Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Debat Belien (Secessie) versus Van der Kelen (Het Laatste Nieuws & B-Plus) over 175 jaar BelgiŽ (+ audio & video)

Direct het debat bekijken of beluisteren...

Naar aanleiding van 175 jaar België organiseerde Nova Civitas een debat tussen Paul Belien en Luc Van der Kelen. Belien, bekend als hoofdredacteur van het separatistische blad Secessie, schreef tien jaar geleden nog in Trends dat hij een unitarist was . Socio-economisch gezien is hij een liberaal (zo is hij onder meer lid van de Mont Pélerin Society), op ethisch vlak is hij een conservatief. Van der Kelen, bekend als hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws, is lid van B Plus (" de naam klinkt als een verzekeringsmaatschappij ", aldus moderator Rudi De Ceuster), een vereniging die zich afzet tegen separatistische tendenzen. Hij is tevens lid van de loge.

Luc Van der Kelen, Rudi De Ceusterter & Paul Belien
Paul Belien

Belien is tegen België omdat hij vindt dat het een artificiële staat is. Nu is elke staat wel op één of andere kunstmatige of geforceerde manier ontstaan, maar Belien vindt dat Belgie niet houdbaar is. Hij heeft daarvoor drie toetsen. Kan de staat in leven blijven met respect voor rule of law en democratie? Met andere woorden, zijn ook de leiders van de staat onderworpen aan de wet. Een tweede criterium is of de staat de burgers corrumpeert. Zijn de burgers bereid om offers te brengen voor de staat? Met andere woorden, is er voldoende patriottisme aanwezig? En tenslotte, als derde criterium, is de staat betrouwbaar op internationaal vlak? Belien noemt drie voorbeelden van landen die niet voldeden aan die drie criteria, en die intussen niet meer bestaan: de Sovjet-Unie, Tsjechoslowakije en Joegoslavië. Ze zijn op relatief vreedzame wijze uit elkaar gevallen. Enkel in één deelstaat van Joegoslavië, namelijk Bosnië, is er geweld gebruikt, dat eerder te wijten was aan een religieus conflict. In België, aldus Belien, is er onvoldoende "civil glue" aanwezig, en daarom moeten de leiders de grondwet en de democratie omzeilen om het land bij elkaar te houden. De grondwet is nochtans het charter dat de burger beschermt tegen machtsmisbruik door de overheid. Belien geeft een handvol voorbeelden van koningen en ministers die in de loop van 175 jaar België de grondwet hebben geschonden, daar rond voor uitkwamen, maar stelden dat dit nodig was "omdat we nu eenmaal in België leven". De Belgische vlag wordt aan de vlaggestok gehangen op een manier die in strijd is met de grondwet; talloze prinsen en koningen huwden zonder de grondwettelijk vereiste toestemming van het parlement; koning Albert I weigerde om de wet op de schoolbonnen van de regering-Schollaert te ondertekenen; en de uitslag van het referendum rond de koningskwestie werd genegeerd. Belien concludeert: in België bestaat de democratie enkel in hoofde van de Franstalige minderheid; wanneer de Nederlandstalige meerderheid de democratie wil toepassen, kan dit enkel wanneer zij een prijs betaalt.

Dat de staat de burgers corrumpeert, bleek al zeer snel na de Belgische revolutie van 1830. De groep van jonge francofielen die aanvankelijk de aanhechting bij Frankrijk wensten, veranderden van gedacht toen ze merkten dat ze bergen geld konden verdienen in een onafhankelijk België. Ex-premier Van den Boeynants verklaarde niet zonder fierheid dat hij enkel de staat bestolen had.

België is ook op internationaal vlak een onbetrouwbare partner, aldus Belien. In beide wereldoorlogen aten onze vorsten van twee walletjes.

Luc Van der Kelen

Van der Kelen repliceert: " met geschiedenis kun je alles bewijzen. En de discussie over het geslacht van de engelen laten we best over aan het Vaticaan ". Het uiteenvallen van de drie landen die Belien noemde, gebeurde volgens hem helemaal niet zo vreedzaam. België mag dan een kunstmatige creatie zijn, ook Vlaanderen is een kunstmatige creatie van taalromantici uit de negentiende eeuw. België gaat niet anders om met zijn wetten en met zijn burgers dan andere landen. De VS hadden een burgeroorlog, België niet. België is geen kunstmatige staat, het is een kunstwerk! Wat die gecorrumpeerde burgers betreft: 90% van de bevolking heeft ooit al wel eens een kleine bouwovertreding begaan of wat belastingen ontdoken. Vlaanderen is niet beter dan België. Ook in Vlaanderen wordt gestaakt. Van der Kelen betreurt dat de gemeenschappen in België los van elkaar leven in een soort apartheidssysteem. Zo zijn er geen federale politieke partijen meer.

Belien besluit dat hij bereid is terug naar een unitair België te gaan, indien de Vlamingen hun numerieke meerderheid voluit mogen laten spelen. Terloops onthulde hij dat hij een tiental jaren geleden lid was van de Coudenburg-groep, een denktank die het 'unionistisch federalisme' verdedigde. Van der Kelen repliceert dat democratie zo niet werkt: democratie met meerdere gemeenschappen werkt alleen in een consensus. Dat de Vlamingen vrijwillig een stuk van hun meerderheid afstaan, vind hij een zeer nobele daad.

Audio & Video
Van dit debat is een audio-opname (MP3, 14 megabyte) en een video-opname (Windows Media, 128 megabyte) beschikbaar. Elke opname duurt 1 uur en 2 minuten. De verstaanbaarheid van de video-opname is vermoedelijk beter dan die van de audio-opname.

Kijken naar het debat...
Luisteren naar het debat...


Aan het einde van het debat ziet u nog vragen en tussenkomsten uit het publiek, onder meer van Jos Verhulst (met petje), van een lid van B Plus, en van Bart Van Stappen (over de Belgische vlag en over de vraag of Van der Kelen al dan niet "mainstream" is.

Overgenomen van LVB.net, met toestemming van de auteur.

 

 

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons