Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Bart Staes (Groen!): “De grondwet is politiek dood”

Sinds vorig jaar organiseert de faculteit Politieke Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen zijn eigen opening van het academiejaar. In 2005 gaf Patrick Janssen(SP.A) zijn visie op de Antwerpse situatie, dit jaar gaf Europarlementslid Bart Staes(Groen!) een lezing met de stand van zaken in de Europese Unie als centraal onderwerp.

Bart Staes, Europarlementslid sinds ’99 en een verleden in de Volksunie, is een vurig verdediger van de Europese Unie. Hij opende met een verwijzing naar een boek van Mark Leonard, “Why Europa will run the 21st century”. Daarin merkt Leonard de tegenstelling op inzake berichtgeving over Europa tussen historici en journalisten. Waar bij deze laatste groep het woord mislukkingen vaak neergepend wordt, spreken historici eerder van een uniek experiment. Bart Staes ziet de EU als “de grootste oefening in conflictpreventie”, en geeft de volgende voorbeelden als bewijs haar uniek karakter: 11 van de 25 lidstaten waren tientallen jaren geleden nog dictaturen, de stabiliteit in de EU (nooit meer oorlog), de rol die de Unie speelde in de toetreding van Rusland tot Kyoto, de recente hervormingen in Turkije…

Staes is een overtuigde voorstander van de Turkse toetredingen. In Turkije woedt volgens hem momenteel een hevige strijd tussen hervormers, waartoe hij premier Erdogan en Minister van Buitenlandse Zaken Gül rekent, en traditionalisten. “Er is in de jongste 4 jaar meer gebeurd dan in de tientallen jaren ervoor”, aldus Staes, die daarbij verwijst naar de stappen vooruit op het vlak van mensenrechten en in de Kurdische kwestie, de verbeterde economische situatie,… Een ander belangrijk element is volgens Staes dat Turkije zich in zijn ontwikkeling duidelijk naar het westen richt en het een voorbeeldland kan worden.

"Er is in Turkije de jongste 4 jaar meer gebeurd dan in de tientallen jaren ervoor"

Een bron van ergernis voor het enige Europarlementslid van Groen! is het toontje dat in bepaalde linkse kringen gehanteerd wordt over de Grondwet en de EU: “een niet-democratisch geheel, het Europees Parlement is eigenlijk geen parlement,..” Staes geeft toe dat in de jaren 80 de positie van het Europees Parlement vergeleken kon worden met die van “een jeugdraad ten opzichte van een schepencollege”, maar er zijn sindsdien veel hervormingen doorgevoerd. Het Europees Parlement heeft momenteel op verschillende gebieden een grote invloed en aarzelt niet om zijn kracht te tonen, zoals onlangs in verband met de Havenrichtlijn. “Als individueel lid in het Europees Parlement kan je met kennis van zaken de situatie keren en mensen meekrijgen, en heb je een grotere invloed dan als parlementslid in de Belgische Kamer of Senaat.”

Hoe moet het nu verder met de Europese Grondwet? Bart Staes erkent dat de Grondwet verre van ideaal was. Dat was ook onmogelijk vermits de tekst een compromis is, men moest tot een akkoord komen tussen grote en kleine landen, tussen fervente aanhangers van Europa en Eurosceptici. Je kunt deze grondwet dan ook op 2 manier bekijken. Je kunt de tekst vanuit je overtuiging(liberaal, socialist) spiegelen aan je ideaalbeeld, goed wetende dat dit een utopie is. Als je echter de afweging maakt tussen de situatie zoals ze nu in Europa is, en de veranderingen die de Grondwet teweeg zou brengen, moet je besluiten dat de Grondwet voor de EU een overwegend positieve zaak is.

"Als Europarlementslid heb je meer invloed dan als parlementslid in Kamer of Senaat"

De referenda in Nederland en Frankrijk beslisten er echter anders over. Wat nu? “De grondwet is politiek dood”, aldus Staes, die het een slecht idee vindt om de Grondwet alsnog in te voeren of enkele kleine wijzingen aan te brengen. Het belangrijkste is nu dat Europa toont dat het bereid is te luisteren naar zijn bevolking en dat er een groot maatschappelijk debat plaatsvindt. Men moet de mensen duidelijk maken dat “er een progressieve meerderheid is in het Europees Parlement die een socialer en meer ecologisch Europa wilt en soms “nee” kan zeggen tegen de Europese Commissie.” Om dit voorbeeld kracht bij te zetten verwijst hij naar de strijd van het Europees Parlement tegen de Bolkestein-richtlijn. “Europa is geen neo-liberaal verhaal.”

Redactie: Bert Fraussen

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons