Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Sofie Staelraeve (VLD)

Sofie Staelraeve (27 jaar) is n van de jongerenkandidaten op de lijsten van de VLD, alhoewel ze al van 1995 actief is bij de liberale partij. Ze staat op een 3de opvolgersplaats voor de kamer in West-Vlaanderen. Ze woont in Kuurne (nabij Kortrijk) en zoals van alle West-Vlamingen kan gezegd worden: der zit pit in (wat ook haar slogan is voor de verkiezingen). Via haar website probeert ze ook in het internet pit te brengen. Politics.be had een interview met deze pittige dame.
Lees verder...

Sofie Staelraeve (27 jaar) is n van de jongerenkandidaten op de lijsten van de VLD, alhoewel ze al van 1995 actief is bij de liberale partij. Ze staat op een 3de opvolgersplaats voor de kamer in West-Vlaanderen. Ze woont in Kuurne (nabij Kortrijk) en zoals van alle West-Vlamingen kan gezegd worden: der zit pit in (wat ook haar slogan is voor de verkiezingen). Via haar website probeert ze ook in het internet pit te brengen. Politics.be had een interview met deze pittige dame.
U staat op een derde opvolgersplaats. Acht u zichzelf in staat om een plaatsje in de kamer te veroveren?
Ik acht de kans redelijk klein. Dit is de eerste keer dat ik meedoe aan de verkiezingen en het is voor mij meer een test om te kijken of de mensen iets in mij zien. Als ik merk dat de mensen en de partij zeggen: ok Sofie, wij zien iets in u dan kan dat een stimulans zijn om bij de volgende verkiezingen mee te doen met een meer verkiesbare plaats op de lijst. Voor een compleet mandaat te krijgen is de kans klein maar ik geloof wel in de kracht van een voorkeurstem. Wanneer ik dus heel veel stemmen kan halen kan ik zo misschien wel onrechtsteeks in de kamer belanden.

De VLD stelt zijn eisen voor een regering samen te stellen. Zoals Marc Verwilghen zei op een verkiezingsmeeting in Oostende: Wij willen geen regering met een zwakke premier, waarmee hij Stefaan De Clerck bedoelde. Klopt dit?
Wij hebben inderdaad een zware voorkeur. Wij willen natuurlijk terug een regering-Verhofstad. Maar het is natuurlijk de kiezer die beslist. Wij zouden graag nog 4 jaar doordoen en het zou natuurlijk nog beter zijn moest de VLD zo stijgen dat een paarse coalitie kan in plaats van paars-groen. Maar wij moeten daar natuurlijk realistisch in zijn. Agalev is moeilijk maar veel hangt af van de houding van bepaalde personen.
Wij moeten ook wel toegeven dat wij veel gemeen hebben met CD&V. Wij zeggen inderdaad dat wij geen regering willen met een zwakke premier maar daarmee bedoelen wij dat als wij in de regering stappen (met bvb CD&V) Verhofstad premier moet worden.
Maar de kiezer zal uiteindelijk beslissen wie de grootste partij word en de premier levert. Wij proberen vooral hier in West-Vlaanderen veel te stijgen want hier heeft de CD&V nog de overmacht en dit is een provincie waar wij kunnen scoren. Het feit dat onze lijsttrekker een duidelijk teken geeft naar Stefaan De Clerck kan misschien een stimulans zijn.

Wat moet voor u of voor de VLD zeker in het volgende regeerakkoord?
Ik denk dat er drie krachtlijnen er zeker moeten inkomen. Dit zijn:
1) verdere belastingsverlaging
2) verdere uitbouw van de actieve welvaartstaat. Het stimuleren van werken in het algemeen dus
3) verdere stappen inzake meer Vlaamse bevoegdheden.

En welke bevoegdheden zijn dat dan precies dat jullie willen overhevelen?
In ons kiesprogramma staat dat we de overheveling willen van de bevoegdheden van gezondheidszorg, gezinsbeleid en kinderbijslag en tewerkstelling. Maar dit op een manier dat het zeker op tafel zal komen maar niet in het kader waar er topconferenties kwamen maar op een manier van onderlinge afspraken.

Werkgelegenheid kwam ter sprake. De oppositie pakt graag uit met de toenemende werkloosheidscijfers. Zijn er daar initiatieven daaromtrend?
De werkloosheid is inderdaad sterk gestegen het laatste jaar. Dit heeft heel veel met externe factoren te maken waar de regering zal weinig aan kan doen. Men kan het natuurlijk proberen te veranderen maar dat lukt meestal niet.
Bij de VLD ligt daar de klemtoon op de verlaging van de algemene lasten. We moeten bedrijven stimuleren om meer te investeren in mensen door die lasten te verlagen zodat ze meer ademruimte krijgen. We moeten ook maken dat de sociale lasten verlagen zodat het verschil tussen thuisblijven en gaan werken al de moeite wordt dat het nu meestal niet is. De loonlast ligt ook het hoogst bij ons in vergelijking met de ons omringende landen. Een tweede punt is ook het ondersteunen en stimuleren van jonge mensen die een eigen zaak willen opstarten. Ze goeie voorwaarden aanbieden zodat ze gemakkelijker kunnen opstarten.

Wat is uw verkiezingsprogramma?
1) Ondernemers moeten gestimuleerd worden. Zij zorgen nu eenmaal voor de welvaart van een land. Daarmee bedoel ik niet alleen bedrijfsmensen maar ook in elk mens. Ik zeg: in elk mens zit er een ondernemer. Dus alle mensen die initiaf nemen moeten we stimuleren.
2) Het statuut van zelfstandige verbeteren. Als je als zelfstandige begint kan dit afschrikken maar we moeten de nieuwe zelfstandigen de kans geven om het te proberen. Lukt het niet, ok niet erg maar we moeten die mensen toch een kans geven om te kijken of het lukt of niet. Nu heb je een zelfstandig statuut en draag je dat je ganse leven mee (bv. Een lager pensioen ook al was je maar een paar jaar zelfstandige).
3) Ook de verruiming van de fiskale aftrek van kinderopvang. Dit is belangrijk voor vrouwen zodat ze ook kunnen gaan werken en toch hun kinderen in goede handen kunnen geven.
4) Meer betaalbare huizen voor jongeren beschikbaar stellen.
5) Sociale zorg: bvb het zilverfonds verder spekken
Ook de verlaging van de belastingen in de horeca hoort daar bvb bij. Dat hoort allemaal bij het ondernemen.

U woont in Kuurne, dat is vlak bij de Franse grens. De grenscriminaliteit is u dus niet onbekend. Wat willen jullie daaraan doen?
Voor de VLD, en zeker in West-Vlaanderen, is het belangrijk dat we een actieplan opzetten tegen de grenscriminaliteit. Voor ons als liberalen dringen we vooral aan op een verdere samenwerking van de politie aan beide landsgrenzen. Zo schrikken we de mensen af die naar hier komen om te stelen. Dit moet in Brussel gebeuren, de ministers en politie moeten dit samen bespreken.
Aan de andere kant kunnen de gemeenten ook iets doen. Bvb de rampaaltjes plaatsen is een bevoegdheid van de gemeenten.
Het is vooral het ontraden van de mensen die in het Kortrijkse willen komen stelen dat we moeten vooropstellen.

En van de grote veranderingen was het kiesstelsel. De regering is daar teruggefloten geweest in de zaak Brussel-Halle-Vilvoorde. Wordt dit terug opgediept in de komende 4 jaar?
Het blijft een programmapunt van de VLD voor de splitising van Brussel-Halle-Vilvoorde. Daar zal zeker verder op gewerkt worden en vooral proberen de juridische problemen op te lossen. We moeten toegeven dat het heel snel is gebeurd nu, zo tussen de soep en de aardappelen, en het hoogste rechtscollege van het land heeft hier inderdaad de regering teruggefloten.
Maar het is een zaak van de regering geweest, het is niet alleen de VLD. De eerste reacties kwamen trouwens van SP-A ministers en niet van de VLD trouwens.
Je moet kunnen toegeven wanneer er iets verkeerds is gedaan en hier hebben we een foutje gemaakt. Maar je moet leren uit je fouten dus gaan we het de volgende keer beter doen.

Stel : u wordt minister. Welke ministerportefeuille zou u willen beheren?
Ik denk dat ik dan graag het mandaat van Rik Daems (overheidsbedrijven) zou willen doen omdat het mij enorm interesseert en ik vind dat dat een perfect mandaat is voor de VLD. Ik zou er ook zelf veel uit kunnen uit leren.
Maar dit is moeilijk om nu al te zeggen. Je moet vooral kijken: in wat ben ik goed? Dan moet je in een commissie stappen en proberen iets goeds te doen en van daaruit een minister mandaat krijgen.

Bedankt voor dit gesprek

Kristof Deman

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons