Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Duiding

De Vlaamse overheid: bevoegdheden, instellingen & kiessysteem
Bevoegdheden Bij de vorming van de gemeenschappen en gewesten heeft België een aantal van zijn bevoegdheden afgestaan aan niveaus die evenwaardig zijn aan het federale niveau. In Vlaanderen oefent de Vlaamse overheid sinds 1980 de bevoegdheden uit van zowel het Vlaams Gewest als de Vlaamse Gemeenschap. Die overheid bestaat uit het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (met een ambtenarenkorps van ongeveer 11.000) en de Vlaamse openbare instellingen (o.a. VRT, De Lijn, VDAB, SERV, enz). Lees verder...

De wereld in een notendop…
De politiek staat nooit stil. Ook de voorbije weken viel er weer heel wat nieuws te rapen. Politics.be brengt u een beknopt overzicht van de laatste ontwikkelingen in Israël, Iran, Duitsland, Chili, Oekraïne, Nederland, Venezuela & Liberia. Israël Deze week daverde de Israëlische politiek op zijn grondvesten. Amir Peretz (55) nam het roer van de Arbeiderspartij over van de 82-jarige Shimon Peres. Daarmee treedt een nieuwe generatie op de voorgrond in de politieke topklasse. Peretz verklaarde al snel niet langer de coalitie met Sharons Likud-partij te willen steunen. Normaal gezien zouden er in november 2006 nieuwe verkiezingen zijn, nu moet ze dus vroeger uitgeschreven worden. Lees verder...

De NAVO in beweging
Op woensdag 2 november 2006 bracht secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop-Scheffer, een bezoek aan Antwerpen op uitnodiging van de Euro-Atlantische vereniging van België. De Nederlander komt uit de twee kabinetten Balkenende waar hij onder meer minister van Buitenlandse Zaken was. De secretaris-generaal werd met de nodige egards ontvangen in het prestigieuze Hilton hotel. Na een eerder amateuristische powerpoint-presentatie door de EAVB over de secretaris-generaal, stak hij van wal. Kort schetste hij vijf kernpunten die de titel van de lezing verduidelijkten. Politics.be brengt hiervan voor u een kort verslag. Lees verder...

Kiesstrijd over de hele wereld
Verkiezingen... altijd en overal. De voorbije en komende weken waren of zijn er verkiezingen in onder andere Bolivia, Bulgarije, Irak, Japan, Polen en Tanzania. Wie zijn de grote winnaars en wie kreeg er zware klappen? Wie zijn de favorieten? Wie dreigt er kopje onder te gaan? Wij brengen u een overzichtje. Bolivia De interim-president Eduardo Rodriguez van het Zuid-Amerikaanse land Bolivia had vervroegde verkiezingen uitgeschreven. Normaal waren er pas verkiezingen gepland medio 2007. Maar omdat er lange tijd ontevreden Bolivianen protesteerden tegen de regering plande Rodriguez vervroegde verkiezingen op 4 december 2005. De bevolking van het arme Zuid-Amerikaanse land was het niet eens met het beleid van onder andere ex-president Carlos Mesa. Vooral omtrent het beheer van Bolivias rijke grondstoffen was er nogal onenigheid. Lees verder...

De nieuwe Duitse regering voorgesteld... (deel 2)
De Duitse storm is gaan liggen. De coalitie is gekend, het vertrek van Schröder is een feit en de komst van Merkel wordt voorbereid. Merkel laat er geen gras overgroeien en kan al een kabinet presenteren. Ditmaal zijn er geen groenen meer bij. De lakens zullen uitgedeeld worden door SPD’ers, CDU’ers en CSU’ers. Het was al vroeg duidelijk dat Angela Merkel de opvolgster zou worden van Gerhard Schröder, maar daarnaast waren er nog 15 ministerposten te verdelen. Wij brengen u het tweede deel van ons kort overzicht. Lees verder...

Lobbyen bij het Europees Parlement... de mythe ontkracht
Voor Europese parlementsleden zijn lobbyisten de normaalste zaak van de wereld. Ze worden dagelijks overstelpt met telefoons, e-mails en brieven van organisaties die hun belang kenbaar willen maken. Lobbyen is een business als een ander: je hebt er die hun vak goed beheersen en je hebt er die verloren lopen. Om invloed te kunnen uitoefenen op het Europees Parlement moet je als lobbyist je weg kennen in het labyrint van de Europese besluitvorming. En je moet het juiste parlementslid weten te strikken. Lees verder...

Stjepan Mesic (president Kroatië): Zonder West-Balkan is Europa onvolledig
Kroatische president ziet andere Balkanlanden op eigen snelheid toetreden Stjepan Mesic, de president van Kroatië, heeft donderdag in de Lessius Hogeschool van Antwerpen een toespraak gehouden ter afsluiting van een colloquium over de Europese aspiraties van de West-Balkan. Dat deze regio Europese aspiraties heeft, is duidelijk. Maar veel Balkanlanden moeten nog een lange weg bewandelen voor Europees lidmaatschap een feit is. "Kroatië is een voorbeeld voor de andere landen. Europa houdt haar deuren open voor de Balkanlanden en we zijn in staat de Europese standaarden aan te nemen." Lees verder...

Plamegate: nieuwe opdoffer voor Amerikaanse president
"The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa." Zestien woorden die stilaan deel gaan uitmaken van de Amerikaanse geschiedenis. Het zinnetje kwam voor in de jaarlijkse beleidsverklaring van de Amerikaanse president George W. Bush. In 2003 verklaarde hij in de State of the Union dat het bewezen was dat Saddam Hoessein intensief de wereld afspeurde op zoek naar uranium voor de befaamde massavernietigingswapens (weapons of mass destruction). Op het moment dat Bush dit bericht de wereld instuurde, waren er redenen om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van deze bewering. Lees verder...

Het Generatiepact: een kort overzicht
Door de demografische verschuivingen in de Westerse maatschappij moeten regeringen en bedrijven hun kijk op arbeid aanpassen. Mensen moeten opnieuw meer aan het werk, liefst zo lang mogelijk. De regering wil dan ook zij die langer werken aanmoedigen en zij die vroeger willen stoppen ontmoedigen. Maar de vakbonden ontvangen de nieuwe voorstellen niet met open armen, ze staan er afkerig tegenover. De 66 maatregelen die de regering voorstelt zijn volgens de tegenstanders niet goed genoeg. Lees verder...

De nieuwe Duitse regering voorgesteld... (deel 1)
De Duitse storm is gaan liggen. De coalitie is gekend, het vertrek van Schröder is een feit en de komst van Merkel wordt voorbereid. Merkel laat er geen gras overgroeien en kan al een kabinet presenteren. Ditmaal zijn er geen groenen meer bij. De lakens zullen uitgedeeld worden door SPD’ers, CDU’ers en CSU’ers. Het was al vroeg duidelijk dat Angela Merkel de opvolgster zou worden van Gerhard Schröder, maar daarnaast waren er nog 15 ministerposten te verdelen. Wij brengen u een kort overzicht. Lees verder...

Verkiezingen in Liberia
In het West-Afrikaanse land Liberia zijn er grote veranderingen op til. Toen twee jaar geleden de burgeroorlog eindigde, na 14 jaar van chaotische vuurgevechten en blinde plunderingen, had niemand zo snel op verkiezingen durven te hopen. Het vertrek van de Liberiaanse president Charles Taylor creëerde ruimte voor stabiliteit. De VN nam Liberia onder de vleugels en het installeerde een protectoraat in het gebied. Alles werd voorbereid om het land zijn eerste verkiezingen te laten organiseren in het post-Taylortijdperk. Verkiezingen die met hoge verwachtingen gepaard gaan. Het land is een economische en organisatorische puinhoop: jaren van vuurgevechten, plunderingen en verkrachtingen eisen onvermijdelijk zijn tol. De rovende kindsoldaten ondermijnen constant de prille vorm van stabiliteit. Men verwacht dat de nieuwe president rust en welvaart zal brengen. Hooggespannen verwachtingen dus, de nieuwe president wacht een enorme uitdaging. Lees verder...

Bruno Tuybens: het witte sp.a-konijn voor overheidsbedrijven
Bruno Tuybens is de nieuwe staatssecretaris voor Overheidsbedrijven. Die betrekking was vacant nadat Johan Vande Lanotte verkozen werd als voorzitter van de SP.A. Voor velen komt deze aanstelling als een complete verrassing, maar Vande Lanotte had nochtans al wat signalen gegeven. Zo maakte hij in zijn verkiezingstoespraak duidelijk dat de vernieuwing verder zou gezet worden. De SP.A moet volgens de nieuwbakken voorzitter ook nieuwe wegen durven inslaan. Eerst had hij het over de jongeren, waarvoor hij een jongerenkabinet oprichtte met zes beloftevolle socialisten erin. De SP.A moet ook internationaler durven gaan denken, aldus Vande Lanotte. De socialisten hadden professor Rik Coolsaet al opdracht gegeven om meer profiel te geven aan de buitenlandse visie van de partij. In zijn toespraak legde Vande Lanotte zelf ook nog eens de nadruk op het engagement in de wereldpolitiek. Een ander duidelijk signaal was de gastspreker op het socialistische congres, de voorzitter van de Europese Socialistische Partij, de Deen Rasmussen. Dé grootste hint zal wel geweest zijn toen Vande Lanotte aangaf dat de partij zich meer moet engageren in bewegingen die zich inzetten voor internationale solidariteit. Lees verder...

Turkije: Beter dienen in de hemel van Europa dan heersen in de hel van het Midden-Oosten?
De gebeurtenis in Europa de voorbije week was ongetwijfeld de start van de toetredingsonderhandelingen met Turkije. Een historische stap volgens de ene, het einde van een Europese Unie die naam waardig volgens de andere. Politics.be geeft u een overzichtje van de pro’s en contra’s die de afgelopen weken te horen vielen. Lees verder...

Verslag van het CDS-kopstukkendebat Leuven
Dinsdag 4 oktober organiseerden de Christen Democratische Studenten (CDS) Leuven hun openingsdebat. Dit was het tweede grote politieke debat dit academiejaar en de affiche bevatte enkele interessante politici. Dit alles werd gemodereerd door Frederik Misplon, bekend van politics.be. Deelnemers waren Pieter De Crem, Bart De Wever, Vera Dua, Joris Van Hauthem en Louis Tobback. Spijtig genoeg kon Herman De Croo niet komen, hij werd op het laatste moment vervangen door jongerenvoorzitster Dewi Van de Vyver.Lees verder...

Federale beleidsverklaring goedgekeurd mede dankzij Vlaamse regering
Moe maar tevreden. Zo zal premier Verhofstadt zich ongetwijfeld gevoeld hebben na dinsdagmorgen. Na uren van onderhandelen kon hij de zeven (red. sommige bronnen spreken momenteel nog steeds van zes) opeenvolgende begroting in evenwicht presenteren. Het was geen makkelijke bevalling: zoals de traditie het wil gingen er ettelijke uren van vergaderingen, besprekingen en meetings aan vooraf. Maar dinsdagmorgen was het zo ver, de begroting klopt opnieuw als een bus. “We beginnen het vanzelfsprekend te vinden”, zei een trotse premier, “maar een sinecure is het nog altijd niet.” Dinsdagmiddag presenteerde de eerste minister zijn beleidsverklaring aan het parlement. Lees verder...

Bart Staes (Groen!): “De grondwet is politiek dood”
Sinds vorig jaar organiseert de faculteit Politieke Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen zijn eigen opening van het academiejaar. In 2005 gaf Patrick Janssen(SP.A) zijn visie op de Antwerpse situatie, dit jaar gaf Europarlementslid Bart Staes(Groen!) een lezing met de stand van zaken in de Europese Unie als centraal onderwerp. Lees verder...

Het CVO-KHVH debat of waarom België moet barsten
Maandagavond organiseerde het Comité Vlaanderen Onafhankelijk (http://www.vlaanderen-onafhankelijk.be) in samenwerking met het KVHV Leuven (http://www.kvhv.be) een debat over de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Zij nodigden Filip Dewinter (Vlaams Belang), Hugo Coveliers (onafhankelijk) en Hendrik Bogaert (CD&V) uit en lieten het debat modereren door de Gentse Liberale Vlaamsgezinde professor Boudewijn Bouckaert. De zaal zat aangenam vol met een geïnteresseerd publiek van studenten, waaronder zelfs enkelen die zich hadden uitgedost met de Belgische vlag, tot groot jolijt van de panelleden.Professor Bouckaert begon het debat met enkele kwinkslagen en liet dan de politici elk 10 minuten lang hun visie op de Vlaamse onafhankelijkheid verkondigen. We zetten dit even kort voor u op een rijtje. Lees verder...

Een groot vakbondsfront nog veraf!
Voor diegene die een grote vakbond als droom koesteren, zijn het zware tijden. De eenheid tussen de vakbonden is zoek. We kunnen gerust spreken van een grote barst in het vakbondsfront. Juist wanneer de arbeider misschien wel het meeste nood heeft aan een eensgezind vakbondsfront, halen ACV en ABVV gretig naar elkaar uit. Lees verder...

Beleidsverklaring Vlaamse regering
De beleidsverklaring, voorgedragen door minister-president Yves Leterme (CD&V), zet de krijtlijnen uit voor het komende regeringsjaar. Het vergroten van de economische slagkracht van Vlaanderen is de prioriteit voor de tripartiete-regering. Lees verder...

Van Cau in 't nauw?
Wallonië davert op zijn grondvesten. Langzaam is een etterende zweer opengebroken met een verrassend slachtoffer. Jean-Claude Van Cauwenberghe, de Waalse minister-president, neemt ontslag. De PS is geschokt door het plotse vertrek van hun sterkhouder. Hij was het boegbeeld van de partij in de streek van Charleroi. Na een audit binnen de sociale huisvestingsmaatschappij la Carolorégienne bleken een aantal zaken niet pluis. Er waren onkosten ingediend die nooit gemaakt hadden mogen worden. Er werden vergoedingen betaald aan personen die nog niet op de loonlijst stonden. Er zouden koppen rollen. De PS probeerde de schade te beperken. De verdachte mandatarissen gaven hun functie binnen de maatschappij op en trachten op post te blijven als schepen. Di Rupo was het daar niet mee eens. Van Cauwenberghe pleitte er nog voor om de mannen hun ambt te laten behouden. De drie schepenen zwichten voor de druk en treden volledig terug. Maar daarmee was de kous blijkbaar niet af. Lees verder...

Kiesstrijd over de hele wereld
De afgelopen weken werd er nogal wat afgestemd in de wereld. Er waren verkiezingen in onder andere Japan, Duitsland, Polen, Afghanistan, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Algerije, Palestina & Oostenrijk. Wie zijn de grote winnaars en wie kreeg er zware klappen? Wij brengen u een overzichtje. JapanDe verkiezingen in Japan waren een eigenaardigheid. Premier Koizumi riep spontaan nieuwe verkiezingen uit in zijn land. Nochthans verkeerde zijn partij in een negatieve spiraal. De LDP (Liberaal Democratische Partij) verloor verkiezing na verkiezing van de oppositiepartij DP (Democratische Partij). Toch nam Koizumi het risico om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Het zat hem dwars dat een van zijn eigen voorstellen, omtrent de posterijen in Japan, het niet haalde na tegenstemmen van zijn eigen partijleden in het Hogerhuis. Een gevaarlijke mix van egoïsme en lef was de katalysator voor Koizumi om een drastische verandering door te voeren in zijn eigen partij. Hij schoof dissidente stemmen aan de kant om ze systematisch te vervangen door politiek ‘sexy’ personen. De flair van Koizumi en de uitgekiende aanpak resulteerden. Lees verder...

Audio: Verhofstadt over het energieplan
De hoge energieprijzen leidden eind deze zomer tot een energieplan van de federale regering. De bedoeling van het plan was de energiefactuur van de burger te verlichten. De uitwerking van het plan heeft echter heel wat voeten in de aarde gehad. Het definitieve plan treedt pas in werking vanaf 1 januari, maar 1 oktober is er al een voorlopige regeling. Eén en ander wordt geconcretiseerd door onze eerste minister Guy Verhofstadt (VLD) Luister nu...

Dossier: het eindeloopbaandebat
De regering had een nota beloofd met enkele belangrijke principes, maar komt uiteindelijk op de proppen met een tekst die wel degelijk een aantal heel concrete maatregelen bevat. In de regeringsnota duiken enkele stevige breekpunten van de vakbonden opnieuw op. Een tekst zonder angels is het dus zeker niet. Hieronder de scherpste maatregelen op een rij. Daarnaast brengen we u een overzicht van de perscommentaren & een aantal reacties van de vakbonden Lees verder...

Vraag & antwoord: Israëls terugtrekkingsplan uit de Gazastrook
Op 15 augustus start Israël met de uitvoering van zijn omstreden terugtrekkingsplan uit de Gazastrook en een deel van de Westelijke Jordaanoever. Brigitte Herremans, die voor Broederlijk Delen en Pax Christi de situatie in Israël/Palestina volgt, zet enkele belangrijke vragen over het disengagement plan op een rijtje. Lees verder...

Garton Ash: Europa, een verhaal over vrijheid
De referenda in Nederland en Frankrijk, de moeilijkheden rond de meerjarenbegroting… De uitspraak van de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker dat Europa "niet in een crisis, maar in een zware crisis zit" is wellicht het understatement van het Europese politieke jaar. Momenteel is er sprake van een "reflectieperiode", maar het is zeer de vraag of de tijd in dit geval soelaas brengt in de vele kwesties die de Europese Unie verdelen.Hoe ziet de toekomst van de Europese Unie eruit? Een vraag waarop niemand het antwoord kent en slechts weinigen een duidelijke en weldoordachte visie hebben. Eén van hen is de Britse historicus Timothy Garton Ash. Lees verder...

Eén jaar na gasexplosie in Gellingen: de conclusies en maatregelen van Verhofstadt
Op 30 juli 2004, vandaag bijna precies 1 jaar geleden, vond op het industriegebied van Gellingen in de provincie Henegouwen, een zware explosie plaats nadat er een gaslek geconstateerd was. De tol van de gasexplosie was enorm. Er vielen uiteindelijk 24 dodelijke slachtoffers en 132 personen raakten gewond. Ook de financiële schade was niet te overzien. De ramp bracht een discussie op gang over hoe dergelijke ongevallen in de toekomst konden vermeden worden. En nu, één jaar na de feiten, maakt premier Verhofstadt (VLD) een round-up van de belangrijkste conclusies en maatregelen. Luister nu...Audio: Frederik MisplonMet dank aan: Radio Scorpio

Algemene staking in plaats van eindeloopbaandebat?
Het eindeloopbaandebat lijkt uit te monden in een hete herfst. Zowel de christelijke als de socialistische vakbond zijn bijzonder kritisch over de voorstellen die nu op tafel liggen. Het ACV dreigt zelfs met een algemene staking. Wij zetten de standpunten van de verschillende partijen even op een rijtje... Lees verder...

Debat: Hoe correct is politieke correctheid? (+ audio & video)
De liberale denktank Nova Civitas organiseerde een tijdje terug in Antwerpen een debat over politieke correctheid. In het panel: Yves Desmet, politiek hoofdredacteur van De Morgen, prof. Gust De Meyer (K.U.Leuven, en samen met Wim Schamp co-auteur van het boek "Politiek Niet Correct") en prof. Boudewijn Bouckaert (UGent). Moderator was Rudi De Ceuster, bestuurslid van de Antwerpse afdeling van Nova Civitas. Wij brengen u een verslag van het debat en u kan het debat eveneens herbeluisteren of herbekijken. Lees verder & beluister of bekijk het debat...

De Europese welvaartstaat: Go West?
De welvaartsstaat heeft enorme uitdagingen in het vooruitzicht, zoals de vergrijzing en de toenemende globalisering. Hervormingen, waarbij men in het ene land al drastischere ingrepen doet dan in het andere, kunnen dan ook niet uitblijven,. Eén zaak lijkt echter niet ter discussie te staan: de Europese landen willen niet evolueren naar een “Amerikaans model”. Nochtans, volgens professor Neil Gilbert wordt Europa almaar Amerikaanser. Lees verder...

Brussel-Halle-Vilvoorde: de commentaren
De beslissing van de federale regering om het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde voorlopig in de koelkast te stoppen heeft heel wat reacties uitgelokt. Politics.be brengt u een overzicht van de belangrijkste commentaren... Lees verder...

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons