Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Gilles Bauwens (Kabaal)

Ze zijn vooral in studentenmiddens actief en ze zijn bezeten door politiek. Toch zijn ze zelf geen politieke vereniging, benadrukken ze. Via hun website willen ze jongeren warm maken voor maatschappelijke discussies. Een gesprek met Gilles Bauwens van “Kabaal”, want daar hebben we het over.
Lees dit interview nu...

Ze zijn vooral in studentenmiddens actief en ze zijn bezeten door politiek. Toch zijn ze zelf geen politieke vereniging, benadrukken ze. Via hun website willen ze jongeren warm maken voor maatschappelijke discussies. Een gesprek met Gilles Bauwens van “Kabaal”, want daar hebben we het over.

Voor wat staat Kabaal precies?
Wij zijn niet actief als een partij en we zijn evenmin bezig met ideologie. Wat we wél zijn, is een studentenvereniging die jongeren probeert een kritische houding aan te kweken. Ons motto is: “Als je een mening hebt, doe er dan iets aan”. We stellen vast dat jonge mensen zich tegenwoordig veel te weinig engageren. Met Kabaal willen we daaraan iets veranderen. Vooral studenten laten het na hun vrijheid en mogelijkheden te gebruiken. Ze hebben zoveel kansen en doen er niets mee. Ze moeten hun leven niet weiden aan de politiek, maar actieve interesse is toch een minimum.

Betekent dat ook dat jullie de gebruiken van een traditionele studentenvereniging hanteren?
Toch niet. Aan cantussen of TD’s doen we wel eens mee, maar we zullen ze niet zelf organiseren. Dergelijke zaken laten we over aan de bestaande studentenclubs, die zijn er goed in. Op dat vlak is er trouwens geen probleem. De kritische ingesteldheid bij studenten daarentegen, die ontbreekt wel eens. Studeren hoeft zich volgens ons niet te beperken tot louter amusement. Als je weet dat er veel studenten zijn die huiveren als ze voor school een krant moeten lezen, dan weet je wel genoeg zeker?

Er wordt dikwijls gezegd dat de studenten van tegenwoordig veel minder interesse hebben in politiek. Vaak maakt men daarbij de vergelijking met de studentenprotesten in mei ’68.
Tja, over 1968 kan ik jammer genoeg niet meespreken want toen was ik er nog niet (lacht). Feit is dat het tegenwoordig niet eenvoudig is om jongeren te begeesteren met politieke actualiteit. Toch proberen we dat regelmatig te doen via debatten, daar komen wel studenten op af, maar soms nog veel te weinig naar onze smaak. Zo organiseerden we onlangs een debat met Inge Vervotte. Iedereen kent haar wel als de niet onaardige en welbespraakte ACV-vakbondsvrouw ten tijde van SABENA, maar op het debat was er veel minder volk aanwezig dan we hadden verwacht. Zo zie je maar dat het inderdaad geen vanzelfsprekendheid is om jongeren uit hun kot te lokken.

Zijn jullie overal actief in Vlaanderen?
We hebben onze voornaamste uitvalsbases in Antwerpen en Leuven, maar we breiden meer en meer uit. Het voornaamste instrument om Kabaal bekend te maken is de website. Daar werkt een team van redacteurs aan die teksten publiceren die als leidraad voor debat kunnen dienen. Zelf schrijf ik regelmatig een tekst op de site. Soms proberen wij thema's te verspreiden die maatschappelijk belangrijk zijn maar we nemen geen stelling in als kabaal. Neem bijvoorbeeld de vrije markt: we stellen er vragen bij en dan moet de discussie beginnen.
We staan altijd open voor uitbreiding. Op kwalitatief vlak betekent dat de bestaande rangen versterken en op kwantitatief vlak meer activiteiten op meer universiteiten en hogescholen.

Debatten, de website, heeft Kabaal nog andere dingen te bieden?
Ja, we hebben al eens wedstrijddebatten georganiseerd. Die zijn bedoeld om studenten te trainen in het debatteren en om hen aan te moedigen het woord te nemen en assertiviteit aan te kweken wanneer het erop aankomt hun gefundeerde meningen te verdedigen. Bovendien laat de vorm van wedstrijddebatten een grote inbreng van het publiek toe, wat ook de toehoorders moet aanzetten tot participatie. Daarnaast hebben we de lezingen. Dat zijn eigenlijk korte lezingen door interessante en relevante personen over thema’s die wij belangrijk vinden. Ze dienen als voedingsbodem voor discussie en alternatieve informatiebronnen.

Meer info: www.kabaal.org

Harold Van der Kraan

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons