Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Leona Detiège (sp.a)

Leona Detiège (60) was van 1995 tot 2003 burgemeester van Antwerpen. Onlangs nam ze samen met het voltallige schepencollege ontslag na een resem van schandalen en verdachtmakingen. Politics.be blikte samen met Detiège terug op haar periode als burgemeester. U kan het interview ook beluisteren...
Lees nu...
Beluister het interview nu...

Leona Detiège (60) was van 1995 tot 2003 burgemeester van Antwerpen. Onlangs nam ze samen met het voltallige schepencollege ontslag na een resem van schandalen en verdachtmakingen. Politics.be blikte samen met Detiège terug op haar periode als burgemeester. U kan dit interview ook beluisteren...
Beluister dit interview...


Ik sta hier nu bij burgemeester of ex-burgemeester van Antwerpen, Léona Detiége….
Ik ben nog steeds burgemeester.

U gaat nu ontslag nemen. Hoe schat u deze situatie in? Wordt ze een beetje overroepen of is het een correcte weergave van wat aan de hand is?
U moet het goed bekijken. Dat met de VISA-kaarten heeft men op een verkeerde manier ingevuld. Maar als we het vergelijken met de parlementsleden, die forfaitaire vergoedingen hebben, dan zien we dat zijn niet gecontroleerd worden. En zij roepen soms nog het hardst.
De zaken die verkeerd zijn moeten duidelijk gesplitst worden van de zaken die correct verlopen zijn. Er mag geen verwarring zijn.

U was nu enkele jaren burgemeester van Antwerpen. Hoe kijkt u terug op die periode? Wat was goed en wat kon beter?
Ik heb nu acht jaar en enkele maanden bestuur achter de rug en in die periode hebben we er toch voor kunnen zorgen voor een verlaging van de stadsschuld. Dankzij die verlaging konden we investeren. Daar beginnen we nu de resultaten van te zien.
De grote criminaliteit werd aangepakt, denken we aan het Falconplein en het De Coninckplein. In deze zaken staat nog heel wat te gebeuren maar we zijn toch al vergevorderd. En in andere stadsgebieden hebben we ook goede zaken verricht.

Wat kon nog beter?
Waar er verder aan gewerkt moet worden is aan het feit dat de bevolking in zoveel mogelijk dossiers aan bod moet komen.

Wie mag voor u burgemeester worden?
Ik zou aanblijven ware het niet dat je daar een meerderheid voor nodig hebt. Het is het beste dat er een sp.a’er aan de macht blijft. Daarom opteer ik voor Patrick Janssens.

Hebt u dan geen rancunes tegenover Janssens?
Neen, absoluut niet. Ik zet mijn werk verder. Ik ben lid van een partij waar ik me al jaren voor inspan. Die blijf ik nu steunen.

Blijft u dan lid van de gemeenteraad?
Ik heb nooit enkel in de gemeenteraad gezeteld. Ofwel was ik schepen ofwel was ik burgemeester. Dat zal ik nu blijven doen.

Bedankt voor dit interview!

Dirk Saeys

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons