Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Vijftig referenda over de EU

Vandaag spraken de Zwitsers zich met net geen 60 % van de uitgebrachte stemmen uit voor de voortzetting van het vrije verkeer van personen tussen Zwitserland en de EU en voor de uitbreiding van dit principe ten voordele van Roemenen en Bulgaren (vanaf 2019). Eigenlijk moest alleen over deze laatste vraag gestemd worden (volksinitiatief), maar de regering had uit angst voor een 'neen' het hele vrije personenverkeer mee in de weegschaal gelegd. Bij een afwijzing dreigde voor Zwitserland het zogenaamde guillotineprincipe in werking te treden: als één verdrag met de EU afgewezen wordt, betekent dit ook het einde van alle andere verdragen tussen de EU en Zwitserland.

De Neue Zürcher Zeitung meldde op 6 februari (*) dat dit referendum de vijftigste volksraadpleging over de EU is. De Zwitsers zelf mochten zich voor de negende keer over de samenwerking met de EU uitspreken, dat is meer dan om het even welk EU-land.

Hier volgen enkele cijfers uit het genoemde NZZ-artikel.

Wereldwijd werden tot vandaag zo'n 1500 nationale referenda georganiseerd, waarvan twee derde sinds de jaren zestig. Daarvan vonden dan weer zo'n 60 procent (ongeveer 600 referenda) in Europa plaats. Een kleine 10 procent daarvan (50 om precies te zijn, de Zwitserse volksraadpleging van vandaag inbegrepen) gingen over de EU. Het betrof voornamelijk vragen van toetreding tot de EU of van uitbreiding van EU-competenties.

De overgrote meerderheid van die referenda viel voor de EU positief uit : 38 maal stemden de burgers voor de EU, slechts 12 maal moest de Unie een 'neen' incasseren. Van de 'positieve' referenda waren er wel twee 'gecorrigeerd'  omdat de bevolking bij de eerste stemming niet de wil van de regerende klasse gevolgd had (Denemarken over het Maastricht-verdrag, Ierland over het Nice-verdrag).

Voor Zwitserland was dit de negende volksraadpleging over de EU. Ook hier valt de balans duidelijk positief uit voor de EU. Driemaal stemden de Zwitsers tegen, zesmaal vóór een nauwere samenwerking met de Unie.

Geert VH
(*) Het NZZ-artikel is online alleen tegen betaling beschikbaar.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons