Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Bart Ameye (Liberales)

"Liberales is een nieuwe onafhankelijke denktank binnen de liberale beweging. De leden zien het liberalisme als een progressieve beweging die opkomt voor de vrijheid van het individu, rechtvaardigheid en mensenrechten. Liberales zet zich af tegen het bekrompen conservatisme op sociaal-economisch, ecologisch en ethisch vlak van de verzuilde partijen en structuren."
Zo begint het mission-statement van Liberales. Het geeft een goed beeld wat Liberales juist is. De woordvoerder van Liberales is Bart Ameye en met hem had politics.be een interview.
Lees verder...

"Liberales is een nieuwe onafhankelijke denktank binnen de liberale beweging. De leden zien het liberalisme als een progressieve beweging die opkomt voor de vrijheid van het individu, rechtvaardigheid en mensenrechten. Liberales zet zich af tegen het bekrompen conservatisme op sociaal-economisch, ecologisch en ethisch vlak van de verzuilde partijen en structuren."

Zo begint het mission-statement van Liberales. Het geeft een goed beeld wat Liberales juist is. De woordvoerder van Liberales is Bart Ameye en met hem had politics.be een interview.

Hoe is Liberales juist ontstaan?
Het begon allemaal toen ik naar de universiteit trok. Samen met Stefaan Noreilde (huidig voorzitter van Jong-VLD) beslisten wij om het slabakkende LVSV in Gent een nieuwe start te geven. Die start ging goed en het LVSV begon weer te leven. Het LVSV houdt zich voornamelijk met politiek-inhoudelijke zaken bezig. Wij vonden dat de VLD daar meer inspanning moest voor leveren.
Toen ik afgestudeerd was hadden wij nog altijd hetzelfde gevoel. De liberale beweging had nood aan een liberale denktank die een duidelijke politiek-filosofische lijn uitzette. Daarom hebben wij Liberales opgericht: een onafhankelijke liberale denktank. Wij wensten ons wel te positioneren binnen de liberale beweging en niet binnen de partijstructuren. Dat was begin 2002.
In het begin waren onze leden vooral jonge mensen. We richtten ons op studenten (mensen van LVSV bvb, personen die in de politiek werken en personen die werkzaam waren buiten de politiek.
Op die manier hadden we een goed evenwicht en hadden we een brede basis van mensen met verschillende ideeŽn. Op dit moment is de groep samengesteld uit jonge en oudere personen. Iedereen is bij ons welkom, voorwaarde is wel dat men het mission-statement ondertekent.

Hoe ging het dan verder, na de oprichting?
Wij werden vlug bekend en dat is vooral te danken aan de 5 VLD-NCD studiedagen. Wij stelden een mission-statement op die specifiek toekomstgericht was. Wij gaan uit van de fundamentele liberale waarden, nl de vrijheid, gelijkheid, solidariteit en de verdraagzaamheid. Wij willen opkomen voor een vernieuwend liberalisme. Liberalen willen dingen ten goede veranderen voor de mensen. Wij zijn onafhankelijk van de partij. Wij houden ons dan ook niet bezig met partijpolitiek.
Op die studiedagen brachten we teksten naar voor met vernieuwende standpunten (over onderwijs, globalisering, gezondheidszorg, democratie,…) waarmee we goed scoorden. Het sloeg direct aan en onze naam was gemaakt.
Daarna ging het redelijk vlug. In een half jaar tijd kregen we een enorme naambekendheid. We richtten een website op (http://www.liberales.be) waar allerlei informatie over het liberalisme te vinden is,nl. boekbesprekingen, columns, essays, figuurbesprekingen, …. Na het verlof kwam daar dan nog eens onze wekelijkse nieuwsbrief bij. Die bleek direct een groot succes. We zitten nu al aan bijna 2000 abonnees en het stijgt nog steeds.

Welke mensen zijn belangrijk voor Liberales of naar welke normen handelen jullie?
Wij steunen op de fundamentele liberale waarden, nl. vrijheid en gelijkheid, solidariteit en verdraagzaamheid. Eťn van de belangrijke mensen die een voorbeeld voor ons is, is Karl Popper. Zijn ideeŽn over de open samenleving zijn alom gekend. 'Niemand heeft de waarheid in pacht', stelde Popper, 'er bestaan enkel hypothese en die moeten we aan de meest onbarmhartige kritiek onderwerpen'. Een democratie heeft nood aan tegenstellingen om zo tot een betere synthese te komen. Dit komt te weinig aan bod in de hedendaagse politiek. Een beetje gezonde discussie zou veel beter zijn.
Wij organiseren iedere maand een open vergadering waar de vrije discussie centraal staat. Telkenmale komt een spreker een onderwerp toelichten, daarna start de discussie waar iedereen kan aan meedoen. Zo kunnen wij onze mening toetsen met andersdenkenden.

Wat staat er de komende maanden op het programma?
In de komende maanden werken wij verder aan de uitbouw van onze nieuwsbrief, onze website en zullen we nog enkele teksten publiceren met opmerkelijke standpunten. Iedereen die dat wil kan zich trouwens gratis inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Stuur daarvoor een mailtje naar bart@liberales.be of surf naar onze website. Wij zullen ook onze open vergaderingen verder blijven organiseren. De grootste uitdaging zal zijn om onze ideeŽn te laten uitvoeren. Hopelijk kunnen we invloed uitoefenen zodat onze inspanningen beloond worden.
Wij staan voor een vernieuwend liberalisme. Ook de VLD trouwens richt zich op vernieuwing, zowel binnen als buiten de partij. En dat er daar tegenstand bij komt kijken is logisch. Bij elke vernieuwing is er tegenstand (bv. de veranderingen bij De Post, De NMBS, het Copernicus-plan).
Maar hierin wil Liberales een belangrijke rol spelen: wij willen blijvend pleiten voor vernieuwing.

Zijn jullie niet bang om een splinterbeweging van de VLD te worden genoemd?
Nee, laat dat duidelijk zijn: wij zijn geen zuiltje binnen de VLD, wij zijn onafhankelijk. Wij gaan wel allemaal uit van de fundamenten van het liberalisme maar daar is er plaats voor iedereen die liberaal denkt.
Die verzuiling was wel het grootste probleem in Vlaanderen vanaf de jaren '60. We bleven vastzitten in structuren. Wij willen juist die verzuiling aanklagen. Dat wil niet zeggen dat we de belangengroepen weg willen. Integendeel. Wij vinden gewoon dat ze een plaats moeten krijgen waar ze horen (om lobbywerk te doen en de belangen van hun leden te behartigen bvb.).

Wat vinden jullie van de zaak Beysen en Govaerts?
Wij vinden het erg dat zoiets gebeurt. Toch even voor de duidelijkheid, Liberales houdt zich niet bezig met partijpolitiek en dat moet zo blijven. Wij houden ons dus ook niet bezig met partijpolitieke spelletjes.
Beysen is weggegaan omdat hij met het Vlaams Blok wil samenwerken en Govaerts omdat hij rancuneus is. Inhoudelijk stellen hun programma's weinig of niets voor. De thema's die ze hebben stemmen trouwens volledig overeen met het VLD-standpunt.
Binnen de VLD mag iedereen opkomen voor zijn eigen mening. Iedereen heeft de kans om die naar voor te brengen, ook op de congressen en studiedagen Wij verstaan de wrevel niet goed: Ward Beysen heeft tijdens het congres trouwens vaak het woord gekregen om zijn mening te verkondigen. Maar hij moet verstaan dat hij zich moet neerleggen bij de meerderheid. Je kan niet altijd je eigen gedacht krijgen. Het congres is hem niet gevolgd en daarmee moet hij vrede nemen.
De afscheuring van Beysen is natuurlijk heel jammer. Hij zei dat het liberalisme te weinig aan bod kwam in de VLD maar door zijn actie zal hij er misschien voor zorgen dat de VLD uit de regering zal vallen. Hierdoor zal er minder liberalisme gerealiseerd worden. Zijn taktiek is dus zeker niet slim.

Geven zo'n dingen de VLD geen slechte naam?
Ik vind van niet. De VLD moet uitgaan van haar eigen sterkte. Ze hebben trouwens al veel gerealiseerd. Denk maar aan het Copernicus-plan en de hervorming van de overheidsbedrijven, de belastinghervorming, een overschot op de begroting, de politiehervorming, beter sociaal statuut voor de zelfstandige, edm. De VLD maakt het verschil in de federale regering.
Ook op Vlaams niveau is er veel gerealiseerd. De registratierechten zijn verminderd, de afschaffing van het kijk- en luistergeld, meer financiŽle middelen voor cultuur, de halvering van de Vlaamse schuld, e-government, edm. Toch allemaal mooie realisaties.
Inhoudelijk blijft het liberalisme de leidende ideologie. Na de val van de Berlijnse muur zag men dat de vrije markt positief is. Het communisme, met zijn beknotting van de individuele vrijheid, heeft afgedaan. Maar we moeten het liberalisme blijvend in vraag stellen. 'Een vrijheid die niet bedreigd wordt, is een valse vrijheid', stelde Jean-Marie Guťhenno. En ik ben het met hem eens. Een vrije markt is nodig maar moet gekoppeld worden aan democratie, mensenrechten, vrije meningsuiting, fundamentele democratische waarden… Er bestaat geen echte vrijheid als er enkel economische vrijheid is. Die moet steeds gekoppeld worden aan politieke vrijheid.

Welke standpunten of thema's gaan jullie in de toekomst nog uitwerken?
In de toekomst behandelen wij nog de relatie tussen milieu en economie, veiligheid, immigratie, Europa, de samenlevingsproblemen, … Er zijn nog heel veel thema's waar we ons mee kunnen bezig houden.

Hartelijk dank

Kristof Deman

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons