Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

AAPOR pleit voor pollwatch

De vele goedkope en twijfelachtige peilingen die in de pers verschijnen, halen de geloofwaardigheid van gereputeerde onderzoeksbureaus onderuit. Dat vindt de Amerikaanse vereniging voor markt­onderzoekbureaus American Association for Public Opinion Research (AAPOR). De organisatie is daarom van plan om systematisch alle polls die in de media verschijnen tegen het licht te houden en te becommentariëren.

Wat weinigen weten is dat er in ons land lange tijd een dergelijke kwaliteitscontrole op opiniepeilingen voorhanden was. Een Belgische wet uit 1985 bepaalde namelijk dat een enquêtering pas het label 'opiniepeiling' verdiende als aan een reeks kwaliteitsvereisten was voldaan. Begin vorig jaar schafte staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne die opiniepeilingswet af.

Niet dat de praktijk hierdoor veranderde: de wet van 1985 werd immers nooit uitgevoerd. Volgens professor Dirk Voorhoof (UGent) kwam dit vooral omdat de bevoegde ministers van economische zaken hadden nagelaten om de Commissie te installeren die moest toezien op de toepassing van deze wet. Al stelde de professor eerder in Auteurs & Media dat van een wet die twintig jaar bestaat en nooit is toegepast niet kan gezegd worden dat ze beantwoordt aan een dwingende sociale behoefte.

Desondanks betreurt de Belgische Federatie van Marktonderzoeksbureaus (FEBELMAR), bij monde van voorzitter Guy Morre, de afschaffing van de wet. "Natuurlijk heeft iedereen het recht om opiniepeilingen te organiseren en hoeft dit niet noodzakelijk via een onderzoeksbureau te gebeuren. Maar de steekproef moet natuurlijk wel represen­tatief zijn en men moet erbij vertellen hoe die steek­proef getrokken werd", zegt hij in het handboek Sprekende cijfers. Al valt vreemd genoeg op de website van Febelmar te lezen dat de bewuste Belgische wet vanaf het eerste moment als onuitvoerbaar werd beschouwd en niemand er zich vandaag nog druk om maakt.

Professor Jaak Billiet (Katholieke Universiteit Leuven) vindt het een spijtige zaak dat de wet werd opgeheven - Of liever: nooit werd toegepast. "Of er echt grondig is nagedacht over de opheffing van de wet is twijfelachtig", voegt professor Voorhoof eraan toe. Het feit dat ook de Febelmar-voorzitter het einde van de wet betreurt, is in deze veelzeggend. Desondanks ontving staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenbome geen enkele vraag om de wet uit 1985 te behouden.

Bronnen:
www.sprekendecijfers.be
www.journalinks.be

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons