Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Duiding

Voorzittersverkiezingen bij de Vlaamse partijen: een overzicht
De aanstelling van de nieuwe Vlaamse regering en de daarbij horende herschikking van de federale regering leidde ertoe dat sommige Vlaamse partijen hun voorzitter kwijt zijn. De komende weken en maanden staan er bij CD&V, VLD, spirit & N-VA dan ook voorzittersverkiezingen op de agenda. Wij brengen u een overzicht…Lees verder...

DHL: Wat voorafging...
Moest de naam DHL je tot voor kort onbekend in de oren geklonken hebben, zal dit door de huidige heisa omtrent DHL al lang opgehelderd zijn. Je kan de radio of tv niet opzetten of je wordt ermee rond de oren geslagen. Maar hoe is het eigenlijk zo ver kunnen komen dat een pakjesbezorger de regeringen van ons landje onder druk kan zetten? We zochten even de voorgaande puzzelstukken op en leggen ze voor u bij elkaar. Lees verder...

Navo-top in Istanbul: schuchtere stappen naar mondiale rol
Eind juni hielden de NAVO-leiders hun top in Istanbul. De transatlantische bijeenkomst kwam er op een ogenblik dat de eenheid tussen de 26 bondgenoten nog lang geen feit is. Irak blijft ook na de top als een donderwolk boven de protagonisten van de voorstanders en tegenstanders van de oorlog hangen. Lees nu...

Het Vlaamse regeerakkoord onder de loep...
Toekomstig Vlaams Minister-President Yves Leterme (CD&V) heeft deze morgen het Vlaamse regeerakkoord voorgesteld. Het regeerakkoord kreeg als titel: "Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen. De ontplooiing van Vlamingen en Vlaanderen duurzaam bevorderen, een zorgzame, levende samenleving, goed en doelmatig bestuur.". Ondernemen en werkgelegenheid zijn de absolute speerpunten van het regeerakkoord. Andere prioriteiten zijn betaalbare woningen voor iedereen, waarborgen voor zorg en onderwijs, versterken van de gezinnen,... De belangrijkste vatten wij voor u samen in dit dossier. Daarnaast brengen we u ook een overzicht van de eerste reacties op dit regeerakkoord. Lees nu...

Zure zondag: wat er in de media verscheen over het Vlaams Blok
Zwarte Zondag XL, Zure Zondag,… Steve Stevaert praat er liever niet over. Het gat in de haag, weet u wel? Het is een keuze die te begrijpen is. Debatten met als ondertoon “eigenlijk moesten de mensen toch beter weten” brengen absoluut geen oplossing. Maar het Vlaams Blok heeft op 13 juni een van de spectaculairste overwinningen geboekt sinds de Tweede Wereldoorlog. De partij ging er zomaar eventjes 6 procent op vooruit, en wordt daarmee de grootste partij van Vlaanderen. Sta me toe daar even bij stil te staan. Lees nu...

Helft Kamer en Senaat lonkt naar Vlaamse kiezer
De helft van alle Nederlandstalige politici die vorig jaar naar de federale Kamer of Senaat trokken, gooien zich vandaag in de strijd voor een zitje in het Vlaams parlement. Dat blijkt uit een vergelijking die Internetjournalistiek.be deed op basis van de definitieve kandidatenlijsten. Ook de dubbele kandidaatstelling voor het Vlaams en Europees parlement is populair: bijna één derde van alle kandidaten voor Europa komen ook op Vlaamse lijsten stemmen sprokkelen. Bij het Vlaams Blok en het kartel VLD+Vivant is dat zelfs ruim de helft van alle kandidaten voor het Europees parlement. Lees verder...

Audio: De laatste rechte lijn naar 13 juni & partijstandpunten inzake cultuur & media
Nog tot de dag na de verkiezingen is Frederik Misplon, oprichter & algemeen coördinator van Politics.be, iedere maandag te gast bij Radio Scorpio, de Leuvense studentenradio. Als politiek analist neemt hij wekelijks de partijprogramma's onder de loep en geeft commentaar op de verkiezingsactualiteit. Deze week had hij het ondere andere over de laatste rechte lijn naar 13 juni en over de diverse partijstandpunten inzake cultuur & media. U kan het gesprek nu beluisteren op Politics.be. Luister nu...

Oproep: Doe mee aan het onderzoek van de Europese Referendum Campagne
Van WIT, de burgerbeweging voor directe democratie, kregen wij de vraag om onderstaande oproep op onze site te plaatsen. Een vraag waar wij graag op ingaan. De Europese Referendum Campagne (ERC) is enkele weken geleden begonnen met een onderzoek in alle Europese lidstaten. De ERC onderzoekt welke partijen en kandidaten, die aan de Europese verkiezingen deelnemen, voorstander zijn voor een referendum over de Europese grondwet.De Europese Referendum Campagne (ERC) maakt deel uit van Democracy International. Op dit ogenblik telt het ERC netwerk ongeveer 300 NGO's waarvan 26 in België. Zie http://wit-be.org/acties/eurefcamp Lees verder...

De geschiedenis van de Belgische Revolutie
Wie een geschiedenis van België schrijft zal onvermijdelijk moeten beginnen bij het begin: de Belgische revolutie die leidde tot een afscheiding van Nederland en de stichting van het koninkrijk België. Vreemd genoeg wordt hier noch in de literatuur, noch in de geschiedenislessen veel aandacht aan besteed. Dit tekstje zou enkele zaken wat duidelijker moeten maken.Lees verder...

Audio: Partijstandpunten over Europa
Nog tot de dag na de verkiezingen is Frederik Misplon, oprichter & algemeen coördinator van Politics.be, iedere maandag te gast bij Radio Scorpio, de Leuvense studentenradio. Als politiek analist neemt hij wekelijks de partijprogramma's onder de loep en geeft commentaar op de verkiezingsactualiteit. Deze week had hij het over Europa. U kan het gesprek nu beluisteren op Politics.be. Luister nu...

Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Eenmaal om de vier jaar trekken de Amerikaanse burgers naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Deze gaan nooit onopgemerkt voorbij. Ze vinden in 2004 plaats op 2 november, zoals altijd op de dinsdag na de eerste maandag in november. De Amerikanen zullen kiezen tussen twee significante kandidaten George W. Bush, uittredend president en Republikein en de Democraat John Kerry en de derde "groene" kandidaat Ralph Nader, die bij de vorige presidentsverkiezingen ook al roet in de campagne voor de Democratische Al Gore strooide. Wat zijn rol nu zal zijn, moet nog blijken. Politics.be probeert voor u het nogal ingewikkelde verkiezingssysteem te verduidelijken. Lees nu...

Verslag van een debat over het vertrouwen in justitie
Uit een onderzoek in Nederland bleek dat tussen 1981 en 1991 het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak gedaald is. Deze daling hangt samen met eveneens een daling van het vertrouwen in de rest van de openbare instellingen en de democratie. De Nederlanders die veel vertrouwen hadden in de instellingen hadden dit eveneens in de rechtspraak. Momenteel heeft 70% van de Nederlanders veel vertrouwen in de rechtspraak. Een vergelijkend onderzoek werd onlangs gehouden in België. De officiële resultaten laten nog op zich wachten, maar enkele tendensen kunnen we wel vaststellen... Lees verder...

De Vlaamse Jeugdraad
Klets!, het jongerencongres van de Vlaamse Jeugdraad was voor ons een goede aanleiding om de werking van de Vlaamse Jeugdraad eens onder de loep te nemen. Politics.be was aanwezig op Klets!. In de loop van dit dossier, vindt u enkele verslagen van debatten. Inhoud:Wie en wat zijn ze?Hoe werkt de Jeugdraad?OrganogramKlets! 2004De debatten:Open SchoolRuim plaatsWerk, Werk, werk… voor jongeren en de vergrijzingLees nu...

Een sociaal Europa? Een verslag van een debat...
Unifac (Overkoepelende Studentenvereniging Stadscampus Antwerpen) en EKA (EuropaKring Antwerpen) organiseerden op woensdag 3 maart een debat met Europa als centraal thema. Bea Cantillon (Universiteit Antwerpen), Pieter De Meyere (Universiteit Gent), Jos Berghman (KU Leuven), Anne Vanlancker (SP.A) en Roland Duchâtelet (Vivant) lieten hun licht schijnen over enkele actuele Europese kwesties, met bijzondere aandacht voor de invulling van een sociaal Europa. Lees nu...

Vereniging van de rechtse krachten in Vlaanderen? Een verslag van een debat...
Het NSV (Nationalistische Studentenvereniging) organiseerde op woensdag 11 februari een debat met als centraal thema “forza flandria”, een vereniging van de (centrum)rechtse krachten in Vlaanderen. Plaats van het gebeuren was de stadscampus van de Universiteit Antwerpen, tot groot ongenoegen van de Actief Linkse Studenten. Zij vonden het ongeoorloofd dat de universiteit een forum gaf aan een volgens hen fascistische studentenorganisatie. Lees verder...

Stemgedrag en –houding bij jongeren!
Jongerenplaneet.be, een jonge interactieve portaalsite voor jongeren, wil alle jongeren zo ruim mogelijk informeren en hen wegwijs maken op het internet. Regelmatig zal zij daarom het gedrag en gewoonten van jongeren onderzoeken. Tijdens de maand december heeft www.jongerenplaneet.be een grootschalig onderzoek gehouden naar het stemgedrag bij jongeren en hun houding ten opzichte ervan. 755 jongeren (en jong-volwassenen) tussen 12 en 35 jaar verleenden hun medewerking aan deze enquête. Een volledig overzicht van alle onderzoeksresultaten is, binnenkort, terug te vinden op www.jongerenplaneet.be. Wij brengen u alvast - in primeur - de meest opmerkelijke resultaten. Lees verder...

Sociale verkiezingen 2004
De sociale verkiezingen, een thema waar niet iedereen evenveel over weet. Je moet al actief zijn in de vakbond om te weten hoe het in mekaar zit en dan nog… Daarom heeft politics.be hieromtrent een dossier gemaakt. Wat is een vakbondsafvaardiging? Hoe zit de ondernemingsraad in elkaar? Hoe gaat het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk in zijn werk? Hoe en wanneer worden sociale verkiezingen gehouden? Je vindt alle antwoorden in dit dossier.Lees verder...

De prijs van de verkeerszonde
Op 1 maart 2004 worden de nieuwe verkeersboetes van kracht maar wie zich er nu al naar richt vermijdt een lege portefeuille tegen de zomer. Weet u wat u precies moet betalen wanneer u meer dan km/u te snel rijdt of wanneer u onder invloed rijdt? Politics.be brengt u een duidelijk overzicht van het nieuwe boetesysteem. Lees verder...

Fiscale amnestie: update
Wie in 2004 aangifte doet van zwarte of grijze inkomsten, betaalt simpelweg een eenmalige boete van 6 of 9 procent op het ontdoken bedrag. Wie deze boete betaalt, krijgt fiscale, sociale en strafrechterlijke amnestie. Alle belastingen, sociale zekerheidsbijdragen, belastingverhogingen, nalatigheidsintresten, etc. vervallen daarmee. Het attest dat u bekomt n.a.v. uw aangifte geldt niet alleen als vrijgeleide tegenover de fiscus, maar ook voor rechtbanken of andere openbare diensten en instellingen. Deze ingrijpende operatie roept echter heel wat vragen op bij de modale burger. Politics.be probeert u de antwoorden te geven. Lees verder...

Wat is nieuw in 2004?
Nu de rook om ons hoofd is verdwenen en de glazige blik heeft plaats gemaakt voor een heldere kijk op de zaken is het tijd geworden om vooruit te blikken en te zien wat het nieuwe jaar in petto heeft. Niet enkel doen de burgers (of om het modieuzer te zeggen 'de mensen') dit maar ook de politici. Vanaf 1 januari 2004 zijn talrijke nieuwe regels van kracht waarvan u zonder Politics.be waarschijnlijk het bestaan niet zou van af weten. Een kort overzicht... Lees verder...

CD&V en CDH verdeeld over holebi-adoptie
De Christelijke oppositiepartij CD&V is bereid om over het VLD-voorstel voor adoptie door holebi-koppels te discussiëren. Intussen kant haar Franstalige tegenhanger CDH zich resoluut tegen het voorstel. "Wij willen praten over het adoptievoorstel, maar wijzen er wel op dat wij al een gelijkaardig voorstel hebben ingediend over zorgouderschap", zegt Sonja Becq, Vlaams CD&V-parlementslid. Lees verder...

Navo’s militaire eenheid voor snelle reactie
Woensdag 15 oktober vierde de NAVO de inhuldiging van een nieuwe militaire structuur voor snelle interventie. Het gaat nu nog om het prototype van een militaire eenheid, dat moet uitgroeien tot een leger van 20.000 man- en vrouwschappen dat in zeer korte tijd gelijk waar in de wereld moet kunnen worden ingezet. Deze nieuwe eenheid, de Nato Response Force genoemd, is geen staand leger maar eerder een 'pool' van elitetroepen die getraind zijn om samen te werken en om onmiddellijk in te gaan op een mobilisatiebevel van de NAVO. Lees verder...

Hugo Coveliers niet langer VLD-fractievoorzitter
U kent hem wel, de man van de zware uitspraken bij de VLD. Hij die steeds pijprokend door de wandelgangen trekt. Een oudgediende van de Vlaamse politiek die al heel wat watertjes doorzwommen heeft. Maar ook als advocaat is hij niet onkundig, ook aan de balie kent hij de klappen van de zweep. Lees verder...

De kiesdrempel & grotere kieskringen
Eén van de punten ter discussie nu is toch wel het al dan niet invoeren van de kiesdrempel en grotere kieskringen. Over beide punten valt er heel wat te vertellen. Laten we beginnen met het minste heikele en meest aanvaarde punt van de twee: de vergroting van de kieskringen. Elke partij ziet in dat het huidige systeem van kantons niet echt praktisch is en er zelfs kan voor zorgen dat er iemand die in het ene kanton veel voorkeurstemmen haalt toch zijn zetel kan kwijtraken aan een ander kanton waar de kandidaat minder stemmen heeft behaald maar dankzij het grillige spel van zetelverdeling toch een zetel in de schoot krijgt geworpen. Lees verder...

De overheidsbedrijven
Knack stelde onlangs zijn politieke encyclopedie (2003 - Deel 1), Wegwijs in het federale België, voor. De redactie & uitgever van Knack gaf ons de toestemming om de tekst over de overheidsbedrijven over te nemen. Welke overheidsbedrijven zijn er? Wie heeft er de touwtjes in handen? Welke diensten leveren deze overheidsbedrijven? Hoe moet het in de toekomst verder met deze bedrijven? Wij brengen u het antwoord... Lees verder...

Audio: Het provinciedecreet
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (28/11/03) Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken (spirit) De Vlaamse regering heeft het provinciedecreet goedgekeurd. Het proviniciedecreet kan beschouwd worden als een decreet dat parallel loopt met het gemeentedecreet, wat betreft personeel, planning en financieel beheer. De volgende stap is het voorleggen van dit decreet aan de Raad van State. Luister nu...

Audio: Begrotingsbespreking omtrent gehandicaptensector
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (28/11/03) Vlaams Minister-President Bart Somers (VLD) De voorbije dagen werden begrotingsbesprekingen georganiseerd, specifiek over de uitbetaling van de lonen in de gehandicaptensector. Hieruit is gebleken dat de leidinggevende ambtenaren ook in moeilijke jaren hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Luister nu...

Audio: Tijdelijke financiële problemen in gehandicaptensector
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (28/11/03) Adelheid Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen (Groen!) Op 23 oktober bleek dat de dotatie aan de gehandicaptensector ontoereikend was, met als resultaat problemen bij de uitbetaling van de lonen. Byttebier verduidelijkt dat dergelijke technische vertragingen niks te maken hebben met moeilijkheden binnen de begroting. Luister nu...

Audio: De dienstencheques
Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (28/11/03) Renaat Landuyt, Vice-president en Vlaams minister van Werkgelegenheid (sp.a) Tijdens de werkgelegenheidsconferentie is een afspraak gemaakt over een nieuwe taakverdeling tussen Federale en Vlaamse overheid. Op federaal vlak is nu een akkoord. Renaat Landuyt geeft daarover zijn appreciatie. Luister nu...

Het regeerakkoord onder de loep genomen...
In de politiek goochelt men met allerlei termen die voor de burger niet altijd even duidelijk zijn. Een frequent gebruikt woord in het 'wetstraatees' is 'het regeerakkoord'. Politics.be geeft u een antwoord op de meest gestelde vragen over het regeerakkoord en brengt u ook kort een overzicht van wat er in het huidige regeerakkoord staat. Lees verder...

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons