Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

EÚn jaar Kyoto-protocol

Vandaag is het een jaar geleden dat het Kyoto-protocol in voege getreden is. Dit protocol behorend bij het VN-klimaatverdrag, verplicht ge´ndustrialiseerde landen die dit protocol geratificeerd hebben, om de gezamenlijke uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 5% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

In een persverklaring ter gelegenheid van deze verjaardag, zegt Richard Kinley, de interim-chef van het VN-klimaatverdrag, dat de ge´ndustrialiseerde landen de mogelijkheid hebben om hun doelstellingen daadwerkelijk te halen. De voortgangsrapporten van de ge´ndustrialiseerde landen van begin 2006, geven duidelijk weer dat al goede vooruitgang geboekt is in het omzetten van de Kyoto-doelstellingen in nationaal beleid en regelgeving. De daadwerkelijke uitstoot van broeikasgassen door de EU (zonder de nieuwe lidstaten), is al met 1,7% gedaald ten opzichte van het niveau van 1990. Zonder de Kyoto-verplichtingen was een toename van rond de 20% voorspeld.

Naast de implementering op nationaal niveau, kunnen de landen ook gebruik maken van het zogeheten Clean Development Mechanism (CDM). Dit instrument maakt het mogelijk voor industrielanden om aan een gedeelte van hun reductieverplichtingen te voldoen door het stimuleren van duurzame energie en milieuvriendelijke technologieŰn in landen die geen reductieverplichtingen hebben. Deze reductie van broeikasgassen mag internationaal verhandeld worden. De omvang van de met CDM gerealiseerde vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tot 2012 wordt op 700 miljoen ton geschat wat ongeveer overeenkomt met de totale uitstoot van broeikasgassen door Canada.

Het Kyoto-protocol werd na twee jaar onderhandelen in december 1997 aangenomen. Veel technische vragen werden echter pas in de daarop volgende jaren geregeld. Het Kyoto-protocol kon in kracht treden nadat negentig dagen verstreken waren vanaf het moment dat minimaal 55 landen van Annex I (voornamelijk industrielanden en transitielanden) het protocol geratificeerd hadden. Ook moesten deze landen gezamenlijk voor minimaal 55% van de totale uitstoot van broeikasgassen van de Annex I landen op het niveau van 1990 verantwoordelijk zijn. Aan deze voorwaarden werd voldaan toen Rusland in oktober 2004 het protocol goedkeurde. De Verenigde Staten, wereldwijd de grootste veroorzaker van broeikasgassen, hebben het protocol niet aangenomen wat op het moment 160 landen wel gedaan hebben.

Richard Kinley verwijst naar de positieve ontwikkelingen die een jaar na in kracht treden van het Kyoto-protocol zichtbaar zijn maar benadrukt ook de noodzaak dat de landen hun inspanningen moeten blijven doen en dat vele landen zich nog moeten verbeteren om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.


Bron: http://www.unfccc.int (ISSD Climate Change Info Mailing List)
Ruben Andreas Zondervan

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons