Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Bruno Tuybens: het witte sp.a-konijn voor overheidsbedrijven

Bruno Tuybens is de nieuwe staatssecretaris voor Overheidsbedrijven. Die betrekking was vacant nadat Johan Vande Lanotte verkozen werd als voorzitter van de SP.A. Voor velen komt deze aanstelling als een complete verrassing, maar Vande Lanotte had nochtans al wat signalen gegeven. Zo maakte hij in zijn verkiezingstoespraak duidelijk dat de vernieuwing verder zou gezet worden. De SP.A moet volgens de nieuwbakken voorzitter ook nieuwe wegen durven inslaan. Eerst had hij het over de jongeren, waarvoor hij een jongerenkabinet oprichtte met zes beloftevolle socialisten erin. De SP.A moet ook internationaler durven gaan denken, aldus Vande Lanotte. De socialisten hadden professor Rik Coolsaet al opdracht gegeven om meer profiel te geven aan de buitenlandse visie van de partij. In zijn toespraak legde Vande Lanotte zelf ook nog eens de nadruk op het engagement in de wereldpolitiek. Een ander duidelijk signaal was de gastspreker op het socialistische congres, de voorzitter van de Europese Socialistische Partij, de Deen Rasmussen. Dé grootste hint zal wel geweest zijn toen Vande Lanotte aangaf dat de partij zich meer moet engageren in bewegingen die zich inzetten voor internationale solidariteit.

Want wat wil het toeval nu, Bruno Tuybens heeft het allemaal. Als staatssecretaris van Overheidsbedrijven zal zijn ervaring in het bedrijfsleven goed van pas komen. Hij is namelijk hoofd van de cel duurzaam beleggen van de KBC. Daarnaast, onbezoldigd en puur als hobby, zegt hij zelf, is hij lid van het International Executive Committee van Amnesty International. Na zijn toetreding tot deze organisatie klom hij razendsnel de ladder op. Zo was hij van 1999 tot 2003 de rechtstreeks verkozen voorzitter van Amnesty International Vlaanderen.Zijn links profiel en economische knowhow maakten hem tot de uitgelezen kandidaat in de ogen van de SP.A-bonzen.

Andere SP.A-getrouwen vallen dus uit de boot. In de wandelgangen werden vele namen genoemd, maar die van Tuybens dook pas op het allerlaatste moment op. Ditmaal koos Vande Lanotte dus niet voor een streekgenoot, Philippe De Coene was een mogelijkheid geweest. Maar hij kiest zelfs niet voor een partijlid, want tot voor zijn benoeming had Tuybens geen partijkaart. Ook vroegere kabinetsmedewerkers zoals Jannie Haek vielen dus uit de boot. Het is niet de eerste keer dat de socialisten komen aanzetten met een verrassende keuze. Zo kwam Anne Van Asbroeck in 1995 uit het niets tevoorschijn als minister in de Vlaamse regering. Een ander voorbeeld is Anissa Temsamani die plots staatssecretaris voor Welzijn op het werk werd. Er is ook een wisselwerking geweest tussen de vakbond en de partij toen Mia De Vits lijsttrekster werd voor de Europese verkiezingen. Tot nu toe is er slechts één verrassing ook een goede keuze geweest. Dat was toen in 1999 Patrick Janssens uit de privésector kwam en zich engageerde voor de SP.A. Na een carrière als partijvoorzitter werd hij burgemeester van Antwerpen. En zoals onlangs gestaafd in een enquête doet hij het nog zo slecht niet volgens de immer kritische Antwerpenaren.

Dat Tuybens het niet makkelijk zal hebben staat nu al vast. Vande Lanotte heeft alvast wat lijnen uitgetekend betreffende De Post. Onlangs nog slaagde hij erin om de Deense post te betrekking in de kapitaalstructuur van de Belgische. Maar met de NMBS neemt Tuybens een absoluut zorgenkind onder zijn vleugels. Ook het nieuwe management lijkt niet te slagen in zijn opdracht. Hij zal ongetwijfeld meermaals de confrontatie moeten aangaan met de stevige vakbonden. Benieuwd of hij het ook red in 2007 wanneer hij deelneemt aan zijn eerste verkiezingen. En dan nog in de niet-gesplitste kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde…

Redactie: Pieterjan Viaene

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons