Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

"Ons kieskanton heeft zijn huiswerk wl goed gedaan"

Zondag was er her en der kritiek te horen dat er ‘wéér’ problemen waren in Antwerpen bij het tellen en het tijdig doorsturen van de kiesresultaten, maar daar is niets van aan, aldus Moyersoen. Wel moesten er op 364 stembureaus vijf worden herteld. Gezien de grootte van het Antwerpse kieskanton zetten we een zeer behoorlijk resultaat neer. De doorsturing van de totale resultaten voor kieskring en provincie Antwerpen liep veel vertraging op. Maar dat was het gevolg van vertraging bij andere kieskantons’, besluit Moyersoen.

Themacommissie

De resultaten van de Antwerpse stembusgang lieten zondagavond lang op zich wachten. Té lang, menen Vlaams Belang en Open Vld. Zowel Bart De Bie (VB) als Ludo Van Campenhout (Open Vld) stellen zich vragen bij de procedures. Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Ivo Moyersoen, tevens voorzitter van het Antwerps hoofdbureau, weerlegt de kritiek. ‘Er is hier in Digipolis zondag uitstekend werk geleverd. Maar met dit systeem en deze computers kunnen we gewoon niet sneller werken. Vooral bij hertellingen verliezen we veel tijd. Zou dat niet anders kunnen?’

‘Het duurt gewoon veel te lang vooraleer we de Antwerpse resultaten kennen’, zucht kersvers gekozen kamerlid Ludo Van Campenhout. ‘Ik wil laten onderzoeken wat er fout is gelopen. Ik weet wel dat het federale materie is, maar we kunnen tenminste proberen en zien wat mogelijk is.’ Bart De Bie, Antwerps gemeenteraadslid, gaat nog een stapje verder. ‘Onze fractie zal hierover zeker vragen stellen in de gemeenteraad en misschien is het wel nuttig om hierover een themacommissie samen te roepen.’

‘Onzin’, antwoordt Ivo Moyersoen. ‘De stemmen van kanton Antwerpen arriveerden zondagavond om 19.50 uur in Brussel. Daarmee zaten wij bij de late middenmoot. Al bij al een zeer behoorlijk resultaat, want Antwerpen is met 364 stembureaus goed voor 296.995 stemmen het grootste kieskanton. Eén uur en negen minuten later kregen we vanuit Brussel het signaal dat alles in orde was. Pas dan werden de Antwerpse resultaten vrijgegeven’.

Hertellen op industriële archeologie

’Toegegeven, we hebben vijf bureaus moeten hertellen (drie door gebreken op de aangeleverde diskettes en twee door een fout van de voorzitter in het kiesbureau) en dat kost extra tijd. Op zo’n moment moeten alle stemkaartjes opnieuw één voor één ingevoerd worden. Eén bureau is goed voor 800 à 1.000 kaartjes en een hertelling kost gemiddeld tien seconden per kaartje. Als de technologie wordt aangepast en gemoderniseerd, zou zo’n hertelling in de toekomst wellicht niet meer hoeven en in elk geval sneller kunnen.’ ‘De computers en de printer die Binnenlandse Zaken ons levert, zijn absoluut verouderd’, bevestigt Steven Thiers, projectleider verkiezingen bij Digipolis. ‘Met deze computers kan het helaas niet sneller.’

‘De jongste twee verkiezingen beloofde Binnenlandse Zaken telkens weer nieuwe, snellere en moderne computers, maar ook deze keer bleek dat niet het geval te zijn’, vervolgt Ivo Moyersoen. ‘We krijgen ook telkens de vraag of we vanuit Digipolis geen tussentijdse resultaten voor Antwerpen kunnen doorgeven. Maar dat kan simpelweg niet met het systeem dat nu wordt gebruikt: pas wanneer het laatste bureau is ingevoerd kan een eerste resultaat gegeven worden, maar dat is dan ook de globale uitslag. Dat is inherent aan de technologie die BiZa ons bezorgt voor de kieskringen waar elektronisch gestemd wordt.’

‘Klopt’, legt Antony Nuitten, consulent bij de stad Antwerpen, uit. ‘Hier in Digipolis begeleiden wij louter de technische kant van de zaak. Op geen enkel ogenblik kunnen wij hier tussenresultaten inzien, laat staan inhoudelijk ingrijpen. Pas helemaal op het einde van de procedure die we hier moeten volgen, krijgen we een globaal overzicht.’ ‘Dat printen we dan uit om bij de officiële stukken te voegen’, besluit Ivo Moyersoen. ’Dat printen, ook alweer met zo’n oude machine, duurt verschrikkelijk lang. Wanneer investeert Binnenlandse Zaken in nieuwe computers en printers?’

De telverrichtingen van de Antwerpse stemmen werden in Digipolis in goede banen geleid door rechtbankvoorzitter Ivo Moyersoen, consulent Antony Nuitten, coördinator verkiezingen Cor Janssens en projectleider verkiezingen Digipolis Steven Thiers.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons