Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Vlaams Minister van Tewerkstelling, Renaat Landuyt (sp.a) over het werkgelegenheidsbeleid

Een tijdje geleden organiseerde Politics.be een heus kopstukkendebat. En van de deelnemers aan dit debat was Vlaams Minister van Werkgelegenheid & Toerisme Renaat Landuyt (sp.a). Op het debat gaf minister Landuyt een boeiende uiteenzetting over z'n werkgelegenheidsbeleid die we u niet willen onthouden. U kan de uiteenzetting rustig nalezen of beluisteren!
Lees nu...
Beluister het interview nu...

Een tijdje geleden organiseerde Politics.be een heus kopstukkendebat. En van de deelnemers aan dit debat was Vlaams Minister van Werkgelegenheid & Toerisme Renaat Landuyt (sp.a). Op het debat gaf minister Landuyt een boeiende uiteenzetting over z'n werkgelegenheidsbeleid die we u niet willen onthouden. U kan de uiteenzetting rustig nalezen of beluisteren!
Beluister het interview nu...Mijnheer Landuyt, wat zal in de toekomst uw tewerkstellingsbeleid zijn nu de werkloosheid aan het toenemen is?
Je moet enerzijds inschatten: het aantal werklozen is inderdaad ongeveer hetzelfde als in 1999. We zien dat er op wereldschaal enorme verschuivingen zijn. Dit is een deel dat je niet in de hand hebt: de wereldeconomie. Wat je wel in de hand hebt is: hoe sterk staat uw regio of uw land in verhouding met andere landen? Kan je ervoor zorgen dat in deze wereldeconomie uw bevolking een zo goed mogelijke welvaart heeft? Dat is de basisoptie. Maar we kunnen niet alles sturen.
Hoe kunnen we daarop reageren? We hebben drie middelen om de bedrijven in Vlaanderen te houden.
1) In een bepaald aantal sectoren kun je onderzoek en ontwikkeling een stukje vanuit de overheid stimuleren. Je moet ervoor zorgen dat je trekker bent in bepaalde sectoren.
2) We moeten ervoor zorgen dat de grote bedrijven, die uiteindelijk de hoofdsfeer bepalen, voldoende onderaannemers hebben (90% van de bedrijven zijn ten slotte KMO's). Je moet dus een economisch netwerk hebben waarop de rest van de productie kan steunen.
3) Het belangrijkste en dit is ook mijn taak : ervoor zorgen dat je mensen hebt die zich heel vlug kunnen aanpassen. Dat je de evolutie met de bevolking kan meevolgen.
De slechte berichten over honderden verloren arbeidsplaatsen per dag zijn helaas waar. Maar het goeie nieuws is dat men binnen de verschillende sectoren, of tussen de verschillende sectoren, evoluties ziet. Er ontstaat gelukkig nog, en daar hoort men niet zoveel voor, een alternatieve tewerkstelling.
Er zijn meer mensen aan het werk dan vroeger: bijv. meer vrouwen die gaan werken, men werkt langer,...
In die grotere groep is er nog altijd een groep die we niet tewerkgesteld krijgen. De optie en de beste methode is ervoor zorgen dat de mensen de nodige opleiding krijgen zodat ze kunnen ingezet worden in nieuwe sectoren.
Bijv. in het Gentse komt er een nieuwe investering van 2000 bijkomende arbeidsplaatsen door n bedrijf. Men spreekt van de Amerikanen die niet meer naar Vlaanderen durven komen maar bijv. in de Kempen zullen binnen een paar weken 600 bijkomende arbeidsplaatsen komen.
Er is dus volop een evolutie bezig, maar wij hebben niet de pretentie om te zeggen dat de economie volledig kunnen en zullen sturen, maar we zetten ons wel hard in zodat we onze mensen zo sterk mogelijk maken om mee te kunnen in een dynamische en snel veranderende economie.

Mijnheer Landuyt, er is nog een vierde oplossing: namelijk het voorstel van Vivant nl. de belastingen op werk verleggen naar belastingen op verbruik zodat de loonlasten naar omlaag gaan.
Ik wil hierop kort antwoorden. Wat deze regering heeft gedaan is stappen zetten in de richting van een lastenverlaging om de lasten op arbeid inderdaad te verlagen maar in dien verstande dat we de solidariteit met diegenen die geen werk hebben, met diegenen die tegenslag hebben, ook willen bewaren. Je kunt maar de lasten op arbeid verminderen als je die voorzichtig ergens anders legt, anders kan de solidariteit met de werklozen niet langer blijven
voortbestaan.Dus Vivant, of wie dan ook, neem een wit blad papier en je hebt gelijk. Maar, wij zijn bezig met voorzichtig de verschuiving te doen. De boodschap is: geef ons nog 4 jaar om samen met de liberalen die verschuiving verder te doen. Zij zorgen dat het liberaal gebeurd en wij zorgen dat het sociaal gebeurd en de mix is perfect.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons