Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Jasmijn Bonte (Spirit)

Jasmijn Bonte staat op de 8ste plaats op de sp.a-spirit lijst in West-Vlaanderen. Ze is 22 jaar, wat haar de jongste kandidaat bij Spirit maakt. Met haar krabkaarten die ze ronddeelt bij haar bezoeken aan de café’s in West-Vlaanderen zorgt ze ervoor dat jongeren praten over politiek. Op haar website (http://www.injasmijnskamer.be) leer je haar nog wat beter kennen. Politics.be sprak met deze jonge politica.
Lees verder...

Jasmijn Bonte staat op de 8ste plaats op de sp.a-spirit lijst in West-Vlaanderen. Ze is 22 jaar, wat haar de jongste kandidaat bij Spirit maakt. Met haar krabkaarten die ze ronddeelt bij haar bezoeken aan de café’s in West-Vlaanderen zorgt ze ervoor dat jongeren praten over politiek. Op haar website (http://www.injasmijnskamer.be) leer je haar nog wat beter kennen. Politics.be sprak met deze jonge politica.

Waarom koos Spirit voor de sp.a als alliantiepartner en niet voor een andere partij?
Alleen naar de kiezer stappen zagen de kopstukken moeilijk zitten vanwege de kiesdrempel. Ikzelf zag het wel zitten omdat we een heel mooi programma hebben. Aan de andere kant: door de manier van samengaan nu in een kartel behouden we onze eigenheid. We gaan vooral samen op het sociaal progressief vlak maar er zijn anders geen breekpunten waarop we verschillen. Het behouden van de eigenheid was voor beiden belangrijk.
Waarom nu sp.a. Heel eenvoudig, Agalev hield de boot af, terwijl zij toch ook een sociaal progressieve partij zijn. Ze gingen liever alleen omdat ze toch nog een iets ander gedachtengoed hebben. De VLD was niet geïnteresseerd in de ploeg maar enkel in bepaalde mensen en de sp.a zag wel iets in de ploeg.
De sp.a was op zoek naar vernieuwing, ze willen van het strenge socialistisch cachet af. Het is echt wel leuk zo samen.

Zijn jullie niet bang om na de verkiezingen aan de kant te worden geschoven?
Dat hangt er vanaf hoe zwaar we zullen wegen. Hoe meer stemmen voor Spirit, hoe zwaarder we zullen wegen.
Maar ze hebben wel respect voor ons. Heel veel sp.a’ers hebben wel respect voor ons, ze gaan misschien niet altijd volledig akkoord met ons maar de meeste politici zijn ook niet volledig akkoord met hun eigen programma, tenzij je het zelf schrijft (lacht).

Er wordt gezegd dat de sp.a Spirit gevraagd heeft om meer jonge kiezers te lokken naar hun partij. Klopt dat?
Tsja, we hebben nu een akkoord voor de Vlaamse verkiezingen ook. Voor de gemeenteraadsverkiezingen zal dat niet overal gaan. Vooral in de kleinere gemeenten zijn er teveel verschillen tussen de sp.a-kandidaten en de Spirit-kandidaten.
Dat de sp.a Spirit erbij genomen heeft om te verjongen vind ik logisch. Het moest voor beiden een win-win situatie zijn. Voor ons was het om de kiesdrempel te halen en voor hen was het om te verjongen. Ik neem hen dat niet kwalijk (lacht). Persoonlijk vind ik het wel heel leuk. Ik ben erbij gekomen bij Spirit, ik kende niemand van de N-VA omdat ik nooit bij de VU ben geweest en ondertussen ken ik al heel wat mensen bij Spirit. Nog niet allemaal maar toch al veel omdat ik zowel lokaal als provinciaal en nationaal vlak actief ben. En nu komt daar de sp.a bij, terug nieuwe mensen om te leren kennen. Het zijn ook heel verschillende mensen wat logisch is bij een grote partij.
Zij hebben ook een andere structuur. Wij zijn licht anarchistisch en nemen het niet zo nauw met de structuren.
Dat Johan Vande Lanotte soms raar kijkt als ik zeg: Dag Johan en hem een kus op de wang geeft, vind ik wel logisch maar zo ben ik nu eenmaal. Hij is dat niet gewend om niet met mijnheer Vande Lanotte of mijnheer de minister aangesproken te worden. Maar tenslotte is het ook maar een mens hoor. Het is wel een slimme mens maar toch.

Eén van de programmapunten van Spirit is de legalisering van softdrugs. Maar bij de sp.a heb je dan de voorzitster van de sp.a-jongeren, Caroline Gennez, die resoluut “NEE” zegt tegen de legalisering. Zal dit niet tot spanningen leiden tussen jullie partijen?
Op dat moment misschien wel. Wij discussiëren daarover in een serene stijl. We bekvechten daarover niet. We zien dan wel.
Ons standpunt voor legalisering bestaat uit 3 redenen:
1) De jointroker uit de criminaliteit houden. Dit is nu ook zo al een beetje met de nieuwe drugswet maar nog niet genoeg.
2) Omdat we het hypocriet vinden dat alcohol wel mag en wiet niet. Omdat alcohol de drugs van de volwassenen is en wiet de drugs van de jongeren.
3) We vinden het belangrijk dat er aan drugspreventie wordt gedaan. Daar komen we heel goed overeen met sp.a. Ze zouden het nu al moeten doen want dat is heel belangrijk.
De sp.a zegt trouwens niet radicaal nee hoor. Binnen de partij zijn er mensen die voor legalisering zijn en mensen die er meer tegen zijn. Ook binnen onze partij is niet iedereen even enthousiast hoor.
Een ander belangrijk punt is dat ,als we alles in coffeeshops groeperen, we zo de jongeren minder vlug in aanraking laten komen met harddrugs. Nu kopen ze hun wiet op de hoek van de straat en die persoon heeft al eens harddrugs mee ook terwijl dat in coffeeshops niet zal mogen.
Johan Vande Lanotte zegt soms wel op meetings dat ze het in Nederland ook al aan het afbouwen zijn. Maar in Nederland mogen ze het wel verkopen maar niet planten. Dat is ook hypocriet natuurlijk: ze moeten het toch van ergens halen.
En : we leren uit de fouten van anderen dus wij gaan het beter doen.

Een ander groot punt in het programma is het stemrecht op 16 jaar. Waarom stemrecht en niet stemplicht? Of willen jullie voor iedereen de stemplicht afschaffen?
Eigenlijk staat er in ons programma een stemrecht voor iedereen die minstens 5 jaar in België verblijft vanaf 16 jaar.
We noemen onszelf integraal democratisch. Dat heeft verschillende betekenissen. Dat wil zeggen dat alles in kringen besproken moet worden. Ieder zijn bevoegdheid. We vinden ook dat er veel inspraak moet zijn. Daarom zijn we ook voor bindende referenda want toch samenhangt met dat stemrecht. We vinden dat de burger meer betrokken met worden bij de politiek.
Aan 16 jaar krijg je tegenwoordig al meer verantwoordelijkheid. En samen met die verantwoordelijkheid is er toch een besef van wat er in de wereld aan de hand is. Dus als je stemrecht krijgt, recht geen plicht, dan krijg je jongeren die daar geïnteresseerd in geraken. Dan kunnen ze al eens kennismaken met wat politiek nu juist inhoud.
Moest er al stemrecht vanaf 16 jaar geweest zijn dan hing ik al veel vroeger de politiek ontdekt hebben. Nu heb ik het pas later ontdekt.
De mensen die het totaal niet interesseren laten we zo ook met rust. Daarom stemrecht en geen stemplicht. Mensen die het willen kunnen hun stem laten horen en anderen niet.

Is het niet zo dat als je de stemplicht afschaft dat je enkel de fanatieke mensen laat stemmen wat meestal betekent mensen die op extreem rechts of extreem links stemmen?
Bwa, het grote voorbeeld is nu natuurlijk Frankrijk. Ik hoop dat er bij de volgende verkiezingen in Frankrijk een massale opkomst zal zijn en de mensen niet terug met Chirac zitten opgescheept.
Wij zijn een van de weinige landen waar er nog stemplicht is! Maar we gaan moeten afwachten wat het zal opleveren. Het is ook geen echt punt dat een partij in het regeerakkoord zal plaatsen. Eerder een punt van : we zullen er wel eens over praten en zien wat het oplevert.

Met welke partijen willen jullie in de regering en met welke niet? Welke punten moeten er in het regeerakkoord voor jullie akkoord zullen gaan om toe te treden?
Oei, das een moeilijke vraag. Dat is meer voor de grote politici.
Wat ik heel belangrijk vind is de vernieuwing en vereenvoudiging van de overheid. Dat moet op federaal niveau beslist worden. Dat vind ik belangrijk omdat de belastingbetaler nu voor veel dingen moet betalen die niet nodig zijn. Er wordt veel tijd gestoken in lonen die eigenlijk via computersystemen gemakkelijk kan worden berekend.
Er moet dus een betere besteding komen van het belastingsgeld.
Ook de belastingverlaging moet er zeker komen. Dit is nu al door de huidige regering een beetje gedaan maar het is zeker nog niet genoeg.
Ik zie dagelijks op mijn werk dat de kosten op arbeid enorm hoog liggen.
Beide punten spelen trouwens op elkaar in. Als we alles digitaliseren hebben we meer belastingsgeld over waardoor we dat terug kunnen geven aan de mensen zodat ze minder belastingen moeten betalen.
Maar dit stuit op veel tegenstand van de vakbonden. Net zoals minister Vanden Bossche met zijn Copernicus-plan op veel tegenstand stoot van de vakbonden terwijl zijn plan nochtans heel veel goeie punten bevatte.

Even naar de actualiteit. De laatste dagen is er veel te doen rond de nachtvluchten. Wat vond jij van dit alles? Komt Mevrouw Durant er niet beter uit in het Brusselse nu? Was het een goeie keuze van Premier Verhofstadt om haar te ontslaan?
Tsja, dit is natuurlijk hogere politiek. Maar ik denk niet dat Premier Verhofstadt een andere keuze had dan haar te ontslaan. Mevrouw Durant mocht van mij al veel vlugger ontslagen geweest zijn: wat zij al allemaal gedaan heeft. Van haar kant is het natuurlijk een goeie zet: haar populariteit in het Brusselse zal nu wel flink gestegen zijn en dit zo vlak voor de verkiezingen.
Ze mocht al veel vlugger tegen de lamp gelopen zijn. Ik persoonlijk vond het één van de minst goeie ministers. Op de radio hoor ik soms goeie zaken van de ministers en dat maakt mij dan blij dat dat ook gebeurd. Van mevrouw Durant heb ik dat nooit gehoord. Integendeel: haar initiatieven ergerden mij.

Speelt de media daar ook geen rol in. Politici doen vaak goeie dingen maar die worden vaak naar de achtergrond verwezen terwijl de slechtere dingen altijd breed uitgesmeerd worden. Is dit ook geen reclame voor het Vlaams Blok? Zo duw je de mensen die zo de politiek beu worden naar de richting van de proteststem en naar het Vlaams Blok?
Ja inderdaad, dat is de rol van de media maar dat komt ook in het dagelijkse leven voor. Het merendeel van de mensen herinneren zich altijd de slechte dingen van een persoon of een dag terwijl er misschien veel meer goeie dingen waren. Dat is een beetje je ingesteldheid. Het is ook “gemakkelijker” om van iemand de negatieve dingen te belichten.
Dat is dus niet alleen in de media zo. In het dagelijkse leven komt dat evengoed voor. Een baas bvb zal ook altijd de dingen uitsmeren die je verkeerd doet ipv je op je goeie punten te wijzen. Maar de mensen, dus ook politici, hebben af en toe eens een schouderklopje nodig waarin ze horen dat wat ze gedaan hebben goed is.
De mensen krijgen zo toch ook een slechte indruk van de politiek terwijl er toch, toch in mijn geval, ook veel goeie initiatieven gebeuren. Er moet een mentaliteitswijziging komen maar das niet simpel. Eén tip: begin bij jezelf.
Zo duw je inderdaad de mensen naar het Vlaams Blok. Alle partijen zijn toch slecht dus wij brengen een proteststem uit. Dus media: verander jullie ingesteldheid en breng eens de goeie dingen naar boven die de politici doen.
Er worden wel goeie dingen belicht maar die worden dan in een hoekje gedrumd of terloops meegedeeld.

Hier in Brugge is er veel te doen geweest rond het Lappersfortbos. Spirit Brugge, waar jij bijzit, heeft ook flink van zich laten horen in dit dossier. Wat is nu jullie standpunt daarrond?
Wij zijn al vanaf het begin van de bezetting van het Lappersfortbos daarmee bezig. Zowel met het Lappersfortbos als met het Chartreusegebied. Het Chartreusegebied is historisch waardevoller dan het Lappersfortbos terwijl het Lappersfortbos prachtig is. Je kan je dat niet voorstellen. Elke zondagvoormiddag om 10.30 uur is er een begeleide wandeling en je staat echt met verstomming hoe mooi het daar is. Tegen Anciaux en Geert Lambert hebben wij ook gezegd dat ze eens moesten gaan kijken, zodat ze er voluit voor kunnen gaan want dat kan je enkel als je het gezien hebt. Zo’n bos is niet zoals een aangeplant bos. Het is een bos met enorme bomen, met moerasgedeelten, met struiken. Je komt er echt tot rust.
We vinden ook, want er moet iets tegenover staan natuurlijk, dat er aan de andere kant van Brugge heel veel leegstand is. Plaatsen die niet benut worden en waarvan men kantoren kan maken. Waarom dan een natuurgebied die zo mooi is kapot maken als je toch op een andere plaats ruimte hebt.
Maar ik versta dat wel hoor. De ligging was nochtans goed maar de ligging weegt niet op tegen de rest.
Er was ook geen behoefte aan de ontsluiting vanwege de bevolking hier. Wel een dubbele busbaan. Dat is nu veel belangrijker. Als we een dubbele busbaan in het midden plaatsen en een nieuwe brug plaatsen in Steenbrugge is dat veel efficiënter dan de Zuidelijke ontsluiting. Dit zijn allemaal kleine dingen, ik weet het, maar los die kleine dingen op en er wordt al lang niet meer gesproken over het Lappersfortbos.
In Brugge is men trouwens nu op andere plaatsen woningen aan het bouwen. In plaats van in het Zuiden van Brugge is men nu bezig met in het Noorden van Brugge te bouwen. Laten we dan daar meer kantoren bouwen. Daar is er nog veel plaats.

Is het ganse Lappersfortbosverhaal niet een beetje opgeblazen geweest door de inmenging van de politici. Was het niet beter om Patrick Moenaert (burgemeester van Brugge) het zelf te laten oplossen?
Maar Patrick Moenaert wou het niet oplossen. Het BPA was goedgekeurd door alle partijen, behalve Spirit!!, maar ja wij zitten nog niet in de gemeenteraad.
Dit was goedgekeurd dus wilden ze het ook uitvoeren. Anders was dat natuurlijk gezichtsverlies voor Patrick Moenaert.
Versta me niet verkeerd: Brugge heeft nood aan een bedrijfsterrein maar niet daar.
Het is wel een beetje overroepen geweest omdat we juist in komkommertijd waren en de media daarop sprongen. Het was natuurlijk leuk: een groepje anarchisten die een bos bezetten! Maar dankzij die aandacht werden er ook veel Bruggelingen wakker geschud wat dan weer de goeie kant was van die media-aandacht.
4000 mensen op de been krijgen in Brugge is niet niets en onder die 4000 mensen zaten er heel wat Bruggelingen wat ik enorm tof vond.
Maar ja, eenmaal een beslissing genomen is het moeilijk om daarop terug te keren en Patrick Moenaert wou zijn gezag laten tonen.
Ik hoop nu dat men het BPA terug onder de loep neemt en kijkt wat men er nu mee kan doen. Ondertussen zijn er een aantal punten van het BPA veranderd dus moet het grondig vernieuwd worden.
We moeten nu kijken wat de beste oplossing is, we hebben al zo weinig plaats dus moeten we alles wat we hebben optimaal benutten.

Hartelijk dank alvast en veel succes bij de verkiezingen.

Kristof Deman

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons