1 de voorbereidende besprekingen had gevoerd.

"Als partijvoorzitter volg ik alle beleidsniveau's"

De Gucht: "Ik heb me alvast niet beklaagd die functie te hebben aanvaard. Het voorzitterschap wordt immers steeds belangrijker. Welke minister heeft zo veel inspraak op zo veel domeinen ? Zie ook naar wie die functie in andere partijen hebben: Stevaert, Di Rupo. Intussen heb ik trouwens al twee keer de kans gehad om naar een ministerpost over te stappen: ik kon minister van justitie in de federale regering worden en was de eerste mogelijkheid voor het Vlaamse minister-presidentschap. Ik stond er echter op aan te blijven en als voorzitter de volgende gewest- en Europese verkiezingen aan te gaan. Bovendien moest er een minister-president komen die bereid was ook de vijf jaar na de volgende verkiezingen uit te doen."

En, zo bleek later in het geprek, eigenlijk zou De Gucht nog het liefste voor een Europees beleidsmandaat gaan. Om het daarna wat minder aan te gaan doen.
De Gucht: "Aan dit tempo leven dat houd je geen tientallen jaren vol."

"Europees parlementslid meer invloed"

Na 14 jaar in het Europees Parlement stapte De Gucht in 1995, na een kort verblijf in de Senaat, naar het Vlaamse Parlement. En dit jaar naar de Kamer. Omdat je daar nog niet zat?
De Gucht: "Ik was uiteindelijk zowel voor Kamer als voor Senaat gekozen. Door over te stappen kon iemand uit de regio naar het Vlaamse Parlement. En ja, ik had daar nog niet gezeten."

Zijn de functies te combineren?
De Gucht: "Ik zal inderdaad weinig aan commissiewerk kunnen doen en vooral bij plenaire zittingen aanwezig zijn. Wat niet wil zeggen dat ik niet zal weten wat in de commissies gebeurt. Als voorzitter moet ik immers het werk van onze frakties in alle parlementen opvolgen."

Als je de verschillende parlementen vergelijkt, welke is dan het interessantste?
De Gucht: "Als parlementslid ? Zeker het Europese. Je hebt er zelf meer handelingsvrijheid. In het Vlaamse en federale ben je meer gebonden aan de fraktie. Inderdaad, de macht ligt daardoor bij een klein aantal mensen. Europees heb je twee affiniteiten: die voor de partij en die voor je land. Partijen kunnen dat daardoor minder in de hand houden. Ze zijn ook minder gestructureerd. De liberale fractie heeft er maar 4 personeelsleden om dat te doen, de VLD een honderdtal. Het Europees Parlement kreeg ook meer bevoegdheden. Dat zorgde er wel voor dat partijen nu meer trachten om hun greep op de parlementsleden te versterken."

Hoe belangrijk is strategie ? En zijn er afspraken met andere partijen ? Was wat Stevaert je op de verkiezingsavond toefluisterde inderdaad dat hij Agalev een senaatszetel zou aanbieden?
De Gucht: "Strategie is belangrijk. Uiteindelijk tracht je met een partij de meeste invloed te hebben en zo je programma te realiseren. Dat kan enkel als je de verkiezingen wint. Anderzijds is er regelmatig kontakt tussen de partijvoorzitters. Uiteindelijk ben je meerderheidspartners. En ja, dat is ook geven en nemen. Wat de verkiezingsavond betreft, zeker weet ik het niet meer, maar ik denk inderdaad dat het dat was."

Wat met de vraag van minister Vandenbroucke om meer aan langetermijnpolitiek te doen?
De Gucht: "Ik denk dat het vooral de VLD was die tijdens de vorige legislatuur voorstellen voor langetermijnoplossingen deed. Zie ook mijn reactie in De Standaard daarover. Het is wat vreemd dat de socialist Vandenbroucke eigenlijk reageert op wat de minister Vandenbroucke doet."

En oud-premier Martens zei dat hij twintig jaar op zijn tong heeft moeten bijten. Heb je ook dat gevoel?
De Gucht: "Je kan inderdaad niet altijd alles zeggen. Dat heeft ook met strategie te maken. Ik kon toch niet zeggen dat de CD&V beter niet met NV-A zouden samengaan. Maar twintig jaar moet je toch niet wachten om iets te zeggen."

Het stemrecht voor vreemdelingen dan. Hoe kan je als persoon zeggen er voor te zijn en het toch willen tegenhouden?
De Gucht: "Het is zo een symbooldossier geworden en heeft slechts betrekking op een klein aantal mensen . De vreemdelingen die geen Belg willen worden, vragen daar zelf niet om. En een meerderheid van de Vlamingen wil het niet. Er op ingaan zou veel slechtere gevolgen kunnen hebben."

Overgenomen van NKB Informatief, met toestemming van auteur & uitgever

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons