Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Koert Debeuf (VLD)

We schrijven dinsdag 6 mei 2003. Uw reporter zit rustig in z’n stamcafé het interview met agalev-politika Magda Aelvoet voor te bereiden (binnenkort te lezen op deze site natuurlijk) maar wordt plots opgeschrikt door een campagnevoerende VLD-politicus die z’n flyers komt uitdelen: Koert Debeuf. We lieten het dan ook niet na om de jonge politicus eens stevig aan de tand te voelen.
Lees verder...

We schrijven dinsdag 6 mei 2003. Uw reporter zit rustig in z’n stamcafé het interview met agalev-politika Magda Aelvoet voor te bereiden (binnenkort te lezen op deze site natuurlijk) maar wordt plots opgeschrikt door een campagnevoerende VLD-politicus die z’n flyers komt uitdelen: Koert Debeuf. We lieten het dan ook niet na om de jonge politicus eens stevig aan de tand te voelen.
Wat zijn volgens u de 3 grootste verwezenlijkingen van de eerste paars-groene regering?
Eerst en vooral zijn er op ethisch gebied een aantal onduidelijkheden verhelderd. We zorgden voor een grotere individuele vrijheid. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het homohuwelijk, de euthanasiewetgeving, het gebruik van softdrugs,…
Ten tweede heeft deze regering ook veel gerealiseerd op sociaal-economisch gebied. Zo heeft Verhofstadt I zowel een belastingsverlaging naar de individuen toe gerealiseerd als een lastenverlaging voor de bedrijven. Paars-groen is er ook in geslaagd om 160 000 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. En er kwam eindelijk ook een sociaal statuut voor zelfstandigen en hun meewerkende echtgeno(o)t(e).
Ten derde is er ook op het gebied van veiligheid één en ander gerealiseerd, al geef ik toe dat er hier nog veel werk aan de winkel is. De politiehervorming is nog niet volledig geslaagd maar doet het beste vermoeden voor de toekomst. Zo kunnen we nu reeds vaststellen dat er veel meer misdaad opgelost wordt. Ook bijv. inzake het asielbeleid kun je vaststellen dat er stilaan minder asielaanvragen zijn. Het huidige asielbeleid is niet minder humaan maar wel veel duidelijker, en dat werpt z’n vruchten af.

U hebt nu de 3 grootste verwezenlijkingen van Verhofstadt I opgesomd. Kunt u ons ook vertellen wat in uw ogen de 3 grootste tekortkomingen waren van paars-groen?
Er zijn in de voorbije legislatuur te vaak absurde regels vastgelegd. Ik heb het hier vooral over minister Onkelinx. Het tewerkstellingsbeleid dat zij voerde was volledig op Wallonië afgestemd. Zo liet mevrouw Onkelinx quota vastleggen inzake het aantal jongeren dat een bedrijf in dienst moet nemen, terwijl er in Vlaanderen een schaarste was aan jongeren op de arbeidsmarkt.
Verder moet ik jammer genoeg vaststellen dat er nogal wat schortte aan de manier waarop de communicatie soms gevoerd werd. Typevoorbeeld hiervan is de communicatie inzake het drugsbeleid. Ander voorbeeld is de zaak Sabena… ook hier zijn er communicatieve blunders gemaakt.
Ten slotte heb ik ook een probleem met de lastenverlaging. De bedrijven hebben deze verkeerd aangewend… Met de lastenverlaging hebben ze een loonsverhoging doorgevoerd i.p.v. nieuwe jobs te creëren. Dat is bijzonder jammer.

Welke coalitie draagt dan uw persoonlijke voorkeur weg?
Persoonlijk heb ik een voorkeur voor een coalitie tussen de liberalen en de christen-democraten. De basisprincipes van de liberalen en de groenen zijn eigenlijk totaal tegenstrijdig. Ik ben het zowel inhoudelijk niet eens met de groenen, maar ik heb ook problemen met de manier waarop de groenen aan politiek doen. Waar zij voor staan durf ik zelfs een nieuw soort communisme noemen

U bent dus voorstander van een coalitie tussen de VLD & CD&V, maar dat betekent – tenzij er op 18 mei een politieke aardverschuiving plaatsvindt – dat de federale regering niet langer symmetrisch is. Aan Waalse kant is de christen-democratische CDh immers een behoorlijk kleine partij.
Inderdaad, we moeten afstappen van de idee dat de federale regering altijd symmetrisch moet zijn. Anders krijgen we altijd een blauw-rode regering. Het probleem is namelijk dat we in Vlaanderen veel te veel politieke partijen hebben, waardoor alle Vlaamse politieke partijen relatief klein zijn, zeker in vergelijking met de in Wallonië oppermachtige PS.
Het symmetrieprincipe heeft er ook toe geleid dat Ecolo kon deelnemen aan de regering, terwijl Ecolo mathematisch eigenlijk niet nodig was. Zelf hoop ik dat we deze keer de groene partijen helemaal niet meer nodig hebben.
Op mijn persoonlijke website op http://www.koertdebeuf.be kan trouwens iedereen een stem uitbrengen voor z’n voorkeurcoalitie. Eigenlijk zou je dat ook in het stemhokje moeten kunnen doen. Niet bindend natuurlijk maar wel ter indicatie.

Dreigen er geen enorme inhoudelijke moeilijkheden te ontstaan wanneer je in één regering met zoveel verschillende politieke families zit?
Niet noodzakelijk. Eigenlijk zijn die inhoudelijke verschillen er nu ook al. De Vlaamse socialisten van de sp.a verschillen hemelsbreed van de Waalse PS-politici. De sp.a is eigenlijk het moderne socialisme terwijl je de P.S. eerder kunt vergelijken met de Franse socialisten. Dus waarom zou een asymmetrische coalitie voor meer moeilijkheden zorgen? Integendeel… met 4 partijen regeren is makkelijker dan met 6.

Het valt niet te ontkennen dat er momenteel een economische crisis is. Wat zijn uw voorstellen om de werkloosheid tegen te gaan.
Ik wil dit toch even nuanceren. Er is inderdaad sprake van een internationale economische crisis, maar ondanks het stijgende aantal werkzoekenden zijn er nu nog altijd meer jobs dan voor het aantreden van paars-groen. Overigens is België één van de weinige landen die nog een begroting in evenwicht heeft kunnen presenteren.

Toch zal de regering maatregelen moeten nemen, anders dreigt het verder bergafwaarts te gaan.
Dat klopt. Er zijn 2 manieren waarop je nieuwe jobs kunt creëren. Enerzijds kun je doen wat de PS wilt, met name de overheid nieuwe jobs laten creëren. Daar ben ik absoluut geen voorstander van. Om nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen moeten we ruimte maken voor de bedrijven en de horeca. Om het voorbeeld van de horeca te nemen... We zouden het BTW-tarief in de horeca kunnen verminderen van 21% naar 6%. Als tegenprestatie zouden we dan kunnen eisen dat er meer “witte” arbeidsplaatsen gecreërd worden i.p.v. mensen “in het zwart” in dienst te nemen.
We moeten ook een nieuwe lastenverlaging proberen door te voeren, maar dit keer moeten we er zeker voor zorgen dat de bedrijven deze lastenverlaging juist aanwenden.
Ook de loonkosten moeten omlaag. Zo zal het goedkoper worden voor de werkgevers om nieuwe mensen aan te werven en hierdoor zullen ook de lonen wat verhoogd kunnen worden en dit zal er in resulteren dat de marge tussen de werkloosheidsuitkering en de laagste lonen wat groter zal worden waardoor er meer werkwilligheid zal ontstaan.

De VLD voert momenteel eigenlijk een vrij softe campagne, met bijv. de affiches met twee liefkozende homo’s. Heeft de VLD een imagoprobleem?
Uit onderzoek is gebleken dat de VLD de partij is met het meest mannelijke profiel. Dat heeft verschillende redenen: het is zeker zo dat het programma van de VLD vrij economisch getint is. De VLD komt dikwijls nogal redelijk hard over… dit is dikwijls te wijten aan het feit dat de VLD duidelijk en rechtlijnig is. Maar eigenlijk is dit imago van hardheid niet correct en daarom willen we geen te confronterende campagne voeren.

Wat is uw persoonlijke prognose voor 18 mei?
Eigenlijk heb ik niet echt een idee. Wanneer je volop in campagne zit, heb je daar eigenlijk niet echt zicht op, maar als ik me baseer op de diverse peilingen dan denk ik dat vooral Agalev rake klappen zal krijgen, dat het Vlaams Blok nog ietwat zal groeien (mede door de situatie in Antwerpen), ook sp.a – spirit zal iets vooruit gaan net zoals de VLD, terwijl de CD&V zal blijven steken op een status-quo. De N-VA ten slotte zal de kiesdrempel niet halen, of misschien in één of twee provincies.

Meneer Debeuf, bedankt voor dit gesprek.

Koert Debeuf staat als 3de opvolger op de VLD-kamerlijst voor Leuven. Zijn webstek vind je op http://www.koertdebeuf.be.

Frederik Misplon
Met dank aan: Erik Janssens & Maarten Druyts

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons