Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Ruben Vanhaverbeke & Sara Matthieu (woordvoerders van Jong-Agalev)

Ze zien "groen tot achter hun oren" en zijn er nog fier op ook. Tenminste dat beweren ze zelf. Met hut eigen accenten willen Ruben Vanhaverbeke (22) en Sara Matthieu (21), de kersverse woordvoerders Jong-Agalev, hun eigen stempel drukken op het beleid van hun partij. Wij van Politics.be wilden daar natuurlijk wat meer over weten...
Lees dit interview nu...

Ze zien "groen tot achter hun oren" en zijn er nog fier op ook. Tenminste dat beweren ze zelf. Met hut eigen accenten willen Ruben Vanhaverbeke (22) en Sara Matthieu (21), de kersverse woordvoerders Jong-Agalev, hun eigen stempel drukken op het beleid van hun partij. Wij van Politics.be wilden daar natuurlijk wat meer over weten...

Jullie zijn de woordvoerders van de jonge groenen. Houdt Jong-Agalev niet zo van hiŽrarchie?
RVH: Ik denk dat je de structuur van Jong-Agalev een beetje kunt vergelijken met die van Agalev zelf. In plaats van de traditionele functies zoals voorzitter en secretaris hebben wij ervoor geopteerd om te werken met zogenaamde "woordvoerders" met daarnaast een vierkoppig bestuur. Onder die vier mensen zit iemand die min of meer een secretarisfunctie vervult. Verder werken hebben we een door de partij betaald vast personeelslid die het secretariaat bemant.
SM: Op die manier gaat het er ook iets democratischer aan toe. Wij zullen niet zomaar op eigen houtje handelen of dingen gaan verkondigen in de pers. Een ander voordeel van het feit dat we met meer zijn, is dat we de bestuurstaken onderling gemakkelijker kunnen verdelen.

Laten we het eens hebben over het milieu, vanzelfsprekend een van jullie stokpaardjes. In het laatste internationaal milieuduurzaamheidsrapport scoorde BelgiŽ niet al te best. Hoe komt dit volgens jullie?
SM: Het is natuurlijk niet gemakkelijk, hť. BelgiŽ is een klein en dichtbevolkt land en het is sowieso al moeilijk om bepaalde quota te halen.
RVH: Wat in ons land jarenlang ontbrak, was een consequent milieubeleid. De laatste jaren is dat wel verbeterd maar de groene ministers krijgen in veel dossiers enorm veel weerstand. In de media werd het meningsverschil tussen Dewael en Dua afgeschilderd als een persoonlijk meningsverschil, terwijl het in feite gewoon ging om het uitvoeren van het regeerakkoord.

De groenen zijn tegen het feit dat Amerikaans nucleair afval in BelgiŽ wordt verwerkt tot MOX-brandstof. Wat is dan het alternatief?
RVH: Het grote pijnpunt is het vervoer, wat enorm veel risico's inhoudt. Ik denk dat we ons kunnen aansluiten bij het voorstel van Greenpeace om het goedje te verglazen en op te slaan in de Verenigde Staten. Met de verwerking tot MOX ga je de afbouw van kernwapens niet versnellen. Ik denk dat zoiets larie en apekool is. Uiteindelijk zijn het nog altijd Rusland en de VS die de snelheid van de afbouw bepalen.

"De kernenergie wordt op een ongelooflijke manier in bescherming genomen"

Jong-Agalev heeft het niet zo begrepen op nucleaire energie maar eerder op windenergie. Is een omschakeling volgens jullie noodzakelijk?
SM: Zoals we al langer weten, zijn er aan kernenergie verschillende nadelen verbonden. Doordat de kosten bewust worden laaggehouden - sommige kosten worden zelfs niet doorgerekend aan bedrijven - heb je te maken met een veiligheidsprobleem en vooral met een afvalprobleem. Ik denk dat windmolens een goed alternatief zijn, op voorwaarde dat er voldoende in geÔnvesteerd wordt.
RVH: Inderdaad, er moet gewoonweg een verschuiving op van subsidies gebeuren. Je moet weten dat de kernenergie op een ongelooflijke manier in bescherming wordt genomen. Klein voorbeeldje: als er een kernramp gebeurt, is het de overheid die daarvoor de verantwoordelijkheid draagt en dus niťt de bedrijven. Als de aansprakelijkheid ooit bij bedrijven komt te liggen, stoppen ze er direct mee. Wij van Jong-Agalev vinden het heel belangrijk dat er wordt geÔnvesteerd in de alternatieven, waaronder dus de windenergie. Het is wel zo dat je in een overgangsfase zal moeten overschakelen op fossiele brandstoffen. En dan zit je weer met de vraag hoe je de Kyoto-normen kunt halen. Je moet hiervoor dus de beste technieken aanwenden om de uitzet drastisch te verminderen. Maar we realiseren onszelf ook dat er sowieso een overgangsfase zal moeten zijn.

Vinden jullie dat de regering voldoende stappen heeft gezet om die overgang mogelijk te maken?
RVH: Ik denk van wel als je weet dat we vanaf 2015 beginnen met de afbouw van kernenergie. Dat is niets nieuws want het werd opgenomen in het regeerakkoord van '99. De uitdaging ligt bij de regering om die uitstap mogelijk te maken en Kyoto te halen. In BelgiŽ is het natuurlijk niet zo gemakkelijk omdat we met verschillende gemeenschappen zitten die hun eigen kijk op te zaak hebben.

"Het valt te vrezen dat studenten in een situatie gaan terechtkomen waarin ze onderwezen worden in slecht Engels"

Zijn er buiten de ecologische thema's nog (jongeren)thema's die Jong-Agalev belangrijk vindt?
SM: Onderwijs is voor ons een belangrijk thema. Over de Bologna-akkoorden hebben we wel onze bedenkingen in die zin dat het onduidelijk is waarom - nu al - sommige cursussen in het Engels zijn opgesteld. De jeugd is al genoeg vertrouwd met die taal. Wij vinden het niet nodig om Engels als voertaal te gebruiken, toch zeker niet in de kandidaturen. We leven nog altijd in BelgiŽ.
RVH: Inderdaad, het valt te vrezen dat studenten in een situatie gaan terechtkomen waarin ze onderwezen worden in slecht Engels. Vele professoren denken wel dat ze goed Engels kunnen, maar dat is niet altijd zo.

Jong-Agalev ijvert ook voor gelijke kansen in het onderwijs.
RVH: Klopt, het gelijke kansenbeleid staat er nog altijd niet. Je ziet dat ook in Gent waar je veel "zwarte" scholen hebt. Zonder een onderwijsnet te willen aanvallen, denk ik dat het vrije net wel uitblinkt in het ontlopen van zijn verantwoordelijkheid op dat vlak. Ik ken mensen van Turkse origine wiens kinderen op een vrije school werden geweigerd.

Denken jullie dat Paul Van Grembergen, de nieuwe minister van Jeugd, op z'n 64ste nog voldoende aanvoelt wat er zoal onder jongeren leeft?
SM: Daar valt natuurlijk voor te vrezen gezien zijn leeftijd. Het was beter geweest moest er iemand van een jongere generatie in de plaats zijn gekomen. Toch zou ik het een beetje flauw vinden om die man bij voorbaat al te veroordelen.
RVH: Ik vind het ook moeilijk. Er zijn misschien mensen van 64 die beter aanvoelen wat er leeft onder de jeugd dan mensen van 25. Van Grembergen is ook wel iemand die uit het milieu van de jeugdbewegingen komt. Hopelijk kan hij het beleid van Anciaux verder zetten en iets veranderen aan de dikwijls stiefmoederlijke behandeling van jongeren op verschillende niveaus

"In het dossier Doel zijn we op onze bek gegaan"

Nu we toch over de regering bezig zijn, wat vinden jullie van Agalev als beleidspartij?
RVH: Gezien de omstandigheden denk ik dat het vrij goed verlopen is. Agalev had tot voor '99 nog nooit in de regering gezeten. Voor een partij als de sp.a was het gemakkelijk om een kabinet samen te stellen. Dat lag voor ons wel enigszins anders. Nee, puur bestuurskundig vind ik dat we geen mal figuur hebben geslagen. Het blijft natuurlijk een spannende evenwichtsoefening om pakweg een groene en een liberale visie met elkaar te verzoenen.

Wat met Doel? Heeft Mieke Vogels zich in dat dossier niet laten inpakken?
RVH: Ik denk dat het nog altijd een heel moeilijk dossier is. We hadden gehoopt om een doorbraak te forceren maar die is er uiteindelijk niet gekomen. De krachtsverhoudingen binnen de Vlaamse regering hebben dat belet. Je mag niet vergeten dat Stevaert al in de vorige legislatuur als minister van Ruimtelijke Ordening had beslist dat Doel moest verdwijnen. Hij heeft er nooit aan gedacht om op zijn beslissing terug te komen. We zijn er wťl in geslaagd om van een natuur- en landbouwgebied in de buurt beschermd gebied te maken. Maar, eerlijk toegegeven, in het dossier Doel zijn we op onze bek gegaan.

In het eerste deel van 2002 is er al veel te doen geweest rond politieke herverkaveling. sp.a en spirit hebben beslist om samen in zee te gaan. Geven jullie Steve Stevaert gelijk als hij zegt dat ook sp.a en Agalev samen een progressief front moeten vormen?
SM: Van buitenaf wordt wel eens beweerd dat het enkel Jos Geysels (de politiek secretaris van Agalev, nvdr) zou zijn die niet bereid is om met sp.a in zee te gaan. Dat beeld strookt in feite niet met de realiteit want binnen Agalev staan er heus niet zo veel mensen te springen om een kartel te vormen met de socialisten. Wij hebben ons eigen project net zoals zij hun eigen project hebben.

Harold van der Kraan

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons