Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Kristien Grauwels (Agalev) over de nieuwe drugswet

Op 28 januari werd de nieuwe drugswet goedgekeurd. Nog een paar formaliteiten en elke meerderjarige kan ongestraft blowen. Politics.be had een gesprek met Kristien Grauwels, zij is volksvertegenwoordiger voor Agalev in de Kamer, over hoe de zaken er nu voorstaan en wat je mag verwachten als je op straat wordt tegengehouden met een jointje.
Lees dit interview nu...

Op 28 januari werd de nieuwe drugswet goedgekeurd. Nog een paar formaliteiten en elke meerderjarige kan ongestraft blowen. Ik had een gesprek met Kristien Grauwels, zij is volksvertegenwoordiger voor Agalev in de Kamer, over hoe de zaken er nu voorstaan en wat je mag verwachten als je op straat wordt tegengehouden met een jointje.

Gisteravond is de nieuwe drugswet goedgekeurd. Nog een paar hindernissen, maar ze komt er door. Wat moet er nog net gebeuren voor ze echt van kracht is?
De wet moet natuurlijk ook nog in de plenaire vergadering besproken en gestemd worden. Dan moet de wet verschijnen in het Staatsblad en dan wordt er ook nog altijd een termijn voorzien binnen dewelke de wet echt van kracht wordt.


Hoe lang gaat dat ongeveer duren,denkt u?
Laat ons veronderstellen dat, deze legislatuur nog, de wet in de plenaire vergadering wordt gestemd en dat het dan misschien nog twee maanden zal duren vooraleer ze van kracht wordt.

Wat wordt nu eigenlijk het verschil met het vroegere drugsbeleid?
Er is geen fenomenaal verschil. Wat wel heel belangrijk is, is dat deze wet vertrekt vanuit het aspect volksgezondheid. Het wordt trouwens besproken en behandeld in de commissie Volksgezondheid, niet in de commissie Justitie. En het is ook een wet vanuit de minister van Volksgezondheid. Toch wel een belangrijk accentverschil, want in de discussies in de media wordt er nu altijd de nadruk gelegd op wat wel en niet mag, en er komt bijna nooit ter sprake wat uiteindelijk zů belangrijk is: de preventie. In de wet is voorzien dat er voor preventie heel wat middelen worden uitgetrokken en dat er vanuit het oogpunt volksgezondheid daar het meeste belang aan wordt gehecht.

De VLD vindt dat de wet wordt verstrengd omdat ze niet uit het strafrecht wordt gehaald. CD&V zegt dat we afstevenen op een gedoogbeleid. Wat vindt Agalev nu van deze wet?
Wij vinden dat deze wet beantwoordt aan wat een reŽle situatie is op het terrein. En dat je daar eigenlijk met gezond verstand moet mee omgaan. Het is nu eenmaal zo dat er softdrugs gebruikt worden. Je kan twee houdingen aannemen, je kan enerzijds zeggen: laat het maar gebeuren het kan allemaal geen kwaad, of je kan de houding aannemen van: het grote gevaar loert om de hoek, we moeten onze jeugd beschermen van het verderf en elk spoortje van gebruik op een zware manier gaan sanctioneren. Maar er is een weg tussenin, die eigenlijk vooral belang hecht aan preventie. De jongeren een signaal geven van: het kan een risico inhouden voor je gezondheid.
En ten tweede dat minderjarigen nog altijd geen toelating hebben om jointjes te roken, maar dat iemand die meerderjarig is en dat doet, niet in het openbaar maar in een huiselijke sfeer zonder dat daar minderjarigen bij aanwezig zijn, dan is hij niet strafbaar. En trouwens, men gaat het gewoon gebruik van cannabis de laagste prioriteit geven in vervolgingsbeleid.

De vraag die veel jongeren zich stellen is: ik mag geen drugs kopen? Het is zo een beetje een contradictie, het mag maar ik kan er eigenlijk niet aangeraken. Wat wordt daarvoor voorzien of hoe gaan ze dat nu moeten aanpakken?
Er was misschien een oplossing mogelijk, in die zin dat je zou zeggen: "kijk, als we willen preventief optreden en er voldoende voor zorgen dat de jongeren goed weten waar ze mee bezig zijn, dat je softdrugs zou kunnen verkrijgen via een apotheek". Dat was een piste waarover gedacht werd, maar die piste was politiek niet haalbaar. En spijtig genoeg blijft het aankopen van cannabis een beetje in de grijze zone op deze manier.

U zei net een belangrijke pijler is preventie. Komen er campagnes, gaan er zich nieuwe theorieŽn vormen of een nieuw beleid?
Campagnes zijn er regelmatig gevoerd, ook vanuit de Vlaamse Regering, maar er komt vooral heel wat geld vrij dat besteed zal worden in samenwerkingscontracten. Dat zijn contracten die steden en gemeenten kunnen afsluiten met de overheid om preventiemaatregelen te kunnen nemen. Dus er wordt vooral veel geld vrijgemaakt dat preventiemaatregelen kansen moet geven en stimuleren.

Bedankt voor dit gesprek
Graag gedaan

Dimitri Van Loock

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons