Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Stefaan De Clerck (voorzitter CD&V)

Na afloop van een politiek debat, georganiseerd door één van de vele politieke studentenverenigingen die ons landje rijk is, had onze redactie een kort gesprek met CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck. Thema's die revue passeerden waren het felbelaagde jeugdsanctierecht, de problemetiek rond verkeersveiligheid, JONG-cd&v en de drugsnota van de paarsgroene regering. Genoeg stof voor een boeiend gesprek.
Lees dit interview nu...

Na afloop van een politiek debat, georganiseerd door één van de vele politieke studentenverenigingen die ons landje rijk is, had onze redactie een kort gesprek met CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck. Thema's die revue passeerden waren het felbelaagde jeugdsanctierecht, de problemetiek rond verkeersveiligheid, JONG-cd&v en de drugsnota van de paarsgroene regering. Genoeg stof voor een boeiend gesprek.Wat vindt u van de jeugdgevangenissen in België? Zijn er genoeg of wat moet er veranderen?
Het jeugdsanctierecht is noodzakelijk dus het logische gevolg daaruit is dat er meer jeugdgevangenissen nodig zijn. Everberg is zeker niet voldoende. Wij stellen voor om dit probleem te regionaliseren. Dit zou het mogelijk maken om het probleem veel beter aan te pakken. Een goeie stap zou zijn om het voorstel van Professor Dupont te stemmen. Dit ligt reeds 3 jaar te wachten tot het gestemd is maar dit zou al heel veel verhelpen.

Wat vindt u van het voorstel van Jean-Marie Dedecker om de snelheid ’s nachts op de snelwegen onbeperkt te laten worden. Vindt u het nieuwe verkeersplan goed? Wat vindt u trouwens ook over het voorstel om de maximumsnelheid op de gewestwegen van 90 naar 70 km per uur te brengen?
Het voorstel van Jean-Marie Dedecker vind ik niet toepasbaar. De maximumsnelheid die er nu is (120 km/uur) op de snelwegen vind ik voldoende, zowel overdag als ’s nachts. Wat ik slecht vind is de steeds hogere boetes die de regering wil opleggen aan ons. Bvb om fout te parkeren kan de boete oplopen tot 11.000 oude Belgische Franken. Dit is een beetje overdreven. Wij zouden veel liever de boetes lager houden maar de pakkans verhogen.
Het voorstel om de maximumsnelheid op de gewestwegen terug te brengen naar 70 km/uur vind ik een goed voorstel maar men moet wel op plaatsen die het toelaten de 90 km/uur behouden. Maar dit moet eerder uitzondering zijn dan regel. Wat ik ook zou willen zien verbeteren is dat er meer gebruik zou gemaakt worden van het openbaar vervoer. Dit zou al veel verkeersellende verhelpen.

Wordt er rekening gehouden met de opmerkingen die komen vanuit Jong CD&V?
Ja, natuurlijk. Bij de vernieuwing is er van de 120 man sterke ploeg 40% jonger dan 35 jaar en van die 40% zijn er de helft vrouwen, wat ook niet onbelangrijk is vind ik.
In ons dagelijks bestuur is er trouwens altijd een delegatie van Jong CD&V aanwezig en er wordt natuurlijk naar hen geluisterd.
Wij zijn ook van plan om per provincie bij de volgende verkiezingen telkens 1 jongere hoog te plaatsen op de lijsten en hen zo begeleiden naar het parlement.

Wat vindt u van de drugsnota die op stapel staat? Wat is uw eigen standpunt daarin?
De regering is dus duidelijk van plan om softdrugs te legaliseren. Wij van CD&V zijn daar niet voor. Wij zeggen nee tegen drugs. Wij gaan dan ook tegen stemmen als er ooit gestemd moet worden voor de drugsnota.
Wij vinden dat er een lijn moet getrokken worden. Een norm waar iedereen (parket, politie, bevolking) duidelijk weet wat wel en niet mag zodat we weten welke straf aan welke misdaad we moeten hangen.
Ook alcohol is een drug maar het probleem is dat het klimaat hier in België geen klimaat is van gebruik met mate. Soms wordt er van alcohol misbruik gemaakt.
Het afschaffen van de tabaksreclame is misschien wat voorbarig geweest, maar ik vind wel dat die reclame moet afgebouwd worden. Ook het omhoog brengen van de prijs van een pakje sigaretten vind ik positief maar men moet dan wel zorgen dat de prijs niet zo hoog is dat het de criminaliteit in de hand werkt. Ik bedoel daarmee dat mensen die roken maar geen groot inkomen hebben dan misschien gaan geneigd zijn om te stelen om hun sigaretten te betalen. Men moet er vooral voor zorgen dat men een soort positivisme creeërt. We moeten zorgen dat jongeren niet meer roken om “cool” te zijn of om er bij te horen.

Laatste vraag. Als u bij de volgende verkiezingen verkozen wordt, welk ambt zou u dan willen uitoefenen?
Dat hangt er natuurlijk van af of de Koning mij vraagt. Maar als ik echt zou mogen kiezen zou ik iets kiezen wat u misschien niet verwacht. Ik zou het liefst iets met cultuur doen.

Kristof Deman

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons