Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Magda Aelvoet (Agalev)

De groenen krijgen de wind van voren tijdens deze verkiezingscampagne. Zowel uit de hoek van de CD&V als vanuit liberale hoek kwam er de voorbije dagen en weken felle kritiek op Agalev. Politics.be trok naar Magda Aelvoet, de Agalev-lijsttrekker in Leuven en voormalig minister van volksgezondheid, voor een reactie.
Lees verder...

De groenen krijgen de wind van voren tijdens deze verkiezingscampagne. Zowel uit de hoek van de CD&V als vanuit liberale hoek kwam er de voorbije dagen en weken felle kritiek op Agalev. Politics.be trok naar Magda Aelvoet, de Agalev-lijsttrekker in Leuven en voormalig minister van volksgezondheid, voor een reactie.

Premier Verhofstadt heeft gezegd dat de relatie met Ecolo tot onder het vriespunt is gedaald, en het lijkt er dus op dat een eventueel tweede regering Verhofstadt er een zonder de groenen zal zijn, of is Agalev bereid om in een nieuwe regering te stappen zonder deelname van Ecolo?
Ik wil daar twee heel duidelijke dingen over zeggen. Eén, laat eerst maar eens de kiezer een woord spreken, dan zullen we zien welke formatie überhaupt in aanmerking komt. En ten tweede, voor wat Agalev betreft, ik denk dat de situatie die we nu meemaken ook een duidelijke situatie is. Met name dat naar aanleiding van de nachtvluchten Isabelle Durant zich niet kan neerleggen bij een nieuwe compromispiste die door de PS was voorgesteld. Kijk, ik zie dat Agalev in de regering is gebleven, iets wat zeer duidelijk is naar onze kiezer. Wij stonden erop dat het akkoord over de nachtvluchten correct werd uitgevoerd door ALLE betrokkenen, wat dus betekende in onze ogen 1. werken aan die spreiding, en 2. werken aan vermindering want het is heel duidelijk dat zonder vermindering er nog duizenden mensen nacht na nacht wakker kunnen blijven liggen.

De voorbije weken is Agalev zo’n beetje de favoriete kop van jut geworden, zowel van de liberalen als vanuit de christen-democratische hoek. Misschien even overlopen, eerst de christen-democraten, Stefaan De Clerck had het onlangs over vier groene wetten die zeker moeten worden teruggeschroefd in de volgende regering waarvan de CD&V dan deel zou uitmaken. Om te beginnen had hij het over de snel-Belg-wet. Wat is uw mening daarover, moet die opnieuw aangepast worden?
Wel, eerst een algemene bemerking en dan heb ik het over elke apart als u dat wenst. Voor wat de vier wetten betreft is het opvallend dat mijnheer De Clerck die wetten kiest die hij aan de groenen toewijst bij manier van spreken. Terwijl twee van de vier wetten zijn die van andere ministers komen. Maar goed, dit past in de strategie van de confrontatie tussen CD&V en VLD rond het behoudsgezinde deel van de bevolking, dus die zijn bezig elkaar op te jutten en om dat zichtbaar te maken is de inzet “kappen op de groenen”, om duidelijk te maken dat de ene in geen geval met de groenen of de andere in geen geval met de groenen in de regering wil gaan.
Nu, de snel-Belg-wet. Wij zijn van mening dat er wel degelijk problemen zijn geweest in verband met de uitvoering van de snel-Belg-wet, in de zin van een gebrekkige screening vanwege de Staatsveiligheid, wat dus in een aantal gevallen geleid heeft tot slechte dossiers. Los daarvan is dat een wet die natuurlijk zeer veel positiefs heeft bewerkstelligd, namelijk dat heel wat mensen die al jaren in België wonen, de kans hebben gekregen om nu op een gemakkelijke manier de Belgische nationaliteit aan te nemen, en zo via de nationaliteitsverwerving stemrecht te krijgen. Ik vind dat een heel ongelukkige zaak dat het nodig geweest is om die omweg te gebruiken want laten we wel wezen, gewoon dat stemrecht voor mensen die hier wettelijk verblijven, dat was de kern van de zaak. Dat was voor de VLD in eerste instantie onaanvaardbaar, en dan is men teruggevallen op de formule van een snel-Belg-wet. Wij zijn dus akkoord om enkele onderdelen van de snel-Belg-wet bij te schaven maar dan gekoppeld aan een wetsvoorstel rond migrantenstemrecht.

Een tweede wet waarop De Clerck kritiek uitte. was de wet op de verkeersveiligheid.
Ik vind het totaal aberant van de CD&V die altijd uitgepakt heeft met hun voorstellen voor verkeersveiligheid en dergelijke. Nu valt men uiteindelijk over hetzelfde waar een paar dissidente VLD’ers, Dedecker & co, ook over vallen: de zogenaamde superboetes. We mogen trots zijn dat het federaal niveau eindelijk een goede verkeersveiligheidswet heeft geproduceerd, dat is effectief dankzij de groenen want dit is wel een punt waar vrij grote meningsverschillen over bestonden tussen de Franstaligen en de Nederlandstaligen. Dus Ecolo heeft tijd nodig gehad als om de PS en de MR mee over de brug te krijgen inzake verkeersveiligheid.
Inhoudelijk is de waarheid over de wet de volgende. De stijging van de boetes gaat over gemiddeld een stijging van 10%, dus gaan al die commotie over ‘superboetes’ is eigenlijk te gek om los te lopen. Ten tweede is het zo dat de wetgeving zo is geformuleerd dat het aan de rechter toekomt om de strafmaat te bepalen, waarbij zelfs uitdrukkelijk in de wet wordt voorzien dat de rechter bij de beoordeling van de strafmaat rekening kan houden met de financiële situatie van de betrokkene. Derde punt, en dat is voor mij het allerbelangrijkste, het écht innoverende in de verkeerswet, is dat men het onderscheid gemaakt heeft tussen verschillende types van overtredingen, lichte, middelmatige en zware, en de zwaarste boetes zijn voor diegenen die overtredingen begaan die effectief leven en gezondheid van anderen in gevaar brengen. In dat opzicht is de wet terecht bijzonder streng.

Als ik nog even mag terugkomen op het verkeersbeleid. Kunnen we niet stellen dat er daaromtrent een foute communicatie is geweest? De bevolking heeft wèl de indruk dat er nu exuberante boetes gaan uitgesproken worden.
Communicatie is niet het monopolie van één iemand die zegt: “zo zit het in elkaar”. Zo gaat dat niet. Als het ging over verkeersveiligheid is er een aanval gekomen van mensen die nog steeds niet doorhebben dat waanzinnige snelheden effectief de kans op ongelukken enorm vergroten. Ik verwijs dan naar de campagne van Jean Marie Dedecker, Margriet Hermans, Walter Grootaers enzomeer, die uiteraard de boodschap hebben verdraaid. Ik verwijs ook naar de kritiek die door de CD&V is verwoord. Als dus grote groepen andere dingen blijven zeggen, en daar altijd weer tegenin gaan, dan wordt het nooit duidelijker hoor. Dit duidt trouwens vooral aan dat er nog een belangrijke groep mensen is, die eigenlijk niet willen inleveren op snelheid, die daar een echte kick uithalen en die dat maximaal willen vrijwaren voor de toekomst. Een ander ding dat je natuurlijk niet mag onderschatten dat is de rol van de oppositie die als taak heeft zich te verzetten, maar die er toch niet voor terugschrikt om zaken zeer zwaar te verdraaien. Want de verkeersspecialisten die zijn het er in deze wel over eens dat dit een goede wet is en je ziet nu dus ook dat snelheid nog wel altijd een probleem blijft in België, maar dat er een daling is van de mate waarmee men de maxima overschrijdt.

De drugwet vervolgens…
De drugwet was de verantwoordelijkheid van minister Verwilghen. Voor wat die cannabisregeling betreft zijn we tot een akkoord gekomen in het kernkabinet tussen de zes coalitiepartijen.
De hoofdbedoeling was dat we een echte coördinatie op poten zouden zetten vanuit de invalshoek dat drugs een gezondheidsprobleem is. We vertrokken van het motto: voorkomen is beter dan genezen en genezen is beter dan bestraffen. En dat is de logica die er helemaal inzit.. Alleen heeft Vlaanderen, niét Wallonië, en niét Brussel, zich vreselijk verslikt in een klein onderdeel van de repressieve aanpak die uiteraard moet blijven bestaan ten aanzien van een hoop illegale drugs. Inzake cannabis hadden we een visie ontwikkeld om te zeggen, laten we van hoofdzaken hoofdzaken maken, en van bijzaken bijzaken. En als je ziet wat de gezondheidsrisico’s zijn van cannabis, vergeleken met een hoop andere dingen, dan is het verantwoord om daar een aparte positie aan te geven. Apart dat betekent dus dat het NIET gelegaliseerd is, en ook niet gedepenaliseerd. Wat is er ten aanzien van cannabis gebeurd: er wordt nu een klaar onderscheid gemaakt tussen minderjarigen en meerderjarigen. Minderjarigen, een totaal verbod. Meerderjarigen, als ze geen persoonlijke afhankelijkheid hebben gecreëerd en dus zelf niet in een vorm van verslaving zijn terechtgekomen en ze creëren geen overlast en ze hebben geen jongeren in de buurt, dan houdt het strafrecht zich daar niet mee bezig, dat is alles. Dat schijnt moeilijk te verstaan te zijn. Steve verstaat het niet goed. Ik snap dus niet wat daar moeilijk aan te verstaan zou zijn. Alcohol mag geschonken worden aan mensen boven de 16, niet aan mensen beneden de 16, betekent dat nu dat dat een signaal is aan de –16-jarigen van “begin er nu maar aan”? Zeggen de cafébazen dat dat heel moeilijk is? Dat is oud en bekend en men doet dan alsof zoiets voor cannabis, waarbij men een onderscheid maakt tussen min 18 en plus 18 dat dat gek zou zijn. Nee, dat was helemaal niet gek, daar was een heel goede reden voor, nl dat al die indicaties die wij kregen vanuit de sector, mensen die met verslaving bezig zijn, en dat ook wat onderzoeken en bijhouden, dat als je zeer jong begint met cocktailtjes te maken van van alles en nog wat, dat het opvallend is dat bij degenen die zeer jong beginnen, dat daar een grotere groep van in de verslaving eindigt. En vandaar dat we beslist hebben, we gaan daar een heel harde lijn trekken, trouwens met als gevolg dat de regeling nu voor jongeren strenger is dan vroeger, want vroeger zat dat in het wollige CD&V-taalgebruik onder een noemer van laagste prioriteit, wat dus betekent, als je wat tijd overhebt mag je je daar ook nog wat mee bezighouden. In de praktijk leidde dat ertoe dat in bepaalde steden daar totale tolerantie tegenover was, en anderen werden daarvoor in de bak gedraaid.
Het is absoluut niet zo dat de regering een toon heeft aangeslagen van “gebruik maar en spuit maar”. Er is absoluut geen promotiebeleid gevoerd.

Dan nog een laatste CD&V-kritiek. De uitstap uit de kernenergie… De CD&V vindt die onrealistisch omdat er nog niet voldoende alternatieven zouden zijn.
Als De Clerck dat zegt dan kent hij het dossier niet. Wij hebben de keuze gemaakt om geen economische harakiri te plegen: die kerncentrales hebben een beperkte levensduur (40 jaar). Als die 40 jaar voorbij zijn begint de periode van afbouwen. Het uitstapscenario dat wij hebben voorzien speelt zich af in de periode tussen 2010 en 2025. Wat dus heel duidelijk betekent dat wij dus nog 22 jaar hebben voor de laatste gesloten wordt. Het feit dat de kerncentrales op verschillende tijdstippen zijn gebouwd maakt dat we dus niet van de ene dag op de andere een massa stroom op een andere wijze moeten opwekken maar dat we dat geleidelijk moeten opbouwen. Er zijn daar vier mogelijkheden voor.
Ten eerste blijkt uit onderzoek dat er in de steenkoolbekkens in de Kempen 73 miljard kubieke meter aan aardgas voorhanden is. De helft ervan zou exploiteerbaar zijn. Dat alleen zou betekenen dat we voor op z’n minst vijf jaar een alternatieve groene energie voorhanden zou kunnen houden. Laten we dat dus zeker verder onderzoeken.
Ten tweede: wij zitten nog met enorme mogelijkheden op het vlak van rationeel energieverbruik. Wij staan daar nog in onze kinderschoenen.
Drie: wij liggen achter t.o.v. andere Europese landen inzake mobiliseren van alternatieve energie. Ik verwijs naar windmolens, watermolens, biomassa en dergelijke meer. Maar helaas is er nog altijd weerstand. Een land als Denemarken haalt 32% van hun energie uit alternatieve energiebronnen. Wij zitten aan anderhalf tot twee procent. Europa verplicht ons om 6% te halen ten laatste tegen 2008. Ongeacht de beslissing tot de ontmanteling van kerncentrales moesten we zowieso een versnelling teweeg brengen in alternatieve energie.
Een 4de mogelijkheid is dat je met warmtekrachtkoppeling bijzonder goeie resultaten kan halen. We hebben nu een vergunning gegeven voor de bouw van zo’n warmtekrachtkoppeling. De warmte die ontstaat bij het opwekken van elektriciteit kan gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen!

Tot zover uw antwoord op de kritiek vanuit christen-democratische hoek. Ook de liberalen hebben een dosis kritiek op de groenen. Ze verwijten u politieke onvolwassenheid en onbetrouwbaarheid. Louis Michel deed onlangs nog de uitspraak dat hij omwille van die redenen niet meer met de groenen wil regeren.
Michel heeft die uitspraak gedaan naar aanleiding van de zaak van de nachtvluchten, waarin Agalev zich altijd correct heeft gedragen. Wat mij wel opvalt is dat als het over een groene partij gaat dan spreekt men over ‘de groenen’ wat dan de mantel legt over iedereen. Als het gaat bijvoorbeeld over de PS die bijvoorbeeld het jeugdsanctierecht blokkeert dan zal niemand zeggen dat ‘de socialisten’ daarvoor verantwoordelijk zijn. Ik vind dat men daar onderscheid moet maken en ons apart van Ecolo moet beoordelen. Louis Michel is trouwens slecht geplaatst om anderen van onverantwoordelijkheid te beschuldigen. Ik heb het meegemaakt als minister van volksgezondheid dat de wet op de patiëntenrechten die uitvoerig op 2 ministerraden was aanbod gekomen door de voltallige MR zich onthouden heeft. Het ging hier nochtans om een regeringsbesluit. In dat opzicht hadden we geluk dat er nog voldoende stemmen pro waren in het parlement om de wet erdoor te krijgen.
Ook inzake het homohuwelijk bijvoorbeeld. Louis Michel zei altijd “le marriage oui, l’adaption jamais”. Als het puntje bij paaltje kwam was het allemaal ‘non’. Dus wat betekent dat: er zijn politieke ontwikkelingen en situaties die maken dat verschillende partijen zo nu en dan eens een scheve schaats rijden, dat is dus niet exclusief voorbehouden voor de groenen.
Ik geef wel toe dat de groenen geen ‘mainstream’ politieke partij zijn. Wij zijn in dat opzicht misschien geen makkelijke klanten Maar we hebben ons met Agalev altijd volledig aan het regeerakkoord hebben gehouden, dat heeft zelfs premier Verhofstadt moeten toegeven.

Bedankt voor dit gesprek

Redactie: Frederik Misplon & Sarah Linten
Foto & audio: Erik Janssens

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons