Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

De wereld in een notendopÖ

De politiek staat nooit stil. Ook de voorbije weken viel er weer heel wat nieuws te rapen. Politics.be brengt u een beknopt overzicht van de laatste ontwikkelingen in IsraŽl, Iran, Duitsland, Chili, OekraÔne, Nederland, Venezuela & Liberia.

IsraŽl
Deze week daverde de IsraŽlische politiek op zijn grondvesten. Amir Peretz (55) nam het roer van de Arbeiderspartij over van de 82-jarige Shimon Peres. Daarmee treedt een nieuwe generatie op de voorgrond in de politieke topklasse. Peretz verklaarde al snel niet langer de coalitie met Sharons Likud-partij te willen steunen. Normaal gezien zouden er in november 2006 nieuwe verkiezingen zijn, nu moet ze dus vroeger uitgeschreven worden.

Sharon had indertijd de steun van de Arbeiderspartij nodig om de terugtrekking van de joodse kolonisten uit de Gazastrook te kunnen verwezenlijken. Zonder die steun was het de premier nooit gelukt. Dat de terugtrekking een heikel punt is, zal Sharon geweten hebben. Al vlug kreeg hij geen steun meer in eigen rangen. Kort nadat de Knesset, het IsraŽlische parlement, zichzelf had ontbonden, legde Sharon verdere verklaringen af. Daarin meldde hij dat hij de Likud-partij verliet en met een nieuwe partij naar de verkiezingen van maart 2006 trekt.

Met deze beslissing zorgt Sharon ervoor dat er een breder politiek spectrum aangeboden wordt aan de kiezers. Vroeger had de IsraŽlische kiezer enkel de keuze tussen de linkse Arbeiderspartij en de rechtse Likud-partij, nu komt er een centrumrechtse partij bij. De vraag is maar hoe minder rechts de nieuwe partij van Sharon zal worden dan de partij die hij verlaat.

Intussen raakte bekend dat de nieuwe partij van Sharon ĎKadimaí zou heten, wat betekent Ďvoorwaartsí. Volgens een eerste peiling zou Sharons nieuwe partij zijn oude partij Likud verpletteren. Momenteel zou Kadima 30 tot 33 zetels van de 120 beschikbare zitjes in de Knesset binnenrijven. De teller voor de Arbeidspartij zou blijven hangen op 26 zetels (nu 22 zetels). Likud zou stranden op 12 tot 15 zetels, daar waar ze er nu 40 in handen hebben.

Iran
Het Oost-Aziatische land staat in het middelpunt van de storm. Sinds de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad verklaarde dat IsraŽl van de kaart moet geveegd worden, verdween het beleid niet uit de media. Niet alleen de opstelling ten opzichte van IsraŽl baart de wereld zorgen, ook hun nucleaire beleid houdt vele diplomaten wakker. Vele landen verdenken Iran ervan dat ze een kernwapen aan het bouwen zijn. Iran versterkt de geruchten door onder andere het Internationale Atoomagentschap (IAEA) de toegang tot militaire sites te ontzeggen.

Mohamed El Baradei, hoofd van het IAEA, verklaarde later op de week dat Iran met zekerheid een blauwdruk in handen heeft waarmee een kernwapen kan gemaakt worden. Daarmee worden de geruchten nogmaals aangezwengeld dat Iran misbruik maakt van bepaalde rechten. Zo heeft het land het recht om de verrijking te gebruiken om mee energiestoffen aan te maken maar bestaan er vermoedens van misbruik met het oog op vernietigingswapens.

Duitsland
Angela Merkel is ingezworen als de nieuwe Duitse bondskanselier. Voor het eerst komt een vrouw aan de macht, en wat meer is, het is een Oost-Duitse. Merkel kreeg bij de samenstelling van haar regering nog te kampen met wat moeilijkheden, onder andere het vertrek van MŁntefering en Stoiber. Uiteindelijk slaagde ze er toch in een eerste crisis te bezweren.

Als nieuwe politieke leider van Duitsland, trekt Merkel al onmiddellijk naar bevriende leiders in Europa. Zo bezocht ze al de Franse president Chirac. In de gesprekken kan Merkel laten doorschemeren wat de andere Europese staten van haar buitenlands beleid zullen kunnen verwachten. Merkel liet al overmaken dat ze sceptische staat tegenover een Turkse toetreding tot de EU dan haar voorganger. Hoewel verwacht wordt van Merkel dat ze een meer pro-Brits beleid zal hebben dan SchrŲder opteerde ze toch om eerst een bezoek aan Chirac te brengen en dan pas Blair te vereren. Die pro-Britse opstelling komt ook terug in haar minder kritische opstelling tegenover de VS. Haar gesprek met Blair was voornamelijk toegespitst op enkele problemen die rijzen binnen de Europese Unie. De twee staatsleiders hadden het onder andere over de opgave van de aanzienlijke korting op de EU-bijdrage. Merkel zou graag hebben dat Blair die laat varen.

Chili
Augusto Pinochet is nog meer eens aangeklaagd. Ditmaal is hij in staat van beschuldiging gesteld wegens belasting- en paspoortfraude. De voormalige Chileense dictator werd eerder al aangeklaagd wegens schending van de mensenrechten. Hij kreeg enkel een huisarrest opgelegd. De verdediging oordeelde dat de lichtdemente Pinochet niet in staat was een proces bij te wonen.

De 90-jarige ex-dictator zou ongeveer 27 miljoen dollar hebben staan op rekeningen in binnen- en buitenland. Vaak staan de bedragen geregistreerd op valse namen. Pinochet regeerde Chili van 1973 tot 1990. Tijdens zijn bewind kwamen meer dan 3000 Chilenen om het leven, velen werden gemarteld en vermoord.

OekraÔne
Viktor Joesjtsjenko en Julia Timosjenko, verenigd tegen Koetsjma. Het was het beeld van 2004 voor de OekraÔense bevolking. Als professioneel duo kondigden ze de nieuwe politieke cultuur aan in hun land. De bevolking geloofde in een nieuwe start en was euforisch na de Oranje-revolutie. Deze week vierden de Oost-Europeanen de revolutie opnieuw, het is precies een jaar geleden dat Koetsjma van de macht is verdreven.

Maar dit jaar staan ze niet langer aan dezelfde kant. Ze zijn tegenstanders geworden. Timosjenko had teveel commentaar op Joejtsjenko waarop hij zijn premier en de voltallige regering de laan uitstuurde. Daarbij vergat hij even dat Julia Timosjenko ongemeen populair is bij de bevolking. Zelfs in de bittere vrieskoud deden haar vlechtjes en de guitige glimlach menig OekraÔner ontdooien. Timosjenko is politiek nog niet dood. In maart 2006 zijn er opnieuw parlementsverkiezingen, dan kan Timosjenko het laken naar zich toe halen.

Ondertussen ligt Joejtsjenko onder vuur. Timosjenko verwijt de president geen haar beter te zijn dan zijn voorganger. Met een vriendjespolitiek om u tegen te zeggen, stimuleert de man met het gekende pokdalige gezicht de corruptie meer dan die tegen te gaan. Porosjenko, eigenaar van Kanaal 5, werd na de revolutie met een portefeuille bedankt door Joejtsjenko omdat zijn zender de enige was die de oppositie in een goed daglicht stelde.

Nederland
Ons buurland kent een grote meevaller. Door een extra inkomst van 3 miljard euro daalt het begrotingstekort van 1,8% naar 1,2%. Nederland heeft de onverwachtse inkomst te danken aan de stijging van de energieprijzen. Vooral de export van gas heeft ons buurland meer opgeleverd dan verwacht. CDAíer Zalm pleitte ervoor om het geld te besteden aan een terugbetaling van de bevolking. Zo was het mogelijk de energiefactuur van de Nederlanders te drukken. Zalm trok deze bewering even later terug in nadat hij had vernomen dat de prijzen op de Nederlandse markt sterk gedaald waren.

Nog in Nederland is er een ruzie aan het ontstaan in de liberale partij VVD. Daar heeft de alom gewardeerde oude krokodil Hans Wiegel het aan de stok gekregen met jong geweld Ayaan Hirsi Ali. Wiegel had door middel van een brief Hirsi Ali aangemaand tot minder fanatiek gedrag. De politica van Ethiopische herkomst was op de tenen getrapt en beantwoordde de open brief op haar beurt met een publicatie. In niet mis te verstane bewoordingen noemde ze Wiegel een wereldvreemd persoon. De vete wordt breed uitgesmeerd in de Nederlandse media.

Venezuela
Hugo Chavez, president van Venezuela, gaat de armen van de Amerikaanse staat Massachusetts uit de nood helpen. Vijfenveertig miljoen liter huisbrandolie gaat hij op de Amerikaanse markt verkopen via Citgo, de Amerikaanse dochteronderneming van het Venezolaanse Petroleos de Venezuela. Daardoor kunnen de armere gezinnen uit de staat hun huisbrandolie tot 40% onder de marktprijs aankopen. Volgens Chavez is dit geen politieke zet maar een signaal van solidariteit met de armen in de maatschappij.

Chavez kan je niet bepaald een vriend van de Amerikaanse president Bush noemen. Chavez levert commentaar op het beleid van Bush. Zo zou de Amerikaanse president de arme bevolking van zijn land te vaak Ė letterlijk ťn figuurlijk Ė in de kou laten staan. Chavez was al eerder president van het Midden-Amerikaanse land. Hij moest baan ruimen toen er een coup op zijn regering werd gepleegd. Die coup was nota bene (passief) gesteund vanuit de VS. De nieuwe leiders van het landen werden al vlug door een volksopstand van de macht verdreven, waarna Chavez opnieuw de honneurs waarnam.

Liberia
Ellen Johnson-Sirleaf is nu officieel de eerste vrouwelijke president van Afrika. De Liberiaanse kiescommissie heeft haar definitieve oordeel uitgesproken over de stembusslag in Liberia. De commissie oordeelde dat de verkiezingen volstrekt reglementair gegaan zijn. De einduitslag is 59,4% van de stemmen voor Johnson-Sirleaf en 40,6% van de stemmen gaan naar George Weah.

Daarmee heeft het Liberiaanse volk zijn vertrouwen uitgesproken voor de persoon met de meeste politieke ervaring. Nochtans was Johnson-Sirleaf voor vele inwoners van het land de belichaming van de corrupte generatie. De ervaring zal dan toch opgewogen hebben tegen de zware erfenis die ze met zich meedroeg. VN-troepen namen belangrijke posities in de stad in om rellen tegen te gaan. Alles bleef rustig.

Redactie: Pieterjan Viaene
Eindredactie: Brenda Lioris

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons