Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Het nieuwe sociaal akkoord doorgelicht...

Het nieuwe sociaal akkoord is sinds 19 januari een feit. Dit nationale sociaal akkoord legt in grote lijnen de loon- en arbeidsvoorwaarden vast voor 2,5 miljoen werknemers in de privé-bedrijven. De afspraken zullen gelden tot eind 2006. Omdat het ging om langzame moeilijke onderhandelingen zetten wij voor u de belangrijkste krachtlijnen op een rijtje.

Loonstijging.
De loonkosten mogen maximaal 4,5 % stijgen en dit gespreid over twee jaar. Het gaat niet om een absoluut cijfer, wat tot gevolge heeft dat uitsluiting hierover moet komen door CAO’s in de bedrijfssectoren. De stijging kan hoger liggen in economisch sterke bedrijfssectoren en lager in de sectoren die moeilijkheden ondervinden door de zware internationale concurrentie.

De loonnorm van 4,5 % houdt een automatische indexering in van de lonen wanneer de inflatie hoger is dan een bepaalde waarde. Dit geldt voor alle werknemers.
Ook worden de al dan niet jaarlijkse loonstijgingen gewaarborgd. Deze zijn vastgelegd aan de hand van de loonbarema’s voor bedienden. De omvang van deze stijgingen en de loonopslag die bedrijven toekennen aan hun individuele werknemers of aan groepen van werknemers wordt samen geraamd op 1%.
De arbeiders hebben hierbij de meeste ruimte voor een onderhandelde loonopslag. Maximaal bedraagt deze 1,2%, namelijk de waarde tussen de index en de loonnorm.

Innovatiepremie.
Deze maatregel werd ingevoerd als experiment en zou voorlopig slechts een jaar gelden. De vakbonden en de werkgevers wilden een vrijstelling van personenbelasting en van sociale bijdragen op de innovatiepremies die aan creatieve werknemers worden uitbetaald.
Bedrijven mogen van deze premies geen vast onderdeel maken van het loon. De uitbetaalde premies mogen maximaal 1 % van het totale loonbedrag vormen.

Overuren.
Het toegestane aantal overuren wordt verdubbeld van 65 naar 130 uur per jaar per werknemer. De werknemer kan dan kiezen of hij de eerste schijf van 65 overuren laat uitbetalen of ze recupereren in vakantiedagen. De tweede schijf van maximaal 65 overuren worden automatisch uitbetaald.

De regering besteedt 80 miljoen euro aan een lastenverlaging op de uitbetaling van overuren. Zowel werkgevers als werknemers krijgen een lastenvoordeel van 16,5 % van het uitbetaalde loon ( basisloon en overloon samen). De brutoloonkost gaat dus voor de werkgever 16,5% omlaag, voor de werknemer stijgt het nettoloon met 16,5 %.
De werkgever krijgt 8, 25 % vermindering op de brutoloonkosten. De werknemer houdt 8, 25% meer over van zijn uitbetaalde brutoloon.

Lastenverlaging.
De premies bij ploegenarbeid worden minder belast. De federale regering wil hier 120 miljoen euro aan besteden. Concreet werd de bestaande fiscale vrijstelling op ploegenarbeid verhoogd van 1% naar 2,5% .

Een extra vermindering van de sociale bijdrage op de laagste lonen moet aan de betrokken werknemers een hoger nettoloon geven. De loonkosten voor de werkgevers blijven hierbij stabiel, dus kostenplaatje voor de regering: 40 miljoen euro.

Oudere werknemers krijgen een bijdrage uit het Ervaringsfonds om het inkomensverlies te vereffenen, wanneer ze overstappen van nachtarbeid naar overdag werken.

Sluitingsfonds.
Ook werknemers uit KMO’s met meer dan tien personeelsleden kunnen bij faillissement aanspraak maken op een ontslagpremie van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. Tot 1 maart 2005 lag die grens op 20 werknemers. Op 1 maart 2006 verlaagt de grens tot KMO’s met vijf werknemers.

Brugpensioen.
Nog tot eind 2006 kunnen bouwvakkers met een attest van arbeidsongeschiktheid op 56 jaar met brugpensioen gaan. Ook voor werknemers met een loopbaan van 33 jaar, waarvan 20 jaar in nachtarbeid kunnen hiervan genieten. Vanaf januari 2007 valt deze formule van brugpensioen weg.

Kritiek.
De hardste kritiek komt uit het bedrijfsleven. Agoria, de machtigste van alle sectorfederaties maakte een negatieve balans op van het akkoord.
Het akkoord is volgens hen veel te duur. De loonnorm had niet hoger mogen liggen dan 4% om de loonkostenhandicap tegenover de buurlanden weg te werken. Het werkt negatief voor de concurrentiekracht en de werkgelegenheid beweren ze.

Bron: De Standaard

Redactie: Brenda Lioris

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons