Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Algemene staking in plaats van eindeloopbaandebat?

Het eindeloopbaandebat lijkt uit te monden in een hete herfst. Zowel de christelijke als de socialistische vakbond zijn bijzonder kritisch over de voorstellen die nu op tafel liggen. Het ACV dreigt zelfs met een algemene staking. Wij zetten de standpunten van de verschillende partijen even op een rijtje...

ACV: "Rekening houden met onze breekpunten of algemene staking"
ls de regering niet snel rekening begint te houden met de breekpunten van de vakbonden, komt er na de vakantie geen eindeloopbaandebat maar wel een algemene staking. Met dit onverholen dreigement zet de christelijke vakbond ACV extra druk op de voorbereiding van het eindeloopbaandebat.

De directe aanleiding voor het scherpe standpunt is de ondertussen beruchte nota “Actief ouder worden” van minister Freya Van den Bossche. Een nota met 67 maatregelen om de Belgen langer aan het werk te houden die officieel geen regeringsnota is. Een symbool van 175 jaar Belgisch surrealisme, zeggen ze bij het ACV. “Ceci n'est pas une note.” Een nota ook die al snel uitlekte in de pers en waar ondertussen zowat iedereen uit kan citeren. “Onze mensen hebben de nota bestudeerd en zijn gechoqueerd door de harde standpunten die er in staan. We konden dus niet anders dan ons uitspreken over de verschillende punten,” zegt voorzitter Luc Cortebeeck.

Het ACV ziet 13 breekpunten opduiken in de nota. Cortebeeck: “Punten waarover we klaar en eensgezind zeggen: als de regering een oplossing wil voor de eindeloopbaanproblematiek, dan kan dat niet op basis van deze 13 breekpunten.” Het ACV vindt het bijvoorbeeld ongehoord dat het brugpensioen enkel nog mogelijk is voor werknemers die een carrière van 40 jaar achter de rug hebben. Ook de financiële bestraffing van werknemers die voor hun 65ste op pensioen gaan is voor de christelijke vakbond onbespreekbaar.

Het zit de voorzitter van het ACV ook zeer hoog dat er niet geluisterd wordt naar zijn voorstel om tot een nota te komen waarin achteréénvolgens de punten staan die algemeen aanvaard zijn, de punten die bespreekbaar zijn en de punten die onbespreekbaar zijn. Cortebeeck: “Zelfs de biechtstoelprocedure bij minister Freya Van den Bossche leverde geen tekst op die aantoont waar de knelpunten liggen. Als de oplossing van een biechtstoelprocedure moet zijn wat de minister denkt dan is er geen oplossing.”

Algemene staking
Voor premier Verhofstadt moet die oplossing er nochtans kost wat kost komen. Tijdens zijn state of the union op 11 oktober wil hij uitpakken met de resultaten van het eindeloopbaandebat. Cortebeeck ziet drie mogelijke scenario's. “Ofwel beslist de regering zelf. Ofwel zijn er onderhandelingen op basis van een evenwichtige onderhandelingsnota. Ofwel komen er acties.” In de zomervakantie wordt er in informele werkgroepen verder gewerkt aan een nieuwe nota. Ook de groep van 10 met werkgevers en werknemers komt nog een paar keer samen. Tijdens een nieuwe algemene raad op 20 september wil het ACV beslissen of het al dan niet de moeite loont om de onderhandelingen aan te vatten. Als het antwoord nee luidt, komen er acties die zich niet zullen beperken tot betogingen. “We maken ons weinig illusies. Op 21 december hadden we een schitterende betoging met veel meer volk dan iedereen verwacht had, maar de regering haalde de schouders op en zei: so what?,” aldus Cortebeeck. “We zullen dus naar andere middelen moeten zoeken. We denken aan algemene stakingen van 24 uur of vrijdagstakingen.”

Volgens Cortebeeck is het wel degelijk nog altijd mogelijk om maatregelen te vinden die aanvaardbaar zijn voor alle partijen. “Maar daar is politieke wil voor nodig. Als de regering er samen met de werknemers wil uitgeraken, zal ze onze vragen ernstig moeten nemen. Het gaat hier om een grote groep mensen die zich zorgen maakt. De regering lijkt zich daar niet bewust van te zijn.”

De christelijke vakbond wil de komende maanden de achterban informeren.
Cortebeeck: "De dertien breekpunten krijgen een plaats in ons tijdschrift Vakbeweging. Daarmee bereiken we al 80.000 militanten. Hoewel dat niet evident is in de vakantie, zullen zij de informatie doorgeven op de werkvloer." Cortebeeck pareert ook al meteen de kritiek dat het ACV als vakbond van de christelijke zuil voor de CD&V rijdt. "Met politiek heeft dit niets te maken. Dit zou in alle omstandigheden een moeilijk debat zijn."

ABVV wil eindeloopbaandebat nog een kans geven
Ook voor het ABVV bevat de nota “Actief ouder worden” een pak voorstellen die onaanvaardbaar zijn. Maar in tegenstelling tot het ACV vindt de socialistische vakbond het voorbarig om nu al te praten over acties. “”Laten we het overleg alle kansen bieden. Indien de regering niet wil luisteren, kunnen we nog altijd naar andere middelen grijpen,” zegt algemeen secretaris Xavier Verboven.

Het ABVV was zichtbaar verrast door de scherpe taal van de collega's van het ACV die in dit debat duidelijk de eerste viool spelen. “Het lijkt ons ondenkbaar om zo'n belangrijk debat zonder ons te voeren,” reageerde voorzitter André Mordant voorzichtig. Acties wou hij natuurlijk niet uitsluiten, maar het is toch niet de bedoeling om het tot een confrontatie te laten komen, voegde hij er aan toe.

Toch ziet het ABVV de beruchte nota al evenmin zitten als het ACV. “De voorstellen in de nota veroorzaken heel wat onrust,” zegt Xavier Verboven. “Mensen denken dat er in de toekomst niks meer mogelijk zal zijn.” Het ABVV vindt het onbegrijpelijk dat de regering de toegang tot brugpensioen bij herstructureringen moeilijker wil maken net op het moment dat de kranten bol staan van de onheilspellende berichten over bedrijven in moeilijkheden. Mordant: “Gezien alle delocalisaties, faillissementen en herstructureringen waar we momenteel mee geconfronteerd worden, blijft het brugpensioen onmisbaar.” De regering wil herstructurerende bedrijven die niet genoeg inspanningen doen om hun personeel te vormen bestraffen. Maar volgens het ABVV zal dat die boete afgetrokken worden van de enveloppe voor een sociaal plan. Verboven: “De werknemers zullen zo hun eigen herstructurering betalen.”

Vrouwen
Het ABVV wil het eindeloopbaandebat ook niet beperken tot de laatste tien jaar van een carrière. Mordant: “Wie enkel oog heeft voor de eindeloopbaan, laat de jongeren in de kou staan. Vergeet niet dat 25 % van de werklozen jongeren zijn.” Die werkzoekenden moeten nu al bewijzen dat ze op zoek zijn naar een job. “Dat is de werkzoekenden culpabiliseren,” meent Mordant, “De mensen moeten zoeken naar iets dat er niet is en dat er door de toename van oudere werklozen nog minder zal zijn.” Het ABVV benadrukt ook dat de maatregelen vooral ingrijpende gevolgen hebben voor vrouwelijke werknemers. Verboven: “Vrouwen komen moeilijk aan een loopbaan van 40 jaar. Zij zullen dus geen recht hebben op brugpensioen én zullen bijna allemaal in aanmerking komen voor de financiële bestraffing.”

Ondanks alle bezwaren wil het ABVV het overleg een kans geven. Verboven: “Op 20 juli moeten de werkgroepen verslag uitbrengen. Het echte overleg kan dan starten op 11 september.” Blijkbaar hebben de vakbonden hun agenda's nog niet op elkaar afgesteld want volgens het ACV beginnen de officiële onderhandelingen pas op 19 september, precies drie weken vóór Verhofstadts state of the union. “Als blijkt dat we de breekpunten nog kunnen wegmasseren, zullen we aan het overleg deelnemen. Indien niet zullen we ten rade gaan bij onze achterban,” aldus Verboven. De komende weken wil het ABVV diezelfde achterban informeren over wat er hen boven het hoofd hangt.

Werkgevers boos over houding vakbonden in eindeloopbaandebat
Na de harde kritiek van de vakbonden op de voorgestelde eindeloopbaandebat laten nu ook de werkgevers van zich horen. In een gezamenlijk persbericht noemen de werkgeversorganisaties VBO, UNIZO, UCM en Agrofront de houding van de bonden onverantwoord.

Van de beloofde discretie blijft niets meer over. Nadat de vakbonden dinsdag heel scherp reageerden op de uitgelekte nota “Actief ouder worden”, mengen ook de werkgevers zich nu in het debat. De belangrijkste werkgeversorganisaties roepen de bonden op om het geplande overleg een kans te geven. Zij beweren de indruk te hebben dat de vakbonden een njet hebben uitgesproken tegenover alle voorstellen die op tafel liggen. Een wat overtrokken standpunt aangezien beide vakbonden nadrukkelijk stelden dat de nota ook heel wat aanvaadbare of toch tenminste bespreekbare voorstellen bevat.

Volgens de werkgevers moet in het debat zowel de wortel als de stok worden gehanteerd. Zij vinden dus niet alleen dat langer werken moet aangemoedigd worden. Daarnaast moet minder lang werken ook bestraft worden. Dat is een standpunt waar de vakbonden het heel moeilijk mee hebben zeker op een moment dat België nog steeds kampt met een grote werkloosheid.

Zie ook www.vbo-feb.be/index.html?page=37

De breekpunten van de vakbonden in 18 citaten
"No passeran", zo klonk het letterlijk bij beide vakbonden. Het eindeloopbaandebat gaat de verkeerde kant uit. In de uitgelekte nota van minister Freya Van den Bossche staan te veel zaken die onverteerbaar zijn. Hier onder nog eens de bruggen die niet overschreden mogen worden.

Het brugpensioen
Luc Cortebeeck (ACV): “Bij herstructureringen wordt het brugpensioen de laatste oplossing. Dat bekekent dat het aantal naakte ontslagen zal toenemen.”

André Mordant (ABVV): “Sinds 25 jaar hollen we van herstructurering naar herstructurering. Natuurlijk maken we misbruik van het systeem van de brugpensioenen. Omdat we nu eenmaal niet anders kunnen. Het brugpensioen blijft onmisbaar bij herstructureringen, delocalisaties en faillissementen.”

Josly Piette (CSC): “Een herstructurering in één technische eenheid kan niet langer. Dat betekent bijvoorbeeld dat een afzonderlijke eenheid van een groep als Glaverbel niet meer in aanmerking komt voor een brugpensioenregeling. Dat zal leiden tot harde sociale conflicten bij elke herstructurering.”

Xavier Verboven (ABVV): “Dit is een samenraapsel van ideeën, bijééngeschreven door mensen die weinig voeling hebben met de realiteit van herstructureringen.”

Gilbert Deswert (ACV): “De voorstellen hebben een licht sadistisch trekje. In de toekomst zullen weinigen nog aanspraak kunnen maken op het brugpensioen.Werknemers met een gemengde loopbaan kunnen het vergeten. De jaren dat ze gewerkt hebben als ambtenaar of zelfstandige tellen niet mee.”

Cortebeeck: “Dit is een begrafenis eerste klas van het brugpensioen”

Deswert: “Eerste klas? Derde klas! Een massagraf.”

De pensioen-malus: vroeger stoppen wordt bestraft
Verboven: “Een voorbeeldje: een universitair die op zijn 61ste stopt na een carrière van 37 jaar, krijgt slechts 37/45sten van een volledig pensioen. Daar wordt voortaan ook nog eens 16 % van afgetrokken.”

Canada dry: het pseudo-brugpensioen
Deswert: “Natuurlijk zijn er misbruiken. De wil om die aanpakken bestond bij alle partijen. Maar nu doet de regering alsof alle sectoren een Fortis-regeling hebben. Dat is de rode draad van de nota. Men vertrekt van excessen om die dan te generaliseren.”

De hele loopbaan
Cortebeeck: “Aan jongeren wordt niet gedacht. Ik lees hier en daar wel wat zoete maatregelen om de werkgelegenheid aan te zwengelen, maar die zijn niet afdwingbaar want ze mogen vooral niet te belastend zijn voor de werkgevers.”

Alternatieve financiering voor de sociale zekerheid
Cortebeeck: “Een verhoging van de btw als alternatieve financiering is sociaal onaanvaardbaar. Bovendien is het de voorbereiding van de afschaffing van de index.” (Een stijging van de btw zou immers leiden tot een stijging van de index. Als de regering in dat geval de automatische indexering ongemoeid laat, zouden de lonen even snel stijgen als de btw, nvdr)

Het tijdskrediet
Mordant: “Voortaan zullen werknemers nog maximum één jaar gebruik kunnen maken van het tijdskrediet. Vooral vrouwen doen beroep op deze formule om voor hun kinderen of zieke ouders te zorgen. Zij zullen uit de boot vallen.”

Oudere werknemers responsabiliseren
Piette: “Voor oudere werknemers komt er een nieuw sociaal laboratorium. Zij kunnen verplicht worden om kleine jobs aan te nemen of om valse zelfstandigen te worden.”

Mordant: “Eenmaal de vijftig voorbij kan je verplicht worden andere werk- of arbeidsvoorwaarden te aanvaarden. Dat is de discriminatie inbouwen in de arbeidswet. De rechten van oudere werknemers worden zeer fragiel.”

Piette: “De barema's van oudere werknemers in vraag stellen, betekent de hele loonpolitiek afbreken. Het zal leiden tot een algemene daling van de lonen.”

Mordant: “Wij zijn grote voorstanders van de begeleiding van werklozen, maar werkzoekenden schorsen omdat ze niet genoeg zoeken wat er niet is, betekent hen naar het OCMW jagen. Zo komen we terecht in het systeem van Tony Blair dat iedereen zo fantastisch vindt: een lage werkloosheid, maar een torenhoge armoede. We staan op een kruispunt: hier zullen fundamentele maatschappijkeuzes worden gemaakt.”

Verboven: “50-plussers krijgen een precair statuut. Dat is niet netjes tegenover mensen die al die tijd hebben bijgedragen aan de sociale zekerheid.”

Uitbetaling tweede pijler uitstellen
Verboven: “In 2001 sloten we een akkoord met minister Vandenbroucke. Wij wilden meewerken aan de democratisering van de tweede pensioenpijler en spraken af dat werknemers vanaf 2010 hun premie kunnen krijgen vanaf hun 60ste. Die afspraak wordt nu op de helling gezet. Mensen zullen moeten wachten tot hun 65ste, zelfs als ze geld nodig hebben om hun kinderen te laten studeren of om de laatste schijven van een huisje of appartement af te betalen.”

Redactie: Christophe Callewaert
Auteursrechten: Some Rights Reserved. Onder Creative Commons License

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons