Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Stijn Coppejans (Voorzitter Prego, jongeren mét spirit)

Politics.be sprak deze keer met Stijn Coppejans. Deze welbespraakte jongeman uit Kaprijke is voorzitter van Prego, de jongeren mét Spirit. Hij startte zijn carrière in groene organisaties. Hij is nu ook gemeenteraadslid in Kaprijke en in januari wordt hij schepen. Zoals je merkt heeft hij al heel wat politieke watertjes doorzwommen. Een boeiend gesprek kon dan ook niet uitblijven.
Lees nu...

Politics.be sprak deze keer met Stijn Coppejans. Deze welbespraakte jongeman uit Kaprijke is voorzitter van Prego, de jongeren mét Spirit. Hij startte zijn carrière in groene organisaties. Hij is nu ook gemeenteraadslid in Kaprijke en in januari wordt hij schepen. Zoals je merkt heeft hij al heel wat politieke watertjes doorzwommen. Een boeiend gesprek kon dan ook niet uitblijven.

Wat vinden jullie van het nieuwe regeerakkoord dat is goedgekeurd?
Wij zijn heel blij met het akkoord. Natuurlijk om wat erin staat maar ook om de geest van het akkoord. Het is een heel progressief akkoord met een sociale en groene geest. Steve Stevaert spreekt over het meest groene regeerakkoord ooit en ik ken Steve zijn one-liners en heb het niet altijd met oneliner-politiek maar met deze slogan ga ik volledig akkoord. Het is heel duidelijk dat de regering aan de groene dossiers keihard gaat werken. Als je, zonder uitzonderingen, de kyoto-protocollen goedkeurt dan denk ik dat je heel goed bezig bent als regering.
Daarnaast is het heel duidelijk dat Spirit aan de onderhandelingstafel zat. Dat merk je aan een aantal kleine details maar ook in een aantal heel grote zaken. Bvb, het gratis krediet voor nieuwe ondernemers en ook de inloopbanen waarbij een persoon die bijna op pensioen gaat een andere persoon opleidt op kosten van de staat gedurende 6 maanden. Dan krijg je als die nieuweling in dienst treedt een bekwame nieuweling. Vaak wordt er gezegd dat ouderen uitgeblust zijn en jongeren niet gemotiveerd. Dan is dit een goed akkoord om de generatieconflicten te overbruggen.
Ik heb ook gezien dat het woordje ‘intercultureel’ in het regeerakkoord staat. Dat is er ook gekomen omdat Spirit mee onderhandelde. Het is niet alleen het woordje dat overgenomen is maar onze ganse filosofie die achter de interculturele samenleving zit met verdraagzaamheid van beide kanten en met contacten tussen verschillende deelculturen in Vlaanderen. Dit slaat niet alleen op allochtonen en autochtonen maar ook op de verschillende subgroepen die Vlaanderen op zich al bevat.
Verder staan er ook inzake ontwikkelingssamenwerking heel belangrijke zaken in het regeerakkoord.

Dat er bepaalde dingen niet instaan is ook belangrijk. Er is bvb geen verhoging van het defensiebudget. Dat budget kan enkel dalen in dit regeerakkoord wat wij heel belangrijk vinden als pacifisten.
Ik vind het een stuk beter dat België de taak krijgt zich te specialiseren in één aspect, vb. in het verwijderen van anti-persoonsmijnen, dan dat het een integrale defensie moet opstellen. Nu heeft het Belgisch leger tanks die zelfs op het jaarlijkse defilé niet kunnen uitrijden door een put in de weg. Met zo’n tanks is België niets. Als ze ooit ingezet moeten worden bij een oorlog riskeren we van daar aan te komen als de oorlog al lang gedaan is.
Het is heel belangrijk dat, als wij nog een rol willen spelen qua defensie, we een vredesrol zullen moeten spelen. Dat staat ook in het regeerakkoord.
Ook de geheime akkoorden werden in het regeerakkoord opgenomen. Voor de verkiezingen had Spirit al met luide stem gezegd dat deze akkoorden zeker op tafel moesten komen anders gingen wij niet mee onderhandelen. Het is heel duidelijk : ondanks alle druk die er was van de VS door de genocidewet en dergelijke meer is Spirit er toch in geslaagd om deze geheime akkoorden die ook bij de VS moeilijk liggen op de agenda te plaatsen.
Wat er bvb ook niet instaat is een paritaire senaat; er staan geen stappen tot een unitaire België; en ook de synchronisatie van de verkiezingen staat er niet in.
Het is niet enkel kijken naar wat er wel instaat maar dus ook naar wat er niet instaat om te spreken van een goed regeerakkoord.

Zijn er zaken waarvan Prego vond dat ze beter wèl in het regeerakkoord hadden gestaan?
Ja, het belangrijkste aspect zijn de kernwapens in Kleine Brogel. Wij hadden gehoopt dat de regering de zin van die kernwapens onder de loep zouden nemen. In die zin staat het wel in het regeerakkoord maar wij hadden veel verder willen gaan. Wij hadden gehoopt op een definitieve uitroeiing van de kernwapens -die illegaal zijn- in ons land. Dit staat er niet in en dat heeft natuurlijk veel te maken met het moment waarop de onderhandelingen bezig waren. Met het conflict met de VS en Louis Michel was de sfeer wel echt gespannen. Michel had geen zin om de VS een tweede maal voor het hoofd te stoten.
Alhoewel ik het graag had zien staan in het regeerakkoord begrijp ik wel waarom het er uiteindelijk niet instaat.
Wat er ook niet instaat zijn veel verdere stappen in de staatshervorming. Die zijn heel gering in het regeerakkoord. Het is niet onmogelijk natuurlijk maar het wordt moeilijk. Enkele dingen staan er wel in, bijvoorbeeld regionaliseren van de verkeersreglementen (zodat we bijvoorbeeld meer en betere onbemande camera’s kunnen laten plaatsen).
Ook het adoptierecht voor holebi’s staat er niet maar het akkoord laat wel ruimte voor een wisselmeerderheid in die materie.

Staan er zaken in het regeerakkoord die jullie er liever hadden uit gezien?
Nee. Ik vind alle onderwerpen in het akkoord bespreekbaar en zelfs nodig.
Waar ik wel wat problemen mee heb is het jeugdsanctierecht. Ik had daar een veel progressievere richting verwacht terwijl het jeugdsanctierecht nu voornamelijk draait rond repressie en het schandaliseren van jongens en plaatsen van jongeren in depressieve jeugdcentra.
Ik had veel liever gezien dat het jeugdsanctierecht vanuit het standpunt van de jongeren vertrok dat en ook meer aandacht ging naar preventie en naar de rechten van jongeren. Maar dit is nu wel een stuk minder, wat ik heel jammer vind.

Jullie zijn Prego- jongeren mét spirit, niet vàn spirit. Gaan jullie Spirit op de vingers tikken als ze blunders begaat?
Als Spirit blunders begaat dan weet Spirit dat ze problemen gaat hebben met ons. Dat is ook normaal. Als wij zeggen dat wij een onafhankelijke jongerenorganisatie willen zijn die als partner Spirit heeft, dan moeten zij ook begrijpen dat wij als partners rekening met elkaar moeten houden maar als er fouten worden gemaakt, door ons of door hen, worden die altijd wel aangewezen door de andere. Dat is ook niet meer dan normaal. Een jongerenbeweging die slechts een middel is van een partij of slechts doet wat de partij vraagt en stilstaat of achter de partij aanholt is trouwens ook geen beweging.
Heel concreet: als Spirit de punten die zij in het regeerakkoord heeft geduwd niet opvolgt en daar geen goed werk levert om die erdoor te duwen dan zullen wij wel de nodige actie ondernemen en liefst nog voor het einde van de 4 jaar zodat Spirit er nog iets kan aan doen. Wij verwachten trouwens van Spirit heel veel het komende jaar. Het eerste jaar vind ik heel belangrijk: het mag geen rustig jaar worden. Nu moeten we een aantal stappen ondernemen zodat de kiezer ziet dat we hun steun meer dan waard waren.

Je sprak al van de synchronisatie van de verkiezingen. Wat vinden jullie van de stoelendans in de Vlaamse Regering en willen jullie de verkiezingen synchroniseren?
Prego is tegen synchronisatie van de verkiezingen, maar we vinden wel dat er een aantal heel belangrijke maatregelen moeten genomen worden om de ‘misbruiken’ die er nu zijn tegen te gaan.
Vroeger waren er altijd al 3 verkiezingen die nooit samenvielen dus voor ons is er niets veranderd.
Maar we hebben wel gemerkt dat, vooral door de VLD dan, een leegloop is georganiseerd uit de Vlaamse Regering en dat kan voor ons niet.
Er zijn ook heel veel mensen die op lijsten hebben gesolliciteerd, maar uiteindelijk hun mandaat niet opnemen omdat ze al in een ander parlement actief zijn. Daar willen we wel aan werken. Wij vinden dat als de mensen zich kandidaat stellen voor een positie, zij die ook daadwerkelijk moeten opnemen.
Wij willen een stabielere verkiezing waar de propaganda aansluit bij de inhoud van het Parlement. Er zijn nu heel veel thema’s aangekaart die niet voor de federale regering zijn. Net zo zullen er waarschijnlijk volgend jaar een aantal thema’s aangehaald worden voor de Vlaamse Regering die daar ook totaal niet thuishoren.
Als je solliciteert voor een plaats moet je ook zo consequent zijn en die opnemen.

Krijg je dan geen situaties van mensen die een ganse leven op hetzelfde niveau blijven op politiek vlak?
Ik vind het heel belangrijk dat de macht regelmatig wisselt. Ik heb er geen probleem mee dat mensen bvb hun ganse leven federaal parlementair blijven. Ik heb er wel problemen mee dat mensen hun ganse leven minister blijven want als je de macht gewoon wordt begin je te weinig aandacht te krijgen voor de rol van de oppositie en voor de rol van het parlement.
Ik vind dat de regel zou moeten zijn dat als je 2 legislaturen na elkaar een uitvoerend mandaat hebt je tenminste één legislatuur in een wetgevend orgaan moet zitten. Ik vind dat dit principe zelfs geldt voor gemeentepolitiek.
Ik zeg niet dat partijen niet levenslang in de meerderheid mogen zitten, dat is iets anders, maar niet dat mensen levenslang in uitvoerende mandaten moeten zitten.

Spirit is in kartel met sp.a maar als je aan de mensen vraagt om eens een aantal mensen van Spirit op te noemen twijfelen ze en dan komt er Bert Anciaux uit maar verder gaat het niet. Zou het niet beter zijn om de volgende 4 jaar te werken aan de naambekendheid van de partij?
We hebben heel veel geluk gehad dat de televisie in de campagne vaak duidelijk het onderscheid maakte tussen Spirit en sp.a. Wij zijn niet bij de sp.a maar we werken samen met de sp.a. Dat is een heel belangrijk verschil want Vlaanderen , en dan vooral het medialandschap, was er nog niet klaar voor.
Het vraagt heel wat moed om samen te werken met iemand anders op politiek vlak, het vereist meer moeite in de politiek dan apart werken wat net het omgekeerde is dan in het gewone leven. Bij samenwerking moet je veel meer afspraken maken met elkaar en ook duidelijker zijn tegenover elkaar.
Je moet ook aanvaarden dat mensen andere symbolen hebben en een andere visie hebben maar dat je wel dezelfde richting uitwilt. Volgens mij gaat bij Spirit de naambekendheid vergroten van zodra we een aantal zaken kunnen verwezenlijken in de regering maar ook in het parlement. Veel van de debatten zullen gevoerd worden in het parlement en niet in de regering. Sommige dingen die wij echt verwezenlijkt willen zien zoals migrantenstemrecht en adoptatierecht voor holebi’s zullen in het parlement gevoerd worden en ik denk dat als Spirit daarin het voortouw neemt dat we zowiezo een aantal belangrijke personen zullen kunnen laten scoren daar en dat wij ook gelinkt zullen worden aan een aantal heel progressieve onderwerpen.
Het is niet zo dat Spirit monddood is omdat we in de regering zitten, integendeel. Het regeerakkoord laat zelfs toe om een heel belangrijke rol ook buiten de regering te spelen. Als ik zeg dat ik van Spirit ben dan zeggen ze: “aja, van de partij van Bert Anciaux”. Het is natuurlijk ook de partij van Bert Anciaux maar ook de partij van Els Van Weert, van Geert Lambert, van al onze parlementsleden, van al onze leden, van mezelf. Ik voel dat iedereen die bij ons geëngageerd is dat ze ook betrokken zijn bij de partij.
De pers was inderdaad maar half klaar voor zo’n project en ik denk dat de andere politieke partijen er alles aan gedaan hebben om ons samenwerkingsakkoord te ondermijnen en te laten doorschijnen alsof we één partij zijn waar ze uiteindelijk toch niet in geslaagd zijn.

Zijn jullie gelukkig met de samenwerking met de sp.a? Smaakt het naar meer of denken jullie toch: de volgende keer doen we het alleen?
In elk geval ben ik enorm tevreden dat we de durf gehad hebben dat we in Vlaanderen duidelijk te maken dat de progressieve partijen samen te kunnen werken zonder elkaar geweld aan te doen en perfect onszelf te blijven.
In die zin ben ik enorm tevreden dat we die stap gezet hebben want ik ben er van overtuigd dat we in Vlaanderen veel meer aan politiek moeten doen over de partijgrenzen heen. Zeker wat thema’s betreft. Maar ook naar de lijn waarin je wilt werken.
Je moet dat voorstellen als twee paarden die aan één kar trekken. In die kar liggen er heel wat belangrijke zaken en bepaalde dingen gaat het ene paard niet graag voorttrekken terwijl het andere paard misschien andere dingen liever niet zou voorttrekken maar die kar gaat wel dubbel zo snel vooruit, en over het meeste zijn de paarden het wel eens. Ook al loopt het ene paard misschien soms eens wat schuiner dan het andere paard, die kar geraakt wel vooruit en daar moeten we ons echt op concentreren. We boeken echt vooruitgang zolang we de paarden maar goed verzorgen.

Was die samenwerking soms niet wat te intimiderend? Die ervaren rotten bij de sp.a tegenover de jongerenbende van Spirit, zorgde dat niet voor spanningen?
Ik denk dat moest je diezelfde vraag stellen aan een aantal mensen van de sp.a dat die zouden zeggen dat de samenwerking intimiderend was voor hen. Binnen de sp.a zijn er zeker mensen die onder de indruk geweest zijn van de energetische straling die Spirit voortbracht en voortbrengt. Sowieso was het voor allemaal een nieuwe cultuurschok, wat ook onze bedoeling was. We wilden tonen dat een progressief samenswerkingsbeleid kan en dat is durven denken buiten de hokjes van de partijen.
Ik was geïntimideerd als ik zag dat de sp.a ongelooflijk goed was in communicatie en ongelooflijk goed was uitgebouwd qua secretariaten en dat wij als jonge politieke beweging toch iets chaotischer, maar sympathiek chaotisch, werkten.
Ik was ook geïntimideerd toen ik op een betoging liep en zag dat wij met ons 50 man daar rondliepen en zij met hun 80 man, dan was ik geïntimideerd door het feit dat zij met niet zoveel meer waren dan wij toch communicatiever beter waren dan wij maar van zo’n dingen lig ik niet wakker.
Inhoudelijk ben ik niet geïntimideerd geweest want ik vind het inhoudelijke van de sp.a sterk maar ik vind de inhoud van Spirit nog veel sterker. De twee partijen zijn minstens evenwaardig.
Communicatie is één van de sterke troeven van de sp.a, de teletubbies zijn daar een goed voorbeeld van en ik heb er totaal geen problemen mee dat wij nog wat onhandiger overkomen. Wij hebben ook mensen die zeker een grote toekomst zullen uitbouwen voor onze partij, daar heb ik alle vertrouwen in!

Het kartel sp.a – Spirit zal zich nu ongelooflijk goed moeten bewijzen bij de kiezer de komende jaren. Zal dat niet wat moeilijk worden om aan al die verwachtingen te voldoen?
Die druk is natuurlijk groot en daarbij komt natuurlijk dat andere partijen nog heel hard bezig zijn om te trachten ons het leven zuur te maken.
Dat is natuurlijk een fenomeen in de politiek maar als je kijkt naar het koele killerimago dat Karel De Gucht heeft opgebouwd toen hij bij Spirit kopstuk na kopstuk wou bewerken om ze zelf binnen te halen met enkel de bedoeling om Spirit te destabiliseren… Dat vind ik natuurlijk wel erg en dat koele killerimago is hij bij mij nog altijd niet kwijt.
Ik heb tijdens de voorbije campagne gemerkt dat er uit VLD-hoek maar ook door andere partijen heel onsportief kon gereageerd worden. Bijvoorbeeld: men had er vaak problemen mee dat wij in debatten zowel met een afvaardiging van sp.a zaten als van Spirit. Dan was het altijd van: jullie zijn toch één partij terwijl dit helemaal niet waar is. Wij zijn twee afzonderlijke partijen die samenwerken, een kartel vormen. Ik stel mij nu de vraag of de CD&V dit zal kunnen volhouden omdat zijn nu zelf van plan zijn om met de N-VA een kartel te vormen. Ik geloof erin dat ook voor de N-VA de kartelformule heel zinvol kan zijn. Het enige verschil is dat wij het wilden doen terwijl de N-VA het zal moeten doen. En toetreden tot een kartel omdat men moet heeft minder slaagkans dan als je toetreedt als je echt wilt.

Is dat bij sp.a-Spirit ook niet een beetje zo geweest? Is Spirit niet bij de sp.a gegaan om te kunnen overleven?
Ik denk dat Spirit - en ik geloofde daar toen heel hard in - overlevingskansen had zonder het kartel ook. Natuurlijk, de beslissing om in een kartel te gaan heeft heel wat teweeggebracht bij media en bij andere partijen.
Die andere partijen hebben dan geprobeerd om zoveel mogelijk mensen bij ons weg te kapen omdat wij toch één partij gingen worden en daardoor zijn we dan wel een beetje verzwakt. Maar nu staan we terug op het niveau van vroeger.
Ik geloofde er echt in dat het kon maar zelfs al bij de VU was ik al van mening dat een zekere zin van progressieve samenwerking de toekomst van Vlaanderen echt kon bepalen en veranderen.
Dus ja, Spirit kon alleen doorgegaan zijn maar de vraag is: kon Spirit dan ook nog gewogen hebben nadien.
Het kartelproject heeft onze naambekendheid zeker vergroot. Het is zeker een goeie zet geweest om in een kartel te gaan. Zowel van ons als van de sp.a want zij zaten met een vrij oud imago en dankzij het frisse imago van Spirit hebben zij ook gewonnen.

Eén van de punten van Spirit is het adoptierecht voor holebi’s. Denkt u niet dat het heel moeilijk zal worden om daarvoor een (wissel)meerderheid te gaan vinden in het parlement. Agalev bestaat niet meer in het parlement, CD&V en Vlaams Blok zijn er tegen en ook VLD is er niet helemaal voor.
Je vergeet de Waalse kant natuurlijk. De MR is misschien wel te vinden daarvoor, alsook de PS en de sp.a. Spirit is natuurlijk voor en de VLD kan, en ik denk dat dat zal gebeuren, verdeeld stemmen. Ik heb er vertrouwen in dat het kan. Ik zeg niet dat het zeker is maar het is zeker zinvol om het te proberen.

En het stemrecht voor migranten. Zal daar een meerderheid voor gevonden worden?
Daar ben ik nog zekerder van dat het kan. Daar weet ik dat de MR ongetwijfeld gemakkelijker een meerderheid zal opleveren dan bij het adoptierecht voor holebi’s.
Het stond niet in het regeerakkoord maar dat wil niet zeggen dat er niet zal over gepraat worden.

Koning Boudewijn is dit jaar 10 jaar dood. Spirit is niet te vinden voor de politieke macht van het koningshuis en ik denk dat jullie ook niet echt opgezet zijn met de feesten daarrond.
Spirit heeft natuurlijk geen problemen met de personen laat dat duidelijk zijn. Maar als integraal democraten vinden wij het onaanvaardbaar dat België invloed ondervindt op politiek vlak van een orgaan dat helemaal niet democratisch gestructureerd is en niet democratisch verkozen is. Wij zijn een partij die heel graag zouden willen zien dat onze landgenoten mee zouden bepalen wie minister wordt. Nu kan dat niet, als wij dat proberen stoten we tegen de grondwet, blijkbaar laat de grondwet democratie niet altijd toe. Dergelijke basisdemocratie zouden wij graag in de toekomst willen zien en dat kan enkel als de rol van het koningshuis als politiek orgaan uitgespeeld is. Ik zie graag folklore en ik vind het niet erg dat de koning een carnavalstoet opent maar ik houd niet van een politiek die gebaseerd is op folklore en daar lijkt het soms wat op.
Ik ben ervan overtuigd dat een republiek veel beter is om een land te leiden. Nu lijkt het mij ook heel onrealistisch om onmiddellijk de republiek uit te roepen. Ik ben er ook zeker van dat de politiek en de bevolking daarvoor nog niet klaar zijn, maar door geleidelijk aan stappen te ondernemen in die richting moet dat zeker lukken. Hier is een schokeffect niet van doen.

Gaan jullie het op de agenda plaatsen?
Wij als Prego laten nooit de kans schieten om ons republikeins karakter te tonen. Wat voor mij heel bizar is dat de NMBS weigert om extra treinen in te leggen voor bvb Rock Werchter maar ze leggen wel 50 extra treinen in voor de Nationale Feestdag. Ik snap niet waarom een jongerenfestival met 30.000 mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer geen extra treinen krijgt maar een nationale feestdag waar misschien 10.000 mensen het openbaar vervoer nemen dat er daarvoor wel extra treinen kunnen voor ingelegd worden. Dergelijke zaken begrijp ik niet en door zo’n zaken plaatsen we het altijd in de actualiteit en trachten we zo stap voor stap mee te werken aan de bewustwording dat een integrale democratie beter is.

Voor Rock Werchter zijn jullie gaan protesteren bij de NMBS, in verband met hun treinstaking. Dachten jullie daar echt iets mee te bereiken of was het meer een symbolische actie?
Prego heeft daar het voortouw in genomen omdat wij vonden dat het nodig was. Het was ook duidelijk gedragen door alle jongeren, dus waarom niet alle politieke jongerenorganisaties oproepen om mee te gaan? Uit de interviews en reacties achteraf, bleek inderdaad dat de Vlaamse jongeren deze actie voluit steunden.
Wij dachten dat wij iets konden bereiken ja. Ik had op voorhand de garantie dat het bijna zeker kon lukken. Waarom het nu niet gelukt is ligt bij de gemakzucht van de vakbonden. Ze hadden al onderhandeld en die eerste onderhandeling had 24 uur geduurd en ze zagen het niet meer zitten om met dezelfde partners terug te onderhandelen over de timing van de actie wetende dat aan Waalse zijde zeker niemand zomaar te vinden was om het tijdstip te verplaatsen.
Maar dat was informatie waarover wij nog niet beschikten en wij waren dan ook heel ontgoocheld toen wij merkten dat de kansen zo klein geworden waren. Maar tot op het laatste moment had ik hoop dat alles goed zou komen.
Wat is er nu wel gelukt: dat is dat die fout in de toekomst niet meer zal gemaakt worden en dat de vakbonden leren beseffen dat actievoeren ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt en dat men altijd moet rekening houden met de verschillende doelgroepen, wat met deze actie dus duidelijk niet was gebeurd.

Op deze actie kwam er kritiek van de Vlaams Blok-jongeren. Zij waren niet uitgenodigd. Klopt dat en waarom was dat zo? Gaan jullie het Vlaams Blok ook nergens bij uitnodigen of lag dat niet aan jullie?
Wij treden heel veel in communicatie met het Vlaams Blok. Elke mogelijke confrontatie die ik kan hebben met iemand van het Vlaams Blok neem ik aan. Zelfs nog feller dan een confrontatie met een andere partij. Dat komt omdat ik vind dat op die manier het echte gedachtengoed van die partij kan blootgelegd worden naar de bevolking zodat ze zien waar het Blok echt voor staat.
Waarom waren zij nu niet uitgenodigd? Omdat we met alle democratische partijen wilden samenwerken en bij veel andere partijen de aanwezigheid van het Blok taboe is. En je moet als initiatiefnemer dan rekening houden met die gevoeligheid.
Eigenlijk zou ik er ook wel problemen mee gehad hebben want de enige reden dat het Vlaams Blok daar aanwezig zou geweest zijn zou zijn om te tonen dat zij ook voor zoiets zijn, terwijl ik niet geloof dat het Vlaams Blok daar echt van wakker ligt. Het Vlaams Blok is, en dat kan je goed merken in de gemeenteraad van Werchter, altijd heel intolerant tegenover het Werchterfestival. Het is altijd heel kritisch tegenover de jongerencultuur zoals die op Rock Werchter groeit en bloeit. Dus eigenlijk zou ik er zelf ook wel problemen mee gehad hebben als ze aanwezig waren. Maar in principe zou ik ze wel uitgenodigd hebben.

Jullie willen ook de legalisatie van softdrugs, een jointje op de festivalweide moet kunnen. Er is nu een wet, vinden jullie die wet voldoende of eerder een miskeken kans?
Het is zeker voor een deel een miskeken kans. Het is een goeie stap omdat er eindelijk een stap gezet is. Maar dat is het enige echte goeie eraan. Wat is er dan slecht aan? Hij is erg onduidelijk. De wet schiet ook tekort. We weten wel dat het heel moeilijk is om te legaliseren omdat dit niet wordt toegelaten op internationaal niveau. Maar wij willen het dan ook op de internationale agenda plaatsen.
Wij zouden veel verder willen gaan. 3 gram is belachelijk. Er is nog nooit iemand geweest die naar Nederland ging of naar zijn dealer en 3 gram vroeg. Ofwel is het bijvoorbeeld “een duizendje” ofwel 5 gram. 3 gram klinkt eigenlijk al eigenaardig. Het is zoals in de supermarkt om 7 eieren gaan: dat doe je in normale omstandigheden ook niet.
Maar goed, los daarvan, waar ligt het probleem. Er wordt heel vaak gepraat over de stepping stone theorie die zegt: het begint met een jointje in de hand en het eindigt met een naald in de arm. Die theorie gaat helemaal niet op voor het product en dat is ook bewezen. Waar de stepping stone theorie wel geldt is op het vlak van het milieu waarin je de softdrugs zou aankopen. Wanneer je het bij een dealer zou kopen en je komt er 3 keer over de vloer dan is er bijna 100% kans dat hij je iets zwaarder zou aanbieden. En hoe biedt hij mij dat aan? Ofwel aan een heel lage prijs ofwel gratis met de bedoeling klantenbinding want een dealer wil zoveel mogelijk winst maken. Dat is zijn enige bedoeling.
En daar wringt het schoentje juist. Je komt met drugs in aanraking op het donkerste hoekje van de straat en bij mensen die niet altijd goede bedoelingen hebben terwijl mocht men coffee-shops toelaten of het in een sterielere omgeving, zoals een apotheek, zou aanbieden dan zouden we al een hele stap verder zijn. Dan trek je het ganse softdrugsprobleem uit het milieu van de illegaliteit en de duistere praktijken en maak je er ook geen mensen mee rijk die slechte bedoelingen hebben. Bovendien heb je er als overheid betere controle over.
Mochten wij dus iets voorstellen zou het voorstel heel goed op het idee van Nederland lijken met als enige verschilpunt misschien dat in Nederland het drugsgebruik gelinkt wordt met fuiven, jongerencultuur en amusement, terwijl je helemaal geen drugs nodig hebt om je te amuseren.
In Nederland komen ze daar nu wel een beetje op terug, maar dat komt omdat er een conservatievere regering aan de macht is nu. Bij de bevolking hoor ik dat de aanwezigheid van die coffee-shops al goed aanvaard wordt. Ook in Vlaanderen begint de tolerantere houding langzaamaan te groeien. De kinderen van de ouders wiens kinderen wel eens een jointje roken, zien ook wel dat hun kinderen geen criminelen zijn, maar hebben dikwijls schrik voor het milieu waarin alles verhandeld wordt.
Er is wel een zekere vorm van verkeerde tolerantie tegenover het probleem ook, daarom is preventie belangrijk. Waarom wil men het in Nederland nu weer afschaffen omdat de wet op vlak van preventie tekortschiet. Het is dan ook heel belangrijk dat we in België daar keihard aan werken, ik vind drugspreventie één van de belangrijkste thema’s bij de jongerencultuur.
Wij willen er natuurlijk graag alle rare kronkels uit (bvb in Nederland mag men verkopen maar niet aankopen) maar de internationale wet laat ons dat niet toe. De stem van Nederland op internationaal vlak is bovendien nu sterk verminderd door die conservatieve regering wat heel jammer is.

In de regering heeft Bert Anciaux de ministerportefeuille gekregen van mobiliteit. Is dat een thema voor Spirit of was het meer zo dat ze die post nog overhadden en dan maar aan Spirit gaven?
Spirit-nachtbusje komt zo is een slogan die wij heel vaak horen de laatste tijd. Ik heb zelf in een debat op JIM-TV gezeten de moderator dat zelf zei. Wij zijn voor goedkoper en frequenter openbaar vervoer. Dergelijke dingen kan je enkel waarmaken als je een ministerpost mobiliteit bezit. Voor de NMBS is dat hetzelfde ook al is Anciaux niet verantwoordelijk voor de organisatie van het overheidsbedrijf, het beleid bepaalt hij wel. Men zegt wel es: hij heeft mobiliteit zonder NMBS maar wat inhoudelijke zaken betreft heeft hij wel de verantwoordelijkheid.
Het gaat niet enkel over openbaar vervoer natuurlijk. Het gaat ook over verkeersveiligheid, betere voetpaden en fietspaden, andere verkeersregels. Waarschijnlijk komt de regionalisering van het verkeersreglement eindelijk op gang wat de weg vrij maakt voor bijvoorbeeld variabele snelheden en voor een aansluitend beleid voor voetgangers en fietsers.
In elk geval is mobiliteit één van de belangrijkste posten die we konden krijgen. Er zijn er nog natuurlijk en jammergenoeg hebben we “maar “ één ministerpost maar we kunnen niet alles krijgen natuurlijk. ;-)
Wij zijn realistisch en zijn tevreden met die ene ministerpost, SP.a zou wel erg slecht hebben onderhandeld met hun kartelpartner als we er twee hadden! (lacht)

Jullie hebben ook geen staatssecretarissen. Vonden jullie dat niet erg?
Nee idd, maar wij hebben wel een aantal andere zaken die van belang zijn. We hebben de ondervoorzitter van de kamer, we hebben in verschillende commissies stemrecht en een aantal interessante functies (voorzitter, ondervoorzitter). Wij hebben dus verschillende belangrijke posten binnengehaald.
Wij gingen oorspronkelijk voor 5 parlementairen en 1 minister. We hebben nu 7 kamerleden, een minister, de ondervoorzitter van de kamer, commissieleden, … dus we kunnen zeker niet klagen.
De overwinning was natuurlijk ook groot. We hebben ook een senator wat we zeker niet hadden verwacht. Wij zijn nu bijna zo groot als de VU vroeger in het parlement wat voor ons toch ook wel belangrijk is. Als je dat vergelijkt met de andere kleine partijen die pech hebben gehad met de verkiezingen kunnen wij zeker niet klagen.

Er is heel wat te doen geweest rond de coöptatie van Jan Roegiers. Wat vonden jullie daarvan?
Ik heb het daarnet gehad van kleine pesterijen van de andere partijen en over het koele killer-imago van Karel De Gucht en van de VLD, wel ja: daar heb je het terug.
Ondanks het feit dat Jan Roegiers heel duidelijk een Spiritmandataris is en heel duidelijk gekozen heeft voor onze partij zit hij nog in een fractie die VU-ID noemt. Dat is een erfenis van de VU-scheidingssoap.
Dat theoretisch probleem heeft de VLD aangewend om moeilijk te doen over de coöptatie van Jan Roegiers wat ik schandalig vind en wat blijk geeft van erg oude politieke cultuur.
Dat heeft enkel de bedoeling om ons het leven moeilijk te maken. Uitspraken van Verhofstadt zoals: “als hij een sp.a’er wordt hebben we er geen problemen mee” wijzen op een bijna kinderachtig spelletje. Eigenlijk zijn het slechte verliezers want ze hadden gehoopt om meer te winnen. Dus als je minder wint dan je had gedacht voel je je allicht een verliezer. Ik vind het heel onsportief.
Jammer, want of hij daar nu zit of iemand anders kan niks uitmaken voor de VLD. Het kan er natuurlijk ook op wijzen dat de VLD bang is van Jan Roegiers en zijn politieke inzichten wat natuurlijk dan een pluim is voor Jan Roegiers.

Bij de sp.a is er iemand van Agalev gecoöpteerd (Jacinta De Roeck). Waren jullie daarmee akkoord?
Mijn eerste reflex bij de verkiezingsuitslag was medeleven omdat ik veel contact had, en heb, met mensen van Agalev.
Mijn eerste reflex was ook: als zij ook maar één kamerlid hebben, laat ons dan samenwerken om een technische fractie op te richten om zo in commissie’s binnen te geraken. Nu, het bleek al snel dat dit ook niet mogelijk was.
Heeft Agalev dit verdiend? Als de kiezer zegt van ja, dan is het ja. Dat is democratie. Gelukkig laat het systeem toe om mensen kansen te geven ondanks hun fouten en dat is wat hier gebeurd is. Agalev behoort tot de progressieve kant van de politieke stromingen. Als zij één van de paarden zijn die naar links willen trekken lopen zij misschien het meest scheef maar ze trekken toch ook een kar in onze richting. Dus heb ik er geen probleem mee dat ze nog een kans krijgen. De kiezer heeft hen weinig kansen gegeven maar goed, symbolisch is het ook heel belangrijk dat je, ondanks dat je zelf in een heel goede positie zit en niets te winnen hebt om iemand te steunen, toch nog te doen. Ik vind het politiek heel sterk om dat signaal te geven. Het mag niet bekeken worden als: ze aanvaarden de wil van de kiezer niet, dat zou heel verkeerd zijn. Ik denk niet dat de kiezer zijn signaal naar Agalev is verzwakt door deze coöptatie.
Elke stap die je doet in de politiek komt bij bepaalde kiezers over als: die zijn verkeerd of oneerlijk bezig. Maar de mensen die een progressieve visie hebben en een open koers willen varen zullen dit niet vinden.
Het is trouwens niet ondemocratisch want de democratische spelregels laten het toe. Ik persoonlijk ben tegen het principe van coöptatie en heb zelfs twijfels over de rol van een senaat op zich, maar hij bestaat en de regels zijn duidelijk.
Het mag ook niet aanzien worden als puur uit medelijden. Politiek gezien is het een belangrijk signaal want wij vinden dat een groene partij in Vlaanderen zin heeft. Je moet het ook maar durven om als partij in Vlaanderen te zeggen dat een andere partij zin heeft. Van Spirit is dit vroeger nooit gezegd geweest. Vroeger werd er ook van de VU gezegd dat zij geen zin meer had maar achteraf is dat vaak nog anders gebleken.

Jullie worden ook het etiket Vlaams opgespeld. Hoe profileert zich dat?
Ik hou niet van het etiket ‘Vlaams’ maar wel van het etiket ‘regionalistisch’. Europa en de wereld bestaan uit verschillende deelculturen die zich gebonden voelen aan elkaar en aan andere regio’s. Het is belangrijk dat die regio’s kunnen zijn wat ze echt zijn. Dat betekent eigen rechten en plichten en eigen verantwoordelijkheden en erkend worden door anderen. Het Koerdische probleem zou niet bestaan als een regionalistische visie de wereld zou overheersen. Het gaat erom dat iedereen zichzelf moet zijn. Het etiket ‘Vlaams’ is te beperkt, wij denken veel ruimer dan Vlaanderen alleen.
De wereld is opgebouwd in kringen. De persoon zelf is de eerste kring, familie en vrienden zijn de tweede kring. Dan zit je al vlug in je gemeente, streek, regio en dan Europa en de wereld.
Als je je goed wilt voelen in één van de kringen moet je je goed voelen in alle onderliggende kringen. Als je je niet goed voelt met jezelf zal je je ook niet goed voelen in bijvoorbeeld Europa. Staatsgrenzen bestaan in die visie niet. Ik kan me goed inbeelden dat de Luxemburgse staatsgrens daar wel in past, omdat die samenvalt met een regio. Maar het is al genoeg aangetoond in de wereld dat dit vaak niet geld. Spanje bvb is geen kring, nee Baskenland is een kring, net als de andere Spaanse regio’s.
Elke kring als evenwaardig beschouwen is erg belangrijk. Daarom willen we Europa in regio’s zodanig dat elke groep zichzelf kan zijn en dus de verantwoordelijkheid voor zichzelf kan en wil opnemen.
Wij willen ook heel veel dingen samen doen met andere regio’s. Bvb een sociale zekerheid zou een basissokkel moeten hebben over gans Europa. Het is dan ook zinloos om de sociale zekerheid volledig te splitsen om sommige aspecten daarna weer samen te brengen.
Om te zeggen dat wij Vlaams zijn, ja natuurlijk, maar wij zijn ook Waals gezind. Wij zijn ook Baskisch gezind, …
Vlaanderen onafhankelijk is de meest domme zin die je kan bedenken want Vlaanderen kan nooit onafhankelijk zijn. Een eiland kan zelfs niet eens meer onafhankelijk zijn. Vlaanderen zelfstandiger, ja, dat kan zeker.
Het symbool Vlaanderen onafhankelijk vullen wij volledig anders in. Wij zien geen Vlaanderen echt onafhankelijk zijn. Wij geloven in samenwerking met Wallonië, en met andere regio’s in Europa, …
Als je niet gelooft in staatsgrenzen kan je ook niet willen dat je eigen regio een staat wordt, zoals anderen dat wel willen. Wij geloven in zelfstandigheid maar met verantwoordelijkheid en vooral openheid.
Wij onderscheiden ons in ons ‘Vlaamsbewustzijn’ in grote mate van het Vlaams Blok en de N-VA. Symbolennationalisme is niets voor ons. Ik slaap bvb niet met een Vlaamse Leeuw boven mijn bed. Dat doe ik niet, dat interesseert mij niet. Ik zou dan nog liever met alle regiovlaggen van gans Europa slapen, maar daarvoor is mijn kamer te klein.
Als men echt consequent elke regio zichzelf zou laten zijn in de wereld dan hebben we wereldvrede.
Als iets je bindt hoeft dat niet negatief te zijn. Als je gebonden bent door iets moet je je ook geroepen voelen om dat te delen met andere mensen. Dat is het grote verschil met wat sommigen het “echt Vlaams-nationalisme” noemen. Ik noem dat niet het echt Vlaams-nationalisme. Een logica waarin apartheid, egoïsme, racisme of verdeeldheid als standaard genomen, is Vlaanderen vreemd. Een Vlaming is altijd een Bourgondiër geweest die altijd al contacten heeft gelegd met anderen, wat dus volledig indruist met de ideeën van bvb het Vlaams Blok.

Welke verantwoordelijkheden wil je dan overhevelen naar Vlaanderen?
Een aantal heel belangrijke. Tewerkstelling bvb. Het is al overduidelijk bewezen dat Vlaanderen en Wallonië een compleet andere visie hebben over het tewerkstellingsbeleid. Ook ontwikkelingssamenwerking zou gesplitst moeten worden. Als ik zie hoe Wallonië en Vlaanderen totaal verschillen daarin. Ik zeg niet dat de visie van Wallonië slecht is maar het is gewoon anders dan de aanpak hier in Vlaanderen. Een compromis daartussen zoeken verzwakt beide visies. Dus waarom zouden we nu persé willen dat dat één bevoegdheid blijft. Verschillende NGO’s voelen dat ook zo aan. Het enige probleem is dan dat ze een deel van hun macht die ze nu in praktijk verworven hebben zouden kunnen verliezen. De politiek zou dat deel van die macht dan overnemen en ik begrijp wel dat de NGO’s daarom nog treuzelen om de kat de bel aan te binden. Maar over het principe is iedereen het eens. Ik ken heel veel mensen binnen 11-11-11, die ook klagen over de visie van Wallonië. Maar ze denken gewoon dat ze minder aan bod zullen komen en daar wringt het schoentje.
Ook het spoorverkeer dient geregionaliseerd te worden. Kijk maar naar het verschil in uitgaansmentaliteit, in studentenleven, in woon-werkverkeer. Een goed voorbeeld om te zien hoe regionaliseren goede oplossingen biedt is het busvervoer. Ga maar eens na welke vooruitgang dat De Lijn geboekt heeft door de regionalisering. Dus het loont zeker de moeite.

Laatste vraag: als je Prego zou moeten samenvatten in één zin, wat is die dan?
Ik kan het zelfs in één woord: ‘alstublieft’. Prego is een Italiaans woord en betekent alstublieft. Prego biedt u iets aan: nl. een heel progressieve visie, een soms nog vooruitstrevender visie dan die van Spirit en het biedt u vooral veel inspraak en kansen aan om zelf geëngageerd in de politiek mee te denken en te doen. En dat is heel belangrijk.


http://www.prego.be

Redactie: Sarah Linten & Kristof Deman

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons