Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Duiding

De gevolgen van provinciale kieskringen en invoering van kiesdrempel op Vlaams niveau
De laatste tijd bestaat er heel wat discussie rond de Vlaamse kieswet. Binnen het Vlaams parlement willen sommigen provinciale kieskringen invoeren, anderen willen dan weer het huidige systeem van kieskringen per arrondissement behouden. Ook bestaat er discussie omtrent het al dan niet invoeren van een kiesdrempel. Politics.be brengt u hieronder een overzicht van hoe de zetelverdeling in het Vlaams parlement zou zijn in de verschillende systemen. We gaan daarbij uit van de verkiezingsresultaten van 18 mei 2003. We baseren ons op een studie van de politologen Jo Noppe, Bram Wauters en Bart Maddens. Lees verder...

Audio: De Ondernemingsconferentie
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (23/10/03) Binnenkort start er een grote Ondernemingsconferentie in Vlaanderen. Deze conferentie is een initiatief van de Vlaamse Regering. Op Politics.be kan u alvast de persconferentie beluisteren van o.a. Vlaams Minister van Economie Patricia Ceysens, die het o.a. heeft over het viersporenbeleid dat de Vlaamse Regering wil volgen, Vice Minister-President Renaat Landuyt, die benadrukt dat de Vlaamse Regering om korte termijn dingen wil realiseren, Minister-President Bart Somers die ons uitlegt waarom de Vlaamse Regering precies nu start met de Ondernemingsconferentie en ten slotte ook Vlaams Minister van Leefmilieu Ludo Sannen die duidelijk maakt dat deze conferentie door de hele Vlaamse Regering wordt gedragen. Luister nu...

Verslag debat Milieu en duurzaam ondernemen (22/10/03) in het Vlaams Parlement
Een tweehonderdtal geÔnteresseerden kwamen op woensdag 23 oktober om 14u. naar zaal De Schelp van het Vlaams Parlement om te debatteren over milieu en duurzaam ondernemen. Dit op uitnodiging van Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, Ludo Sannen en Kleurrijk Vlaanderen. Het publiek was erg divers, zeker qua leeftijd, wat meteen ook bewijst dat het thema leeft bij verschillende bevolkingsgroepen. Lees verder...

Audio: Vraag over de VRT
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (24/10/03) Vlaams Minister van Wonen, Media & Sport Marino Keulen (VLD) Tijdens de persconferentie werd minister Keulen nog gevraagd naar wat er nu zal gebeuren met de onrust binnen de VRT. Luister nu...

Audio: Beter inburgeringsbeleid
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (24/10/03) Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid & Gelijke Kansen Adelheid Byttebier (Agalev) De Vlaamse regering gaat haar belofte hard maken om tegen 1 april 2004 alle behoeften inzake inburgering hard te maken. De Vlaamse regering zal daarvoor het inburgeringsbeleid verdiepen en sneller laten gaan. Luister nu...

Audio: Huurder heeft recht om sociale woning te kopen
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (24/10/03) Vlaams Minister van Wonen, Media & Sport Marino Keulen (VLD) Huurders van sociale woningen hebben voortaan het recht om hun huurwoning of -appartement te kopen. De huurders zelf waren al lang vragende partij voor deze aanpassing. De Vlaamse regering heeft de maatregel vandaag goedgekeurd. Luister nu...

Audio: Breedbandtechnologie
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (24/10/03) Vlaams minister-president Bart Somers (VLD) De Vlaamse regering gaat jaarlijks 15 miljoen euro extra investeren in de excellentiepool 'Breedbandtechnologie'. De beslissing kadert in de ambitie van de Vlaamse regering om tegen 2010 3 procent van het bruto regionaal product te investeren in technologische innovatie. Luister nu...

Audio: Administratieve lastenverlaging
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (24/10/03) Vlaams minister-president Bart Somers (VLD) De Vlaamse regering keurde een pakket actiemaatregelen goed die moeten leiden tot een aanzienlijke verlaging van de administratieve lasten. Het plan bevat meer dan 90 concrete projecten en 36 structurele ingrepen en moet leiden tot een besparing voor de hele Vlaamse gemeenschap van 100 miljoen euro. Luister nu...

Japan wil ook militair aanwezig zijn op het wereldtoneel
Met een inbreuk op de Japanse grondwet wil de Japanse premier Koizumi zijn land een Ďecht legerí bezorgen en het in Irak inzetten. Het parlement in Tokio heeft in juli het licht op groen gezet om 1.000 Japanse soldaten naar Irak te zenden en zo de Amerikaanse regering militaire bijstand te verlenen in de bezetting van dat land. Dit is de eerste militaire buitenlandse operatie van het Japanse militair apparaat buiten haar landsgrenzen na de Tweede Wereldoorlog. Lees verder...

Audio & Verslag van kopstukkendebat in Leuven
De Leuvense afdeling van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) organiseert jaarlijks in de eerste weken van het nieuw academiejaar een politiek kopstukkendebat, en dat was dit jaar niet anders. De redactie van Politics.be stuurde er een ploeg heen en kwam terug met heel wat audiomateriaal, een verslag en enkele foto's. Volgende politici zaten achter de debattafel: Dirk Holemans voor Agalev, Hendrik Bogaert voor CD&V (vervanger van Pieter De Crem), Bart De Wever voor de N-VA (vervanger van Geert Bourgeois), Said El Kadraoui voor sp.a-spirit, Joris Van Hauthem voor het Vlaams Blok (vervanger van Gerolf Annemans) en Karel De Gucht voor de VLD. Het debat werd in goede banen geleid door Jurgen Verstrepen. Onze redactie heeft het volledige debat digitaal opgenomen en u kan dit debat nu herbeluisteren per thema. We hebben ook bij elk thema een korte samenvatting geplaatst van de standpunten van de diverse partijen. Volgende thema's werden behandeld: de resultaten van de jongste opiniepeiling van La Libre Belgique, de Olympische spelen naar Vlaanderen halen en de invloed van de media op de politiek, het migrantenstemrecht, kartelvorming, verkeersbeleid (30 km/uur), de nachtvluchten, refendum over de Europese Grondwet en het tewerkstellingsbeleid. Lees & luister nu...

Audio: PPS-Sociale woningbouw
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (03/10/03)Vlaams Minister van Wonen Marino Keulen (VLD) Op voorstel van Vlaams minister van Wonen, Marino Keulen, keurde de Vlaamse regering vandaag de gunningswijze goed voor de bouw van max. 450 PPS-sociale woningen. Gekozen wordt voor een promotie-overeenkomst met als gunningsprocedure een beperkte offerte-aanvraag. Luister nu...

Audio: Beheersovereenkomst De Lijn 2003-2009 goedgekeurd
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (03/10/03)Vlaams Minister van Mobiliteit Gilbert Bossuyt (sp.a) De nieuwe beheersovereenkomst met De Lijn laat toe het ambitieuze mobiliteitsbeleid van de Vlaamse regering waar te maken. Daarbij kan De Lijn in 2004 rekenen op 598,4 miljoen euro. Daarbij moet De Lijn haar exploitatierekening minimaal in evenwicht afsluiten. Luister nu...

Audio: Nieuw Kunstendecreet
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (03/10/03) Vlaams Minister van Cultuur Paul Van Grembergen (spirit) De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van Kunstendecreet principieel goedgekeurd. Met dit voorontwerp van decreet wordt uitvoering gegeven aan de centrale optie uit de beleidsnota om te werken aan een geÔntegreerd en transparant kunstenbeleid dat alle artistieke expressievormen omvat. maal in evenwicht afsluiten. Luister nu...

Audio: Task Force voor Ford Genk
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (03/10/03) Vlaams Minister-President Bart Somers (VLD) De Vlaamse regering heeft een 7-koppige task force in het leven geroepen die zich moet inlaten met de toekomst van de Ford fabriek in het Limburgse Genk. De task force gaat contact opnemen met de directie van Ford om na te gaan wat de ware ambities zijn van het bedrijf: krijgt Genk al dan niet nog een toekomst? Luister nu...

Audio: VDAB actief betrokken bij Ford Genk
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (03/10/03) Vlaams Minister Vice-President & Vlaams Minister van Tewerkstelling Renaat Landuyt (sp.a) Op vraag van minister Landuyt zal de VDAB actief betrokken worden bij de opvolging van de aangekondigde afslanking van Ford Genk. Luister nu...

Audio: Ondernemerschapsconferentie
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (03/10/03) Vlaams Minister-President Bart Somers (VLD) Op 7 november gaat de ondernemerschapsconferentie officieel van start. Op die conferentie zal de Vlaamse regering met de Vlaamse sociale partners nagaan hoe de tewerkstelling in Vlaanderen kan worden gegarandeerd en uitgebreid. Luister nu...

De Vlaamse ontvoogding na Wereldoorlog II
Wanneer je dagelijks de beelden ziet van nationalistische oorlogen, dan vraag je je af hoe het komt dat in BelgiŽ wel twee volkeren vreedzaam samen kunnen leven. Is het nationalisme hier dan niet zo sterk? Hoe was de verhouding vroeger tussen Vlamingen en Walen? Heeft Vlaanderen autonomie op bepaalde gebieden? Op deze vragen probeert Politics.be u in dit dossier een antwoord te geven. Het dossier is chronologisch opgebouwd zodat de evolutie duidelijk zichtbaar is. Het is natuurlijk onmogelijk om volledig te zijn. Daarom werd dit dossier beperkt tot de politieke verhoudingen tussen Vlaanderen en WalloniŽ en de taalsituatie in BelgiŽ. Dit dossier is opgedeeld in 2 grote delen. Het eerste deel beschrijft de periode van 1950 tot 1970 waarin voornamelijk het tot stand komen van de taalgrens en de taalwetten worden belicht. In het tweede deel kijken we naar de federalisering van BelgiŽ in de periode 1970 - 1993. Besluiten doen we dan met een blik op de toekomst. Lees verder...

Audio: Septemberverklaring van de Vlaamse regering
Audio: Bart Somers: Septemberverklaring van de Vlaamse regering (22/09/03) In het Vlaams parlement heeft minister-president Bart Somers onlangs de septemberverklaring voorgesteld van de Vlaamse regering. Die verklaring staat voor een groot deel in het teken van de economie en de werkgelegenheid.Luister nu...

Audio: Olymische Spelen naar Vlaanderen
Audio: Bart Somers: Olymische Spelen naar Vlaanderen (22/09/03) Tijdens zijn septemberverklaring kwam minister-president Bart Somers ook nog terug op zijn intentie om de Olympische Spelen 2016 naar Vlaanderen te halen. 'We moeten daarmee beter doen dan gewoonlijk, het beste uit ons zelf halen.' aldus de minister-president.Luister nu...

De Europese instellingen
Op 18 april 1951 tekenden de Benelux, Duitsland, Frankrijk en ItaliŽ het Verdrag van Parijs. Dit verdrag betekende de start van een samenwerking op europees vlak die nu, meer dan 50 jaar later, uitgegroeid is tot een hechte unie tussen 15 landen. Tijdens deze halve eeuw, hebben een groeiend aantal lidstaten ermee ingestemd om een deel van hun bevoegdheden over te dragen aan onafhankelijke instellingen. Over welke instellingen gaat dit nu en wat doet elke instelling precies? Lees verder...

Audio: Slottoespraak Yves Leterme op 'CD&V - open dialoog over allochtonen, werk & ondernemerschap'
De CD&V bracht onlangs 80 belangengroepen bij elkaar in het Vlaams Parlement. 600 deelnemers wisselden van gedachten over de inschakeling van allochtonen in de arbeidsmarkt en de initiatieven die nodig zijn om ondernemerschap onder allochtonen te bevorderen. U kan hier de slottoespraak van CD&V-voorzitter Yves Leterme op deze CD&V-conferentie beluisteren. Luister nu...

Verslag CD&V-conferentie: De socio-economische inschakeling van allochtonen
De CD&V bracht onlangs 80 belangengroepen bij elkaar in het Vlaams Parlement. 600 deelnemers wisselden van gedachten over de inschakeling van allochtonen in de arbeidsmarkt en de initiatieven die nodig zijn om ondernemerschap onder allochtonen te bevorderen. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van minstens 20 verschillende nationaliteiten, maar ook allochtone ondernemers die over hun ervaringen in deze maatschappij vertelden en hun visie gaven op enkele nieuwe accenten die aandacht verdienen. Enkele organisaties, die zich reeds inzetten voor bepaalde problematieken, hadden een infostand om hun werking toe te lichten. Een bont gezelschap dat enkele opmerkelijke feiten aan het daglicht bracht. De problematiek werd behandeld in enkele gespreksgroepen. Elke groep bestond dus uit enkele CD&V-politici die in gesprek gingen met vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen, belangeorganisaties en (allochtone) ondernemers. Daaruit werden de aandachtspunten gedistilleerd. Een overzicht van de wergroepen en hun voorlopige conclusies. De definitieve conclusies worden in een publicatie gegoten. Lees nu...

Stille revolutie in Turkije? Machtsstrijd tussen leger en regering over politieke hervormingen.
Is er deze zomer een stille revolutie begonnen in Turkije? Op het eerste gezicht lijkt het daarop. Nog voor het zomerreces keurde het Turkse parlement een omvangrijk hervormingspakket goed, met daarin maatregelen die er moeten voor zorgen dat de macht van het Turkse leger over politiek en maatschappij sterk wordt teruggeschroefd. De regering Erdogan waagt zich daarmee op glad ijs, want met drie openlijke en een verborgen coup op het palmares is het lang niet zeker of de generaals zich tevreden zullen stellen met een tweederangspositie. Bovendien moeten de maatregelen nog in de praktijk worden opgezet. De mensenrechtensituatie is er alvast in de eerste helft sterk op achteruitgegaan. Lees verder...

Gelijkekansenbeleid moet nog ingevuld worden
'Met slechts twee vrouwen op vijftien onderhandelaars, was het niet zo evident om gelijkekansenthemaís op de agenda te plaatsen', stelt Els Van Weert (SP.A/Spirit). 'Laurette Onkelinx (PS) en ik hebben ons best gedaan. Het was beslist geen kwade wil, maar soms werd er toch een beetje lacherig op gereageerd.' Op een persconferentie met de SP.A/Spirit-vrouwen werden de genderaccenten in het regeerakkoord besproken. Lees verder...

Rechtspraak tijdens de oorlog tegen het terrorisme
Binnenkort verschijnen de eerste Al-Qaeda verdachten voor speciaal opgerichte militaire rechtbanken. De strijders riskeren de doodstraf, maar kunnen zich amper verdedigen. De oorlog tegen het terrorisme, het stokpaardje van president Bush en de andere haviken in de Amerikaanse regering, is al van bij de start niet overal populair. De Islamitische landen vrezen al geruime tijd dat niet zozeer het terrorisme, dan wel de Islam het doel is. Lees verder...

Audio: SERV wordt 'Vlaamse Arbeidsraad'
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (18/07/03) De Vlaamse regering gaat het volledig pakket sub-regionale tewerkstellingsbevoegdheden stroomlijnen. Daarbij werd ook de werking van de SERV (Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen) aangepast. 'De SERV wordt meer en meer de Vlaamse Arbeidsraad', aldus minister Landuyt. Luister nu...

Audio: Minder hinder programma van de R1 Ring te Antwerpen
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (18/07/03) De Vlaamse regering zoekt naar een haalbare financiŽle constructie om de werken aan de Antwerpse ring inzake hinder en overlast op te vangen. Dit ambitieus opzet omvat onder meer de plaatsing van tijdelijke bruggen en het opdrijven van de investeringen voor de aankoop van trams en gelede bussen. In eerste instantie gaat het daarbij om een extra investering van 12 miljoen euro. Luister nu...

Audio: Interactieve Digitale Televisie
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (18/07/03) Eind dit jaar zal bij 200 Vlaamse gezinnen een proefproject inzake interactieve televisie worden opgestart. De Vlaamse regering ondersteunt dit project met een bedrag van 12,4 miljoen euro. 'Pax Digitalis plaatst Vlaanderen op de wereldkaart' aldus minister Van Mechelen. Luister nu...

Audio: Dossiers hoger onderwijs
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (18/07/03) De Vlaamse regering keurde een aantal beslissingen goed met betrekking tot het hoger onderwijs, onder meer aangaande het aanvullingsdecreet en het hoger onderwijs Sociale Promotie. Vlaams Minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten geeft uitleg. Luister nu...

Audio: Wegwerken van de zorgtekorten zit op schema
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (18/07/03) Via een wijziging van het programmabesluit in de gehandicaptensector is de eerste stap gezet in een inhaalbeweging om de zorgtekorten van personen met een handicap te ondersteunen. Adelheid Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, geeft uitleg. Luister nu...

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons