Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Frank Vanhecke (Vlaams Blok)

In deze nogal woelige tijden - en dat is nog zacht uitgedrukt - zijn het niet enkel de militairen die slag leveren. Politici over de ganse wereld trekken ook ten strijde, maar dan met hun wapen: de kracht van het woord.
Politics.be had een gesprek met Vlaams Blok-voorzitter Frank Van Hecke. Een gesprek over Irak, een gesprek over Vlaanderen. Even verduidelijken dat dit gesprek geregistreerd werd net na het winnen van het grote anti-Vlaams Blok-proces en dus nog voor de Antwerp-hetze.
Lees verder...

In deze nogal woelige tijden –en dat is nog zacht uitgedrukt- zijn het niet enkel de militairen die slag leveren. Politici over de ganse wereld trekken ook ten strijde, maar dan met hun wapen: de kracht van het woord.
Politics.be had een gesprek met Vlaams Blok-voorzitter Frank Van Hecke. Een gesprek over Irak, een gesprek over Vlaanderen. Even verduidelijken dat dit gesprek geregistreerd werd net na het winnen van het grote anti-Vlaams Blok-proces en dus nog voor de Antwerp-hetze.


Mijnheer Van Hecke, na het VB-proces zei Filip Dewinter dat dit een overwinning was voor het Vlaams Blok, voor de vrije meningsuiting en voor de democratie? Kunt u dit verklaren?
De uitspraak van het Hof van Beroep is politiek gezien inderdaad een overwinning voor de vrije meningsuiting, de democratie en dus ook voor het Vlaams Blok. Voor de tweede keer op rij werd immers bevestigd dat het politieke debat niet thuishoort voor de rechtbank, maar in het parlement en op het publieke forum. Kortom, met deze uitspraak heeft de rechtbank duidelijk gemaakt wat in een democratie de evidentie zelve is (of althans zou moeten zijn): het is niet aan de strafrechter, maar aan de kiezer om te oordelen over partijprogramma's en kandidaten.
De uitspraak is ook in die zin een overwinning voor de democratie omdat hiermee bewezen werd dat er in dit land nog wel degelijk onafhankelijke rechters bestaan.

Zit de schrik voor een veroordeling er toch niet in bij u en uw partijleden?
Ondanks het feit dat wij steeds recht in onze schoenen stonden, heeft het zwaard van Damocles (een de facto verbod van het Vlaams Blok) dat lange tijd boven ons hoofd hing, uiteraard voor de nodige zorg en ergernis gezorgd. Hoe kan het ook anders? Dit niet in het minst omdat het ons minstens ten dele heeft belet ons ten volle te concentreren op wat in feite de taak van elke politieke partij is: zich concentreren op het politieke werk en de vertegenwoordiging van haar kiezers.

Hoe kijkt het Vlaams Blok aan tegen de oorlog in Irak?
Het Vlaams Blok ziet vanzelfsprekend geen heil in oorlog om conflicten te beslechten, en het minste wat men kan zeggen is dat de Amerikaanse argumenten om die oorlog te verantwoorden niet echt overtuigend zijn. Dit gezegd zijnde moeten we toch ook vraagtekens plaatsen bij de zogenaamd "moedige houding" van de Belgische regering. Wij herinneren ons Louis Michel niet als vredesduif toen er wapens aan Nepal mochten geleverd werden. En evengoed vragen wij ons af of het kluchtspel rond de Navo-solidariteit met Turkije echt nodig was. We hebben daarmee onnodig bondgenoten tegen ons in het harnas gejaagd door blindelings en kritiekloos de Franse politieke strategie te volgen. Frankrijk heeft echter heel andere politieke en economische belangen dan Vlaanderen.

Onlangs noemde Stefaan De Clerck, de voorzitter van de CD&V, de VLD niet uitgesproken Vlaamsgezind ( wat de CD&V dan in een Vlaamsgezinde context plaats). Hoe denkt u en uw partij daarover?
Met zijn uitspraak trapt Stefaan De Clerck met veel retorisch geweld een wijd openstaande deur in. Dat de VLD niet uitgesproken Vlaamsgezind is, is immers een vaststelling waar men zelfs met de grootste moeite niet omheen kan. We zijn nog niet vergeten hoe die partij vier jaar geleden naar de kiezer trok met een Vlaams eisenpakket, om nadien net het tegenovergestelde te doen wat men voordien had beloofd. De VLD is niet alleen 'niet uitgesproken Vlaamsgezind', de VLD tekent verantwoordelijk voor de meest anti-Vlaamse regering sinds lang. Maar evenmin zijn we vergeten dat de CVP tijdens haar meer dan veertig jaar durende regeringsdeelname 'weinig Vlaamsgezind' was. Het gaat hier met andere woorden om het klassieke verhaal waarin de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet…

Uw partij loopt niet hoog op met het hedendaagse medialandschap. Toch kan uw partij niet zonder de media. Wat doen 'de media' dan zo verkeerd volgens u?
Wij zijn niet de enigen die vragen stellen bij de manier waarop de media in dit land vandaag menen hun opdracht te moeten invullen. Ik heb het dan meer bepaald over de manier waarop heel wat perslui zichzelf degraderen tot lakeien en propagandisten van het heersende regime. Dit is ook de buitenstaanders niet ontgaan, zoals nog niet zolang geleden uit opgemerkte artikels in gerenommeerde kranten zoals Le Monde en NRC-Handelsblad mocht blijken. Een andere kritiek op een aantal media betreft de oneerlijke behandeling van onze partij. Het Vlaams Blok verwacht uiteraard niet (zoals Verhofstadt dat wel doet) dat de pers onze partij welgevallig is. Wél menen wij recht te hebben op een correcte behandeling

En tot slot, hoe schat u het Vlaams Blok in naar de komende verkiezingen toe?
Het Vlaams Blok gaat naar de komende verkiezingen zoals het naar de vorige verkiezingen ging: met de vastberaden wil er opnieuw op vooruit te gaan. In dit verband zou ik willen zeggen dat élke bijkomende stem voor het Vlaams Blok op zich reeds een klein mirakel is. We zijn de jongste jaren immers het slachtoffer geweest van een nooit gezien laster -en moddercampagne. Dat er dan toch nog mensen - véél mensen - ondanks alles voor ons stemmen, is bijzonder hoopgevend. Aan prognoses waag ik me niet. Wel durf ik eraan te herinneren dat het Verhofstadt zélf was die verklaarde dat hij zijn succes zou afmeten aan de achteruitgang van het Vlaams Blok. Daarmee is duidelijk gesteld dat de beste - zoniet de enige - manier om 'paars-groen' af te straffen, een stem is voor het Vlaams Blok. Wij gaan de uitdaging alvast aan.

Bedankt voor dit gesprek

P.J. Viaene

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons