Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Vereniging van de rechtse krachten in Vlaanderen? Een verslag van een debat...

Het NSV (Nationalistische Studentenvereniging) organiseerde op woensdag 11 februari een debat met als centraal thema “forza flandria”, een vereniging van de (centrum)rechtse krachten in Vlaanderen. Plaats van het gebeuren was de stadscampus van de Universiteit Antwerpen, tot groot ongenoegen van de Actief Linkse Studenten. Zij vonden het ongeoorloofd dat de universiteit een forum gaf aan een volgens hen fascistische studentenorganisatie.

Filip Dewinter (Vlaams Blok), Kris van Dijck (N-VA), Johan Sauwens (CD&V) en Hans Coveliers (VLD) traden in het strijdperk met Peter De Roover (voormalig voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging) als scheidsrechter. De rode draad doorheen de gesprekken was een bijdrage van Boudewijn Bouckaert (VLD en voorzitter Nova Civitas) in De Morgen, waarin deze inhoud gaf aan het begrip centrum-rechts. Gedurende de avond werd nagegaan in welke mate het partijprogramma van de aanwezige gasten hiermee overeenkwam. Op deze manier wilde men op zoek gaan naar overeenkomsten tussen de partijen, naar een basis voor een mogelijke samenwerking.

Het eerste thema dat werd aangesneden was de democratische rechtstaat en het democratische gehalte van de partijen. Natuurlijk heerste er grootte eensgezindheid over de noodzaak van een democratische rechtstaat . Kris van Dijck merkte op dat het niet aan de politiek is om te oordelen over het democratische gehalte van een partij. Sauwens wenste bij aanvang van het debat te benadrukken dat de CD&V eigenlijk “niet thuishoort in dit clubje”, de CD&V is namelijk “een centrumpartij” en niet centrum-rechts.

De volgende stelling van Bouckaert die aan bod kwam was dat “markteconomie de regel moet zijn en staatstussenkomst de uitzondering.” “Maar er is nood aan een sterke staat”, aldus Sauwens, die met het oog op de economie benadrukte dat Vlaanderen nood heeft aan meer bevoegdheden.Vlaanderen heeft dixit Dewinter nood aan een eigen fiscaliteit, sociale zekerheid,… “Het Vlaams Blok is een voorstander van een vrije markt met sociale correcties, en neigt op dit gebied dus meer naar het liberale dan het socialistische mode”. Coveliers pleitte ook voor een meer democratische gezondheidszorg, hij ziet het ziekenfonds als een “verzekering”, alles wat ze meer doet is in zijn ogen “vermenging van belangen””.

Vervolgens was het de beurt aan een rondje “Stevaert-kappen”, zoals de moderator het passend verwoordde. Voor de N-VA is het duidelijk, de enige vorm van herverdeling is de fiscaliteit. Gratis is een fabeltje, want alles moet betaald worden, de enig uitzondering hierop is het onderwijs, dat kosteloos moet zijn. Filip Dewinter haalde enkele krachtige oneliners boven om zijn afkeuring van de Stevaert-politiek te laten blijken. “Marketingfenomeen; gevulde luchtbel die op ontploffen staat; kruising tussen sinterklaas, kerstman en Ton Ton Tapis”, ze passeerden allemaal de revue.
Sauwens vulde zijn ongenoegen op een andere manier in: “Na 2 legislaturen Stevaert is Vlaanderen failliet.” Het wees erop dat het “gratisbeleid” enorm veel geld kost en dat “men mensen niet moet paaien met kleine cadeautjes, maar hen een gepast inkomen moet geven.”

En hoe belangrijk is het gezin? Heel belangrijk voor Filip Dewinter, hij wil dan ook het gezinsstemrecht invoeren. Gezinsstemrecht? Inderdaad, hij wil iedereen stemrecht geven, ook kinderen van nul tot achttien jaar. Hij stelt voor de ouders voor elk kind een extra stem te geven. Een op zijn minst opmerkelijk voorstel, zo vindt ook Coveliers, die Dewinter verwijt “frivole maatregelen” te nemen om zo het belang dat het Vlaams Blok aan het gezin hecht in de verf te zetten. “Mag men al niet meer opkomen voor een gezin bestaande uit een man, een vrouw en kinderen, mag men enkel opkomen voor de rechten van de holebi’s?”, vraagt De Winter zich af. “Als dit conservatief is, dan ben ik maar conservatief”, besluit hij.
Sauwens wilt dan weer positieve discriminatie voor gezinnen en betaalbare woningen. Hij wijst ook op het schokkend lage geboortecijfer. Van Dijck Hij zou graag naar het Franse voorbeeld een gezinsquociënt invoeren, waarbij men in de fiscaliteit rekening houdt met het aantal leden dat het gezin telt. Daarnaast moet volgens hem ook het kindergeld verhoogd worden, want momenteel “wordt je gestraft omdat je kinderen hebt.”

Hoe zien de partijen de plaats van Vlaanderen in Europa? Van Dijck constateert, met het migrantenstemrecht vers in het achterhoofd, dat de democratie in Vlaanderen niet functioneert, en ziet Vlaanderen evolueren naar een volwaardige lidstaat van de E.U.
Coveliers en Sauwens zijn beide voorstander van het confederale model, Sauwens benadrukt met klem dat “de CD&V niet in een regering stapt als er geen belangrijke stappen genomen worden naar een confederaal model.”

Uit dit alles trekt de voorman van het Vlaams Blok de conclusie dat alle partijen opkomen voor de Vlaamse belangen. Hij vraagt zich dan ook af waarom “we ons nog laten verdelen door de SP.A “ en wat ons tegenhoudt om door samenwerking, via “forza flandria”, de macht te grijpen en deze eisen te realiseren. Van Dijck vraagt zich eveneens af waarom er “zo’n groot wantrouwen is bij alle Vlaamse partijen ten opzichte van elkaar”. Hij beweert eveneens dat voor Di Rupo, die de “absolute macht heeft in Wallonië”, “elke partij inwisselbaar is.”
Sauwens reageerde gevat met de mededeling dat de CD&V nog altijd open staat voor een samenwerking met de N-VA. (Noot: dit debat vond plaats voor het akkoord over kartelvorming tussen N-VA & CD&V)

Samenwerken met het Blok zoals het vandaag bestaat is voor de VLD en de CD&V echter geen optie, er zijn fundamentele verschillen in ideologie en volgens Coveliers is het “een uitdaging om de Vlaamse eisen zonder het Blok te verwezenlijken.”

Redactie: Bert Fraussen

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons