Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Geert Bourgeois (N-VA)

Het zijn drukke tijden op het hoofdkwartier van de N-VA aan het Brusselse Barrikadenplein. De N-VA haalt dan weer wel, dan weer niet de kiesdrempel van 5 percent, toch laten partijvoorzitter Geert Bourgeois en de zijnen zich niet ontmoedigen.
"De N-VA erin", dat is de opvallende slogan die de kiezer moet overtuigen om te kiezen voor de erfgenaam van de VU, die op degelijke wijze het Vlaams Nationale gedachtegoed wil voortzetten.
Een interview met Geert Bourgeois die ons uitlegt hoe ze dat gaan doen en waarom U op de N-VA zou moeten stemmen
Lees verder...

Het zijn drukke tijden op het hoofdkwartier van de N-VA aan het Brusselse Barrikadenplein. De N-VA haalt dan weer wel, dan weer niet de kiesdrempel van 5 percent, toch laten partijvoorzitter Geert Bourgeois en de zijnen zich niet ontmoedigen.
"De N-VA erin", dat is de opvallende slogan die de kiezer moet overtuigen om te kiezen voor de erfgenaam van de VU, die op degelijke wijze het Vlaams Nationale gedachtegoed wil voortzetten. Een interview met Geert Bourgeois die ons uitlegt hoe ze dat gaan doen en waarom U op de N-VA zou moeten stemmen.
Slaat hij aan, uw slogan, wordt er over de N-VA gesproken onder de kiezers?
De slogan heeft een dubbele bedoeling. In de eerste plaats dient deze slogan onze naamsbekendheid te verhogen, de naam komt 3 keer voor op de affiche dus dat zou moeten lukken.
Anderzijds is dit nog maar een précampagne, die een goede aanstoot is van de echte campagne waar ik u nog geen details over kan geven.
Spijtig genoeg beschikken wij als kleine partij niet over de nodige financiële middelen om ook onderzoek te laten voeren naar de perceptie bij de kiezer, maar naar mijn gevoel zit het in ieder geval wat betreft de naamsbekendheid wel goed.

Lagen er eigenlijk al verschillende lijsten klaar voor Leuven en Brussel-Halle-Vilvoorde? Had u gerekend op de uitspraak van het Arbitragehof omtrent de kieshervorming?
Absoluut niet, natuurlijk waren wij blij met de uitspraak van het arbitragehof maar we hadden geen aparte lijsten voorbereid voor Leuven en Brusel-Halle-Vilvoorde. In sommige provincies, zoals Antwerpen en Limburg zijn de lijsten al klaar, en moeten ze nog enkel door de partijraad goedgekeurd worden. In andere provincies moet ook het arrondissementeel bestuur zich nog uitspreken over de lijsten, maar de lijsten moeten dan ook nog niet binnengebracht worden hé.

"De N-VA is de partij van de vlotte ernst"

Uit peilingen die door politieke studentenkringen zijn gehouden blijk dat de N-VA goed scoort bij het studentenvolkje, hebt u daar een verklaring voor?
Ik denk dat dat komt omdat wij de partij van de vlotte ernst zijn. Wij trekken een kritisch publiek aan door onze inhoud. Wij staan voor bepaalde waarden en hebben ook goede argumenten waarom we die waarden verdedigen.

Zijn studenten dan uw doelpubliek?
Ons kiespubliek bestaat uit kritische mensen; meestal hoogopgeleiden en mensen uit het verenigingsleven. Ik wil niet pretentieus overkomen maar ik denk dat wij een volkspartij zouden kunnen worden en het misschien al zijn. Een doorsnede van het kiezerspubliek stemt voor de N-VA; de breuklijnen van links en rechts zijn weggevallen en zowel de arts als de arbeider stemt voor ons.
Dat is anders dan het Vlaams Blok: ze noemen zich rechts maar trekken vooral ontevreden SP.A-kiezers aan, die moeilijk van rechtse opvattingen kunnen verdacht worden.
Wij zijn niet vast te pinnen op één aspect: we worden bestempeld als conservatief, maar we hadden onze mandatarissen gevraagd om niet tegen het homohuwelijk te stemmen, onthouden mocht, maar tegenstemmen niet.
Wij zijn de enige Vlaamse partij die tegen de wet op de bijzondere opvolgingsmethoden was, die afluisterpraktijken door de politie toestaat; dat is gewoon een schending van de privacy! Veiligheid is een recht maar de privacy mag daarom niet geschonden worden.
Ook wat betreft de overheidsbedrijven vinden we het spijtig dat het debat nooit gevoerd is over de leiding van zulke bedrijven. Privatisering is misschien geen oplossing, maar we moeten wel duidelijk maken dat elk overheidsbedrijf moet geleid worden zoals een privé bedrijf, door een privé manager.
In onze partij zijn zowel conservatieve, progressieve als liberale elementen vervat, wat ervoor zorgt dat we een zeer gedifferentieerd kiezerskorps hebben.

"Het zal nog een tijdje duren voor er een echte Europese cultuur komt"

Wat is het standpunt van de N-VA i.v.m. Europa? Bent u voor meer of minder Europa en zijn de Vlamingen in Brussel een minderheid?
Wij zijn tegen die hele minderhedenproblematiek, de Walen en de Vlamingen zijn geen historische minderheden, alleen de Duitstaligen kunnen aanspraak maken op die titel.
Wij zijn pro- Europees: wij zien Europa in een confederale structuur, alle premiers (Tindemans, Martens, Dehaene) hebben gepleit voor een federaal Europa, maar dat is enkel theoretisch mogelijk.
We leven vandaag in een Europa van de grote staten, en het zal nog een tijdje duren voor er een echte Europese cultuur komt.
Wij zijn voor een Europa dat van onderen uit is opgebouwd, de subsidiariteit is zeer belangrijk voor ons. Ik begrijp dat het gunstig is dat door het Bologna-decreet een arts waar ook in Europa zijn beroep kan uitoefenen, maar anderzijds zien veel hoogopgeleiden zichzelf ook als Vlaming, als een deel van Europa.

"In de kwestie rond het al dan niet verstrekken van militaire hulp ter bescherming van Turkije heeft Louis Michel een bocht van 180° gemaakt"

U hebt ook een vertegenwoordiger in de Europese conventie, Danny Pieters, wat zijn zijn belangrijkste verwezenlijkingen tot nu toe?
Danny is slechts plaatsvervangend lid in de conventie, dat wil zeggen dat hij enkel mag spreken als Karel de Gucht dat niet doet.
Er zijn tot zover twee belangrijke punten die Danny heeft aangekaart.
Ten eerste het recht om binnen de Europese instellingen in je eigen moedertaal te kunnen communiceren. Ten tweede het recht op minimale sociale standaarden die niet van boven af worden opgelegd te genieten, de loonsverschillen tussen sommige landen zijn enorm en daar moet zeker rekening me gehouden worden.

Wat betreft de Irakese kwestie, prijst u enerzijds de starre houding van de Belgische regering, en geeft u anderzijds kritiek op de zogeheten "capitulatie" van Minister Michel; zou u die kritiek nog eens kunnen verduidelijken?
In de kwestie rond het al dan niet verstrekken van militaire hulp ter bescherming van Turkije heeft Louis Michel een bocht van 180° gemaakt, ik denk dat hij ongeveer vijf verschillende standpunten heeft ingenomen rond die problematiek.
Ik snap die capitulatie niet: Turkije heeft een leger dat 10 keer groter is dan het Belgische, waarom hebben zij hulp nodig, het is zelfs twijfelachtig of ze ooit aangevallen gaan worden.
Minister Michel gedraagt zich volgens mij als een slaafse volgeling van Frankrijk. De Fransen zijn, in tegenstelling tot Duitsland, geen zuivere vredesduiven, zij hebben ook economische belangen te verdedigen, en Michel laat zich rond de vinger van Chirac winden zonder het te beseffen.
Het is toch eigenaardig dat Michel wel wapens aan Nepal levert, maar niet aan Turkije.

Om af te sluiten misschien wel het belangrijkste thema op dit moment: 18 mei, de verkiezingen. Denkt u niet dat het moeilijk wordt om buiten West- Vlaanderen en Limburg waar Uzelf en Frieda Brepoels als stemmenkanonnen fungeren, de kiesdrempel te halen?
Ik denk dat de N-VA sterk genoeg is om in elke provincie de kiesdrempel te halen. Wij zijn geen partij die het moet hebben van personen, wij zijn een partij van de inhoud, van een goed programma en van goede ideeën.
Natuurlijk is het noodzakelijk om in de gemediatiseerde samenleving die we vandaag kennen ook gezichten te hebben die de partij vertegenwoordigen, maar die zijn dan ook aanwezig dus ik denk dat de N-VA het goed zal doen met de komende verkiezingen.

Bedankt voor dit gesprek

Gilles Van der Stuyft

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons