Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Helft Kamer en Senaat lonkt naar Vlaamse kiezer

De helft van alle Nederlandstalige politici die vorig jaar naar de federale Kamer of Senaat trokken, gooien zich vandaag in de strijd voor een zitje in het Vlaams parlement. Dat blijkt uit een vergelijking die Internetjournalistiek.be deed op basis van de definitieve kandidatenlijsten. Ook de dubbele kandidaatstelling voor het Vlaams en Europees parlement is populair: bijna één derde van alle kandidaten voor Europa komen ook op Vlaamse lijsten stemmen sprokkelen. Bij het Vlaams Blok en het kartel VLD+Vivant is dat zelfs ruim de helft van alle kandidaten voor het Europees parlement.

Jobhopping
Nauwelijks één jaar na de federale stembusslag vechten heel wat van de politici die toen verkozen werden een nieuwe kiesstrijd uit. Dit keer voor het Vlaams of Europees parlement. Naast alle leden van de federale regering dingen ook ruim de helft van de Nederlandstalige volksvertegenwoordigers (52 procent) en senatoren (51 procent) naar een plaatsje in het Vlaams halfrond. Voor de Europese lijsten is dat respectievelijk 45, 14 en 19 procent.

De federale kamerleden van het kartel SP.A+Spirit zijn – relatief gezien – het vaakst terug te vinden op een Vlaamse lijst: 70 procent van de kartelleden uit de Kamer testen hun populariteit uit tijdens de Vlaamse verkiezingen. Bij de coalitiepartner VLD+Vivant beproeft 60 procent zijn geluk op een Vlaamse lijst. De kamerleden van de oppositiepartijen CD&V+N-VA en Vlaams Blok doen dit beduidend minder vaak: 32 procent van de volksvertegenwoordigers uit het kartel van CD&V en N-VA en 44 procent van de vertegenwoordigers van het Blok.
In de Senaat krijgen we het omgekeerde verhaal. Hier lijken vooral leden van de oppositie hun zinnen te zetten op een zetel in het Vlaams parlement: 62 procent van de senatoren van het Vlaams Blok; 55 procent van de senatoren van CD&V+NV-A; 50 procent van de VLD+Vivant- en 42 procent van de SP.a+Spirit-senatoren. (Doordat de Senaat beduidend minder leden telt, in vergelijking met de Kamer, zijn deze percentages weliswaar gevoeliger voor schommelingen, nvdr.)

"Kiezersbedrog"
Of een kandidaat effectief zal zetelen wanneer hij of zij verkozen is, valt niet zomaar op te maken. Vooral bij de zogenaamde dubbele kandidatuurstelling, waarbij een politicus zowel op de Vlaamse als de Europese lijst kandideert, is verwarring mogelijk.

Van de 22 titularissen en opvolgers op de Europese lijst plaatsen zowel het Vlaams Blok als VLD+Vivant er ook 13 (of 59 procent) op de Vlaamse lijst. Groen! doet dit met 6 en SP.A+Spirit met 2 partijgenoten. CD&V, die in deze context twee wetsvoorstellen indiende, plaatst niemand op beide kieslijsten – kartelpartner N-VA doet dit één enkele keer.

Op federaal niveau is het, sinds het Arbitragehof deze praktijk zwaar bekritiseerde (.pdf), onmogelijk om te kandideren voor Kamer en Senaat. Volgens het hof kan de kiezer door een dubbele kandidatuur misleid worden "omdat hij het nuttige effect van zijn stem niet kan inschatten". Bovendien levert een dubbele kandidaatstelling bijkomende propagandamogelijkheden op.

Dit onderzoekje past binnen de jonge traditie van Computer Assisted Reporting. Door verticaal te zoeken binnen verschillende spreadsheet-bladen en deze gegevens vervolgens op te nemen in draaitabellen werden de verdelingen blootgelegd.

Bartel Volckaert

Overgenomen van Internetjournalistiek.be met toestemming van auteur & uitgever

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons