Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Het grote immigratiedossier (2) : Luxemburg

De gegevens van volgend dossier werden bekomen dankzij het “Commisariat du Gouvernement aux étrangers”, “Croix Rouge” en “Collectif réfugié”. De cijfers zijn niet al te indrukwekkend maar geven toch een beeld van de heersende Europese tendensen.

Ook in Luxemburg is het immigratiedossier een heikel punt. In 1998 werd vrijgegeven dat Luxemburg het Europese land met het meeste asielzoekers per inwoner bleek te zijn (inmiddels werd Luxemburg voorafgegaan door Zwitserland en België). Met vijfentwintig maal meer asielzoekers in 1999 dan in 1990 stijgt het belang van een goed immigratiebeleid aanzienlijk.

Waar in 1992, om maar een jaartal te noemen, slecht 1 asielzoeker officieel toegelaten werd tot het land zijn dat er in 1998 en 1999 respectievelijk 48 en 29. Een stijging die voor die jaartallen te verklaren is door de grotere instroom van inwoners van het voormalige Joegoslavië.

Wie doet wat?
De verantwoordelijkheid voor het asielbeleid in Luxemburg ligt voornamelijk bij het Ministerie van Justitie en het Commisariat du Gouvernement aux Étrangers, wat valt onder het Ministerie van Familiezaken. NGO’s, vooral het Rode Kruis en Caritas zorgen dan weer voor de sociale bijstand en hulp bij integratie.

Het Ministerie van Justitie zorgt vooral voor de registratie van de asielaanvragen. Verder wordt ook de verwerking en de beslissing van de asielaanvragen door dit Ministerie bepaald. Het Ministerie hoeft dit niet alleen te doen en wordt bijgestaan door de Raadgevende Commissie voor Vluchtelingen, die hun expertise ter beschikking stelt. Commisariat du Gouvernement aux Étrangers (CGE) staat op zijn beurt in voor de algehele coördinatie van het beleid met betrekking tot de vreemdelingen. Samen met de NGO’s leiden ze de activiteiten diue moeten zorgen voor een betere integratie in het Groothertogdom.

De NGO’s doen in Luxemburg meer dan in andere Europese landen voor de asielzoekers. Omdat de aantallen van vluchtelingen die aanspoelen in Luxemburg zo klein zijn is het mogelijk voor de NGO’s om te zorgen voor opvang. Dit gebeurt in samenspraak met de overheid.

Wetgeving en procedure
De grotere instroom van vluchtelingen zorgde voor een aantal wijzigingen op wettelijk vlak. Zo werd op 18 maart 2000 een wet van kracht die de eerdere wet van 3 april 1996 conform maakte met de nieuwe situatie. Daarbij werd het mogelijk om een snellere procedure te implementeren alsook het creëren van een wettelijk draagvlak voor uitgeprocedeerde asielzoekers die omwille van praktische redenen niet terug gestuurd kan worden.

Redactie: Pieterjan Viaene & Brenda Lioris

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons