Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Netwerken-incident in Antwerpse gemeenteraad

Een uitschuiver die kan tellen: één week voor de verkiezingen werkt kandidaat-burgemeester Patrick Janssens zich met een vrouw-onvriendelijke en ongevraagde tussenkomst in de kijker. In de media werden opnieuw gretig man-vrouw-verschillen belicht. We spraken met Partrick Janssens en Fatima Bali over de zoveelste aflevering in het Antwerps feuilleton.
Lees verder...

Een uitschuiver die kan tellen: één week voor de verkiezingen werkt kandidaat-burgemeester Patrick Janssens zich met een vrouw-onvriendelijke en ongevraagde tussenkomst in de kijker. In de media werden opnieuw gretig man-vrouw-verschillen belicht. We spraken met Partrick Janssens en Fatima Bali over de zoveelste aflevering in het Antwerps feuilleton.


Patrick Janssens
Zaterdagavond hadden we een persoonlijk gesprek met de nog zichtbaar geëmotioneerde Janssens. Hij gaf grif toe dat hij erg verveeld zit met de kwestie. 'Als socioloog wou ik een analyse geven van de situatie', stelt hij. 'De tussenkomst was niet als verwijt of kritiek aan de vrouwen bedoeld. Maar zo is ze wel aangekomen. Er werden vragen gesteld, die onbeantwoord bleven, en ik wilde niet zo laf zijn om hierop niet te reageren.'

Janssens benadrukt dat de SP.A.-vrouwen, die voor Robert Voorhamme opzij moesten stappen, dat uit vrije wil gedaan hebben. Ten dele ook omdat ze andere, interessantere vooruitzichten hebben. Zelf zegt hij beslist niet gelukkig te zijn met het onevenwicht in het schepencollege dat slechts één vrouwelijke schepen (Chantal Pauwels van Agalev) telt, maar 'elke partij heeft zijn eigen kandidaten naar voren geschoven'.

En wat denkt hij over de aanpak van de vrouwelijke schepenen in de visa-affaire? Volgens Janssens zou een verklaring kunnen zijn dat de vrouwen meer geneigd waren om zich in de media te verdedigen. De mannen hielden zich meer op de achtergrond, en 'treurden in een hoekje'. Hierbij haalde hij het Mars- en Venusprincipe aan. (denk aan het boek Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus en andere lectuur waarin de verschillen tussen mannen en vrouwen benadrukt en zogenaamd wetenschappelijk onderbouwd worden.)

Maar is er voor vrouwen nu nog wel een reden om SP.A te stemmen? 'Historisch gezien, en zeker in Antwerpen niet', stelt Janssens, 'maar we hebben veel ingehaald. Tenslotte heeft de SP.A als eerste partij in 2000 ritslijsten ingevoerd, en moeten voorzitter en ondervoorzitter nu van een verschillend geslacht zijn. De partij staat ook voor gelijkheid van kansen, van mannen en vrouwen, hetero's en holebi's, autochtonen en allochtonen, kortom van iedereen, zoveel is duidelijk.'

Fatima Bali
We belden ook met Fatima Bali (Agalev). Haar betoog en het erop volgende van Marleen Van Ouytsel (VLD) liggen aan de basis van het conflict in de gemeenteraad. Maar waar is het volgens haar fout gelopen? Welke teneur ging eraan vooraf?

'Het leek wel of we het afgesproken hadden, Marleen Van Ouytsel en ik', zegt ze, 'maar dat was absoluut niet zo.' Beiden zetten vraagtekens bij de samenstelling van het kerncollege en de rol van de gemeenteraadsleden. 'Ik had vragen gesteld bij het klassesysteem van kerncollege, college, gemeenteraadsleden. Dat had ik trouwens al anderhalf geleden aan de kaak gesteld. In het addendum bij het bestuursakkoord is de nauwere samenwerking tussen administratie en college nu ook opgenomen. Ik feliciteerde het college met het nieuwe bestuursakkoord, en onderstreepte de krachtlijnen: hoffelijkheid, nederigheid, dienstbaarheid en luisterbereidheid.'

'Ik heb duidelijk verwoord dat ik het gevoel had dat de schepenen uit de hoogte neerkijken op de gemeenteraadsleden en veel te weinig delegeren. Ze blijven als het ware op hun dossiers zitten. Dat gevoel leeft ook bij de andere gemeenteraadsleden. Ten slotte heb ik mij tot Robert Voorhamme gericht, die verleden jaar verklaarde dat de cultuur van de allochtonen hun emancipatie belemmert. Maar wie belemmert wie, als er vier allochtone vrouwen voor hem moeten opzij stappen?'

'Na mij voerde Marleen Van Ouytsel het woord, waarop Patrick Janssens zich geroepen voelde een antwoord te geven. Maar hij was niet geïnterpelleerd en kan dan als collega niet tussenkomen. We hebben nu inderdaad met Léona Detiège afgesproken om met een vrouwelijk schaduwkabinet de zaken op te volgen.'

Nachtmerrie
Patrick Janssens leest wellicht de foute boekjes, maar heeft geen vrouwonvriendelijke achtergrond. Vraag is enkel of hij tegen het latente machoklimaat in de partij kan opboksen. Het blijft gewoonweg reuze jammer dat bijna uitsluitend mannen in Antwerpen de kans krijgen om de branden te blussen, en 'de ergste nachtmerrie van het Vlaams Blok' te worden.

Claudia Gaspard
Overgenomen, met toestemming van uitgever & auteur, uit Divazine

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons