Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Master, hij begint weer

Voor de studenten onder ons staan er heel wat veranderingen op stapel. Dan heb ik het niet over de persoonlijke voornemens om te beginnen blokken, te stoppen met roken of eindelijk het geschikte lief te vinden. Nee, de overheid heeft voor ieder en elk onder u een nieuw systeem geÔntroduceerd, een systeem naar anglo-saksisch model waarbij sprake is van de BAMA-structuur ofte bachelor-en masterdiploma.


Zoals de gewoonte het verlangt bij nieuwe introducties en grote wijzigingen werd er op hogere echelons druk gelobbyd over deze structuren. De partijen die betrokken werden bij de blauwdruk van deze vernieuwing zijn de raden van de desbetreffende instituten met name het VHLORA voor de hogescholen en de VLIR voor de universiteiten. Daarnaast waren ook de studenten in de mogelijkheid om te participeren door de VVS. Voor de implementatie en de ontwerpstructuren van de wettelijke omlijningen werd een beroep gedaan op de overheid. Maar de nieuwe structuren kwamen niet zo makkelijk tot stand, laten we even terug gaan in de tijd.

De eerste aanzet werd gegeven tijdens de viering van het 800-jarig bestaan van de gerenommeerde universiteit Sorbonne. Daar werd op 25 mei 1998 een akkoord getekend door de toenmalige ministers van Onderwijs van Frankrijk, ItaliŽ, Groot-BrittanniŽ en Duitsland. Oorspronkelijk was er een eenvoudige reden voor deze verklaring. De betrokken landen maakten zich zorgen over het hoger niet-universitair onderwijs. Ze vonden dat de hogescholen tť ondergeschikt werden bevonden aan de universiteiten. De ministers verklaarden zich akkoord met de opwaardering van het hogeschoolniveau.

Om een uitbreiding te bekomen binnen de volledige Europese Unie was het noodzakelijk dat meer landen zouden aansluiten bij akkoord. Daarvoor kwamen alle Europese ministers voor Onderwijs samen in Bologna. Op 19 juni 1999 werd het befaamde Bologna-akkoord ondertekend, waar BelgiŽ bij hoofde van Marleen Vanderpoorten, zich ertoe verbond om ook de bachelor- en masterstructuur te introduceren. Die bachelor- en masterstructuur was namelijk een onderdeel waardoor de kloof tussen hogeschool en universiteit kon worden gedicht volgens de betrokken minister en overlegorganen. Een andere maatregel die daaruit voortvloeide is de herschikking van de kandidaats- en licentiaatsjaren op het universitair niveau. Waar een student vroeger na 2 jaar een kandidaatsdiploma ontving moet hij/zij er 1 jaar bij doen om de bachelorstatus te ontvangen, het vierde jaar wordt dan het masterjaar. Dus is er op zowel hogeschoolniveau als op universitair niveau drie jaar nodig om bachelor te worden. Het heeft de universiteiten dan ook heel wat moeite gekost om deze wijzigen te verwezenlijken want vroeger was het zo dat de eerste 2 jaar een aanloop was tot de volgende cyclus terwijl in het nieuwe systeem de bachelor onmiddellijk al toegang moet kunnen genieten tot de arbeidsmarkt.

Aanvankelijk nam BelgiŽ een afwachtende positie in maar naarmate het project een vaste vorm begon te krijgen en de fundamenten gelegd werden bij de hogescholen en universiteiten raakte Vlaanderen op kruissnelheid. De ambities werden bijgesteld en het werd al vlug duidelijk dat Vlaanderen een voortrekkersrol kon spelen. De implementatie werd voorzien vanaf 2006 maar reeds vanaf dit academisch jaar 2004-2005 zijn de structuren van kracht. Om de verschillende instituten een zeker verplichting mee te geven bepaalde het Ministerie van Onderwijs dat deze telkenmale een niveau moet kunnen behalen of dat hun erkenning anders wegvalt. Dit accrediteringssysteem zorgt dan ook voor een behoud van niveau binnen de Europese eenheidsworst en zo heeft BelgiŽ een kans om de uitstekende naam op vlak van onderwijs te behouden.

Nog enkele opmerkingen:

Tien
Voortaan is het cijfer 10 het magische getal. De tijd dat nog een 12 moest gehaald worden om welke reden dan ook is voorbij. Een tien zorgt ervoor dat het vak overdraagbaar is naar een tweede zit of zelfs naar een bisjaar. Dit is een maatregel die onderdeel uitmaakt van het flexibiliseringsdecreet maar reeds een jaar vroeger wordt geÔntroduceerd namelijk in 2004-2005.

Flexibiliseringsdecreet
De naam zegt het zelf. Dit decreet werd afgekondigd met als bedoeling flexibiliteit naar de student toe te verlenen. Zo zou het mogelijk worden om met een aantal keuzevakken het jaar te starten en zo een eigen pakket samen te stellen. Zo worden ook de opleidingen niet langer uitgedrukt in studiejaren maar in modules. Daarbij staat voorop dat een student kan kiezen hoelang hij/zij over een studie doet.
Het decreet is pas van kracht in 2006.

Links
Sorbonneverklaring letterlijk
Bologna-akkoord letterlijk

Redactie: Pieterjan Viaene

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons