Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Voorzittersverkiezingen bij de Vlaamse partijen: een overzicht

De aanstelling van de nieuwe Vlaamse regering en de daarbij horende herschikking van de federale regering leidde ertoe dat sommige Vlaamse partijen hun voorzitter kwijt zijn. De komende weken en maanden staan er bij CD&V, VLD, spirit & N-VA dan ook voorzittersverkiezingen op de agenda. Wij brengen u een overzicht…

CD&V
Voor het eerst in de geschiedenis krijgen we bij de CD&V voorzittersverkiezingen tussen 3 kandidaten.

Vanaf het begin was het al duidelijk dat Jo Vandeurzen niet de eenheidskandidaat was waarop men gehoopt had, ondanks het feit dat hij de zegen had van CD&V-kopstuk Yves Leterme. De Limburger is vooral een werkbeest en je kan hem al helemaal niet mediageil noemen. Met deze eigenschap staat hij dan ook lijnrecht tegenover mediabeest Pieter De Crem. Jo Vandeurzen heeft wel alle kwaliteiten voor een echte volkspartij-voorzitter te zijn. Hij wordt aanvaard door de ACW-vleugel van de partij maar zetelt ook in diverse boerenorganisaties.

Toch was de rechtse vleugel van de CD&V (de gebroeders Van Rompuy, Pieter De Crem… ) niet echt tevreden. Eric Van Rompuy wou dan ook dat anderen de handschoen zouden opnemen tegen Vandeurzen bij de komende voorzittersverkiezingen. Volgens Van Rompuy was er geen “spontane consensus” ontstaan rond de kandidatuur van waarnemend voorzitter Vandeurzen en moest er dus een tegenkandidaat komen.

Pieter De Crem gaf gevolg aan die oproep en stelde zich prompt kandidaat. Dit tot grote ergernis van Jean-Luc Dehaene. Op zijn website staat te lezen: “De consensus komt dus nooit spontaan tot stand. Hij vloeit voort uit overleg met het belang van de partij voor ogen. Diegenen die ditmaal de consensus om welke reden dan ook onmogelijk gemaakt hebben, dragen een zware verantwoordelijkheid.” Hiermee doelt hij duidelijk op Eric Van Rompuy. “De partij had nu meer dan ooit nood aan consensus. De prioriteit moet immers zijn het herwonnen vertrouwen te consolideren rond de figuur van de minister-president en vandaar uit de vernieuwing verder te zetten, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2006”, verklaart Dehaene.

Maar niet enkel De Crem gaf gevolg aan de woorden van Van Rompuy, ook de Mechelse “underdog” Karel van Butsel doet een gooi naar het voorzittersschap. “Het is onze ambitie om de militanten van het eerste uur een grotere stem te geven binnen de partij. Daarom zou het goed zijn dat er een kandidaat is die geen parlementair mandaat heeft”, aldus Van Butsel. Hierin wordt hij gesteund door het arrondissement Mechelen-Turnhout. Toch wordt er gefluisterd dat dit enkel wordt gedaan om Van Butsel naambekend te geven om zo een sterke tegenkandidaat te krijgen voor Bart Somers in de komende gemeenteraadsverkiezingen in Mechelen.

VLD
Bij de VLD staan de kandidaten nog niet helemaal vast. Waarnemend VLD-voorzitter en ex-minister-president Bart Somers is voorlopig de enige kandidaat. Toch zijn er andere kapers op de kust.

In “Dag Allemaal” lieten Hugo Coveliers en Jean-Marie Dedecker weten dat ze een kandidaatstelling voor het voorzittersschap overwegen. Maar waarschijnlijk zullen ze wachten met een eventuele kandidaatstelling tot vlak voor de deadline van 4 november.

Zowel gemeenschapssenator Dedecker als senator Coveliers zijn al meer dan 1 keer in aanvaring gekomen met het partijbestuur. Beide zijn het ook niet eens met de linkse koers die de Vlaamse liberalen volgen volgen. "Het moet opnieuw duidelijk worden dat we aan de rechtse kant van het centrum staan", aldus Jean-Marie Dedecker. Dedecker & Coveliers zijn ook volstrekt tegen het cordon sanitaire. Ze pleiten dan ook voor een ledenreferendum over het cordon. Ze vinden het vanzelfsprekend dat er een tegenkandidaat komt voor Bart Somers die zich de laatste jaren heeft ontpopt als “loopjongetje” van Verhofstadt.

Het is dus meer dan duidelijk dat het voor de Vlaamse liberalen kiezen wordt voor een rechtse vernieuwing of een verderzetting van het huidige beleid.

Als derde mogelijk kandidaat hebben we Danny Smagghe, gemeenteraadslid in Dilbeek en provincieraadslid in Vlaams-Brabant.. Smagghe staat bekend voor zijn anders-geaardheid en zijn progressieve visie omtrent de vreemdelingenproblematiek waarmee hij zich lijnrecht tegenover Dedecker en Coveliers opstelt.

Spirit
Bij spirit hebben we waarnemend voorzitter en kamerlid Geert Lambert als kandidaat voor het voorzittersschap. In zijn eerste weken als waarnemend voorzitter kondigt hij al een duidelijkere links-liberale koers voor spirit aan. Ook wilt Geert Lambert zijn partij een grotere achterban geven. Op dit moment heeft spirit maar om en bij de 3000 leden. Dat is te vergelijken met het ledenaantal van het kleine PVDA. Ook wil Geert Lambert dat spirit meer als afzonderlijke partij, buiten het kartel, functioneert.

Tegenkandidaat van Lambert is Pastoor Eric Feremans, eveneens een West-Vlaming met ervaring als partijvoorzitter van een mini-partijtje in de gemeenten Lauwe, Menen en Rekkem. Feremans verafschuwt het links-liberale manifest van Lambert, hij noemt het “gebakken lucht” en “inhoudloos”.

N-VA
In tegenstelling tot de andere partijen hebben we bij de N-VA maar één kandidaat voor het voorzittersschap van de partij. Meer bepaald Bart De Wever, huidig fractievoorzitter voor de N-VA in het Vlaams Parlement. Voorlopig deelt Bart De Wever het waarnemend voorzittersschap nog met Frieda Brepoels. Eerst leek niemand te staan springen bij de N-VA om boegbeeld Geert Bourgeois op te volgen maar nu stelt Bart De Wever zich dan toch kandidaat.

Redactie: Thomas Heynderickx
Eindredactie: Pieterjan Viaene & Frederik Misplon

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons