Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Roel Deseyn (CD&V)

Roel Deseyn is momenteel het jongste parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Bij de CD&V is hij het boegbeeld van de interne verjonging en vernieuwing in de partij. Voor de verkiezingen kreeg hij een strijdplaats op de kamerlijst voor West-Vlaanderen toebedeeld. Tijd voor een interview met deze gedreven politicus dus... We hadden het ondermeer over een mogelijke terugkeer van Jean-Luc Dehaene naar de nationale politiek, de 3-europas voor het openbaar vervoer, de oppositie van de CD&V,...
Lees dit interview nu...

Roel Deseyn is momenteel het jongste parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Bij de CD&V is hij het boegbeeld van de interne verjonging en vernieuwing in de partij. Voor de verkiezingen kreeg hij een strijdplaats op de kamerlijst voor West-Vlaanderen toebedeeld. Tijd voor een interview met deze gedreven politicus dus... We hadden het ondermeer over een mogelijke terugkeer van Jean-Luc Dehaene naar de nationale politiek, de 3-europas voor het openbaar vervoer, de oppositie van de CD&V,...


Hoe ben je in de politiek terecht gekomen? Is je familie politiek betrokken?
Ik ben in de politiek terecht gekomen omdat men een jonge, geëngageerde man uit Kortrijk zocht voor de lijst in 1999. Bij ons geen politieke dynastie, maar mijn oom Marc Deseyn (broer van vader Luc) is schepen in Roeselare en mijn grootvader (vader van moeder Martine) was schepen in Bellegem en Kortrijk. Het zal dus wel voor een stuk in het bloed gezeten hebben. Ik denk dat vooral het gen van sociale bewogenheid is doorgegeven. En dat kan zich uiten door aan politiek te doen... Ik zit heel graag 'in de politiek' omdat het over en met mensen gaat.

Hoe voelt het om de jongste te zijn in het parlement? heeft dat voordelen of nadelen?
Ik loop zeker niet constant met het gevoel 'ik ben hier de jongste' door de gangen van het parlement. Ik mag me gelukkig prijzen om op die leeftijd aan nationale politiek te mogen doen. Voor velen is het de bekroning van een lange politieke carrière, vandaar dat ik dubbel gedreven ben om het goed te doen en de kiezers en de partij niet te ontgoochelen. Het voordeel is misschien dat je een natuurlijke sympathie opwekt bij collega's van andere fracties. Een nadeel? Ze zullen rapper de jongste eens politiek 'testen', maar het komt er dan op aan om die situatie in een voordeel om te buigen !

Je bent volksvertegenwoordiger bij de CD&V. Er wordt vaak gezegd dat de oppositie bij de CD&V iets minder lukt, maar de laatste maanden horen we de CD&V steeds meer en meer. Zit de oppositiemicrobe al in de CD&V? Waarom is het zo moeilijk voor de CD&V om oppositie te voeren?
Na 1999 was het voor de CD&V (toen nog CVP) wat zoeken om het waar te maken in de oppositie. In de partijorganisatie zijn toen wissels doorgevoerd en moesten de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 worden voorbereid. Daarna hebben we met de congressen van Antwerpen en Kortrijk onze identiteit (her)ontdekt en concreet gestalte gegeven aan een aantal thema's en uitgangspunten. Na een rustige voorbereiding van het kader, kunnen we nu serieuze oppositie voeren. CD&V-kamerleden strijden dagdagelijks om het wetgevend werk beter te maken, al is dit soms een zaak van ijdele hoop in de oppositie. De eerste jaren van de legislatuur vonden de media rood-blauw-groen een welkome afwisseling, na 4 jaar zijn de ogen echt opengegaan en ziet iedereen de noodzaak van een verfrissende, gedreven en bezielende christen-democratie, zonder tafelspringers en stuntpolitici. Het land verlangt naar het alternatief waar men thema's als tewerkstelling, goed overheidsmanagement, gezonde staatsfinanciën, ... niet uit de weg gaat.

Er heerst vandaag een heel rustige sfeer binnen de CD&V. Vorige week kregen we nog het bericht dat je van de 6de plaats (strijdplaats) naar de 5de plaats bent opgeschoven. Heeft je dat meer zekerheid?
Rustige sfeer ? Iedereen is enthousiast om de campagne aan te gaan. Het geloof bij de troepen is erg hoog en de mensen lopen warm voor het project van 'elke mens telt', 'verbondenheid' en 'meer samenleving, meer zekerheid'. De 5de plaats op de West-Vlaamse kamerlijst biedt zeker geen zekerheid! Van de lijststemmen kan er niet meer geprofiteerd worden en een grote campagne ligt niet binnen mijn financieel bereik. Ik mag op mijn blote knietjes de vele medewerkers danken voor hun vrijwillige inzet bij de campagne. Ik zal proberen het vertrouwen van velen te winnen door een verfrissende en ernstige aanpak. Een avant-première van de slogan ? 'Mis de trein niet, mis Deseyn niet' of 'Roel Deseyn, uw wissel naar de toekomst'. Of nog 'De-seyn-gever' ? Of zal ik het maar houden bij 'Het sein van Deseyn!' ? Alle reacties en suggesties welkom via www.roeldeseyn.be

Heel wat jongeren bij de CD&V gebruiken een duim. Voor wat staat die duim?
Wij als JONG-cd&v geloven in de kracht van de mensen. Samen met ieder van u, ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid, moeten wij op een andere manier aan politiek doen. De arrogantie van de politiek wordt ondraaglijk, terwijl de politiek juist moet beseffen dat ze het niet alleen kan. Volksvertegenwoordigers moeten een andere houding en ingesteldheid aannemen. Hoewel men laat uitschijnen dat wij vrij zijn en er een grote tolerantie en verdraagzaamheid heerst, wordt meer dan ooit een afwijkende mening verketterd. We mogen ons niet verschuilen achter tal van juridische regels in plaats van met elkaar te praten. Niet enkel de beslissing, maar vooral de wijze waarop en hoe een beslissing tot stand komt is van belang. Samen met u, vanuit een ideaal, een geloof in de kracht de dynamiek en de creativiteit die uitgaat van elke mens. Niet vanuit een terechtwijzend vingertje maar met de duim omhoog, Met een positieve kijk en verfrissend denken.

Wat zullen je programmapunten zijn bij de komende verkiezingen? Wat zijn je prioriteiten voor de verkiezingen?
Ik ben bezorgd over een aantal zaken waarvoor ik politiek een oplossing wil aanreiken: de (jongeren)mobiliteit als basisrecht, de wachtlijsten in de zorgsector (kinderopvang en bejaardenzorg), toegankelijkheid van informatie (op internet, ...) via openbare instellingen en een goed management van de overheidsbedrijven (spoorwegen, Post, Belgacom).

Je bent een voorstander van de 3 europas. Wat is dit juist?
Een ticket van 3 euro waarmee je een hele dag gebruik kan maken van het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro), voor jongeren tot 30 jaar. Nu zijn de gebruiksvoorwaarden van de Go Pass niet optimaal (niet voor 9u in de meeste zones, ...) en kost het openbaar vervoer het meest voor de jongeren. Met dit idee kan een oplossing op maat van jongeren worden aangereikt.

Onlangs was in de krant te lezen dat je tegen spotjes bent voor politici op TV. Waarom ben je hier niet voor te vinden?
Ik vind het fout dat politici zich moeten verkopen via tv-reclame. Ik pleit voor duiding in infoprogramma's, nieuwsbulletins, ... , eventueel gesubsidieerd door de overheid. Als tv-spotjes worden toegelaten, wordt het bijzonder moeilijk voor kleine en jonge kandidaten om zich politiek waar te maken. Dan verglijden we naar showtoestanden waar de democratie niet mee gebaat is en waar enkel de kapitaalkrachtigen aan bod komen.

Zijn de lijsten van de CD&V jong of vind je dat ze iets jonger mochten zijn (hoeft hierop niet te antwoorden).
De jongerenbeweging (JONG-cd&v) mag gematigd tevreden zijn. In bepaalde provincies is de vernieuwing duidelijk merkbaar. In West-Vlaanderen ben ik de eerste jongere (op 5). Het wordt dus knokken...

De laatste dagen en weken zien we meer en meer Jean-Luc Dehaene op de TV. Er werden ook al petities opgesteld (ondermeer door Joke Schauwvlieghe) om Dehaene opnieuw op de lijst te plaatsen. Wat is jou mening hier over (hoeft hierop niet te antwoorden).
Vele mensen hebben mij op de voorbije recepties aangeklampt met de vraag in Brussel te zeggen dat Jean-Luc moest meedoen. Tja, als de mensen zo gewonnen zijn voor zijn terugkeer, dan zou hij toch ergens op de lijst moeten staan. Zo zou hij een extra zetel (voor een jonge kandidaat!) kunnen winnen voor de partij. Men mag wel niet de fout begaan de kopstukken van vroeger op de meest prominente plaatsen te zetten. Lijstduwer voor de senaat lijkt me een heel goede zaak te zijn voor Jean-Luc en de partij.

Kevin Devos

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons