Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Federale beleidsverklaring goedgekeurd mede dankzij Vlaamse regering

Moe maar tevreden. Zo zal premier Verhofstadt zich ongetwijfeld gevoeld hebben na dinsdagmorgen. Na uren van onderhandelen kon hij de zeven (red. sommige bronnen spreken momenteel nog steeds van zes) opeenvolgende begroting in evenwicht presenteren. Het was geen makkelijke bevalling: zoals de traditie het wil gingen er ettelijke uren van vergaderingen, besprekingen en meetings aan vooraf. Maar dinsdagmorgen was het zo ver, de begroting klopt opnieuw als een bus. “We beginnen het vanzelfsprekend te vinden”, zei een trotse premier, “maar een sinecure is het nog altijd niet.” Deze namiddag presenteerde de eerste minister zijn beleidsverklaring aan het parlement.

Het was geen makkelijke opgave om dit jaar een begroting in evenwicht voor te schotelen. De regering zocht maar liefst 4,7 miljard euro. Dat geld hebben ze uiteindelijk dan toch gevonden, onder andere door te besparen op alle beleidsdomeinen behalve op justitie, veiligheid en mobiliteit. Niet alleen door de uitgaven te beperken maar ook door de inkomsten te verhogen is het deze regering gelukt. Vooral spaarproducten die vroeger niet belast werden zijn het nu plots wel. Zo voert de regering een roerende voorheffing van 15% in op de meerwaarde op obligatiefondsen. De regering verwacht daaruit een opbrengst van 235 miljoen euro. Ook door complexere ingrepen, zoals de verkoop van BTW-achterstallen aan een financiële instelling, zal de federale regering zo’n slordige 600 miljoen euro genereren. De MR mag ook niet ontevreden zijn. Het voorstel van Reynders om een eenmalige bevrijdende aangifte bis te lanceren is ook werkelijkheid geworden. Deze nieuwe fiscale regularisatie moet 400 miljoen euro in het laatje brengen.

De regering rekent nog eens op 130 miljoen euro door de strijd tegen de fiscale fraude. Maar ook de verkoop van de Belgische ambassade in Tokyo zou 140 miljoen euro moeten opbrengen. Voorts moet ook de verkoop van enkele gebouwen de begroting helpen in evenwicht houden, een verkoop goed voor 500 miljoen euro. De regering geeft de gebouwen dit keer niet volledig uit handen. Via een bevak blijft de staat aandeelhouder. Een derde van de accijnzen op tabak en 15% van de roerende voorheffing moeten ervoor zorgen dat de sociale zekerheid genoeg inkomsten verwerft.

De regering zal toch nog enkele zware facturen voorgeschoteld krijgen in 2006. De belastingshervorming wordt voelbaar voor de burger en dus ook voor de regering. Anderhalf miljard euro zal gefactureerd worden. Voorts gaat het vooral om de lastenverlaging op ploegenarbeid, voor jongeren en voor ouderen. Het energieplan, dat ervoor moet zorgen dat de energiefactuur voor de burger aanzienlijk lichter is, kost de regering zo’n 28 miljoen euro.

De gewestregeringen zijn in de bres gesprongen voor de federale regering. De Vlaamse regering wil een extra begrotingsinspanning leveren om de federale begroting in evenwicht te houden. Voor 145,3 miljoen euro krijgt Vlaanderen de belofte dat ze in 2008 en 2009 minder zal moeten bijdragen. Yves Leterme (Vlaams minister-president) en Dirk Van Mechelen (Vlaams minister van Begroting) stemden met het voorstel in. Zo gaat de Vlaamse regering bedrijven en gezinnen al vanaf 2008 vrijstellen van de Elia-heffing. De Elia-heffing is een belasting op elektriciteit, die moet zorgen voor een compensatie van de verloren inkomsten bij de gemeenten na de liberalisering van de energiemarkt.

Je kan hier de federale beleidsverklaring downloaden in PDF-formaat

Redactie: Pieterjan Viaene

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons