Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Duiding

Verkiezingssite online !!!
Deze verkiezing lijkt er eentje waarin de campagnes voor het grootste deel online worden gevoerd. Politics.be heeft haar best gedaan om een steentje bij te dragen in deze erg kort aanloop naar 13 juni.

Balie vist laatste getuige van schrapping Joodse advocaten op
Vorige week maandag heeft de Raad van de Orde bij de Antwerpse balie de kandidatuur aanvaard van een nieuw lid op de lijst van de ereadvocaten. Het gaat om de 96-jarige Robert Borisewitz uit Antwerpen. Hij is slechts korte tijd advocaat geweest, bijna zeventig jaar geleden en dan nog uitsluitend als stagiair. De balie kwam hem op het spoor bij de voorbereiding van een tentoonstelling uit Duitsland over de Joodse advocatuur tijdens de oorlog.

Discussie regeringsvorming
Alle discussies omtrent de verkiezingen, de uitslagen, de (houdingen van) partijen, mogelijke meerderheden, de coalitiebesprekingen, commentaren, ... http://forum.politics.be

UPDATE: Nieuwe humoristen bij Politics.be
Opnieuw een nieuwe recruut Redmond. Hij tekent o.a. voor Oikos, De Geus en Tienstiens. En nu dus ook voor Politics.be. Ook VeDeZe is terug van weggeweest. Schrijf je zeker in op de cartoonnieuwsbrief! En ontvang dagelijks de nieuwe bijdragen! http://www.politics.be/cartoons/ ### We hebben enkele nieuwe recruten bij Politics.be. Recent kwam André Nollet ons team vervolledigen, een docent in reclamevorming aan Sint Lucas te Antwerpen en cartoonist bij Het Laatste Nieuws. Nu heeft het duo "De Kennedy's" het team vervolledigd. De Kennedy's zijn Bert Van Poucke en Aron Wade, twee acteurs die in de huid van enkele typetjes het internet onveilig maken. Het huidige team bestaat uit Vanmol (Knack), Griet, Canary Pete (Gazet van Antwerpen), Joris (Kluwer, Campuskrant, Ampersand), Aaargh (Spits), Henk Deleu (fotograaf De Standaard), Lectrr (P-magazine, Zone 09, MO*, Vacature), Maaik (Gazet van Antwerpen), Saltooo, Harald, Sh3Ll4C (Veto, stand-up comedian), Klier (Het Belang van Limburg), Falco (onze tekenaar te Cuba), Tomas Murk (MYX, LooknMeet), André Nollet (Het Laatste Nieuws, 't Pallieterke), Bert Van Poucke (De Kotmadam) en Aron Wade (De Kotmadam, W817, Ketnet). Je kan het werk van de cartoonisten terugvinden op de pagina's die daarvoor werden voorzien. Je kan daar ook inschrijven op de nieuwsbrief met dagelijkse nieuwigheden http://www.politics.be/cartoons/

De vergane glorie van de Senegalese democratie
Senegal, het land van de gastvrijheid en een donor darling. Het Westen overlaadt zijn lieveling met ontwikkelingsgeld: “Want het is toch zo’n goede leerling in vergelijking met de andere landen van het Afrikaanse continent.” Inderdaad, Senegal is een van de meest stabiele landen in een Afrika dat verscheurd is door oorlog, hongersnood en andere humanitaire crisissen. Maar de democratische koers die het West-Afrikaanse land na zijn onafhankelijkheid steeds gevaren heeft, staat de laatste jaren sterk onder druk. En dat is te danken aan zijn hoogbejaarde president Abdoulaye Wade, die sinds 2000 aan de macht is.

Vijftig referenda over de EU
Vandaag spraken de Zwitsers zich met net geen 60 % van de uitgebrachte stemmen uit voor de voortzetting van het vrije verkeer van personen tussen Zwitserland en de EU en voor de uitbreiding van dit principe ten voordele van Roemenen en Bulgaren (vanaf 2019). Eigenlijk moest alleen over deze laatste vraag gestemd worden (volksinitiatief), maar de regering had uit angst voor een 'neen' het hele vrije personenverkeer mee in de weegschaal gelegd. Bij een afwijzing dreigde voor Zwitserland het zogenaamde guillotineprincipe in werking te treden: als één verdrag met de EU afgewezen wordt, betekent dit ook het einde van alle andere verdragen tussen de EU en Zwitserland.

India's Azië-politiek
India is vast van plan uit te groeien tot hét machtscentrum in Zuid-Azië. Deze korte analyse traceert de fundamenten van Delhi’s regionale politiek en heeft daarbij oog voor politieke, economische en geopolitieke dynamieken. Er is sprake van een strategie die realpolitik combineert met een pragmatische economische diplomatie. India tracht eerst en vooral paal en perk te stellen aan de onrust in haar directe periferie. Tezelfdertijd tracht het aan economische invloed te winnen en China op een veilige afstand te houden. Topics: diplomatie en geopolitiek.

"Ons kieskanton heeft zijn huiswerk wél goed gedaan"
Voorzitter van hoofdtelbureau Antwerpen weerlegt kritiek van VB en Open Vld De verkiezingen in Antwerpen zijn zowel op technisch als op organisatorisch vlak correct verlopen. Dat zegde Ivo Moyersoen, voorzitter van het hoofdbureau Antwerpen, maandag op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie bij Digipolis.

Antwerpenaren maken zich op voor de kiesbureaus
In Antwerpen werkt het gerecht, politie en de stad momenteel nauw samen om de voorzitters van de 351 stembureaus uit het kanton aan te schrijven. Eind februari verstuurde de tijdelijke dienst, gehuisvest in het justitiepaleis, de eerste uitnodigingen aan de 850 mogelijke kandidaten. De Chinese vrijwilligers komen vooral uit de magistratuur, advocatuur en ministeriële diensten.

EU-Commissaris Michel onder vuur
EU-Commissielid Louis Michel - bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Hulp - kreeg heftige kritiek te verduren tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement. De oorzaak van die kritiek is het voornemen van commissaris Michel om vanaf 12 mei zijn post als Europees Commissaris voor (minstens) twintig dagen te verlaten.

Franse presidentsverkiezingen 2007
Op 10 juni 2007 zijn er in België federale verkiezingen. Het was volgens de heren politici moeilijk een datum aan te stippen. Volgens de liberalen mochten de verkiezingen niet te vroeg vallen want anders zouden de socialistische vrienden misschien wel een graantje meepikken van de Franse electorale strijd. Om u een beter inzicht te bieden in deze vurige verkiezingen van onze zuiderburen: een kort overzicht van de belangrijkste namen, standpunten en wetenswaardigheden.

China’s Afrikaoffensief
Het is amper twee maanden geleden dat de Chinese president Hu Jintao 38 Afrikaanse staatshoofden ontving op een grootse conferentie in Peking. Deze week zette het presidentiële vliegtuig opnieuw koers naar het Afrikaanse continent. Het is China menens om zijn invloed in Afrika te versterken, maar of de Afrikanen daar zelf beter van worden, is hoogst twijfelachtig.

Dossier: De federale begroting
De federale begroting is een onderwerp dat naar aanleiding van bijvoorbeeld het recente verslag van het Rekenhof meermaals in de actualiteit is gekomen, en in de toekomst wellicht nog brandend actueel zal blijven. Voor een overheid is een begroting misschien wel het belangrijkste wat er is: immers, zonder geld, geen uitgaven, en dus ook een serieuze beknotting van het beleid. Maar wat is nu een begroting precies? Hoe wordt zij opgesteld? Wie controleert de begroting? Waar gaat al dat geld naartoe? De redactie van Politics vlooide de antwoorden op al deze vragen voor u uit, en bundelde haar bevindingen in dit dossier. We hopen dan ook dat het u van dienst kan zijn.

Het palmares van het lokale beleid in Vlaanderen en Wallonië
Welke steden en gemeenten worden goed bestuurd in Vlaanderen en Wallonië? Waar kan de burger genieten van een doelmatig en kostenefficiënt aanbod van publieke diensten? Deze vraag wordt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen amper gesteld. Toch mogen we aannemen dat vele kiezers een groot belang hechten aan een deskundig en kostenefficiënt bestuur. Naast het analyseren van verkiezingsbeloften kan het leerzaam zijn om na te gaan hoe lokale besturen omspringen met de beperkt beschikbare middelen. De prijs van inefficiëntie en verspilling wordt immers afgewenteld op de belastingbetaler.

Vermogensaangifte en de aangifte van mandaten
Sinds 2005 zijn de politici verplicht om bij het Rekenhof een aangifte te doen van hun mandaten en vermogen. De vermogensaangifte is vertrouwelijk. Maar de mandaten worden publiek gemaakt. Ellenlange lijsten van politici en de organisaties waarin zij actief zijn werden door Politics samengebracht in een databank. De raadpleging ervan kan helpen door het bos de bomen te zien. De verplichting van de vermogensaangifte werd ingevoerd om te voorkomen dat politici en topambtenaren zich persoonlijk zouden verrijken bij de uitoefening van hun mandaat. En de verplichte mandatenlijst moest belangenvermenging tegen gaan.

Antwerps parket en advocatuur pleiten voor plea bargaining
Bij het Antwerpse parket en de advocatuur wordt er al enige tijd nagedacht en overlegd over de ‘plea bargaining’ of de consensuele procedure. Het gaat om een vereenvoudigde procedure voor verdachten die de feiten bekennen, in ruil waarvoor - met hun toestemming - de behandeling ten gronde wordt overgeslagen of beperkt tot de strafmaat. Naar Angelsaksisch model kan er informeel onderhandeld worden over de strafmaat. “Een veralgemening van dit lik-op-stuksysteem heeft alleen maar voordelen”, zegt strafpleiter Kris Luyckx, “zowel voor de verdachte als voor het efficiënt verloop van de rechtbankzittingen”. Uit politieke hoek, vooral bij de ‘democratische oppositie’, is er kritiek op het project. Sanator Hugo Vandenberghe ziet "geen wettelijk kader voor onderhandelen met een crimineel”. En in Antwerpen hoopt het parket dat ze ook “aan de Waalse Kaai mee willen”.

Dossier: De vergrijzing
Het Generatiepact. Inactieve 55-plussers. De onbetaalbaarheid van ons pensioenstelsel. Het ineenstorten van onze sociale zekerheid. Het zijn allemaal brandend actuele termen die er ons geregeld op attent maken dat ons land geconfronteerd wordt met een gigantische maatschappelijke vloedgolf: de vergrijzing. Maar wat houdt de vergrijzing nu precies in? Wat zijn de maatschappelijke en budgettaire gevolgen van het fenomeen? Blijven de pensioenen nog betaalbaar? Om u op weg te helpen een antwoord te vinden op deze prangende vragen, stelde de redactie van Politics.be een dossier samen waarin de belangrijkste aspecten van de vergrijzing worden belicht. We hopen dat het u meer inzicht kan bieden in de verscheidene facetten van deze ingewikkelde problematiek.

Reacties bij overlijden Hugo Schiltz
“Het soort aanpak waarvoor de overleden Hugo Schiltz nu wordt geprezen, werd in een recent verleden nog als achterkamertjes- en canapépolitiek verguisd.” . Deze en andere reacties naar aanleiding van het heengaan van deze minister van staat.

AAPOR pleit voor pollwatch
De vele goedkope en twijfelachtige peilingen die in de pers verschijnen, halen de geloofwaardigheid van gereputeerde onderzoeksbureaus onderuit. Dat vindt de Amerikaanse vereniging voor markt­onderzoekbureaus American Association for Public Opinion Research (AAPOR). De organisatie is daarom van plan om systematisch alle polls die in de media verschijnen tegen het licht te houden en te becommentariëren.

Het kwaad in de mens is een gegeven
Conservatisme is zoals vele ideologieën een containerbegrip. Er zijn diverse soorten, waarvan er afhankelijk van tijdsgeest en plaats andere op de voorgrond treden. Een stroming die tegenwoordig veelbesproken is zijn de neo-conservatieven. Zij zijn ervan overtuigd dat het hun plicht is de principes van rechtstaat en democratie wereldwijd te verspreiden, desnoods met geweld. De paleo-conservatieven sluiten zich hier echter niet bij aan, zij waren volledig gekant tegen de invasie in Irak. Dit toont aan dat men met conservatisme verschillende kanten uit kan.

“Jeugdbescherming moet uit haar kantoren komen”
Mieke Komen pleit voor niet-etnische aanpak van allochtone crimineeltjes ANTWERPEN - Spirit-senator Fauzaya Talhaoui organiseerde zaterdag in het Auditorium van de Permeke-bibliotheek aan het Antwerpse De Conincplein een studienamiddag naar aanleiding van de jongste incidenten met allochtone jongeren. Ze had daarbij als gastspreker haar tegenpool in huis gehaald: de Nederlandse criminologe Mieke Komen, die aan de universiteit van Utrecht interessant wetenschappelijk onderzoek verricht naar de criminaliteit van allochtone jongeren, stelt dat de wetten goed genoeg zijn.

Antwerpse moorden: citaten
De moordpartij in Antwerpen waarbij donderdag een zwarte vrouw en een blank kindje omkwamen, een Turkse vrouw zwaar werd gewond, en de dader door een alerte politie-agent in de buik werd geschoten, veroorzaakt heftige reacties. In het licht van verdere discussies over de al dan niet racistische of extreem-rechtse motieven voor de moorden, is het wellicht nuttig enkele van de eerste reacties letterlijk weer te geven.

Eén jaar Kyoto-protocol
Vandaag is het een jaar geleden dat het Kyoto-protocol in voege getreden is. Dit protocol behorend bij het VN-klimaatverdrag, verplicht geïndustrialiseerde landen die dit protocol geratificeerd hebben, om de gezamenlijke uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 5% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.Lees verder...

Politieke ontmijning van Bolkestein-richtlijn
Na twee jaar gepalaver brengt het Europees Parlement deze week haar stem uit over de Bolkestein-richtlijn, die een vrij verkeer van diensten in Europa moet bevorderen. Als we de grootste politieke fracties mogen geloven, dan zal Frits Bolkestein, de toenmalige Europese commissaris voor Interne Markt die de dienstenrichtlijn ontwierp, zijn wetsvoorstel niet meer herkennen. Of is dat maar schone schijn? Lees verder...

Vorst in België: ceremoniemeester of machtswellusteling?
Republikeinen en royalisten, of zijn het vandaag de dag meer progressieven en conservatieven? Er is duidelijk een opdeling in twee kampen pro- en contra de monarchie. Moet de macht van de vorst ingekrimpt worden? We zetten voor u enkele vorstelijke strubbelingen met de grondwet op een rij, we zoeken uit wat voor macht de koning nu precies heeft, wie de voor- en tegenstanders zijn en wat ze nu precies verwachten van de toekomst. Lees verder...

Over waarden en taboes
Overal ter wereld hebben moslimorganisaties opgeroepen om te betogen. In veel gevallen was de aansporing zelfs niet nodig. In Syrië en Iran kwamen mensen “spontaan” op straat, uitdrukkelijk gesteund door het regime. Aanleiding zijn de spotprenten of cartoons gepubliceerd door een resem Europese kranten. Daarin wordt gespot met de profeet Mohammed. Volgens de islam mag de profeet al helemaal niet afgebeeld worden, laat staan dat er met hem gelachen wordt. De Westerse media vrezen dan weer een beperking van de persvrijheid. Lees verder...

Staat en civil society: onafscheidelijke partners.
Het debat over de verhouding tussen de staat en de civil society, of de samenleving, is er één zonder einde. Hoewel enkele decennia geleden nog gepleit werd voor een versterking van de staat, is de aandacht tegenwoordig verschoven naar de mogelijkheden en verdiensten van de civil society (Evans e.a., 1985;Putnam, 1993 en 1995). Het is een steeds terugkerend fenomeen dat men de kwaliteiten van de civil society en de mogelijke rol van sociale actoren in het tot stand brengen en uitvoeren van een politiek beleid, meer benadrukt op momenten dat de staat in diskrediet komt. Pleidooien voor minder staat zijn dan ook geen vreemd gegeven (Verleyen, 1987). Hierbij maakt men vaak de vergissing uit te gaan van een nauwkeurig te trekken grens tussen de privé en de publieke sector (Huyse, 2003: 99). Deze misvatting verhelderen, en dus een beeld schetsen van de mogelijke relaties tussen de staat en de civil society, is de rode draad doorheen dit verhelderende werkstuk. Lees verder...

De Vlaamse ontvoogding: een historisch overzicht
Vlaanderen is nog zeer jong. Institutioneel gezien gaat onze geschiedenis terug tot in 1995, het jaar waarin het eerste Vlaams Parlement verkozen werd. Cultureel gezien denken we graag dat we terug mogen gaan tot in 1302, maar de politiek-culturele strijd van de Vlamingen begon pas omstreeks 1840. En wat begon als een cultuurstrijd resulteerde in de omvorming van België van een unitaire tot een federale staat. Hier volgt een korte historie. Lees verder...

REACH komt afgezwakt uit stemming
Industrie heeft meer redenen om te feesten dan milieuorganisaties STRAATSBURG - Het Europees Parlement heeft op 17 november met ruime meerderheid (407 stemmen voor, 155 tegen en 41 onthoudingen) het controversiële wetsvoorsel REACH goedgekeurd. Een week voor de stemming legde de parlementaire rapporteur Sacconi een compromisvoorstel op tafel dat de grootste fractie EPP-EP over de brug haalde. Lees verder...

Coveliers bekent kleur
Hugo Coveliers vindt nu misschien de zielenrust waar hij al zo lang naar op zoek was. De Antwerpse advocaat begon zijn politieke carrière bij de Volksunie (VU). In 1992 maakte hij de overstap naar de liberale partij. Toen was het blijkbaar de mode om die overstap te maken want ook de later partijvoorzitter Bart Somers en andere kopstukken als Jaak Gabriëls schoolden zich om tot echte liberalen. Ze bekleedden toen hoge functies binnen de partij en in de regering. Lees verder...

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons