Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Helga Stevens (N-VA)

Op de senaatslijst van de N-VA merkten we een merkwaardige jongedame op: Helga Stevens (website: http://www.helgastevens.be.) Helga Stevens is doof, maar dat belette haar niet om in de politiek te stappen. Uiteraard wil ze in de politiek de belangen van gehandicapten gaan verdedigen, maar ze benadrukt toch dat ze niet alleen gehandicapten wil vertegenwoordigen. Wij hadden een gesprek met haar.
Lees verder...

Op de senaatslijst van de N-VA merkten we een merkwaardige jongedame op: Helga Stevens (website: http://www.helgastevens.be.) Helga Stevens is doof, maar dat belette haar niet om in de politiek te gaan. Uiteraard wil ze in de politiek de belangen van gehandicapten gaan verdedigen, maar ze benadrukt toch dat ze niet alleen gehandicapten wil vertegenwoordigen.

Hoopt u vooral stemmen te halen bij doven of ook nog bij andere personen? En waarom zouden deze dan ook op u moeten stemmen?
Ik hoop ook stemmen te halen bij doven en slechthorenden. Maar versta me goed, ook bij horenden. Kortom bij iedereen die de boodschap van de N-VA waarderen!
Waarom je op mij moet stemmen? Omdat ik misschien iets voor de kiezer kan betekenen. Ik ben nieuw en ook wel bekend maar in tegenstelling tot al die andere BV’s heb ik ook inhoud want ik weet waarover ik praat!

Mevrouw Stevens, u pleit voor de wettelijke erkenning van de twee gebarentalen in België: de Vlaamse Gebarentaal (VGT) en de Frans-Belgische gebarentaal (Langue des Signes Française de Belgique – LSFB). Nu lijkt het me vreemd dat iemand die opkomt voor de N-VA, pleit voor een wettelijke erkenning van een franstalige doventaal. Staat op dat moment de Vlaamse prioriteit niet los van die ijver voor de wettelijk erkenning van de doventalen?
Wat betreft gebarentaal, ik heb al gezegd dat ik geen eng-Vlaams nationaliste ben. Bovendien moet de erkenning op Belgisch niveau gebeuren en dan is samenwerking met de franstaligen nodig!

U staat 3de op de senaatslijst... als u verkozen wordt, dan zullen er ook heel wat aanpassingen nodig zijn in de senaat om u ten volle u werk te kunnen laten uitoefenen.
Veel aanpassingen zijn er niet nodig: gewoon gebarentaaltolken voorzien!

Rijzen er niet nog problemen inzake de gebarentaal? Je zit toch ook met de Gentse en de Brugse gebarentaal? Moet je die dan allemaal beheersen?
Er zijn gebarentaalvarianten maar de doven verstaan elkaar wel. Ik gebruik een soort algemeen Nederlands in gebarentaal zodat iedereen me begrijpt.

Er zijn natuurlijk ook andere handicaps. Wat is uw standpunt hieromtrent?
Ik zeg het met deze woorden: iedereen hoort erbij en iedereen moet kansen krijgen. Het grootste probleem zijn niet de handicaps zelf maar wel dat de maatschappij niet aangepast is. Er zijn teveel barrières: rolstoelgebruikers kunnen niet op de bus, blinden hebben moeite met TV enz.

N-VA wil Vlaanderen laten opereren in een Europese politiek, is dat ook uw streven binnen de dovengemeenschap.
Ik werk voor Europese verening voor doven omdat ik veel talen beheers en vooral het Engels goed kan en je schrikt er misschien van maar de doven hebben overal vrienden, ze gaan overal bij elkaar op bezoek en dus is de wereld klein voor ons.

Mevrouw Stevens, in hoeverre heeft uw doofheid en uw vrouw zijn meegespeeld bij de keuze van de N-VA om u te vragen voor de senaatsplaats?
Ik denk dat de N-VA me vooral gevraagd heeft omdat ik vroeger actief was binnen VU en omdat ik inhoud heb.
Zoals je weet heeft de N-VA het niet zo voor op spelletjes maar wel voor de inhoud. Ik heb een rechtendiploma en ook een masters in de rechten aan de Univ van Berkeley, California. Niet iedereen raakt daar binnen!

Richt u niet een beetje teveel op de doven?
Ik richt me op de doven omdat ik zelf doof ben en zo laat ik zien dat ik me niet schaam voor mijn handicap.En blijkbaar spreekt het veel mensen aan want ik krijg veel goede reacties niet alleen van de doven maar van veel horenden. Indirect breng ik ook andere handicaps in beeld maar ik wil niet pretenderen de waarheid in pacht te hebben.

Mevrouw Stevens, als u de belangen van de doven verdedigt, denkt u niet dat u meer kans zou maken om jullie belangen te verdedigen vanuit een drukkingsgroep i.p.v. via actieve participatie in de politiek?
Welke drukkingsgroepen? Die bestaan jammer genoeg niet... wij zijn allemaal veel te braaf!

Krijg je veel steun vanuit de N-VA?
Ik word zeker voldoende gesteund, vooral door Karel Van Hoorebeke en de mensen van het arrondissement Gent-Eeklo en ook door het "Barrikadenplein". Maar het is de eerste keer voor mij en mijn partner heeft al gezegd dat de coördinatie beter kan want als kopstuk word ik niet voldoende meegenomen door de andere provincies. Maar ja iedereen heeft het druk hé! In de pers kom ik goed aan bod en ook in de advertenties kom ik heel goed in beeld.

Wat mij opvalt is dat u op elk terrein kan pleiten voor de noden en de zorgen van de doven. Onderwijs, sociale zekerheid, media,...Er zijn slechts weinig politici die zich op elk terrein durven te wagen.
Ja dat klopt en op elk terrein moet er nog veel gedaan worden en niet alleen voor de doven maar ook voor andere mensen met een handicap.

Wat is uw prognose voor morgen? Hoeveel procent haalt de N-VA?
Een prognose? Hmmm, geen idee!! Want ik kan dus niet volgen wat er zoal wordt gezegd maar ik geloof dat we tenminste de kiesdrempel halen. En in elke provincie, behalve misschien in Vlaams Brabant, zullen we een zetel halen en zeker een senaatszetel!

Bert Anciaux heeft onlangs zich laagdunkend over u uitgelaten. In welke zin deed Anciaux de laatste dagen denigrerend over u?
Nou, Anciaux maakte zich vrolijk over mij en de N-VA en zei dat we zeker niet in het parlement zouden geraken. Hij doet maar.

Wat is uw mening over het beleid inzake de sociale zekerheid dat Frank Vandenbroucke de afgelopen vier jaar gevoerd heeft?
Het beleid van Frank VDB is eigenlijk heel goed… hij doet het veel beter dan vorige ministers. Maar waar ik absoluut niet bij kan is dat hij hoorapparaten niet volledig laat terugbetalen en de cochleaire implantaat wel. Nog erger, hij laat vanaf 1 april zelfs 2 cochleaire implantaties terugbetalen! Even verduidelijken: die implantaten zijn een soort inwendige hoorapparaten die worden ingeplant en vrij geavanceerd zijn. Zijn argument: met 2 cochlaire implantaten is een doof kind normaal en heeft het geen speciaal onderwijs of hulp meer nodig. Komaan zeg, ze blijven dove kinderen wat een onzin maar ja, daar zitten de dokters achter die graag veel geld willen verdienen.

> Hoe bedoelt u: ze blijven dove kinderen? Kunnen ze dan niet horen met die apparaten?
Met een implantaat horen ze wel, ik bedoel, ze horen geluiden maar daarom begrijpen ze nog niet wat ze horen. Dat is het probleem! Men denkt implantaten invoegen en hup probleem opgelost maar horen is veel meer dan dat. Het is ook begrijpen wat er gezegd wordt en dat leer je niet zo in één twee drie. Ook met een hoorapparaat moet je leren luisteren het is niet zoals een bril opzetten je ziet alles meteen scherp!

In het buitenland worden er meer programma’s ondertitelt. Hoe komt dat?
De VRT loopt achter en de RTBF nog meer. RTBF heeft gekozen om te werken met een tolk terwijl de VRT werkt met ondertiteling. Ik vind dat ze ook voor het journaal een tolk moeten gebruiken want er zijn veel doven die dat willen; horenden hebben toch al de radio. Waarom geven ze de doven dan geen tolk op TV. Dat zou het allemaal veel makkelijker maken. Je moet eens kijken naar de BBC dat is pas klasse en TF1 doet het ook heel goed. Ik geloof dat de BBC echt de koploper is want voor doven maakt het veel uit of er slechts 1 film ondertiteld is of echt alles en op de BBC ondertitelen ze vrij veel. 's Nachts is er the Deaf zone. Echt wijs maar zelf kijk ik niet veel want overdag moet ik werken hé niet slapen!

Kost het dan werkelijk zoveel geld of is het uit onwil?
Zo duur is dat nu ook weer niet. Bovendien hebben ook doven recht op informatie hé.

Een eerder technisch probleem: als je een programma opneemt op videocassette is ondertiteling niet meer mogelijk omdat deze werkt via teletekst.
We hebben een video die ook TT kan opnemen maar die is wel 3 keer zo duur als een gewone en naar ik heb vernomen maken ze zo’n toestellen niet meer. Maar nu we zijn overgegaan op DVD moeten we erop letten dat ze die faciliteit ook voorzien voor DVD recorders.

Het valt me op dat je streven toch heel vaak gepaard gaat met de technologische (r)evoluties en iedereen weet dat de veranderingen op dat vlak moeilijk bij te benen zijn.
Klopt, vandaar het belang van universal design, dus ontwerpen voor een zo groot mogelijk publiek. Maar het hoeft niet heel moeilijk of heel nieuw te zijn… we moeten gewoon gezond verstand gebruiken bijv lagevloerbussen en brede deuren en overal liften in stations zodat rolstoelgebruikers op de perrons kunnen. En meteen hebben moeders met kinderwagens hier ook voordeel bij!
Nog zoiets, Wat zijn rolstoelgebruikers met een gratis kaart van de Lijn als ze niet op de bus kunnen? Stevaert is geen kwaaie vent maar gratis, dat bestaat toch niet, iemand moet uiteindelijk betalen. In de jaren 60-70 kon het geld niet op en nu zitten we met een torenhoge staatsschuld!

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons