Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Duiding

De strijd voor het vrouwenstemrecht
De grondwet van 1830 kondigt de gelijkheid van alle Belgen aan. Toch zal het nog meer dan een eeuw duren vooraleer alle Belgische burgers over gelijke politieke rechten beschikken. In 1919 wordt het algemeen enkelvoudig mannenstemrecht ingevoerd. De strijd voor het vrouwenstemrecht verloopt zo mogelijk nog moeizamer dan de strijd voor het mannenstemrecht. Bijna dertig jaar na de mannen krijgen de Belgische vrouwen in 1948 volwaardige politieke rechten.Wij brengen u een overzicht...Lees verder...

Debat Belien (Secessie) versus Van der Kelen (Het Laatste Nieuws & B-Plus) over 175 jaar België (+ audio & video)
Luc Van der Kelen, Rudi De Ceusterter & Paul Belien Naar aanleiding van 175 jaar België organiseerde Nova Civitas een debat tussen Paul Belien en Luc Van der Kelen. Belien, bekend als hoofdredacteur van het separatistische blad Secessie, schreef tien jaar geleden nog in Trends dat hij een unitarist was . Socio-economisch gezien is hij een liberaal (zo is hij onder meer lid van de Mont Pélerin Society), op ethisch vlak is hij een conservatief. Van der Kelen, bekend als hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws, is lid van B Plus (" de naam klinkt als een verzekeringsmaatschappij ", aldus moderator Rudi De Ceuster), een vereniging die zich afzet tegen separatistische tendenzen. Hij is tevens lid van de loge. Lees verder & beluister of bekijk het debat...

Benedictus XVI alias Joseph Ratzinger: een biografie
Dat Johannes Paulus II opvolgen geen pretje zou zijn, wisten vele theologen al op voorhand. Maar dat het zo’n vergiftigd geschenk zou worden, konden maar weinigen inschatten. Pas paus en Joseph Ratzinger of Benedictus XVI krijgt het al zwaar te verduren. Volgens sommige kranten is het zelfs een naam die afschuw uitstraalt. Zijn dit maar losse vooroordelen, of heeft de man echt niet veel goeds in petto? Wat deed hij in het verleden om zo snel de tongen los te maken? Een korte schets van zijn levensverhaal… Lees verder...

Benedictus XVI: enkele commentaren
Habemus Papam! Na een kort conclaaf kreeg de Duitse kardinaal Ratzinger de vereiste tweederde meerderheid achter zich. Voortaan gaat kardinaal Ratzinger door het leven als Paus Benedictus XVI. Een nieuwe paus lokt natuurlijk altijd heel wat reacties uit. Wij brengen u een overzicht... Lees verder...

Reacties op het overlijden van Paus Johannes Paulus II
Paus Johannes Paulus II moet zowat de meest publieke figuur zijn van de afgelopen decennia. Jarenlang werd zijn doen en laten van nabij gevolgd. De man heeft ook op politiek vlak een invloed gehad. Van de crisis in het Midden-Oosten tot de val van het communisme in Oost-Europa. Het is dan ook vanzelfsprekend dat vele staatshoofden hun medeleven betuigen aan de katholieke gemeenschap. Een kort overzicht van enkele reacties leest u hier.

Paus Johannes Paulus II (1920-2005)
Op 2 april omstreeks 21h37 is Paus Johannes Paulus II overleden. De Maar wie was die goedheilig man nu eigenlijk? Wat was hij voor persoon voor zijn pontificaat? Wat waren zijn sterke punten tijdens zijn pontificaat? Wat gebeurt er nu de paus gestorven is? Wie zijn de mogelijke opvolgers? Op deze en andere vragen proberen we u een sluitend antwoord te bieden met dit dossier. Lees verder...

Dossier: Participatie als remedie: Op weg naar burgerschap via het middenveld
“Government of the people, by the people and for the people”, dat was het democratisch credo dat president Lincoln uitsprak in zijn Gettysburg Adress (Lincoln, 1863: on line). De concrete vertaling hiervan is momenteel onderhevig aan kritiek. De bevolking laat regelmatig haar ongenoegen blijken over de huidige gang van zaken binnen het politieke bestel (Dobbelaere, 2005). Hoe kan men deze vertrouwensbreuk ongedaan maken? Dat is de centrale vraag van deze lectuuropdracht, die ik zal uitwerken aan de hand van het concept burgerschap. Ik schets hierbij kort de evolutie die het begrip heeft doorgemaakt, waarna ik op zoek ga na een nieuwe, hedendaagse invulling. De rode draad hierbij is hoe de participatie van burgers, zowel binnen de politieke scène als in het middenveld, gestimuleerd kan worden. Lees verder...

Debat: Een Vlaamse identiteit, historische realiteit of fictie?
De KVHU (Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding) organiseerde een tweegesprek met Bart De Wever (Vlaams volksvertegenwoordiger voorzitter N-VA) en Marc Reynebeau (journalist en historicus) met als thema: “Vlaamse identiteit - historische realiteit of fictie?”. Het debat vond plaats op 28 februari in de Universiteit Antwerpen. Een kort verslag...Lees verder...

Het grote immigratiedossier (1) : Nederland
In Nederland is er al heel wat te doen geweest omtrent het immigratiedossier. De gemoederen raakten fel verhit na een aantal incidenten. Er heerste ook bij de bevolking wat onduidelijkheid hoe het nu precies allemaal in zijn werk ging. De vrouw die verantwoordelijk is voor Vreemdelingenbeleid en Integratie is minister Verdonk. Iemand met heel wat ervaring als het om vreemdelingenzaken gaat. Voor ze tot de VVD toetrad was ze werkzaam als consultante bij KPMG en stond ze in voor de adviezen van het ministerie van Justitie inzake Vreemdelingenzaken. Lees verder...

Het grote immigratiedossier (2) : Luxemburg
De gegevens van volgend dossier werden bekomen dankzij het “Commisariat du Gouvernement aux étrangers”, “Croix Rouge” en “Collectif réfugié”. De cijfers zijn niet al te indrukwekkend maar geven toch een beeld van de heersende Europese tendensen. Ook in Luxemburg is het immigratiedossier een heikel punt. In 1998 werd vrijgegeven dat Luxemburg het Europese land met het meeste asielzoekers per inwoner bleek te zijn (inmiddels werd Luxemburg voorafgegaan door Zwitserland en België). Met vijfentwintig maal meer asielzoekers in 1999 dan in 1990 stijgt het belang van een goed immigratiebeleid aanzienlijk. Lees verder...

Het grote immigratiedossier (3) : België
Iedereen kan asiel vragen. Maar niet iedereen die asiel vraagt zal als vluchteling worden erkend. De aanvraag wordt in verschillende stappen onderzocht. Deze verschillende stappen, vanaf de indiening van de asielaanvraag tot de beslissing van al of niet erkenning als vluchteling, noemt men de asielprocedure of de erkenningsprocedure. De asielprocedure op een juiste manier doorlopen is niet eenvoudig.Lees verder...

Het nieuwe sociaal akkoord doorgelicht...
Het nieuwe sociaal akkoord is sinds 19 januari een feit. Dit nationale sociaal akkoord legt in grote lijnen de loon- en arbeidsvoorwaarden vast voor 2,5 miljoen werknemers in de privé-bedrijven. De afspraken zullen gelden tot eind 2006. Omdat het ging om langzame moeilijke onderhandelingen zetten wij voor u de belangrijkste krachtlijnen op een rijtje. Lees verder...

Banken verlaten wapentoneel
Wapenproducent Forges de Zeebrugge (FZ) heeft een nieuw soort clusterbom ontwikkeld. De bom is volgens FZ 100% betrouwbaar dankzij het zelfvernietigingssysteem. De bankgroep KBC heeft onlangs beslist wegens ethische redenen niet meer te investeren in FZ, maar de Waalse raketbouwer heeft ondertussen een subsidie gekregen van het Waalse gewest van 20 miljoen euro. Lees verder...

State of the Union 2005
Een tweetal weken na zijn plechtige inzwering heeft President Bush de State of the Union meegedeeld aan de Amerikaanse burgers en de wereld. Het is de gewoonte om jaarlijks de staat van de staat mee te delen. Daarin wordt uit de doeken gedaan wat de President en de voltallige regering heeft verwezenlijkt en wat ze de komende jaren willen wijzigen in de maatschappij. Dit jaar kwam president Bush aandraven met een speech die enerzijds binnenlands nieuws bevat en anderzijds de rest van de wereld. Een gelijke verdeling. We bieden u een kort overzicht aan van wat zoal werd verkondigd.Lees nu...

Matthias Storme & de vrijheid om te discrimineren (+ audio)
Professor Matthias Storme kreeg donderdagavond van de klassiek-liberale denktank Nova Civitas de Prijs van de Vrijheid 2004. Vorige jaren ging de prijs naar de Nederlanders Luuk van Middelaar en Ayaan Hirsi Ali. In zijn lofrede stelde prof. Marc De Vos dat Storme de prijs krijgt, niet omwille van zijn ideologie, maar omwille van zijn nobele, consequente en hardnekkige houding bij het verdedigen van de vrije meningsuiting. Na de veroordeling van het Vlaams Blok wegens racisme had Storme aan De Morgen verklaard:Ik vind het nu bijna een morele plicht om op het Vlaams Blok te stemmen. Het is niet voor niets dat de Vlaamse partijvoorzitters in hun schulp zijn gekropen. Als ze een beetje eerlijk zijn, beseffen ze dat deze gerechtelijke uitspraak een brug te ver is. België is nu samen met Spanje het meest repressieve land van de Europese Unie. "Storme is één van de martelaren van de vrije meningsuiting", aldus De Vos. "Na zijn hierboven geciteerde uitspraak, die als een boutade dient te worden opgevat, werd hij uit het partijbestuur van de N-VA gezet en op het matje geroepen bij KUL-rector Oosterlinck". Het is echter niet voor die uitspraak dat Storme de Prijs van de Vrijheid krijgt, maar voor zijn onderbouwde verdediging van het recht op vrije meningsuiting. De Vos: "Storme verzet zich tegen de overheid die het non-discriminatieprincipe, een beginsel dat perfect verantwoord is in de publieke sfeer, nu ook opdringt in de private sfeer. De staat gaat bepalen hoe de particuliere verhoudingen tussen burgers moeten verlopen, en dat is voor liberalen onaanvaardbaar. Daardoor komen we op een gevaarlijke weg die ons naar een totalitair regime leidt. Storme strijdt daar tegen en hij heeft alvast voor het Arbitragehof gedeeltelijk gelijk gehaald", aldus Marc De Vos. "Om die reden verdient hij de Prijs van de Vrijheid. Storme heeft de gedachtenpolitie, die verschanst zit in de bunker van het politiek correcte gelijk, uitgerookt". Lees nu... Direct naar de audio...

Jaaroverzicht 2004: Binnenlandse politiek
2005 is ingezet. Het feestgedruis ligt inmiddels al achter ons. Ons lichaam recupeert nog van de overdadige maaltijden, maar dat belet ons niet om nog even terug te kijken op 2004. Politics.be stelde een eigenzinnig jaaroverzicht samen over de binnenlandse politiek. Er gebeurde nogal wat in ons belgenlandje; denken we maar aan de DHL-crisis, de VLD-perikelen, de verkiezingen van 13 juni,... We frisen nog even uw geheugen op...Lees verder...

Derk-Jan Eppink legde Bart Somers op de rooster
"Hoe blauw is Bart Somers?" Dat was het thema van een debat dat Nova Civitas dinsdagavond in Gent organiseerde. Om de VLD-voorzitter aan de tand te voelen had de klassiek-liberale denktank Derk-Jan Eppink uitgenodigd. Eppink, "Nederlander maar zichtbaar vertrouwd met de bourgondische Vlaamse levensstijl", was tot voor kort medewerker van EU-commissaris Frits Bolkestein. Hij is nu verbonden aan het kabinet van Europees commissaris Siim Kallas, en tevens onafhankelijk publicist. Alleen al door het feit dat Bart Somers ooit verklaard had dat Eppink "niet liberaal, maar rechts-conservatief" is, beloofde het een geanimeerd debat te worden. Derk Jan Eppink confronteerde Bart Somers met drie kritische stellingen over de VLD. Lees verder...

De Gucht over de toetreding van Turkije
Vandaag heeft Europa het licht op groen gezet voor de toetreding van Turkije. Die beslissing lag eigenlijk al voor de hand, hoewel er in Europa een belangrijke groep tegenstanders is, vooral in landen als Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland. Ook in Nederland en België vindt maar de helft van de bevolking dat Turkije bij de EU hoort. Woensdag 8 december konden burgers in de Senaat mee debatteren over dit moeilijke onderwerp. Naast experts en senatoren was ook minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht aanwezig om de vele vragen te beantwoorden. Yves Desmedt, politiek hoofdredacteur van De Morgen, leidde het debat in goede banen. Lees verder...

Audio: Turkije en de Europese Unie
Onlangs gaf de Europese Unie z'n fiat voor het starten van de toetredingsonderhandelingen met Turkije. Turkije wordt dus mogelijk de 29ste lidstaat. In deze bijdrage hoort u meer over de lange weg die Turkije en de Europese Unie samen al afgelegd hebben... Luister nu... De zogenaamde criteria van Kopenhagen eisen dat een kandidaat-lid een democratische rechtsstaat is, een functionerende markteconomie heeft en de volledige Europese wetgeving in hun eigen wetgeving opneemt. Daarnaast zijn er een aantal informele criteria zoals de geografische ligging en bovendien moet Europese in staat zijn het lid op te vangen. Luister nu... Voor de Turkse regering was het noodzakelijk dat ze eindelijk een datum zouden krijgen over wanneer de toetredingsonderhandelingen zouden starten. De Turkse bevolking eiste dit immers van de Turkse overheid. Ook voor de Belgische regering was het belangrijk dat er eindelijk duidelijkheid kwam over de timing van de toetredingsonderhandelingen. Luister nu... In deze reportages hoort u Nico Vandijck & Tom Delreux van de KU Leuven, Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en sp.a-senatrice Fatma Pehlivan Reportage door Jo Mostert & Nikka Cuypers Presentatie door Pieter Bastin (deel 1 & 2) & Michiel Creffier (deel 3) Met dank aan: Radio Scorpio Wilt u liever een duidingsdossier lezen over Turkije en de Europese Unie? Klik hier...

Dossier: Hot spots
Met begin september reeds een tachtigtal gedode journalisten geteld, dreigt 2004 een droevig recordjaar te worden voor de persvrijheid in grote delen van de wereld. Belangrijkste ‘hot spot’ is vanzelfsprekend Irak, waar sinds het begin van de oorlog intussen meer dan vijftig verslaggevers zijn geveld. Of straks ook de in augustus ontvoerde Franse reporters Christian Chesnot en Georges Malbrunot aan die lijst moeten worden toegevoegd, is een vraag die de hele wereld in de ban houdt. De Irakoorlog dreigt te doen vergeten dat het ook in andere gebieden op de wereldbol een hete zomer is geweest, met geweldplegingen, intimidaties en andere censuuringrepen tegen journalisten. Naar Indonesië, de Filippijnen, Nepal en Israël bij voorbeeld ga je momenteel best niet om eens rustig uit te waaien. En ook in Rusland of de Kaukasus reken je maar beter niet op een gezellig onthaal. In dit dossier een overzicht van de recente situatie per risicoland. En verder een globale analyse van Sarah de Jong, als INSI-stafmedewerkster een meer dan bevoorrecht waarneemster. Lees verder...

Dossier: Turkije & de Europese Unie
Er woedt binnen de Europese Unie al een hele tijd een felle discussie over het al dan niet toetreden van Turkije tot de Europese Unie. Turkije voldoet al aan heel wat voorwaarden, maar heeft toch nog een lange weg af te leggen voor het daadwerkelijk tot de Europese Unie kan toetreden. Maar niet alleen rationele en formele criteria spelen een rol. Ook informele argumenten als 'is Turkije niet de groot voor Europa' zouden wel eens een beslissende rol kunnen spelen. Politics.be zet voor u alles eens op een rijtje... Lees verder...

Voorzittersdebat VLD: een verslag
Gisteren vond het voorzittersdebat van Jong VLD plaats in de Melsensestraat te Brussel. Karen Brusselmans, Christiaan De Stoop, Bart Somers, Hugo Coveliers, Jean-Marie Dedecker, Jef Valkeniers, en Patricia De Waele verdedigden er hun kandidatuur. De zaal zat goed vol en er waren ongeveer 3 verschillende persploegen met camera's en een veelvoud aan fotografen aanwezig. Het debat werd gemodereerd door Yves Desmet van De Morgen. Vooraf kon het publiek een vragenlijst invullen en zo werden de 5 thema's bepaald waarover de vragen zouden gaan. Natuurlijk was één ervan het belang van Jong VLD voor de VLD. Elke kandidaat benadrukte dit belang, enkel Jean-Marie Dedecker merkte nog op dat de jeugd voor hem niet revolutionair genoeg was.Lees verder...

Toespraken n.a.v. oprichting Vlaams Belang
Op het congres waarop het Vlaams Blok ten grave werd gedragen maar reïncarneerde als het Vlaams Belang werden er enkele belangrijke toespraken gegeven. Politics.be brengt verslag... Lees verder...

Audio: Yasser Arafat (1929 - 2004)
Yasser Arafat is niet meer... Arafat verloor de strijd tegen een bloedziekte. Uiteindelijk stierf hij aan een hartaanval, maar eerder raakte al bekend dat ook zijn lever en nieren niet meer functioneerden. Wij stoomden als in memoriam twee audioreportages voor u klaar. In de eerste reportage gaat het over de persoon van Yasser Arafat. Wie hij was, waarvoor hij staat.... Anderzijds gaat het ook over het Palestijnse vluchtelingenprobleem. Arafat staat immers bekend als vrijheidstrijder, degene die ook deze 3,7 miljoen vluchtelingen (= schatting) naar de vrijheid moet leiden. Luister nu... In onze tweede reportage schetsen we een overzicht van het conflict tussen Israël & Palestina. Luister nu... Ondermeer Mark Eysens, oud-minister van Buitenlandse Zaken & Nico Vandijck, assistent aan het Instituut voor Internationaal en Europees Beleid komen aan het woord. Reportage: Jo Mostert & Pieter Bastin Presentatie: Pieter Bastin Postproductie: Frederik Misplon Met dank aan Radio Scorpio

Arafat: Vrijheidsstrijder of terrorist?
Arafat is niet meer. Hij werd wel eens een kat met 9 levens genoemd, maar uiteindelijk kon Arafat de strijd tegen een bloedziekte niet winnen. Het leek Politics.be een goed idee om ’s mans grootste wapenfeiten eens op een rijtje te zetten. En misschien de eeuwige vraag op te lossen: Arafat, een terrorist of vrijheidsstrijder? Lees verder...

De Europese Unie onder de loep: De Europese Commissie
Europa treedt meer en meer op het voorplan. We kunnen er niet meer omheen, zeker nu ze er ons te pas en te onpas mee rond de oren slaan. Om dit kluwen wat overzichtelijk te maken, verduidelijken we voor u enkele instanties. De Europese Commissie bijt de spits af. De Europese Commissie moet de afgelopen weken zowat de meest beschreven instantie zijn. Maar wat doen die Commissieleden nu eigenlijk? Wat is hun takenpakket en wat doen ze eigenlijk zelf? Hoe gaan ze te werk? Handelen ze alleen? Op deze en meer vragen krijgt u zodadelijk een antwoord. Lees verder...

Audio: Eyskens & El Khadraoui: De VS als enige supermacht? Hoe moet het verder met Europa?
Zijn de Verenigde Staten de enige overgebleven wereldmacht? En hoe moet het verder met Europa? Daarover hebben we het met voormalig Minister van Buitenlandse Zaken Mark Eyskens (CD&V) en europarlementslid Saïd El Khadraoui (sp.a). We gaan dieper in op de relatie tussen VS & Europa. De relatie tussen Europa en de VS worden bepaald door 3 factoren: economische, politieke en militaire factoren. Het lijkt uiteindelijk één groot machtsspel te zijn. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...vertel mij... zijn de Verenigde Staten het machtigste land? Luister nu... Reportage: Jo Mostert & Pieter Bastin Presentatie: Pieter Bastin Postproductie: Frederik Misplon Met dank aan Radio Scorpio

De Europese Grondwet... een werk van lange adem
Op 29 oktober 2004 ondertekenden alle staats- en regeringsleiders van de landen behorend tot de Europese Unie, inclusief van de vier kandidaat-lidstaten, de Europese Grondwet. In principe is dit geen Grondwet maar nog steeds een verdrag tussen alle aanwezige staten. Toch komen we dichter en dichter bij een Europese Grondwet in de strikte zin van het woord. En daar doen we stilaan zo’n 25 jaar over. Lees verder...

Wie, wat, wanneer en hoe? Alles over de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Iedereen zal het weten, Amerikaanse staatsburger of Congolese straatventer. Op 2 november zijn het verkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika. Dan trekken alle stemgerechtigde Amerikanen naar de stembus om hun nieuwe president te verkiezen. Dit jaar hebben ze de keuze tussen George W. Bush en John Kerry. Indien Bush het haalt betekent dit een herverkiezing en tevens zijn laatste legislatuur. Senator Kerry kan voor het eerst president worden van wat momenteel het machtigste land is. De peiling voorspellen in elk geval een nek-aan-nekrace. Lees verder...

Master, hij begint weer
Voor de studenten onder ons staan er heel wat veranderingen op stapel. Dan heb ik het niet over de persoonlijke voornemens om te beginnen blokken, te stoppen met roken of eindelijk het geschikte lief te vinden. Nee, de overheid heeft voor ieder en elk onder u een nieuw systeem geïntroduceerd, een systeem naar anglo-saksisch model waarbij sprake is van de BAMA-structuur ofte bachelor-en masterdiploma. Lees verder...

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons